This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation and the translation is 100% complete.


Travay nou

N ap travay avèk ou pou ede tout moun nan pataje sòm tout konesans


Fondasyon Wikimedya se yon òganizasyon ki pa gen okenn pwofi ebèje trèz pwojè konesans gratis ak sipòte kominote yo ki kreye ak amelyore kontni yo.


Resous mouvman

Èske w se yon kontribitè Wikimedya anliy oswa yon manm afilye k ap chèche sipò nan men Fondasyon an? Gade kèk nan resous nou ofri yo.

Aktivite Fondasyon Wikimedya

Fondasyon an pibliye enfòmasyon sou aktivite ak objektif nou yo pandan tout ane a.
Gouvènans Fondasyon Wikimedya

Aktivite nou yo sipèvize pa yon Konsèy Administrasyon, ki konpoze ak manb ki eli pa afilye Wikimedya ak kominote pwojè yo, ansanm ak ekspè nan sijè a. Nou travay pou rann enfòmasyon sou gouvènans disponib ni pou mouvman an ni pou piblik la.

Pwojè Wikimedya

Nou ebèje trèz pwojè konesans lib ke plizyè santèn milye volontè atravè mond lan kreye, edite ak verifye.

Afilye Wikimedya yo

Nou rekonèt òganizasyon afilye yo – chapit, òganizasyon tematik, ak gwoup itilizatè – atravè lemond ki kontribye nan ranfòse misyon konesans lib mouvman Wikimedya a.