Wikimedia Foundation elections/2022/Candidates/pl

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Candidates and the translation is 61% complete.

Członkowie ruchu Wikimedia wybierają dwóch członków Rady od 23 sierpnia do 6 września. Jest to doskonała szansa na zwiększenie różnorodności wiedzy i doświadczenia w Radzie.

Lista kandydatów

All accepted applications:

Applications not accepted

Wypowiedzi kandydatów

W swoich zgłoszeniach kandydaci odpowiedzą na poniższe stwierdzenia. Wypowiedzi kandydatów są ograniczone do łącznie 1400 słów:

 • Oświadczenie wstępne / Streszczenie aplikacji. (maksymalnie 150 słów)
 • Wkład w projekty Wikimedia, członkostwo w organizacjach afiliowanych, działalność jako organizator ruchu Wikimedia lub uczestnictwo w organizacji sprzymierzonej z ruchem Wikimedia. (maksymalnie 100 słów)
 • Wiedza specjalistyczna w obszarach określonych jako priorytetowe przez Radę Powierniczą. (maksymalnie 150 słów)
  1. Strategia i zarządzanie organizacją
  2. Technologia platformy na poziomie przedsiębiorstwa i/lub rozwój produktu
  3. Polityka publiczna i prawo
  4. Nauki o danych społecznych, analiza big data i machine learning
 • Doświadczenia życiowe. Jesteśmy szczególnie zainteresowani przeczytaniem o doświadczeniach z życia w regionach Afryki, Azji Południowej, Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Pacyfiku, a także Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wierzymy, że doświadczenie z tych regionów może pomóc w rozszerzeniu zdolności Rady do realizacji celów Strategii Ruchu, jakimi jest bardziej sprawiedliwe uczestnictwo, chociaż zdajemy sobie sprawę, że inne doświadczenia mogą również stanowić ważny wkład. (maksymalnie 250 słów)
 • Biegłość kulturowa i językowa w zakresie regionów i języków dodatkowych w stosunku do regionu i języka ojczystego. Świadomość międzykulturowa pomaga budować mosty w naszej wielokulturowej społeczności. (maksymalnie 250 słów)
 • Doświadczenie w roli rzecznika tworzenia bezpiecznych i sprzyjających współpracy przestrzeni dla wszystkich i/lub doświadczenie w sytuacjach lub kontekstach cenzury, represji lub innych ataków na prawa człowieka. (maksymalnie 250 słów)
 • Doświadczenie w odniesieniu do (lub jako członek, w zakresie, w jakim zdecyduje się Państwo tym podzielić) grupy, która doświadczyła historycznej dyskryminacji i niedostatecznej reprezentacji w strukturach władzy (w tym, ale nie tylko, kasty, rasy, pochodzenia etnicznego, koloru skóry, pochodzenia narodowego, narodowości, tożsamości płciowej, ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, wieku, religii, języka, kultury, wykształcenia, zdolności, dochodów i środowiska). (maksymalnie 250 słów)

Analysis Committee

Analysis Committee oceni kandydatów w skali złoty/srebrny/brązowy. Ocena ta zostanie wykorzystana jako porada dla organizacji afiliowanych przy planowaniu głosowania. Szczegółowa ocena każdego z kandydatów nie zostanie udostępniona.

Po wybraniu sześciu kandydatów w procesie głosowania afiliantów, oceny każdego wybranego kandydata zostaną opublikowane w celu poinformowania społeczności. Proces ten ma na celu znalezienie najlepszej równowagi pomiędzy dzieleniem się użytecznymi informacjami, a minimalizowaniem niepotrzebnego narażania kandydatów.

Pytania społeczności

W przeszłości kandydaci odpowiadali na pytania zadawane przez społeczność.

Video answers to community questions

English-language transcripts of these videos.

The total running time of the videos is 53:24; the total wordcount, just over 7300 words. If you can read at over 130 words per minute (~pre-teen-level), reading will be faster.

Kampania wyborcza

Okres kampanii wyborczej to czas na przygotowanie się do głosowania. Wyborcy dowiedzą się więcej o kandydatach, czytając ich oświadczenia w zgłoszeniach, uczestnicząc w wydarzeniach, by usłyszeć od kandydatów i czytając ich odpowiedzi na pytania społeczności.