Уикимедиански обединения/Модели

This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Models and the translation is 100% complete.
Искате ли да помогнете? Преведете липсващите съобщения.
Wikimedia Conference 2017 – Group photo 2 (small).jpg
За да отчете разнообразието на групите, допринасящи към движението на Уикимедия, бордът на фондация Уикимедия признава следните модели на уикимедиански обединения в рамките на движението: Wikimedia local chapters|сдружения,Wikimedia thematic organizations|тематични организации и Wikimedia user group|потребителски групи.


История

Текущите модели на уикимедиански обединения бяха разработени по проекта за ролите в движението. Развитието започна през 2010 г., след обсъждане на заседание на Срещата на сдруженията през 2010 г. и бе одобрено с единодушие от Съвета на настоятелите на 31 март 2012 г. Комитетът по присъединяването съветва и прави препоръки относно официалното признаване и съществуването на обединенията в уикимедианското движение.


Модели на уикимедиански обединения

Уикимедианските обединения могат да променят модела си, но трябва да поставят на първо място сътрудничеството едно с друго без никаква йерархия.

Сдружения
Юридически учредени независими нестопански организации, представляващи движението Уикимедия и подкрепящи дейността му в световен мащаб, които имат географски фокус. Сдруженията или националните/под-националните организации имат име, което ясно ги свързва с Уикимедия и получават разрешение да използват търговските марки на Уикимедия в дейността си, за реклама и при набиране на средства.
Тематични организации
Юридически учредени независими нестопански организации, представляващи движението Уикимедия и подкрепящи дейността му по специфична тема, въпрос или проблем вътре в една страна или в няколко страни и региони. Тематичните организации имат име, което ясно ги свързва с Уикимедия и получават разрешение да използват търговските марки на Уикимедия в дейността си, за реклама и при набиране на средства.
Потребителски групи
Групи с отворено членство и определен човек за контакт, които имат завършени проекти и са лесни за формиране. Потребителските групи могат да изберат дали да се учредят като юридическо лице или не и получават разрешение да използват търговските марки на Уикимедия за реклама, свързана с проекти и събития.
Партньори на движението (все още не е активно)
Организации със сходна нагласа, които подкрепят дейността на движение Уикимедия. Те се изброяват публично и получават ограничено разрешение да ползват търговските марки за реклама, за да укажат своето сътрудничество с Уикимедия. Забележка : Този модел е в процес на разработка и все още не е активен. Вижте проектите на Wikimedia Affiliates Network and Movement roles project/Movement Partners.


Сравнение на изискванията за различните модели уикимедиански обединения
Изискване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Мнимален брой активни уикимедианци 10 10 3
Препоръчителен минимален брой членове 20 20 10
Фокус Географски Тематични Всичко, което спомага на Уикимедия
Мисия в духа на Фондация Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Съответствие с насоките за именуване и политиката за търговските марки MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Информация за групата, публикувана на уики на Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Планове за дейността по или усилия за осъществяване на проектите на Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Допускат се нови членове MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Две точки за контакт с Фондация Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Учредени юридически лица MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Устав, одобрен от Комитета по присъединяване и позволяващ промени MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Две години дейност преди кандидатстване MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Изисква се одобрение от страна на Управителния съвет на Фондация Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Управителен съвет, избран от членовете, включително от новопостъпили MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Отчетни доклади за дейността и финансите, публикувани редовно на Мета Уики MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Капацитет за представителство на движение Уикимедия в избрания фокус на дейност MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Типично време за развитие 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Прогнозно време за одобрение 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Сравнение на очакванията към различните модели на уикимедиански обединения
Очакване Сдружения Тематични организации Потребителски групи на Уикимедия
Офлайн и онлайн дейности в подкрепа на Уикимедия MW-Icon-CheckMark.svg
Многократно всяко тримесечие
MW-Icon-CheckMark.svg
Многократно всяко тримесечие
MW-Icon-CheckMark.svg
Поне веднъж годишно
Уведомяване за промени в дружествените документи и ръководството MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Съответствие с политиките и ръководните принципи на движението MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Сътрудничество с други уикимедиански обединения и проекти MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Годишен доклад, публикуван на Мета Уики MW-Icon-CheckMark.svg
Подробно
MW-Icon-CheckMark.svg
Подробно
MW-Icon-CheckMark.svg
Резюме
Поддържане на експертни познания, свързани с обхвата на групата, които са достъпни за уикимедианската общност MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Редовни отчети за дейността и финансите, публикувани на Мета-Уики MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Наблюдаване и ангажиране с комуникационни теми, свързани с обхвата на групата MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Наблюдаване и участие във въпроси за обществените политики, свързани с обхвата на групата MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Представяне на Уикимедия на публични събития, свързани с обхвата на групата MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Разнообразие на източниците на финансиране MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg