Wikimedia Foundation

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation and the translation is 100% complete.

O Nadaci

Nadace Wikimedia (WMF) je nezisková organizace zapsaná ve Spojených státech amerických, která provozuje různé webové stránky, známé jako "wikiprojekty", mezi něž patří např. Wikipedie, Wikizprávy, nebo tato webová stránka − Meta-Wiki. Nadace Wikimedia je řízena správní radou. Ředitelství WMF se nachází v San Franciscu v USA. Oficiální informace o Nadaci najdete na stránkách wikimediafoundation.org.

Správní rada

Správní rada Nadace řídí nadaci a dohlíží na hospodaření s dary. Dozorčí rada je nejvyšším orgánem Nadace Wikimedia (viz článek IV. paragraf 1 stanov Nadace Wikimedia). Aktuální seznam členů a kontaktní informace naleznete na této stránce.

Podívejte se též na vývoj členstva správní rady a graf popisující proměny členstva správní rady.

Příručka o představenstvu Wikimedia Foundation poskytuje přehled o povinnostech správní rady. Nadace také zveřejňuje seznamy schůzí správní rady a jejích rozhodnutí.

Organizace

Diskusní kanály

Nadace Wikimedie je řízena díky využívání:

 • Meta-Wiki, určená pro diskuse a organizaci veřejných projektů, je volně upravovatelná a mnohojazyčná
 • wikimediafoundation.org, což je oficiální webová stránka nadace. Je veřejná, avšak upravovat ji mohou jenom důvěryhodní členové komunity. Snažíme se ji přeložit do mnoha jazyků, zpětnou vazbu ohledně jejího překladu můžete podávat na těchto stránkách Meta-Wiki.
 • wikimedia-l, je veřejná emailová síť určená pro diskuse o Nadaci a jejích projektech.
 • internal-l, je neveřejná emailová síť (přístup je vyhrazen členům představenstva a kmenovým pracovníkům).
 • private-l, je jiná neveřejná emailová síť, určená pro řešení technických potíží v rámci Nadace.
 • VTRS, je petiční systém, užívaný personálem a dobrovolníky Nadace Wikimedie k řešení emailové komunikace s veřejnosti.
 • IRC, je chatovací služba v reálném čase, určená pro komunikaci mezi wikimediány.

Kanály podpory

Wikimedia Foundation spravuje následující kanály podpory:

 • Stránka Důvěra a bezpečnost na Metě poskytuje úvod do oblasti důvěry a bezpečnosti a informace o programech, zásadách a zdrojích.
 • Obecné dotazy týkající se důvěry a bezpečnosti: ca wikimedia.org
 • Hrozba bezprostřední fyzické újmy (rovněž podpora reakce na krizové situace v oblasti lidských práv): emergency wikimedia.org
 • Posouzení obav o ochranu dítěte: legal-reports wikimedia.org
 • Dezinformační schránka pro partnerské funkcionáře a místní administrativní týmy: drt wikimedia.org
 • Stránka týmu pro lidská práva na Metě poskytuje úvod v oblasti lidských práv a informace o programech, opatřeních a zdrojích.
 • Obecné dotazy týkající se lidských práv: talktohumanrights wikimedia.org

Na co vynakládáme peníze?

Podívejte se na naše výroční zprávy, měsíční zprávy a finanční zprávy.

Odkud tyto peníze pocházejí?

Nadace Wikimedia funguje díky penězům ze sponzorských a jiných darů. Více informací najdete na stránce o darech.

Přidružené organizace

S vědomím rozmanitosti skupin, které k našemu hnutí přispívají, odsouhlasila Správní rada uznání následujících forem přidružení k hnutí Wikimedie. Přidružené organizace mohou v průběhu času měnit charakter své příslušnosti a svou vzájemnou spolupráci by měly zakládat na rovnocennosti, bez hierarchizace. Pokud chcete založit přidruženou organizaci, nebo máte vážný zájem o více informací, můžete kontaktovat Výbor pro přidružené organizace.

Partneři hnutí

Partnery hnutí Wikimedia jsou podobně smýšlející organizace, které práci našeho hnutí aktivně podporují. Jejich seznam je veřejný a je jim dovoleno používat naše značky a loga pro účely propagace, podpory a spolupráce s hnutím Wikimedia. Partneři prozatím nejsou uznáváni jako součást Wikimedie. Více informací ohledně potenciálního budoucího zařazení vám může na vyžádání sdělit Výbor pro přidružené organizace.

Národní a regionální pobočky

Národní a regionální pobočky jsou začleněné neziskové organizace, zastupující a podporující na lokální úrovni globální hnutí Wikimedie. Tyto pobočky užívají jména, která jednoznačně vyjadřují spojení s hnutím Wikimedia a je jim bez omezení umožněno využívat ochranné značky hnutí Wikimedia pro jejich práci, veřejný styk a získávání finančních prostředků.

Tematické organizace

Tematické organizace jsou začleněné neziskové organizace, zastupující hnutí Wikimedia formou práce zaměřené na určité téma, námět, předmět nebo problematiku, ať už lokálně či mezinárodně. Tematické organizace užívají jména, která jednoznačně vyjadřují spojení s hnutím Wikimedia a je jim bez omezení umožněno využívat ochranné značky hnutí Wikimedia pro jejich práci, veřejný styk a získávání finančních prostředků.

Uživatelské skupiny

Uživatelské skupiny jsou skupiny s otevřeným členstvím, které mají svou kontaktní osobu a dokumentovanou historii projektů. Je u nich kladen důraz na snadnost založení. Uživatelské skupiny se mohou i nemusí začleňovat do hnutí a je jim povoleno v omezené míře využívat loga a značky hnutí Wikimedia pro účely mediální komunikace ohledně událostí a projektů.

Projekty a koordinace Wikimedie

Koordinace projektů

Meta-Wiki (tato wiki) je webový server zabývající se projekty a koordinací Nadace Wikimedia.

Hlavní projekty Wikimedie

Časová osa vybraných projektů

Historie

Raná historie Wikipedie se vyznačovala velkým chaosem a dobře míněnými podivnostmi. Správu Wikipedie fakticky řídil Jimmy Wales. (Jimbo) sám, s pomocí účastníků mailing listu.

Širší mandát zvažovaných rozšiřujících se projektů vedl k návrhu ve zprávě wikien-l od Sheldona Ramptona:

Myslím, že bychom měli jít ještě dál a usilovat o konečný cíl, kterým je vytvoření "Wikimedia". To jsou média s "m". Využívala by pravidla ve stylu Wiki a umožňovala by účast veřejnosti na tvorbě a úpravách všech druhů médií: Encyklopedií a dalších referenčních děl, aktuálních zpráv, knih, beletrie, hudby, videa atd. Stejně jako současná vysílací média by měla rozlišené "kanály" a "programy", z nichž každý by si sám vybíral publikum. Na rozdíl od současných médií by se však publikum aktivně podílelo na tvorbě vlastního programu, místo aby jej pouze pasivně sledovalo.

Doménu "wikimedia.org" zakoupil mav a čekal, až vznikne nezisková organizace Wikipedia/Wikimedia, která by ji vlastnila.

Dne 20. června 2003 Jimmy Wales, který Wikipedii provozoval pod záštitou své společnosti Bomis, oznámil vytvoření nadace Wikimedia Foundation, která měla sloužit jako mateřská nezisková organizace Wikipedie, Wikislovníku, Wikicitátů, Wikiknih a dalších volně licencovaných wiki projektů, které se následně přidaly do "rodiny Wikimedie". Viz také článek o Wikimedii na Wikipedii: w:Wikimedia Foundation.

První správní rada byla ve složení Jimmy Wales (předseda), Michael Davis a Tim Shell. V červnu 2004 byla další správní rada pětičlenná: Jimmy Wales (předseda), Florence Devouard. (místopředsedkyně), Michael Davis. (pokladník), Tim Shell a Angela Beesley. V roce 2006 Tim a Angela radu opustili, zatímco Erik Möller, Jan-Bart de Vreede, Kat Walsh a Oscar van Dillen se stali jejími členy. V říjnu se předsedkyní správní rady stala Florence Devouardová, která nahradila Jimmyho Walese, jenž si ponechal funkci emeritního předsedy.[1] První zaměstnanci nastoupili do organizace v roce 2005, a to Danny Wool a Brion Vibber. V roce 2008 došlo mezi konflikty s komunitou k restrukturalizaci představenstva a Jimmy Wales získal místo zakladatele navíc k funkci emeritního předsedy.

V létě 2007 došlo v organizaci k novému obratu, když byla do funkce dočasné ředitelky přijata Sue Gardner. V té době pracovalo v organizaci asi deset lidí, většina v centrále v St. Petersburgu na Floridě a další ve Velké Británii, Německu a Nizozemsku. Většina výborů zřízených v lednu 2006 je v tuto chvíli neaktivní a opuštěná.

V roce 2007 se nadace rozhodla opustit svou floridskou kancelář. Jako cílová destinace bylo vybráno San Francisco (hlavním konkurentem byl Boston).[2] Bývalé sídlo na Floridě bylo uzavřeno 31. ledna 2008.

Sídlo nadace v San Francisku se původně nacházelo na adrese Stillman Street 39. V roce 2009 se přestěhovalo o necelý kilometr dál na ulici 149 New Montgomery Street a v roce 2017 na současné místo v budově One Montgomery Tower.

V dubnu 2008 došlo k zásadní restrukturalizaci správní rady. Další informace naleznete na adrese:

 • Oznámení restrukturalizace představenstva místopředsedou Janem-Bartem de Vreede
 • Restrukturalizace představenstva – otázky a odpovědi.
 • Restrukturalizace představenstva – diagram.

Ostatní stránky

Reference