Wikimedia Foundation elections/2022/Kandidáti

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2022/Candidates and the translation is 100% complete.

Komunita Wikimedia bude v srpnu 2022 hlasovat o obsazení dvou míst ve správní radě. Je to příležitost zlepšit zastoupení, rozmanitost a odbornost správní rady jako týmu.

Kandidáti

Prohlášení všech kandidátů

Uchazeči budou v přihlášce odpovídat na následující otázky. Vyjádření uchazečů jsou omezena níže uvedeným počtem slov, což činí celkem 1400 slov:

 • Úvodní prohlášení / shrnutí žádosti (maximálně 150 slov).
 • Příspěvky na projekty Wikimedia, členství v organizacích nebo pobočkách Wikimedia, činnost jako organizátor hnutí Wikimedia nebo účast v organizaci spojující hnutí Wikimedia (maximálně 100 slov).
 • Odbornost v oblastech dovedností, které správní rada označila za potřebné. (maximálně 150 slov)
 1. Strategie a řízení organizace
 2. Technologie platformy na podnikové úrovni a/nebo vývoj produktů
 3. Veřejný pořádek a právo
 4. Věda o sociálních datech, analýza velkých dat a strojové učení
 • Zkušenosti zažité ve světě. Obzvláště nás zajímá čtení o životních zkušenostech v regionech Afriky, jižní Asie, východní a jihovýchodní Asie a Tichomoří a Latinské Ameriky a Karibiku. Věříme, že zkušenosti z těchto regionů by mohly pomoci rozšířit schopnost rady naplnit cíl strategie hnutí, kterým je rovnoměrnější účast, i když uznáváme, že i jiné zkušenosti mohou být důležitým přínosem. (maximálně 250 slov)
 • Kulturní a jazyková znalost dalších regionů a jazyků, než je váš rodný region a jazyk. Mezikulturní povědomí pomáhá budovat mosty v naší multikulturní komunitě. (maximálně 250 slov)
 • Zkušenosti s obhajobou vytváření bezpečného prostoru pro všechny a/nebo zkušenosti se situacemi nebo kontexty cenzury, represe nebo jiných útoků na lidská práva. (maximálně 250 slov)
 • Zkušenosti ve vztahu ke skupině (nebo jako člen skupiny, pokud se o ně rozhodnete podělit), která v minulosti čelila diskriminaci a nedostatečnému zastoupení v mocenských strukturách (mimo jiné včetně kasty, rasy, etnického původu, barvy pleti, národnosti, státní příslušnosti, genderové identity, genderového vyjádření, sexuální orientace, věku, náboženství, jazyka, kultury, vzdělání, schopností, příjmu a životního prostředí). (maximálně 250 slov)

Analytický výbor

Analytický výbor bude hodnotit uchazeče v rámci metody zlatá/stříbrná/bronzová. Toto hodnocení bude sloužit jako podklad pro organizace při plánování jejich hlasování. Podrobnosti hodnocení jednotlivých kandidátů nebudou sdíleny.

Po výběru šesti kandidátů v rámci hlasování přidružených organizací bude zveřejněno hodnocení každého vybraného kandidáta, které bude sloužit jako informace pro komunitní hlasování. Cílem tohoto procesu je najít nejlepší rovnováhu mezi sdílením užitečných informací a minimalizací zbytečného odhalování kandidátů.

Otázky komunity

Historicky kandidáti odpovídali na otázky položené komunitou. Komunita byla vyzvána, aby své dotazy pokládala od poloviny července do začátku srpna 2022. Volební výbor poskytne podrobnosti o procesu pokládání otázek komunitou v nadcházejících týdnech.

Období kampaně

Období volební kampaně je časem pro přípravu na volby. Voliči se dozvědí více o kandidátech tím, že si přečtou jejich prohlášení v přihláškách, zúčastní se akcí, kde si kandidáty vyslechnou, a přečtou si jejich odpovědi na otázky komunity.