กิจกรรมของพันธมิตรในเครือของวิกิมีเดีย/รูปแบบ

This page is a translated version of the page Wikimedia movement affiliates/Models and the translation is 100% complete.
อยากช่วยแปลหรือ แปลข้อความที่ขาดหายไป
Wikimedia Conference 2017 – Group photo 2 (small).jpg
ในการรับรู้ถึงความหลากหลายของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในขบวนการวิกิมีเดีย คณะกรรมการ $wmf ตระหนักดีถึง 'แบบจำลองของการเข้าร่วม' ภายในขบวนการวิกิมีเดีย – ปัจจุบันคือ สาขา , องค์กรเฉพาะเรื่อง และ กลุ่มผู้ใช้


ประวัติ

The current Wikimedia affiliation models was developed by the Movement roles project. Development began in 2010 after discussion at the Chapters meeting 2010 and was approved unanimously by the Board of Trustees on March 31, 2012. The Affiliations Committee advises and makes recommendations regarding the recognition and existence of Wikimedia movement affiliates.


รูปแบบของกิจกรรมของพันธมิตรในเครือของวิกิมีเดีย

บริษัท ในเครืออาจเปลี่ยนจากรูปแบบการเป็นพันธมิตรหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือที่พันธมิตรอีกฝ่ายได้มอบให้เป็นหลัก โดยที่จะไม่แบ่งลำดับชั้นของพันธมิตร

สาขา
องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไรที่เป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมของวิกิมีเดียและความเคลื่อนไหวที่สนับสนุนโครงการ และร่วมจัดกิจกรรมร่วมกันทั่วโลก โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ/ระดับประเทศ ที่จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับวิกิมีเดีย จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของวิกิมีเดีย ในการทำงานการประชาสัมพันธ์และการระดมทุนของพวกเขา.
องค์กรแก่นที่มีอยู่

องค์กรเฉพาะกิจ เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่เป็นอิสระซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนไหวของวิกิมีเดียและการสนับสนุนงานที่มุ่งเน้นเฉพาะหัวข้อหัวข้อหัวข้อหรือประเด็นภายในหรือระหว่างประเทศและภูมิภาค องค์กรเฉพาะหรือองค์กรที่มุ่งเน้นใช้ชื่อที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับวิกิมีเดียและได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของวิกิมีเดียในการทำงานการประชาสัมพันธ์และการระดมทุนของพวกเขา

User groups ll|Wikimedia user groups

กลุ่มผู้ใช้ เป็นกลุ่มสมาชิกที่เปิดกว้างโดยมีผู้ติดต่อและประวัติของโครงการซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการสร้าง กลุ่มผู้ใช้อาจเลือกที่จะรวมและได้รับการ จำกัด การใช้เครื่องหมายการค้าของวิกิมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และโครงการต่างๆ

การเคลื่อนไหวพันธมิตร (ยังไม่เปิดใช้งาน)
องค์กรที่มีใจเดียวกันที่สนับสนุนงานของ Wikimedia พวกเขาจดทะเบียนในที่สาธารณะและได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย จำกัด เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ระบุถึงการสนับสนุนและความร่วมมือกับ Wikimedia 'หมายเหตุ:' รุ่นนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาและยังไม่เปิดใช้งาน ดูข้อเสนอฉบับร่างที่ เครือข่ายกิจการในเครือ Wikimedia และ [[โครงการบทบาทการเคลื่อนไหว / ประชาชนMovement roles project/Movement Partnersเคลื่อนไหว]]


Comparison of requirements for affiliation models
Requirement สาขา Thematic organizations กลุ่มของผู้ใช้วิกิมีเดีย
Minimum active Wikimedia editors 10 10 3
Suggested minimum members 20 20 10
โฟกัส Geographic Thematic Any which advances Wikimedia
Mission aligned with Wikimedia Foundation MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Compliance with naming guidelines and trademark policy MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Information about group published on a Wikimedia wiki MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Plans for activities or efforts to advance Wikimedia projects MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Allows new members MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Two designated contacts for Wikimedia Foundation MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Legally incorporated MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Amendable bylaws approved by Affiliations Committee MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Two years of activities prior to applying MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Requires approval by Wikimedia Foundation Board MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Governing board elected by members, including new members MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Activity and financial reports posted regularly on Meta-Wiki MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Capacity to represent Wikimedia movement in focus area MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Typical development time 2–3 years 2–3 years 1–4 months
Projected time for approval 4–6 months 4–6 months 1–3 weeks


Comparison of expectations for affiliation models
Expectation สาขา Thematic organizations กลุ่มของผู้ใช้วิกิมีเดีย
Offline and online activities to support Wikimedia MW-Icon-CheckMark.svg
Multiple each quarter
MW-Icon-CheckMark.svg
Multiple each quarter
MW-Icon-CheckMark.svg
At least one a year
Notification of changes to governing documents or leadership MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Compliance with movement policies and governing principles MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Collaboration with other affiliates and projects MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Annual report published on Meta-Wiki MW-Icon-CheckMark.svg
Detailed
MW-Icon-CheckMark.svg
Detailed
MW-Icon-CheckMark.svg
Summary
Maintain expertise within group's scope that is accessible to Wikimedia community MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Regular activity and finance reports published on Meta-Wiki MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Monitor and engage in communications topics related to to group's scope MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Monitor and engage in public policy matters related to group's scope MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Represent Wikimedia at public events related to group's scope MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg
Diverse funding sources MW-Icon-CheckMark.svg MW-Icon-CheckMark.svg