Evrensel Davranış Kuralları/Yaptırım tasarısı esasları incelemesi

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement draft guidelines review and the translation is 77% complete.
Outdated translations are marked like this.
Evrensel Davranış Kuralları

Enforcement draft guidelines abstract

In this table, you can find an abstract of the full Enforcement draft guidelines review document. It was created to ensure that every member of the community can understand the new guidelines.

WHO will be responsible for enforcing the UCOC?

 • The WMF, designated people such as code enforcement officers, and a new committee called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (AKA the U4C).
 • The U4C will oversee the process of UCoC enforcement, manage special cases, provide guidance and training, and monitor enforcement of the UCoC.
 • Local and global functionaries[1] will have guidance to know how to enforce the UCoC even if they are not part of the U4C.

HOW will this be done?

 • Local communities, affiliates, and the WMF should develop and conduct training for community members so they can better address harassment and other UCoC violations.
 • The guidelines also lay out recommendations for which parties should address what types of UCoC violations.

WHAT else needs to be done to enforce the UCOC?

 • The draft notes that appeals should be possible and practically available to individuals who were sanctioned for UCoC violations.

HOW can I get involved in the EDGR process?

Introduction

Evrensel Davranış Kuralları ikinci aşama tasarı komitesi Evrensel Davranış Kurallarının (UCoC) yaptırım tasarısı esasları hakkındaki yorumları duymak istiyor. Bu inceleme sürecinin 17 Ağustos - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında olması planlanıyor. Yorumların tasarı incelemesi tartışma sayfasında herhangi bir dilde, o dildeki tartışma sayfasında, yerel tartışma sayfalarında, yuvarlak masa etrafında, konuşma saatlerinde, diğer erişim şekilleriyle ve ucocproject(_AT_)wikimedia.org adresine gönderilecek e-postalarla yapılması bekleniyor.

Wikimedia topluluklarının görüşleri UCoC projesi süresince derleniyor. Toplanan içerik 11 gönüllüden oluşan tasarı komitesi ve dört Wikimedia Vakfı çalışanı tarafından incelenecek. Kapsamlı bir topluluk incelemesi için yaptırım tasarısı esasları oluşturabilmek adına birkaç ay boyunca toplantılar yaptılar. Toplanan görüşler bu esasları gelecekte iyileştirmek için kullanılacak.

İstediğiniz dili ve katılım yolunu seçebilirsiniz. Tartışmalar birçok dildeki birçok Wikimedia projesinde sürdürülecek. Kendi projelerindeki tartışmaların organize edilmesine yardımcı olmaları için gönüllülere ihtiyaç var. Kolaylaştırıcılar birçok kanalı izliyor ve soruları cevaplamak ve tartışmaları organize etmeye yardımcı olmak için hazırlar.

Her iki haftada bir tartışmalar özetlenecek ve Tasarı Komitesine sunulacak. Özetler burada yayınlanacak.

Yaptırım tasarısı esasları

Tasarı Komitesinden Not

Bu dokümanda ana hatları belirlenen UCoC (Evrensel Davranış Kuralları) Yaptırım İlkelerinin, Evrensel Davranış Kuralları ile birlikte, topluluğun geri dönüşleri doğrultusunda sürekli ve aralıksız bir şekilde değerlendirildiğini ve değiştirildiğini lütfen aklınızda bulundurun. Komite topluluğun bu tasarı ile ilgili düşünmesini sağlamak için sorular da hazırladı.

Genel Bakış

Kural Yaptırımı tanımı

Kural yaptırımı, Evrensel Davranış Kurallarının ihlali halinde uygulanacak önleme, tespit etme, araştırma ve zorlama işlemleridir. Kural yaptırımları, belirlenen yetkililerin, yani Evrensel Davranış Kuralları Koordinasyon Komitesi ["U4C Komitesi" – nihai adı daha sonra belirlenecek -] ile Wikimedia Vakfının sorumluluğundadır. Wikimedia Hareketinin dört bir tarafında, düzgün, oturaklı ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, Evrensel Davranış Kurallarını ihlal etmekle suçlanan kişiler ihlal ettikleri düzenlemeler hakkında tamamıyla bilgilendirilmiş olmalıdırlar.

UCoC’nin uygulanması, önleyici çalışma ve mücadelelerin tanımlanması, sorunlu davranışlara dair emareler gösteren kişileri kurallara uymaya ikna etmek için uyarı ve bildirimlerde bulunmak, teknik kısıtlamalar ve cezalar vaz etmek ya da gerekli ve uygun olabilecek diğer adımları atmak şeklinde gerçekleştirilir. Wikimedia evreninde politikaları, kuralları ve ve düzenlemeleri uygulayan yerel ve küresel yetkililerin, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak, kural yaptırımının işlevini ve sürecinin yönetimini anlamaları beklenmektedir.

Kural Yaptırımı Görevlisi (İsmi belirlenecek) tanımı:

Kural Yaptırımı Görevlisi [nihai adı daha sonra belirlenecek], alıştırma ve teknik haklara sahip olan ve Evrensel Davranış Kurallarının ihlali halinde uygulanacak önleme, tespit etme, araştırma ve zorlama yaptırımlarını uygulamakla görevli olan bir gönüllü ya da Wikimedia Hareketine bağlı bir ekip üyesidir.

Kural Yaptırımı Komitesi – "U4C Komitesi" tanımı

Tasarı komitesi, Wikimedia toplulukları ve Wikimedia Vakfı ile birlikte UCoC’un uygulanması için işbirlikçi olmanın yanı sıra, UCoC’nin uygulanmasını gözetlemekle sorumlu bir yapı olarak kalıcı bir komitenin oluşturulmasını öneriyor.

"U4C Komitesi" UCoC ihlallerine dair raporları denetleyebilir, ekstra araştırmalar yapabilir ve muhataba karşı uygun diğer birtakım aksiyonların alınmasını önerebilir.

Bir olay, kolluk kuvvetlerinden bilgi talebini ya da Wikimedia Vakfı veya bir kullanıcıya karşı olası bir yasal işlem yapılmasını gerektirdiğinde, "U4C Komitesi" Wikimedia Vakfından, ilgili UCoC kısmı hakkında ilgili topluluk gönüllüleri ya da yasal kişileri yönlendirmek için destek ya da eğitim materyalleri talep edebilir.

Gerektiğinde, "U4C Komitesi" ele aldığı olaylarda Wikimedia Vakfını yönlendirebilir. Ayrıca, “U4C Komitesi” Kuralların uygulanmasının durumunu düzenli olarak kontrol ederek inceleyecek ve UCoC’deki uygun değişiklikleri değerlendirmeleri için Wikimedia Vakfına ve topluluğa önerebilecektir.

Oluşturulduğu zaman, kalıcı komite ne sıklıkla toplanacağını ve kendisine yönetilebilecek olayların türünü belirleyebilecektir. Bu komitenin, son karar kendilerine bırakılmış olmakla birlikte, aşağıdaki türde olayları incelemelerini öneriyoruz:

 • Şikayetin yönetilebileceği yerel bir yapının bulunmaması,
 • Yerel yapının bu olayı ele alamıyor olması ya da son karar için olayların buraya bildirilmesinin gerekmesi,
 • Çeşitli sistemsel sorunlar.
 • U4C üyeleri, kişisel olmayan bilgilere erişim sağlamak için bir gizlilik anlaşması imzalayacak.

U4C üyeleri kamuya açık olmayan bilgilere erişim sağlamaları için bir gizlilik anlaşması imzalayacaklar

Önleyici çalışma (UCOC madde 1 ve 2)

Önleyici çalışmanın amacı, halka açık Wikimedia Vakfı vikilerinin ve UCoC kapsamındaki diğerlerinin kullanıcılarını bunun var olduğundan haberdar etmek ve kurallara gönüllü olarak bağlı kalınmasını teşvik etmektir.

Gönüllü bağlı kalma için UCoC Çevirisine dair öneriler:

UCoC’nin özgün ve yasal açıdan bağlayıcı dili İngilizcedir. Wikimedia projelerinde kullanılan diğer dillere çevrilmesi gerekmektedir. Özgün İngilizce hali ile çevirisi arasında bir anlam farklılığının olduğu hallerde, özgün İngilizce hali öncelikli olacaktır.

Topluluk ve Vakıf personeli arasında UCoC’nin onaylanmasına dair öneriler:

UCoC, çevrimiçi veya çevrimdışı fark etmeksizin Wikimedia projelerine katılan ve katkıda bulunan herkese uygulanır. Fakat aşağıda sayılanların, Evrensel Davranış Kurallarına saygı duyduklarını ve uyacaklarını onaylamaları (imzalı bir beyan ya da belirlenecek başka bir usul ile) gerekmektedir:

 • Her Wikimedia Vakfı personeli, Heyet üyeleri iştirakli personeli ve yükleniciler,
 • Hizmetli, bürorkat, kâhya, arayüz yöneticisi ve denetçi gibi (ama bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla), bazı ek yetkilere sahip kullanıcılar,
 • Wikimedia Vakfı çalışanı ya da Wikimedia Vakfı markasını; Wikimedia markaları ile işaretlenmiş (etkinliğin başlığında yer vermek gibi) etkinlikler, bir Wikimedia organizasyonun, topluluğunun ya da projesinin tanıtıldığı etkinlikler gibi (ama bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla) etkinliklerde kullanmak isteyen herhangi biri (sunucu ya da stand işletmecisi gibi, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere),
 • Resmi, viki içinde veya dışında belgelenmiş Wikimedia üyeliği arayan herhangi bir kişi (örneğin, bunlarla sınırlı olmamak üzere: Wikimedia sponsorluğunda bir etkinliği, grubu, viki içinde veya dışındaki bir araştırma ortamında çalışma),
 • UCoC için Kural Yaptırımı Görevlisi görevlerini yürüten herhangi biri.

Topluluk içerisinde UCoC çalışmalarına/eğitimlerine dair öneriler:

Yerel topluluklar, Vakıf ve iştirakler, topluluk üyelerinin bir taciz nedeniyle karşılaşılan zararlarını saptayabilmeleri, gösterebilmeleri ve hafifletebilmeleri için çalışmalar geliştirmeli ve uygulamalıdır. Bu çalışmalar, en azından, etik olmayan davranışların ne olduğuna dair yönerge ve araçlar ve bir taciz ile karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiğine dair bir kılavuz içermelidir.

 • Çalışmalar aşağıdaki seviye sertifikalarına sahip olacaktır[2]:
  • Seviye 1: Temel UCoC bilgisi
  • Seviye 2: UCoC ihlalini ele alabilme
  • Seviye 3: UCoC başvurusunu ele alabilme
  • Seviye 4: Uygun yollarla tacize maruz kalanları destekleme (bkz: Anti Taciz Programı)
 • UCoC sayfasına bağlantı şuralarda gösterilmelidir:
  • Kullanıcı kayıt sayfalarında;
  • Çıkış yapan kullanıcı değişiklik yaptığında görülen onay sayfalarında;
  • Wikimedia projelerindeki altbilgilerde;
  • Tanınan iştirakler ve kullanıcı gruplarının web sitelerindeki altbilgilerde;
  • Yüz yüze etkinliklerde, göze çarpacak şekilde;
  • Uygun görülen diğer her yerde

Cevabi çalışma (UCOC madde 3)

Cevabi çalışmanın amacı, rapor edilen olayların işlenmesi ve dosyalanması için yollar, olayların işlenmesi için kaynaklar, farklı türdeki ihlaller ve yaptırım mekanizmaları için tanımlar ve ayrıca raporlama araçları için öneriler ve itiraz yolları sağlamaktır.

Raporlanan olayların dosyalanma ve işleme alınma ilkeleri

 • UCoC ihlallerinin bildirimi, olaya tanık olan üçüncü bir kişi tarafından yapılabileceği gibi, bizzat tacizin hedefindeki kişi tarafından da yapılabilir.
 • Uyuşmazlıklar, hizmetlilerce uygulanabilecek yaptırımlar yerine mümkün ve uygun ise, arabuluculuk yoluyla çözümlenmelidir.
 • Uyuşmazlıklar mümkün olduğunca makul bir zaman zarfı içerisinde çözümlenmelidir.
 • Haklı koşulların varlığı halinde, uyuşmazlıkların önceliklendirilmesi gerekebilir.
 • Açıkça haksız, soruşturmaya ihtiyaç duymayan (kötü niyetli raporlama gibi, ancak bununla sınırlı olmayan) raporlamaların göz ardı edilmesi gerekir. (uyuşmazlık kimliğini geçerli tutarak).
 • Açık vandalizm gibi –ama bununla da sınırlı kalmamak kaydıyla- basit uyuşmazlıklar, viki üzerinde mevcut olan, düzenleme ve normal aksamaya müdahale süreçleri vasıtasıyla çözümlenmelidir.
 • Uygun olduğu takdirde, uyuşmazlıkların başka bir mercie iletilmesi ya da daha üst makamlara bildirilmesi gerekir.
 • UCoC'yi ihlal eden kişinin sorumluluklarına (maaşlı çalışanlar, atanmış veya seçilmiş kullanıcı, gönüllü vb.), ihlalin niteliğine ve ciddiyetine göre olası yaptırımlar uygulanabilir.
 • İtiraz mümkündür ve itiraz edilen kararı veren yapıdan farklı yapı tarafından incelenir.

Uyuşmazlıkların işleme alınması için kaynak sağlanmas

Hakem Kurulları tarafından Wikimedia projelerinin kapsamı, aşağıda önerilen hükümler aracılığıyla maksimize edilmelidir:

 • Aynı dilde farklı türdeki projeler arasında paylaşılan bir Hakem Kurulu, komitenin projeleri daha etkili bir UCoC proje uygulama sistemi oluşturmanın bir yolu olarak değerlendirmeye teşvik ettiği bir seçenektir.
 • Yeterince büyük bir grup projenin (bunu ölçmek için mevcut ölçüt önerileri şunları içerebilir: aktif kullanıcılar, aktif sistem çalışanları. Komite, bu ayrıntıların Wikimedia Vakfı tarafından U4C ile birlikte hazırlanmasını tavsiye eder) bir Hakem Kuruluna sahip olmaları şiddetle tavsiye edilir.
 • Ortak Hakem Kurulunun, diğer projeler içerisinde Vikipedi merkezli olmaması sağlanmalıdır, bunun için projeden bağımsız bir alan adı –örneğin, “id.wikiarbcom.org”- almalıdır.
 • Katılımcı topluluklarda böyle bir destek varsa, birden çok farklı dilin böyle bir ArbCom'u paylaşmasına izin verilmelidir.

İhlal türleri, yaptırım mekanizması ve grupları

Bu bölüm, ilgili yaptırım mekanizması ile ihlal çeşitlerinin (kalın olarak gösterilmiştir) kapsamlı olmayan bir listesine ilişkin detayları içermektedir.

 • Herhangi bir fiziksel şiddet tehdidi içeren ihlaller:
  • Güven & Güvenlik ekibi tarafından incelenir
 • Hukuki dava ya da tehdit içeren ihlaller
  • Uyuşmazlıklar derhal Wikimedia Vakfı Hukuk ekibine veya uygun ise, tehditleri uygun bir şekilde ele alabilecek diğer profesyonellere gönderilmelidir.
 • İştiraklerin yönetimine ilişkin ihlaller
  • AffCom tarafından incelenir
 • UCoC’nin takibine dair sistematik eksiklikler
  • “U4C Komitesi” tarafından incelenir;
  • Yönetimsel düzeydeki vikiler arası UCoC ihlalleri de "U4C Komitesi" tarafından incelenir.
 • Viki dışı ihlaller (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla: yüz yüze edit-a-thon’lar ya da sosyal medya platformları ve tartışma listeleri gibi diğer platformlarda yapılan viki-dışı benzer etkinlikler)
  • Uyuşmazlık etkinlik organizatörleri ya da yerel iştirak grupları tarafından kendilerine iletilirse “U4C Komitesi” tarafından incelenir
 • Viki içi UCoC ihlalleri
  • Vikiler arası UCoC ihlalleri: "U4C Komitesi" tarafından, ya doğrudan ya da küresel hizmetliler veya kâhyalar ile tek bir viki içindeki UCoC ihlallerini inceleyen yapıların kendisine iletmesi üzerine incelenir.[3];
  • Tek viki içindeki UCoC ihlalleri: İlgili Wikimedia projesinin kendi politika ve yönergelerine göre (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, örneğin; vandalizm, önyargı ve yanlış bilgi sunumu, yetki ihlali, yasaktan kaçınma gibi) çözümlenir

Raporlama ve işleme alma araçlarına dair öneriler

UCoC ihlallerinin bildirilmesi ve işleme alınmasının önündeki teknik engelleri azaltmak için, akabinde Wikimedia Vakfı tarafından bir MediaWiki uzantısı olarak işletilecek, merkezileşmiş bir bildirim ve işleme aracı geliştiriliyor. Bildirim aracının, şikayetçiye, kendisi ve olaya dahil olan diğer topluluk üyeleri hakkındaki detayların yanı sıra, UCoC ihlaline dair detaylara da yer vermesini sağlaması gerekmektedir.

Bildirimler, harekete geçilebilmesi veya eldeki uyuşmazlığın kullanışlı bir kaydını sağlayabilmesi açısından yeterli düzeyde bilgi içermelidir. Bu bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler gibidir:

 • Bildirilen davranışın Evrensel Davranış Kurallarını nasıl ihlal ettiği,
 • Bu ihlalden kimin ya da neyin zarar gördüğü,
 • Mevzubahis olay ya da olayların ne zaman yaşandığı (gün ve saat olarak),
 • Olayın yaşandığı yer(ler),
 • İlgili yapının olayı en iyi şekilde değerlendirebilmesi için gerekli olan diğer bilgiler.

Bu araç kolay kullanım, gizlilik ve anonimlik, işlemede esneklik ve şeffaf belgeleme ilkeleri doğrultusunda çalışacaktır:

Gizlilik ve anonimlik
 • Bildirimlerin kamuya açık (uyuşmazlığa ilişkin tüm detayların herkes tarafından görülebilir olmalı) ya da değişik gizlilik derecelerinde (örneğin, bildirimde bulunan kişinin adının gizli olması; olaya dahil olan herkesin kullanıcı adının gizlenmesi; ve diğer olası örnekler) olmasına imkan sağlamak;
  • Gizliliği artırmak uygun çözüm seçeneklerinin kısıtlanmasına neden olabilir - örneğin, hizmetli yetkileri dahilindeki bir yaptırıma alternatif olarak kamuya açık arabuluculuk faaliyeti ile tamamen gizli bir bildirim aynı etkide olmayabilir;
 • Kullanıcının oturumu açık olsun veya olmasın, bildirim yapılmasına müsaade etmek
İşlenme
 • UCoC ihlallerini çözümlemekle görevli yapıların bildirimleri gizli olarak işlemesine müsaade etmek,
 • Bildirimlerin ilgili yapılara iletilmesine müsaade etmek,
 • Bildirimlerin, mevcut UCoC ihlallerine dair yapılan bildirimlerle bağlantılanması için yüz yüze ya da viki dışında yapılması da dahil olmak üzere; mevcut uyuşmazlıklarla, aynı şikayet konusuna tabi eski uyuşmazlıkları birbirine bağlamak,
 • Aynı bildirim sistemine, yüz yüze yapılan bir bildirimi de entegre etmenin ya da belgelemenin bir yolunu sağlamak,
 • Uyuşmazlıkları işleme alacak kişilerin kötü niyetli bildirimleri göz ardı etmesine imkan tanımak
Şeffaf belgeleme
 • Gizliliği ve kamuya açık olmayan uyuşmazlıklarda güvenliği korurken, bütün uyuşmazlıkları aranabilecek bir şekilde, kamuya açık olarak arşivleme imkanı sağlamak,
 • Kamuya açıklık için her uyuşmazlığa özgün bir tanıtıcı tanımlamak,
 • Mümkün olduğunca az veri toplanması ve topluluk üyelerimizin gizliliğine saygıya ilişkin ilkelerimizle uyumlu olacak şekilde, aracın kullanımı hakkındaki temel istatistiklere dair sınırlı veri toplanmasına izin verilmesi.

UCoC’yi uygulamakla görevli kişiler bu aracı kullanmak zorunda değildir, davaların, aynı kullanım kolaylığı, gizlilik ve anonimlik, işlemede esneklik ve şeffaf belgeleme ilkelerine göre ele alınmasına veya oluşturulmasına izin vermek şartıyla, gerekli veya en uygun gördükleri araçlarla çalışmaya devam edebilirler.

Yerel düzeyde uygulama yapılarına dair öneriler

Yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak, uygun oldukları takdirde mevcut uygulamalara dair yapıların UCoC ihlalleri ile ilgilenme ve çözüm çalışmalarına girme sorumluluğunu üstlenmelerini destekliyoruz. UCoC’nin hareketin dört bir tarafında istikrarlı bir şekilde uygulandığından emin olmak için, UCoC ihlallerini bir projenin kendi ölçeğinde ele alırken aşağıdaki ilkelerin uygulanmasını öneriyoruz.

Eğitim ve destek
 • Bilhassa makine çevirisinin yetersiz ya da sorunlu olduğu durumlarda, bildirimler ilgili kişilerin yetkin olmadığı dillerde mevcut ise, kaynaklar için çeviri desteğinin Wikimedia Vakfı tarafından sağlanması;
 • Görevliler ve personel için gerekli süreçleri nasıl uygulayacaklarını ve UCoC'yi pratikte nasıl anlayacaklarını öğrenmek için bir eğitim süreci
İşlenme sürecinde dürüstlük
 • Uyuşmazlık ile yakın bağlantılı oldukları durumlarda, bir bildirimden çekinme ya da ayrılmayı belirlemek için hizmetliler veya diğerleri için destekleyici çıkar çatışması politikaları,
 • Mevcut Wikimedia tahkim süreçleri ile uyum içerisinde, uyuşmazlığın içerisinde adı geçen herhangi bir kişinin kendini uyuşmazlığın çözüm sürecinden geri çekmesi;

Vakfın, kullanıcılar özel olarak bir projede kendilerini güvende hissetsinler veya hissetmesinler, kendilerini güvenli bir şekilde ifade edebilecekleri bir sistem oluşturmalarını öneriyoruz.

Yerel hizmetliler arasında açık iletişim
 • Hizmetlilerin, özellikle karmaşık bir sorun olduğunda (ör. çok sayıda kişinin dahil olduğu veya uzun sayfa geçmişlerinin gözden geçirilmesini gerektiren) inceleme ve karar vermelerini desteklemek için diğer hizmetlilerle birlikte çalışması için uygun alan, yönerge ve destek çalışmaları
İşlem sürecinin şeffaflığı
 • Mevcut topluluklar ve/veya Wikimedia Vakfı, farklı sonuçlar üzerine planlar yapmak üzere, tacizin farklı, yaygın türlerinin ciddiyeti hakkında belgeleme sağlamalıdır. Bu durum, hizmetlilerin veya diğer yaptırım yapılarının bu önerileri uygun sertlik düzeyini kendi başlarına belirleyebilmelerine yardımcı olabilir

Proje dışında gayriresmi ya da kısmen resmi alanlarda (ör. Discord, Telegram vb.) gerçekleşen Wikimedia hakkındaki konuşmalarda Wikimedia’nın Kullanım Şartları uygulanamayabilir. Buralarda ilgili sosyal medya ya da tartışma platformunun kendi Kullanım Şartları ve davranış politikaları uygulanır. Yine de Wikimedian’ların bu ortamlardaki ve platformlardaki davranışları UCoC ihlallerine dair bildirimlerde ek kanıt olarak kabul edilebilir. Proje dışındaki bu alanların, viki içindeki anlaşmazlıkları üçüncü taraf ortamlara aktarılmasını caydırıcı ilkeler oluşturmasını öneriyoruz.

İtirazların nasıl işleme alınacağına dair öneriler

UCoC'yi ihlal ettiği tespit edilen kişilerin itiraz hakkı olmalıdır. UCoC ihlalinin olup olmadığına, soruşturmaların yürütülme şekline veya UCoC ihlal(ler)i nedeniyle bireylere uygulanan yaptırımlara karşı itiraz edilebilir. İtirazlar yaptırımın ilk işleme alındığı süreçte yer almayan bir üçüncü taraf tarafından ele alınmalı ve bu tarafın belirlenmesi aşağıdaki etkenlere dayandırılmalıdır:

 • UCoC’nin ilk ihlalinin şiddeti,
 • İlgili kişilerin herhangi bir önceki UCoC ihlali geçmişi,
 • UCoC ihlalinde bulunan kişilere karşı uygulanan yaptırımların şiddeti,
 • UCoC ihlaliyle, kişilere, kullanıcı gruplarına ve bütün projeye karşı olan etki ve zarar

Yerel yaptırım yapıları, bir itirazı kabul edip etmemeyi veya buna izin vermemeyi seçerken ek faktörleri veya bunların önemini göz önünde bulundurmayı seçebilir. Her proje için itiraz sürecinin özel lojistik detayları kendi kararlarına bırakılmıştır. İtirazı inceleyen üçüncü tarafın, asıl ihlalin ele alındığı dili konuşmaması durumunda, yerel yaptırım yapılarından çeviri desteği almaları gerekir.

Bekliyoruz

Bu dokümanda ana hatları çizilen UCoC Uygulama İlkelerinin Evrensel Davranış Kuralları ile birlikte, topluluğun geri dönüşleri doğrultusunda sürekli ve aralıksız bir şekilde değerlendirildiğini ve değiştirildiğini lütfen aklınızda bulundurun. Komite de ayrıca topluluğun bu tasarı ile ilgili düşünmesini sağlamak için sorular hazırladı.

Geliştirme üzerine bildirim araçlarına dair deneyim kazanma ve "U4C Komitesi" 1 yıllık geçiş süreci içerisinde gerçekleşecek. Bir yıl geçtikten sonra, bildirim araçlarını düzenlemek ve yaptırım Komitesinin görevlerini daha açık bir şekilde belirlemek amacıyla, gözlemlerden de yararlanarak ince ayarlamalar yapılabilir.

Topluluğa açık sorular

 • Üst mercie başvuru: Şikayetler nereye yapılıyor, hangi oluşum/yapı/hakem bunları işleme almakla görevlendirilmiştir?
 • İtiraz düzenlemeleri (önceki "Şikayetlerin nereye yapıldığı" sorusu cevaplandıktan sonra).
  • U4C komitesi ayrıca kişisel olaylar ya da işlem itirazları hakkında da karar vermeli midir?
  • UCoC ihlaline itiraz ne zaman yapılabilir?
  • İtirazda bulunmadan önce ne tür davranışlar ya da kanıtlar görmek istiyoruz?
  • İtirazların işleme alınma sürecini kim üstlenmelidir?
  • UCoC ihlaline dair karara ne sıklıkla itiraz edilebilmelidir?
 • Tekil Wikimedia projelerinin UCoC'yi nasıl uyguladıklarına karar vermelerine ne ölçüde izin verilmelidir?
 • Kişiler U4C komitesine nasıl seçilecek?
  • Bizim önerdiğimiz kullanıcı listesi, bunlarla sınırlı olmamak üzere: Denetçiler, gözetmenler, bürokratlar, yerel hizmetliler, hakem kurulu üyeleri, Wikimedia Vakfı üyeleri, iştirakler vb.
  • "U4C" komitesi oluşturulurken geçici bir komite oluşturulmalı mıdır?
 • Teknik Davranış Kuralları komitesi gibi küresel davranış komiteleri, önerilen U4C komitesi içerisinde birleştirilmeli midir?

Kaynakça

 1. Users with advanced permissions, such as, but not limited to: administrators, bureaucrats etc.
 2. Bir eğitim seviyesine ulaşmış olmak, eğitim kapsamındaki eylemleri gerçekleştirmek için gereken topluluk güven düzeyine sahip olunduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.
 3. Son karar verilmeden önce, bu gruplarla, özellikle kahyalar ve küresel hizmetlilerle daha fazla tartışma yapılması gerekir.