Bộ Quy tắc Ứng xử Chung/Đánh giá bản thảo Hướng dẫn Thực thi

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement draft guidelines review and the translation is 100% complete.
Bộ Quy tắc Ứng xử Chung

Tóm lược bản thảo hướng dẫn thực thi

Đây là đoạn tóm lược nội dung tài liệu đánh giá bản nháp hướng dẫn thực thi. Mục đích của nó là giúp mọi thành viên đều có thể hiểu được bản hướng dẫn mới.

AI sẽ chịu trách nhiệm thực thi Bộ Quy tắc?

 • Quỹ Wikimedia, những người được chỉ định, chẳng hạn như Chuyên viên Thực thi Quy tắc, và một uỷ ban mới được gọi là Uỷ ban Thực thi Quy tắc ("Universal Code of Conduct Coordinating Committee", hay "U4C").
 • Uỷ ban U4C sẽ quan sát quá trình thực thi Bộ Quy tắc, quản lý những trường hợp đặc biệt, cung cấp hỗ trợ và tài liệu đào tạo, cũng như giám kiểm việc thực thi.
 • Các thành viên chức năng địa phương và toàn cục[1] sẽ được hỗ trợ hướng dẫn để biết cách thực thi Bộ Quy tắc dù có là thành viên Uỷ ban U4C hay không.

Quá trình thực hiện sẽ RA SAO?

 • Các cộng đồng địa phương, chi nhánh, và Quỹ Wikimedia cần phát triển và thực hiện đào tạo các thành viên cộng đồng để họ có thể xác định hành vi quấy rối và các hành vi khác vi phạm Bộ Quy tắc tốt hơn.
 • Bản hướng dẫn cũng đề nghị phân định các bên theo vai trò phân loại hành vi vi phạm Bộ Quy tắc.

Để thực thi Bộ Quy tắc, còn cần ĐIỀU GÌ nữa?

Tôi có thể tham gia quá trình đánh giá bản thảo NHƯ THẾ NÀO?

Giới thiệu

Uỷ ban Soạn thảo Bộ Quy tắc Ứng xử Chung Giai đoạn 2 mong muốn nhận được phản hồi về bản thảo hướng dẫn thực thi của Bộ Quy tắc Ứng xử Chung (Bộ Quy tắc). Quá trình đánh giá này sẽ diễn ra từ 17 tháng 8 đến 17 tháng 10 năm 2021. Hãy gửi phản hồi đến trang thảo luận đánh giá bản nháp (mọi ngôn ngữ), trang thảo luận của các bản dịch, trang thảo luận địa phương, thảo luận bàn tròn, giờ thảo luận, những cách tiếp cận khác và gửi thư điện tử về địa chỉ ucocproject(_AT_)wikimedia.org.

Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ nhiều cộng đồng Wikimedia xuyên suốt dự án Bộ Quy tắc. Uỷ ban Soạn thảo gồm 11 tình nguyện viên và 4 nhân viên của Quỹ Wikimedia sẽ đánh giá những phản hồi này. Họ đã gặp nhau trong vài tháng để cùng soạn thảo hướng dẫn thực thi đầu tiên để cộng đồng đánh giá một cách toàn diện và bao quát. Thông tin thu được sẽ giúp hoàn thiện bản hướng dẫn hơn nữa.

Bạn có thể tuỳ ý chọn ngôn ngữ và cách tham gia. Thảo luận sẽ diễn ra ở nhiều dự án Wikimedia với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chúng tôi cũng cần tình nguyện viên hỗ trợ tổ chức. Các hướng dẫn viên hiện đang theo dõi nhiều kênh, và sẽ có thể hồi đáp câu hỏi hoặc giúp tổ chức thảo luận.

Các thảo luận sẽ được tóm lược và chuyển sang Uỷ ban Soạn thảo hai tuần một lần. Xem tóm lược thảo luận ở đây.

Bản nháp Hướng dẫn Thực thi

Lưu ý từ Uỷ ban Soạn thảo

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Thực thi Bộ Quy tắc được nêu trong tài liệu này sẽ được viết đi viết lại, đồng thời liên tục nhận đánh giá và phát triển dựa trên phản hồi từ cộng đồng; Bộ Quy tắc Ứng xử Chung cũng vậy. Uỷ ban cũng có một số câu hỏi để giúp cộng đồng suy nghĩ thêm về bản nháp này.

Tổng quan

Định nghĩa Thực thi Bộ Quy tắc

Thực thi Bộ Quy tắc là việc ngăn ngừa, phát hiện, điều tra, và thực thi đối với những hành vi vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử Chung.

Công tác Thực thi Bộ Quy tắc là trách nhiệm của những thành viên chức năng được chỉ định – Uỷ ban Điều phối Bộ Quy tắc Ứng xử Chung ["Uỷ ban U4C" (tên chưa chính thức)] và Quỹ Wikimedia. Quá trình này phải được thực hiện phù hợp, kịp thời và nhất quán trong cả Phong trào Wikimedia. Do đó, các cá nhân chịu trách nhiệm thực thi Bộ Quy tắc Ứng xử Chung phải hiểu được toàn diện những quy định họ thi hành.

Việc thực thi Bộ Quy tắc được áp dụng bằng nhiều biện pháp và chiến dịch ngăn ngừa, ban hành thông báo và cảnh báo nhằm nhắc nhở những người có dấu hiệu vi phạm tuân theo, áp đặt các hạn chế kỹ thuật và biện pháp kỷ luật, hoặc thực hiện những tác vụ bổ sung cần thiết và thích hợp khác. Các thành viên chức năng địa phương và toàn cục được chỉ định áp dụng chính sách, bộ quy tắc, quy định, và điều lệ trong không gian Wikimedia, cả trực tuyến và ngoại tuyến, đều phải hiểu rõ công tác quản lý chức năng và quy trình thực thi Bộ Quy tắc.

Định nghĩa Chuyên viên Thực thi Quy tắc (tên chưa chính thức)

Chuyên viên Thực thi Quy tắc (tên chưa chính thức) là một tình nguyện viên hoặc nhân viên thuộc Phong trào Wikimedia được giữ quyền đào tạo và kỹ thuật có trách nhiệm ngăn ngừa, phát hiện, điều tra và thực thi đối với những hành vi vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử Chung.

Định nghĩa Uỷ ban Thực thi Quy tắc – "Uỷ ban U4C"

Uỷ ban Soạn thảo đề xuất thành lập một uỷ ban thường trực chịu trách nhiệm chính về việc giám sát việc triển khai Bộ Quy tắc, đồng thời đóng vai trò đối tác triển khai của các cộng đồng và Quỹ Wikimedia.

"Uỷ ban U4C" có vai trò giám sát các báo cáo về những hành vi vi phạm Bộ Quy tắc, có thể thực hiện những cuộc điều tra bổ sung, và sẽ đề xuất một hướng hành động cho bị đơn nếu thích hợp.

Nếu một trường hợp liên quan đến việc yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật cung cấp thông tin hoặc những hành động pháp lý tiềm ẩn đối với Quỹ Wikimedia hoặc người dùng, "Uỷ ban U4C" có thể sẽ yêu cầu Quỹ hỗ trợ hoặc tài liệu đào tạo nhằm giúp đỡ những tình nguyện viên cộng đồng hoặc các bên pháp lý có liên quan về đề mục liên quan trong Bộ Quy tắc.

Khi cần thiết, "Uỷ ban U4C" sẽ hỗ trợ Quỹ Wikimedia giải quyết các trường hợp. Ngoài ra, Uỷ ban cũng sẽ thường xuyên giám sát và đánh giá tình trạng thực thi, và có thể sẽ đề xuất những thay đổi phù hợp đối với Bộ Quy tắc để Quỹ Wikimedia và cộng đồng xem xét.

Sau khi thành lập, uỷ ban thường trực sẽ quyết định thời gian họp định kỳ, và những trường hợp ở mức độ nghiêm trọng nào thì sẽ được báo cáo đến họ. Chúng tôi khuyến nghị họ thụ lý những loại trường hợp sau đây, tuy quyền quyết định cuối cùng thuộc về họ:

 • Khi địa phương không có cơ cấu nào để giải quyết khiếu nại;
 • Khi các cơ cấu địa phương không thể tự xử lý hoặc cần báo cáo đến uỷ ban để họ đưa quyết định cuối cùng;
 • Những vấn đề nghiêm trọng mang tính hệ thống.

Uỷ viên "Uỷ ban U4C" sẽ phải ký một cam kết kín để được cung cấp quyền truy cập thông tin không công khai.

Công tác ngăn ngừa (điều 1 và 2 trong Bộ Quy tắc)

Mục tiêu của công tác ngăn ngừa là khiến người dùng các wiki công khai thuộc Quỹ Wikimedia và những wiki khác chịu sự ảnh hưởng của Bộ Quy tắc nhận thức được nó, và khuyến khích việc tự nguyện tuân thủ.

Đề xuất của Bản dịch Bộ Quy tắc về việc tự nguyện tuân thủ:

Phiên bản gốc và bị ràng buộc về mặt pháp lý của Bộ Quy tắc Ứng xử Chung được viết bằng tiếng Anh. Bản này nên được dịch sang những ngôn ngữ khác được dùng trong các dự án Wikimedia. Nếu có sai biệt về ý nghĩa giữa bản tiếng Anh gốc và bản dịch, bản gốc sẽ được ưu tiên.

Đề xuất về việc chấp thuận Bộ Quy tắc giữa Cộng đồng và Nhân viên Tổ chức:

Bộ Quy tắc được áp dụng cho tất cả những người tương tác và đóng góp vào các dự án và không gian Wikimedia, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Các cá nhân sau đây cần phải được yêu cầu xác nhận (thông qua tuyên bố đã ký hoặc phương thức khác sẽ được quyết định sau) rằng họ sẽ tôn trọng và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử Chung:

 • Tất cả nhân viên của Quỹ Wikimedia, nhân viên liên kết của Thành viên Hội đồng Quản trị và nhà thầu;
 • Những thành viên có các quyền nâng cao bao gồm, nhưng không giới hạn: bảo quản viên, hành chính viên, tiếp viên, bảo quản viên giao diện, kiểm định viên;
 • Bất kỳ cá nhân, nhân viên Quỹ Wikimedia hoặc những người muốn sử dụng nhãn hiệu Tổ chức Wikimedia trong một sự kiện, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn: các sự kiện có nhãn hiệu Wikimedia (chẳng hạn như đưa nhãn hiệu vào tiêu đề của sự kiện) và đại diện của các tổ chức, cộng đồng hoặc dự án Wikimedia tại một sự kiện (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn: người trình bày hoặc người điều hành gian hàng);
 • Bất kỳ cá nhân nào đang tìm kiếm chi nhánh Wikimedia chính thức, trong hoặc ngoài wiki (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn: một cá nhân, hoặc nhóm các cá nhân đang tìm cách quảng bá và/hoặc hợp tác một sự kiện, nhóm, nghiên cứu được Wikimedia tài trợ, trong hoặc ngoài wiki trong một môi trường nghiên cứu);
 • Bất kỳ cá nhân nào đang thực hiện nghĩa vụ của Chuyên viên Thực thi Quy tắc

Đề xuất Đào tạo/Giáo dục Bộ Quy tắc trong cộng đồng:

Các cộng đồng địa phương, Tổ chức và Chi nhánh sẽ phát triển và thực hiện đào tạo các thành viên cộng đồng để họ có thể xác định, giải quyết và giảm thiểu tác hại do hành vi quấy rối gây ra. Việc đào tạo cho người dùng ít nhất cần phải bao gồm các hướng dẫn và công cụ để xác định các hành vi bị coi là phi đạo đức và hướng dẫn cách phản ứng khi là mục tiêu quấy rối.

 • Đào tạo sẽ có các chứng chỉ cấp độ sau[2]:
  • Cấp độ 1: Kiến thức cơ bản tổng thể về Bộ Quy tắc
  • Cấp độ 2: Khả năng xử lý hành vi vi phạm Bộ Quy tắc
  • Cấp độ 3: Khả năng xử lý kháng cáo về Bộ Quy tắc
  • Cấp độ 4: Hỗ trợ đối tượng bị quấy rối bằng những phương thức phù hợp (xem Chương trình Chống Quấy rối)
 • Liên kết đến Bộ Quy tắc nên có trên:
  • Các trang mở tài khoản;
  • Các trang xác nhận xuất hiện khi người dùng không đăng nhập sửa đổi;
  • Chân trang của các dự án Wikimedia;
  • Chân các trang web chi nhánh và nhóm người dùng được công nhận;
  • Được trình bày nổi bật tại các sự kiện trực tiếp;
  • Bất kỳ nơi nào khác được coi là phù hợp

Công tác phản ứng (điều 3 trong Bộ Quy tắc)

Mục tiêu của công tác phản ứng là cung cấp các lộ trình xử lý và đệ trình các trường hợp được báo cáo, cung cấp tài nguyên để xử lý các trường hợp, định nghĩa về các loại vi phạm khác nhau và các cơ chế thực thi, cũng như các đề xuất về các công cụ báo cáo và lộ trình kháng cáo.

Các nguyên tắc xử lý và đệ trình các trường hợp được báo cáo

 • Việc báo cáo các vi phạm Bộ Quy tắc phải khả dĩ đối với mục tiêu quấy rối, cũng như một bên thứ ba không liên quan chứng kiến sự việc;
 • Các trường hợp cần được giải quyết bằng hòa giải, không phải bằng tác vụ bảo quản, bất cứ khi nào có thể và phù hợp;
 • Các trường hợp cần được giải quyết trong khung thời gian hợp lý nhất có thể;
 • Có thể ưu tiên các trường hợp trong các tình huống hợp lý;
 • Các báo cáo không có căn cứ rõ ràng (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn: báo cáo có ác ý) trong đó không cần điều tra thì nên được xóa bỏ (chỉ giữ lại ID trường hợp);
 • Các trường hợp đơn giản như, nhưng không giới hạn, phá hoại đơn giản nên được giải quyết thông qua sửa đổi và các quy trình xử lý sửa đổi gây hại thông thường có trên wiki;
 • Các trường hợp cần được chuyển tiếp hoặc báo cáo nếu thích hợp;
 • Các biện pháp xử phạt cuối cùng được áp dụng theo trách nhiệm của người đã vi phạm (nhân viên được trả lương, người dùng được bầu chọn hoặc lựa chọn, tình nguyện viên...), tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm;
 • Phải cho phép kháng cáo, và các đơn kháng cáo này sẽ được một cơ quan khác với cơ quan ban hành quyết định bị kháng cáo xử lý.

Cung cấp tài nguyên để xử lý các trường hợp

Nên tối đa hóa phạm vi của Uỷ ban Trọng tài trên các dự án Wikimedia bằng các điều khoản được đề xuất sau đây:

 • Uỷ ban khuyến khích các dự án lựa chọn việc thành lập một Uỷ ban Trọng tài chung cho các dự án khác loại cùng ngôn ngữ để khiến hệ thống thực thi dự án Bộ Quy tắc hiệu quả hơn;
 • Một nhóm các dự án đủ lớn (hiện nay, các chỉ số đo lường đề xuất cho phạm vi này có thể bao gồm: số thành viên tích cực, bảo quản viên tích cực. Uỷ ban đề xuất Quỹ Wikimedia và U4C xem xét các chi tiết này) được khuyến khích thành lập một Uỷ ban Trọng tài;
 • Đảm bảo Uỷ ban Trọng tài chung sẽ không lấy Wikipedia làm trung tâm bằng cách cung cấp tên miền trung tính cho nó, ví dụ như "id.wikiarbcom.org";
 • Cho phép nhiều ngôn ngữ khác nhau có chung Uỷ ban Trọng tài nếu các cộng đồng tham gia có hỗ trợ cho họ.

Các loại vi phạm và cơ chế/nhóm thực thi

Đề mục này sẽ nêu chi tiết một danh sách không đầy đủ về các loại vi phạm khác nhau (được in đậm), cùng với cơ chế thực thi liên quan đến nó.

 • Các vi phạm liên quan đến những mối đe dọa dưới bất kỳ hình thức bạo lực thể chất nào:
  • Do Nhóm Tin cậy & An toàn xử lý
 • Các vi phạm liên quan đến kiện tụng hoặc đe dọa pháp lý:
  • Các trường hợp phải được gửi kịp thời đến Nhóm Pháp lý của Quỹ Wikimedia, hoặc, khi thích hợp, các chuyên gia khác có thể đánh giá hệ quả của các mối đe dọa một cách thích hợp
 • Các vi phạm liên quan đến điều hành chi nhánh:
  • Do Uỷ ban Đoàn hội xử lý.
 • Hành vi không tuân thủ Bộ Quy tắc:
  • Do "Uỷ ban U4C" xử lý
  • Những hành vi vi phạm Bộ Quy tắc liên wiki ở cấp độ bảo quản sẽ do "Uỷ ban U4C" xử lý.
 • Các hành vi vi phạm bên ngoài wiki (ví dụ như, nhưng không giới hạn: cuộc thi sửa đổi có tiếp xúc trực tiếp hoặc những trường hợp bên ngoài wiki, ví dụ như trên các nền tảng khác tương tự với: các nền tảng truyền thông xã hội, danh sách thảo luận)
  • Do "Uỷ ban U4C" xử lý, nếu bên tổ chức sự kiện hoặc nhóm đoàn thể địa phương trực tiếp yêu cầu họ
 • Các hành vi vi phạm Bộ Quy tắc trên wiki
  • Các hành vi vi phạm Bộ Quy tắc liên wiki: Do "Uỷ ban U4C" xử lý, trực tiếp hoặc nhận yêu cầu từ bảo quản viên toàn cục hoặc tiếp viên và từ cơ quan xử lý các hành vi vi phạm Bộ Quy tắc đơn wiki[3];
  • Các hành vi vi phạm Bộ Quy tắc đơn wiki: Do các dự án Wikimedia đơn lẻ xử lý dựa trên những hướng dẫn đã có (ví dụ như, nhưng không giới hạn: phá hoại, thêm thông tin sai lệch hoặc không trung lập, lạm dụng quyền lực, né tránh lệnh cấm chỉ)

Đề xuất về công cụ báo cáo và xử lý

Để hạ thấp rào cản kỹ thuật đối với việc báo cáo và xử lý vi phạm Bộ Quy tắc, một công cụ báo cáo và xử lý tập trung đối với các hành vi vi phạm Bộ Quy tắc sẽ được phát triển và sau đó trở thành một tiện ích mở rộng MediaWiki được Quỹ Wikimedia duy trì. Công cụ báo cáo sẽ cho phép người khiếu nại cung cấp thông tin chi tiết về hành vi vi phạm, cũng như về bản thân họ và các thành viên cộng đồng khác có liên quan.

Báo cáo phải có đủ thông tin để có thể hành động hoặc cung cấp hồ sơ hữu ích về trường hợp đó, tức là bao gồm các thông tin như, nhưng không giới hạn:

 • Cách mà hành vi được báo cáo vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử Chung;
 • Người hoặc đối tượng chịu tổn hại vì hành vi vi phạm;
 • Ngày giờ xảy ra (các) sự kiện;
 • (Những) Nơi xảy ra sự kiện;
 • Các thông tin thích hợp khác cho phép cơ quan thực thi đưa ra phán xét tốt nhất về vấn đề.

Công cụ này phải hoạt động theo các nguyên tắc dễ sử dụng, bảo mật và ẩn danh, xử lý linh hoạt và minh bạch trong tài liệu:

Quyền riêng tư và ẩn danh
 • Cho phép công khai các báo cáo (nếu tất cả người dùng đều có thể xem được mọi chi tiết của trường hợp), hoặc ở những mức độ riêng tư khác nhau (ví dụ như, không công khai tên người báo cáo, không công khai tên người dùng của bất kỳ cá nhân nào liên quan đến hành vi bị báo cáo, và các ví dụ có thể xảy ra khác);
  • Trình bày rõ rằng việc tăng mức riêng tư có thể hạn chế số phương thức giải quyết – ví dụ, hòa giải công khai thay cho áp dụng tác vụ bảo quản có thể không tương thích với một báo cáo kín hoàn toàn;
Xử lý
 • Cho phép các cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết hành vi vi phạm Bộ Quy tắc xử lý báo cáo riêng tư;
 • Cho phép chuyển tiếp các báo cáo cho các cơ quan có liên quan;
 • Liên kết các trường hợp hiện tại với các trường hợp trước đó liên quan đến cùng một người nhận khiếu nại, bao gồm cho phép liên kết các báo cáo được thực hiện trực tiếp hoặc ngoài wiki với các báo cáo hiện tại;
 • Cung cấp phương thức tích hợp hoặc ghi lại báo cáo trực tiếp vào cùng hệ thống báo cáo này;
 • Cho phép những người đang xử lý các trường hợp lọc ra các báo cáo ác ý
Minh bạch trong tài liệu
 • Cung cấp cách thức lưu trữ công khai tất cả các trường hợp sao cho dễ tìm kiếm, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật với các trường hợp không công khai;
 • Thiết lập một mã định danh công khai duy nhất cho từng trường hợp với mục đích hiển thị công khai;
 • Cho phép thu thập dữ liệu một cách hạn chế để thống kê số liệu cơ bản về việc sử dụng công cụ này, nhằm mục đích báo cáo thông tin về việc thực thi Bộ Quy tắc cho công chúng, phù hợp với các nguyên tắc thu thập dữ liệu tối thiểu của chúng tôi và tôn trọng quyền riêng tư của các thành viên cộng đồng

Các cá nhân có trách nhiệm thi hành Bộ Quy tắc không bắt buộc phải sử dụng công cụ này và có thể tiếp tục làm việc với bất kỳ công cụ nào mà họ cho là cần thiết hoặc thích hợp nhất, miễn là họ cho phép xử lý hoặc tạo ra các trường hợp theo cùng các nguyên tắc dễ sử dụng, bảo mật và ẩn danh, xử lý linh hoạt và minh bạch trong tài liệu.

Đề xuất cơ cấu thực thi tại địa phương

Nếu có thể, chúng tôi khuyến khích các cơ cấu thực thi hiện hành nhận trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các hành vi vi phạm Bộ Quy tắc theo hướng dẫn nêu trên. Để đảm bảo rằng tính nhất quán của việc thực thi Bộ Quy tắc trong toàn bộ phong trào, chúng tôi đề xuất áp dụng các nguyên tắc sau đây khi xử lý các vi phạm Bộ Quy tắc trên quy mô một dự án riêng lẻ.

Đào tạo và hỗ trợ
 • Những bản dịch do Quỹ Wikimedia cung cấp khi các báo cáo được viết bằng các ngôn ngữ mà những cá nhân được chỉ định không thông thạo, đặc biệt là khi bản dịch máy không đầy đủ hoặc có vấn đề;
 • Quy trình đào tạo cho các thành viên chức năng và nhân viên để họ hiểu cách áp dụng hợp lý các quy trình và hiểu về Bộ Quy tắc trong thực tế
Công bằng
 • Các quy định xung đột lợi ích hỗ trợ giúp bảo quản viên hoặc những người khác xác định khi nào nên tránh một báo cáo nếu họ có liên quan chặt chẽ đến tranh chấp;
 • Để phù hợp với các quy trình phân xử hiện tại của Wikimedia, bất kỳ ai có tên trong tranh chấp cần tự rút khỏi trường hợp;

Chúng tôi đề xuất Quỹ xúc tiến việc tạo ra một hệ thống giúp những người đóng góp có thể an toàn ngôn luận, dù họ có cảm thấy an toàn trong một dự án cụ thể hay không.

Giao tiếp rõ ràng giữa các bảo quản viên địa phương
 • Cung cấp không gian, tài liệu hướng dẫn và khuyến khích các bảo quản viên phối hợp với nhau để hỗ trợ xem xét và ra quyết định, đặc biệt là khi có một vấn đề phức tạp (ví dụ: những vấn đề liên quan đến nhiều người, hoặc phải xem xét một đoạn lịch sử trang dài)
Tính minh bạch của quy trình
 • Các cộng đồng hiện tại và/hoặc Quỹ Wikimedia cần phải cung cấp tài liệu về mức độ nghiêm trọng của các loại quấy rối phổ biến khác nhau; những tài liệu như vậy có thể được sử dụng để lập sơ đồ các kết quả khác nhau. Điều này sẽ hỗ trợ các bảo quản viên hoặc những cơ quan thực thi khác sử dụng đề xuất để tự xác định mức độ nghiêm trọng phù hợp

Đối với các cuộc thảo luận về Wikimedia diễn ra ngoài dự án trong không gian không chính thức hoặc bán chính thức (ví dụ như Discord, Telegram...), Điều khoản Sử dụng của Wikimedia có thể không được áp dụng. Những thảo luận này chịu ảnh hưởng từ Điều khoản sử dụng và quy định ứng xử của phương tiện truyền thông cụ thể hoặc nền tảng thảo luận đó. Tuy nhiên, có thể chấp nhận sử dụng hành vi của người dùng Wikimedia trên các hệ thống mạng và nền tảng này làm bằng chứng bổ sung trong các báo cáo vi phạm Bộ Quy tắc. Chúng tôi đề xuất rằng các không gian ngoài dự án sẽ tạo các hướng dẫn không khuyến khích chuyển các xung đột trên wiki sang nền tảng của bên thứ ba.

Đề xuất về quy trình xử lý kháng cáo

Các cá nhân bị phát hiện đã vi phạm Bộ Quy tắc phải có khả năng kháng cáo. Kháng cáo có thể là để chống lại quyết định về việc liệu có xảy ra vi phạm hay không, cách thức tiến hành điều tra hoặc chống lại các biện pháp xử phạt vì vi phạm Bộ Quy tắc. Kháng cáo phải được xử lý bởi một bên thứ ba không liên quan đến quá trình thực thi ban đầu, và việc xác định bên thứ ba đó phải dựa trên các yếu tố sau:

 • Mức độ nghiêm trọng của vi phạm ban đầu đối với Bộ Quy tắc;
 • Tiền sử vi phạm Bộ Quy tắc trước đây của các cá nhân có liên quan, nếu có;
 • Mức độ nghiêm trọng của việc xử phạt đối với người vi phạm Bộ Quy tắc;
 • Tác động và tổn hại do hành vi vi phạm Bộ Quy tắc gây ra đối với các cá nhân, nhóm biên tập viên cụ thể và toàn bộ dự án

Các cơ quan thực thi địa phương có thể chọn xem xét các yếu tố bổ sung, hoặc tầm quan trọng của chúng, khi lựa chọn có chấp nhận một kháng cáo hay không. Các chi tiết hậu cần cụ thể của quy trình kháng cáo cho mỗi dự án tùy thuộc quyết định của riêng họ. Trong trường hợp bên thứ ba xem xét kháng cáo không dùng cùng ngôn ngữ với quá trình xử lý hành vi vi phạm ban đầu, họ cần nhận được hỗ trợ dịch thuật từ các cơ quan thực thi địa phương

Hướng tới tương lai

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Thực thi Bộ Quy tắc được nêu trong tài liệu này sẽ được viết đi viết lại, đồng thời liên tục nhận đánh giá và phát triển dựa trên phản hồi từ cộng đồng; Bộ Quy tắc Ứng xử chung cũng vậy. Uỷ ban cũng có một số câu hỏi để giúp cộng đồng suy nghĩ thêm về bản thảo này.

Quá trình thử nghiệm các công cụ báo cáo sau khi phát triển và "Uỷ ban U4C" sẽ diễn ra trong thời gian chuyển tiếp 1 năm. Sau khi kết thúc năm, có thể tinh chỉnh bằng cách quan sát để điều chỉnh các công cụ báo cáo và xác định chính xác hơn các nhiệm vụ của Uỷ ban thực thi.

Câu hỏi mở dành cho cộng đồng

 • Báo cáo: Đơn khiếu nại sẽ được gửi đến đâu, trường hợp/cơ quan/trọng tài phân xử nào sẽ giải quyết đơn khiếu nại.
 • Các quy định về kháng cáo (trả lời câu hỏi "Đơn khiếu nại sẽ được gửi đến đâu" trước).
  • Uỷ ban U4C có nên cùng tham gia vào việc quyết định đối với những trường hợp cá nhân hoặc giải quyết đơn kháng cáo không?
  • Có thể tiến hành kháng cáo về một hành vi vi phạm Bộ Quy tắc khi nào?
  • Chúng tôi cần xem xét những loại hành vi hoặc chứng cứ nào trước khi cho phép kháng cáo?
  • Ai sẽ giải quyết thủ tục kháng cáo?
  • Giới hạn khoảng cách thời gian giữa các lần kháng cáo quyết định vi phạm Bộ Quy tắc là bao nhiêu?
 • Các dự án Wikimedia riêng lẻ được phép tự quyết định phương thức thực thi Bộ Quy tắc đến mức độ nào?
 • Cách thức bầu chọn uỷ viên Uỷ ban U4C?
  • Hiện nay, chúng tôi đề xuất danh sách người dùng sau, bao gồm, nhưng không giới hạn: Kiểm định viên, giám sát viên, hành chính viên, bảo quản viên của các dự án địa phương, thành viên Uỷ ban Trọng tài, nhân viên của Wikimedia Foundation, các Chi nhánh...
  • Có nên thành lập một uỷ ban tạm quyền trong quá trình thành lập uỷ ban "U4C" không?
 • Các uỷ ban ứng xử toàn cầu, chẳng hạn như Uỷ ban Quy tắc Ứng xử Kỹ thuật, có nên sát nhập vào uỷ ban đề xuất U4C không?

Tham khảo

 1. Thành viên chức năng là những người dùng với các quyền nâng cao, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo quản viên, hành chính viên...
 2. Không nên hiểu cấp độ đào tạo là việc được cộng đồng tin cậy đủ để thực hiện các hành động được đề cập trong khóa đào tạo.
 3. Cần thảo luận thêm với các nhóm này, đặc biệt là tiếp viên và bảo quản viên toàn cục trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.