وابستگان جنبش ویکی‌مدیا

This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Models and the translation is 92% complete.
با اذعان به تنوع گروه‌هایی که در جنبش ویکی‌مدیا مشارکت دارند، هیأت امنای بنیاد ویکی‌مدیا مدل‌های وابستگی را در جنبش ویکی‌مدیا شناسایی می‌کند - در حال حاضر Template:$چپترها، سازمان‌های موضوعی ، و گروه‌های کاربری .


تاریخ

The current Wikimedia affiliation models was developed by the Movement roles project. Development began in 2010 after discussion at the Chapters meeting 2010 and was approved unanimously by the Board of Trustees on March 31, 2012. The Affiliations Committee advises and makes recommendations regarding the recognition and existence of Wikimedia movement affiliates.


وابستگان جنبش ویکی‌مدیا

وابسته‌ها ممکن است از یک مدل وابستگی به مدل دیگر تغییر کنند و باید همکاری با یکدیگر را بدون سلسله‌مراتب در اولویت قرار دهند.

؛ چپترها

سازمان‌های غیرانتفاعی مستقلی که جنبش ویکی‌مدیا را نمایندگی می‌کنند و از فعالیت‌های جنبش با تمرکز در یک جغرافیا در سطح جهانی حمایت می‌کنند. چپترها یا سازمان‌های ملی/فرعی از نامی استفاده می‌کنند که به وضوح آنها را به ویکی‌مدیا مرتبط می‌کند و اجازهٔ استفاده از علائم تجاری ویکی‌مدیا برای کار، تبلیغات و جمع‌آوری کمک‌های مالی به آنها داده می‌شود.

؛ سازمان‌های موضوعی

سازمان‌های غیرانتفاعی مستقلی که جنبش ویکی‌مدیا را نمایندگی می‌کنند و از کارهایی حمایت می‌کنند که بر یک موضوع، حوزه، عنوان یا مسئلهٔ خاصی در داخل یا بین کشورها و مناطق متمرکز شده‌اند. سازمان‌های موضوعی از نامی استفاده می‌کنند که به وضوح آنها را به ویکی‌مدیا مرتبط می‌کند و به آنها اجازهٔ استفاده از علائم تجاری ویکی‌مدیا برای کار، تبلیغات و جمع‌آوری سرمایه داده می‌شود.
گروه‌های کاربر
گروه‌های کاربری با قابلیت عضویت آزاد که نیاز به یک مسئول هماهنگی و سابقهٔ پروژه‌ها دارد، و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به راحتی بتوانند تشکیل شوند. گروه‌های کاربری ممکن است انتخاب کنند یا نتوانند از علائم ویکی‌مدیا برای تبلیغات مربوط به رویدادها و پروژه‌ها استفاده کنند.

؛ شرکای جنبش (هنوز فعال نیست)

Like-minded organizations that actively support the Wikimedia movement’s work. They are listed publicly and granted limited use of the marks for publicity indicating their support of and collaboration with Wikimedia. Note: This model is currently under development and not yet active. See draft proposals at Wikimedia Affiliates Network and Movement roles project/Movement Partners.


Comparison of requirements for affiliation models
پیش‌شرط‌ها چپتر‌ها نهادهای موضوعی گروه‌های کاربری ویکی‌مدیا
حداقل تعداد کاربران فعال ویکی‌مدیا ۱۰ ۱۰ ۳
حداقل تعداد اعضای پیشنهادشده ۲۰ ۲۰ ۱۰
تمرکز جغرافیا موضوعیت Any which advances Wikimedia
Mission aligned with Wikimedia Foundation
Compliance with naming guidelines and trademark policy
Information about group published on a Wikimedia wiki
Plans for activities or efforts to advance Wikimedia projects
اجازه افزودن اعضای جدید
Two designated contacts for Wikimedia Foundation
Legally incorporated
Amendable bylaws approved by Affiliations Committee
Two years of activities prior to applying
Requires approval by Wikimedia Foundation Board
Governing board elected by members, including new members
Activity and financial reports posted regularly on Meta-Wiki
Capacity to represent Wikimedia movement in focus area
Typical development time 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Projected time for approval 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Comparison of expectations for affiliation models
Expectation چپتر‌ها نهادهای موضوعی گروه‌های کاربری ویکی‌مدیا
Offline and online activities to support Wikimedia
Multiple each quarter

Multiple each quarter

At least one a year
Notification of changes to governing documents or leadership
Compliance with movement policies and governing principles
Collaboration with other affiliates and projects
Annual report published on Meta-Wiki
Detailed

Detailed

Summary
Maintain expertise within group's scope that is accessible to Wikimedia community
Regular activity and finance reports published on Meta-Wiki
Monitor and engage in communications topics related to to group's scope
Monitor and engage in public policy matters related to group's scope
Represent Wikimedia at public events related to group's scope
Diverse funding sources