Wikimedia Vakfı seçimleri/2022/Adaylar

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Candidates and the translation is 89% complete.

23 Ağustos-6 Eylül 2022 arasında Wikimedia topluluğu iki koltuğu doldurmak üzere oy kullanacak. Bu durum Heyetin temsili, çeşitliliği ve uzmanlığını bir takım olarak geliştirmek için bir fırsat.

Aday listesi

All accepted applications:

Applications not accepted

Adayların açıklamaları

Adaylar başvurularında aşağıdaki hususlarda açıklama yapacaklar. Bu açıklamalar, aşağıdaki hususlarla ilgili olmak üzere toplam 1400 kelime ile sınırlıdır:

 • Tanıtıcı açıklama / Başvuru özeti. (En fazla 150 kelime)
 • Wikimedia projelerine katkıları, Wikimedia kuruluşları ya da iştiraklerine üyelikleri, Wikimedia hareketi organizatörü olarak yaptıkları veya Wikimedia hareketi ortağı olan bir kuruluşa katılımı (en fazla 100 kelime).
 • Heyetin ihtiyaçlarına göre tanımlanan yetenek alanlarındaki uzmanlıkları (en fazla 150 kelime).
  1. Organizasyonel strateji ve yönetim
  2. Kurumsal düzeyde ortam teknolojisi ve/veya ürün geliştirme
  3. Kamu politikası ve hukuk
  4. Sosyal veri bilimi, büyük veri analizi ve makine öğrenimi
 • Gerçek hayattaki yaşanmış deneyimler. Özellikle Afrika, Güney Asya, Doğu ve Güneydoğu Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayip bölgelerindeki yaşanmış deneyimler hakkında okumalar yapmakla ilgileniyoruz. Bu bölgelerdeki deneyimlerin, diğer bölgelere dair deneyimlerin de önemli katkı sağlayabileceğini kabul etmekle birlikte heyetin hareket stratejisinin daha eşitlikçi bir katılım oluşturma hedefini gerçekleştirme kapasitesini artırmaya yardımcı olabileceğine inanıyoruz (en fazla 250 kelime).
 • Ana diliniz ve bulunduğunuz bölgeye ek olarak diğer bölgeler ve dillere dair kültürel ve dilsel yatkınlık (en fazla 250 kelime).
 • Herkes için güvenli ve işbirlikçi alanlar oluşturma hususunda bir danışman olarak ve/veya sansür, baskı veya insan haklarına yönelik diğer saldırılar bağlamındaki durumlar hakkında tecrübeler (en fazla 250 kelime).
 • İktidar yapıları içerisinde tarihsel ayrımcılığa ve yetersiz temsile maruz kalmış bir grupla ilgili (veya paylaşmayı seçtiğiniz ölçüde bir üyesi olarak) deneyim (bunlar sınırlı olmamak kaydıyla; sosyal sınıf, ırk, etnik köken, renk, ulusal köken, vatandaşlık, cinsiyet kimliği, cinsiyet tanımı, cinsel yönelim, yaş, din, dil, kültür, eğitim, yetenekler, gelir düzeyi ve çevre) (en fazla 250 kelime).

Analiz Komitesi

Analiz Komitesi adayları altın/gümüş/bronz bir çerçeve ile değerlendirecektir. Bu değerlendirme iştirak kuruluşlarına oylarını planlayacakları zaman değerlendirme sağlamak için kullanılacak. Adayların değerlendirilmesine dair bu detaylar paylaşılmayacaktır.

İştirak kuruluşları oylaması süresince altı aday seçildikten sonra, topluluk oylamasını bilgilendirmek için seçilen her adayın değerlendirme sonuçları yayınlanacaktır. Bu süreç, yararlı bilgilerin paylaşımı ile adaylar hakkında gereksiz bilgilerin paylaşımının minimize edilmesi arasında en uygun dengeyi bulmayı amaçlamaktadır.

Topluluk Soruları

Geçmişte de adaylar topluluğun sorduğu soruları yanıtladılar.

Topluluk sorularına video cevaplar

Videoların İngilizce transkriptleri.

Videoların toplam süresi 53 dakika 24 saniyedir. Toplam 7300 civarı kelimeden oluşmaktadır. Dakikada 130 kelime okuyabiliyorsanız (~gençlik öncesi seviyesi) okumanız daha hızlı olacaktır.

Kampanya Süreci

Seçimlerde kampanya süreci, oy vermeye hazırlık sürecini ifade eder. Oy kullanacak kimseler, adaylar hakkında daha fazla bilgiye adayların başvurularında yapmış oldukları açıklamaları okuyarak, adayları dinleyebilecekleri etkinliklere katılarak ve topluluğun sorduğu sorulara verdikleri yanıtları okuyarak ulaşabilirler.