Wikimedia rörelse kring affiliates/modeller

This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Models and the translation is 100% complete.
Som ett erkännande av mångfalden av grupper som bidrar till Wikimedia-rörelsen, erkänner Wikimedia Foundations förtroendevalda tillhörighetsmodeller inom Wikimediarörelsen – för närvarande kapitel , tematiska organisationer , och användargrupper .


Historik

The current Wikimedia affiliation models was developed by the Movement roles project. Development began in 2010 after discussion at the Chapters meeting 2010 and was approved unanimously by the Board of Trustees on March 31, 2012. The Affiliations Committee advises and makes recommendations regarding the recognition and existence of Wikimedia movement affiliates.


Wikimedia-rörelsens affilierade modeller

Anknutna kan ändra ur en tilknytingsmodell åt en annan, och borde prioritera samarbete med andra utan hierarki.

Kapitel
Inkorporerade oberoende ideella organisationer som representerar Wikimedia-rörelsen och stödjer rörelsearbete globalt, fokuserat inom en geografi. Kapitel eller nationella/subnationella organisationer använder ett namn som tydligt länkar dem till Wikimedia och beviljas användning av Wikimedias varumärken för deras arbete, publicitet och insamling av pengar.
Tematiska organisationer
Inkorporerade oberoende ideella organisationer som representerar Wikimedia-rörelsen och stödjer arbete fokuserat på ett specifikt tema, ämne, ämne eller fråga inom eller mellan länder och regioner. Tematiska organisationer använder ett namn som tydligt länkar dem till Wikimedia och beviljas användning av Wikimedias varumärken för deras arbete, publicitet och insamling av pengar.
Användargrupper
Öppna medlemsgrupper med etablerad kontaktperson och historik över projekt, utformade för att vara lätta att bilda. Användargrupper kan eller kanske inte väljer att införliva och beviljas begränsad användning av Wikimedia-märkena för publicitet relaterade till evenemang och projekt.
Rörelsepartners (ännu inte aktiva)
Likasinnade organisationer som aktivt stödjer Wikimedia-rörelsens arbete. De är listade offentligt och beviljas begränsad användning av märkena för publicitet, vilket indikerar deras stöd för och samarbete med Wikimedia. Obs: Denna modell är för närvarande under utveckling och ännu inte aktiv. Se utkast till förslag på Wikimedia Affiliates Network och Movement roles project/Movement Partners.


Jämförelse av krav för filialmodeller
Krav Kapitel Tematiska organisationer Wikimedias användargrupper
Minst aktiva Wikimedia-redigerare 10 10 3
Föreslaget minst antal medlemmar 20 20 10
Fokus Geografisk Tematisk Alla som för Wikimedia framåt
Uppdrag i linje med Wikimedia Foundation
Compliance with naming guidelines and trademark policy
Information about group published on a Wikimedia wiki
Plans for activities or efforts to advance Wikimedia projects
Tillåt nya medlemmar
Two designated contacts for Wikimedia Foundation
Lagligt införlivat
Amendable bylaws approved by Affiliations Committee
Two years of activities prior to applying
Requires approval by Wikimedia Foundation Board
Governing board elected by members, including new members
Activity and financial reports posted regularly on Meta-Wiki
Capacity to represent Wikimedia movement in focus area
Typisk utvecklingstid 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Projected time for approval 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Comparison of expectations for affiliation models
Förväntning Kapitel Tematiska organisationer Wikimedias användargrupper
Offline and online activities to support Wikimedia
Multiple each quarter

Multiple each quarter

Minst en om året
Notification of changes to governing documents or leadership
Compliance with movement policies and governing principles
Collaboration with other affiliates and projects
Annual report published on Meta-Wiki
Detaljerad

Detaljerad

Sammanfattning
Maintain expertise within group's scope that is accessible to Wikimedia community
Regular activity and finance reports published on Meta-Wiki
Monitor and engage in communications topics related to to group's scope
Monitor and engage in public policy matters related to group's scope
Represent Wikimedia at public events related to group's scope
Diverse finansieringskällor