Translation requests/NL-1/Pl:

To translate this newsletter, see Translation requests/NL-1.

Wstęp
Wstęp
Założyciel
Założyciel
Raporty
Raporty
Projekty
Projekty
Wywiad
Wywiad
Prasa
Prasa
Świat
Świat
Uwagi końcowe
Uwagi końcowe
Wikimedia Foundation logo
Wikimedia Foundation logo

Wikimedia Quarto

Wydanie inauguracyjne    Wrzesień 2004


W innych językach: ang | ar | da | de | en | es | fi | fr | he | it | ja | kn | ko | no | pl | ru | nl | zh | sv
Simple || Updates || more... edit więcej

Rada powiernicza

Jimmy Wales, Założyciel
Angela Beesley
Michael Davis
Florence Nibart-Devouard
Tim Shell

watch this

 

Redakcja

Redaktor naczelny
  Samuel Klein
Zastępca red. nacz.
  Florence Nibart-Devouard
Opracowanie graficzne
  Jean-Christophe Chazalette


Autorzy
Angela Beesley, Anthere, Daniel Mayer, Arne Klempert, Dpbsmith, Elisabeth Bauer, Jamesday, Nicolas Weeger, Sj, Yann Forget, Jakob Voss +/-

Korekta
Kierownik korekty: Ruth Ifcher
Aphaia, Ayman, Danny Wool, Joseph Dwayne, Mathias Schindler, Sjc, QT Nguyen +/-

Tłumacze
아흔(A-heun), Arca, Aphaia, Ancem, Anthere, Ausir, Ayman, Electric goat, FoeNyx, Formulax, Frieda, Fruggo, Gleam, Joseaperez Jmabel, Kaare, Kpjas, Kzhr, Looxix, Mats Halldin, Mikez, MikkoM, Minh Nguyen, MHz, Modeha, Mountain, Neep, Nicolas Weeger, Nikerabbit, Paddyez, Philipendula, Profoss, PuzzletChung, Robert, Roby, Salsero, Sansculotte, Schopenhauer, Selena von Eichendorf, Shizhao, Sj, Solkoll, Spektr, Stonda, Strxg, Suisui, Tietew, Tomos, Tsca, Yann Forget, ACrush +/- andresvzla

sonic boom

    Witajcie. Oto pierwsze wydanie Wikimedia Quarto, biuletynu Fundacji Wikimedia (ang. Wikimedia Foundation). W biuletynie znajdują się artykuły o najnowszych przedsięwzięciach Fundacji, poglądach i działaniach Rady Powierniczej oraz wypowiedzi założyciela Wikipedii, Jimmy Walesa. Będą tutaj zamieszczane sprawozdania z komisji i oddziałów regionalnych, wieści z naszej społeczności, a także opinie ludzi związanych z ruchem open content, prawem autorskim i distributed research. W tym wydaniu wywiad z Wardem Cunnighamem, który mówi o Wikipedii i przyszłości stron wiki (str. 5).

    W tym miesiącu najważniejsze punkty to komunikat dla mediów po przekroczeniu przez Wikipedię jako całość milionowego artykułu, uroczystość uhonorowania Wikipedii w maju bieżącego roku Nagrodą dla Społeczności Sieciowych na Cyberarts Festival w Linzu i prezentacja na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie.

    Biuletyn wydawany jest w wielu językach i wielu formach, można go rozpowszechniać bez ograniczeń. Biuletyn dopiero się kształtuje, ale najważniejsze jest to, że dotyczy społeczności Wikipedii i Fundacji, którą tworzycie wy. Bez wahania zgłaszajcie własne sugestie i krytyczne uwagi; informujcie nas, co waszym zdaniem powinno pojawić się na łamach biuletynu w najbliższej przyszłości. Krótkie artykuły na każdy temat dotyczący Fundacji Wikimedia i jej projektów są mile widziane i mogą być opublikowane na Meta lub w następnym biuletynie. Prosimy również o nadsyłanie notatek z projektów lub cytatów prasowych dotyczących nas i naszych projektów. Komentarze i materiały do publikacji proszę przesyłać na adres e-mail: newsletter(at)wikimedia.org

    Chcielibyśmy podziękować tym darczyńcom, którzy sprawili, że Fundacja ma pozytywny wynik finansowy, np. fact-index.com. Szczególnie jesteśmy wdzięczni wszystkim autorom esejów, wykresów, fotografii, muzyki, oprogramowania i innych prac na rzecz naszych projektów i oddziałów regionalnych. Bez waszego poświęcenia nie byłoby o czym pisać w tym biuletynie.

    Na koniec trzeba wyróżnić ponad 80 autorów, grafików i tłumaczy, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. Wspólna praca sprawiła, że nie było to zbyt trudne i sprawiło nam wszystkim wiele satysfakcji. Niech lektura biuletynu sprawi wam tyle radości, ile nam jego stworzenie.

--Zespół redakcyjny WQ

 
Spis treści


Okładka : Pierwsze spotkanie Rady (4)


Wstęp, spis treści . . . . . 1
Orędzie Założyciela . . . . . 2
Orędzie Rady
Sprawozdania kwartalne . . . . . 3
Wieści z projektów Fundacji . . . . . 4
Wieści z oddziałów
Wywiad z Wardem Cunninghamem
     o wiki i Wikipedii
. . . . . 5
W mediach . . . . . 6
Wieści międzynarodowe, galeria . . . . . 7
Uwagi końcowe, artykuły redakcyjne . . . . . 8Orędzie Założyciela

 

Jimbo Wales
Jimbo Wales
Współpraca i życzliwość

Naszą misją jest bezpłatne przekazywanie każdej osobie na naszej planecie całej wiedzy ludzkości w wybranym przez nią języku. Tę wiedzę udostępniamy na wolnej licencji, tak aby każdy mógł dowolnie zmieniać, poprawiać, wykorzystywać i przekazywać dalej. Zwrot "każdej osobie na naszej planecie" należy rozumieć dosłownie, więc trzeba wziąć pod uwagę, że chcemy dotrzeć również do osób, które nie mogą swobodnie korzystać z Internetu lub wcale nie mają do niego dostępu.

Tworzymy wspaniały projekt o światowym zasięgu, który rozwija się w ogromnym tempie. Niektóre dane statystyczne, choć znane, warte są powtórzenia: co miesiąc dołącza do nas 2 000 nowych Wikipedystów, co dnia powstaje 2 000 nowych artykułów i dokonuje się 40 000 zmian redakcyjnych. Liczby te należy podwoić, jeśli weźmiemy pod uwagę strony dyskusyjne i strony techniczne - a ta statystyka dotyczy tylko samej Wikipedii!

Ponieważ obecne tempo rozwoju utrzymuje się, będziemy musieli się zmierzyć z trudnościami związanymi z rozmiarami projektów. Pewne rozwiązania przestają funkcjonować poprawnie przy coraz większej społeczności redaktorów. Zamierzamy utrzymać i poprawiać standardy jakości, wciąż jednak pozostając otwartą, przyjazną społecznością. To stanowi wyzwanie.

Stawienie czoła temu wyzwaniu będzie wymagało dogłębnej analizy i przemyśleń. Zawsze staram się mówić o jeszcze jednym elemencie, który jest bezwzględnie konieczny - o życzliwości. Bardzo rzadko słyszy się to słowo w kręgach technicznych, akademickich i naukowych, a u nas jest inaczej i tak musi pozostać - to jest oczywiste.

Nasza społeczność wywodzi się z rozmaitych środowisk, a w przyszłości ta różnorodność będzie coraz większa. Aby wydajnie koordynować nasze wysiłki dla osiągnięcia założonych celów, musimy wykazać się życzliwością w działaniu i wobec siebie nawzajem, nawet jeśli się ze sobą nie zgadzamy. Niezbędny jest wzajemny szacunek i rozsądne podejście do różnic zdań. Bardzo temu służy pozytywne nastawienie do siebie nawzajem, ponieważ wszyscy jesteśmy wolontariuszami w tym niesamowitym, zwariowanym projekcie zmieniania świata.

Nikt nie jest doskonały, taka jest natura ludzka. Lecz każdy z nas może spróbować w edycjach, na liście dyskusyjnej, na IRC-u, a także w prywatnych mailach, osiągnąć poziom lepszy niż ten, który się zwykle spotyka w Internecie, kierując się w swoim postępowaniu pozytywnym nastawieniem do innych i przyjaźnią.

Wiele już zrobiliśmy, a żeby w pełni osiągnąć nasze cele, musimy działać wspólnie i z życzliwością wobec siebie.


Orędzie Rady Powierniczej
zobacz oryginalną wersję francuską
New sunf patch
New sunf patch


Witajcie. Oto pierwsze wydanie naszego biuletynu. Powstał on w celu przekazywania informacji o naszych działaniach i poglądach szerszemu gronu; jest adresowany do dziesiątków tysięcy autorów projektów Fundacji Wikimedia i wielu innych osób wspierających naszą działalność.

Fundacja Wikimedia powstała w wyniku rozwoju następujących projektów: Wikipedii, Wikisłownika, Wikibooks, Wikiquote i Wikisource. Dynamiczny wzrost tych projektów sprawił, że konieczne stało się utworzenie nowych struktur i nowych metod działania. Nowe struktury uzyskały prawnie usankcjonowane możliwości otrzymywania datków pieniężnych, stworzenia systemów zwrotu ponoszonych kosztów, występowania o granty, utrzymywania domen i baz serwerowych, a także publikacji materiałów w formie drukowanej, na CD i DVD, koordynacji nowych sposobów komunikowania się między poszczególnymi projektami.

Mimo tych zmian to autorzy są wiodącą siłą i najważniejszą częścią projektów Fundacji Wikimedia, a nowe struktury nadal będą opierać się na demokratycznych zasadach. Rolą zarządu Fundacji jest przeprowadzanie dyskusji i podejmowanie decyzji dla zapewnienia możliwie najlepszych warunków do rozwoju, utrzymywania i szerokiej dystrybucji naszych wolnych materiałów. Kieruje nami pragnienie chronienia fundamentalnych zasad Wikipedii, otwartości (każdy może edytować), zaufania (niepotrzebne są szczególne kwalifikacje), współpracy (za pomocą wiki), szacunku dla innych (poszanowania wkładu pracy innych wikipedystów) i obdarowywania innych wiedzą (praca ochotnicza).

W ciągu ostatnich 3 miesięcy stworzyliśmy solidne podstawy przyszłości Fundacji. Rozpoczęliśmy pracę nad systemem członkowskim, nawiązaliśmy kontakty z licznymi osobami i organizacjami, które wspomogą nasz projekt w nadchodzącym roku, rozpoczęliśmy zabieganie o granty i organizację zbiórek pieniężnych dla zapewnienia materialnej stabilizacji. Ustanowiono dwie funkcje, które objęli Daniel Mayer i Tim Starling, aby zapewnić jawność operacji finansowych Fundacji oraz poprawę współpracy z developerami.

We współpracy z oddziałami niemieckim i francuskim nawiązaliśmy kontakty z firmami, które wydadzą treść Wikipedii na CD-ROMach i DVD; rozpoczęliśmy selekcję ich przyszłej treści. Tymczasem wydany został komunikat prasowy o zasięgu światowym, dla uczczenia opublikowania milionowego artykułu. Nawiązywane są kontakty prasowe, ponieważ chcemy szerzej przekazać informacje o naszym projekcie przy pomocy wielojęzycznego zespołu Public Relations.

Na koniec, tworzymy obecnie naszą nową oficjalną stronę internetową. W założeniu ma ona informować zainteresowanych na temat Fundacji Wikimedia i jej zadań, naszych przedsięwzięć, inicjatyw i planów na przyszłość. Na stronach tego serwisu będzie można się zapoznać z dokładną informacją o sytuacji finansowej (jest to już możliwe obecnie) oraz uzyskać rejestrację członkowską. Proszę sprawdzać w nadchodzących miesiącach uaktualnienia na stronie wikimediafoundation.org.

W wypadku pytań, sugestii lub aby po prostu zamienić parę słów można się z nami skontaktować na naszych stronach dyskusji lub poprzez e-mail board (at) wikimedia.org.
Raporty kwartalne

 

Administracja

Gdzie są dostępne informacje o Fundacji ?

Aktualne informacje na temat Fundacji znajdują się w tym biuletynie, na przeznaczonej na jej potrzeby liście dyskusyjnej [1], na Meta-wiki [2], a także na stronie Fundacji [3] (prace w toku).

Z ilu osób składa się Rada Powiernicza Fundacji?

Rada składa się z pięciu osób, łącznie z Jimmym Walesem, założycielem i przewodniczącym Fundacji. Angela Beesley, sekretarz i Florence Devouard (Anthere), wiceprzewodnicząca, są przedstawicielkami pochodzącymi z wyboru. Michael Davis jest skarbnikiem i zajmuje się naszymi finansami (zobacz Finanse). Ostatnim z członków Rady jest Tim Shell, który aktywnie uczestniczy w angielskiej Wikipedii i często jest obecny na kanale IRC #wikimedia.

Jakie są oficjalne stanowiska i komitety?

Daniel Mayer (Mav) jest odpowiedzialny za finanse, pod nadzorem skarbnika Rady Powierniczej, Michaela Davisa. Zadaniem Mava jest ustalanie budżetu ([4]) i przedstawianie bilansu finansowego ([5]).

Tim Starling pełni rolę łącznika pomiędzy Radą i zespołem developerów. Zadania developerów dotyczą dwóch zagadnień: administracji serwerami i prac programistycznych nad oprogramowaniem MediaWiki (stosowanym także w wielu projektach poza naszą Fundacją).

Tim Starling jest w trakcie tworzenia Komitetu Developerskiego [6]). Ten komitet złożony będzie z najbardziej aktywnych developerów i zajmie się on, między innymi, wypracowaniem metod podejmowania decyzji (kierunek prac rozwojowych, określenie niezbędnych inwestycji, rozpatrywanie propozycji itp.).

Nie ma innych oficjalnych komitetów, ale powstają grupy, które tworzą się automatycznie i spełniają zadania komitetów, szczególnie w odniesieniu do grantów i spraw związanych z PR; na przykład, Danny Wool zajmuje się koordynacją szeregu wniosków o granty. Na temat komitetów przeczytaj w: [7].

Jak członkowie Rady porozumiewają się między sobą?

Prace Rady Powierniczej zapisywane są na stronie Meta-wiki [8], a w przyszłości będą dostępne na naszej stronie [9]. Wymiana zdań odbywa się za pomocą e-maili, a także za pomocą listy dyskusyjnej foundation-l, która jest otwarta, a jej archiwa są dostępne online. Członkowie Rady często są obecni na kanale IRC #Wikimedia w sieci freenode [10], gdzie mogą szybko udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Chociaż troje z członków Rady spotyka się często na IRC (quorum wymagane dla zebrania Rady), te spotkania zwykle nie są oficjalnymi zebraniami.

Latem 2004 odbyło się kilka zebrań Rady. 4 lipca 2004 Jimmy, Angela i Anthere (Florence) spotkali się w Paryżu (relacja: [11]).

Także w lipcu odbyło się spotkanie w celu przedyskutowania utworzenia oficjalnej strony internetowej Fundacji www.wikimediafoundation.org; odbyła się dyskusja z udziałem Angeli, Anthere, Mava i Tima Starlinga (relacja i wyniki: [12]).

Miało także miejsce krótkie, zorganizowane ad-hoc zebranie 5 września na temat utworzenia bazy danych dla proponowanego projektu Wikispecies, aby dać entuzjastom tego pomysłu możliwość wypróbowania go. Wszyscy członkowie oprócz jednego uczestniczyli w trwającej 20 minut dyskusji (relacja: [13]).

Czy Jimbo, Tim i Michael mają decydujący wpływ na decyzje Rady?

Ważna dyskusja Rady w Paryżu
Ważna dyskusja Rady w Paryżu

Do chwili obecnej Tim i Michael odgrywali minimalną rolę w pracach i decyzjach Rady Powierniczej i nie planuje się tego zmieniać. Dla zapewnienia, że głos Wikipedystów liczy się, Jimbo oświadczył, że z zasady nie będzie głosował przeciw Angeli i Anthere, chyba że uważałby, że zmiana dotyczy problemów fundamentalnych dla Fundacji -- co raczej się nie zdarzy z uwagi na to, że Angela, Anthere i Jimbo mają podobne poglądy na temat najważniejszych spraw dotyczących społeczności i projektu. W praktyce więc w większości kwestii decyzje spoczywają w rękach dwojga demokratycznie wybranych członkiń Rady i Jimbo się temu podporządkowuje.

Ile decyzji Rady rozstrzyganych jest za pomocą głosowania?

Preferowana jest forma dyskusji w poszukiwaniu rozwiązań, na które wszyscy mogą się zgodzić, szukanie kompromisu, by zdanie każdego miało wyraz w decyzji i osiąganie porozumienia. Wszystkie nieformalne głosowania były jednogłośne.

Czy działania Rady są gdzieś publikowane lub dokumentowane?

Najczęściej prowadzone są dyskusje na kanale IRC #Wikimedia w sieci freenode. Na tym kanale każdy może nie tylko obserwować przebieg dyskusji, ale brać w niej udział i pomagać w podejmowaniu decyzji. Logi planowych zebrań na kanale IRC, jak to dotyczące strony Fundacji, są publikowane na Meta-wiki i na wiki Fundacji, wraz z relacjami z innych spotkań. Poza tym prowadzone są również dyskusje na kanałach prywatnych i za pomocą e-maili. Musimy czasem wypowiadać się bez skrępowania i głośno myśleć, bez brania naszych luźnych komentarzy za nową politykę Fundacji i ostateczne decyzje. Mamy nadzieję, że nasze działania są widoczne poprzez ten biuletyn, protokoły spotkań Rady Powierniczej, oficjalne komunikaty na listach dyskusyjnych i na naszej stronie.

W jaki sposób mogę zostać członkiem Fundacji?

Każdy kto jest zainteresowany wspieraniem działań Fundacji, jest poza tym zarejestrowanym, autorem któregoś z naszych projektów, automatycznie staje się dobrowolnym członkiem Fundacji. Od tego roku będzie możliwe uzyskanie statutowego członkostwa; wiąże się to z płaceniem składek członkowskich.

Dyskusja, która miała miejsce w lipcu, a dotyczyła składek członkowskich, doprowadziła do następującej propozycji: aby zostać statutowym członkiem trzeba wpłacić składkę 60 dolarów amerykańskich (lub ekwiwalent w innej walucie); bycie autorem któregokolwiek z naszych projektów nie jest wymagane. Dobrowolni członkowie mogą zostać członkami statutowymi za 6 dolarów amerykańskich, ale zachęca się ich, aby w miarę możliwości wpłacili normalną składkę. Członkowie mogą określić, na co ma zostać spożytkowana ich składka lub jej część (np. "30 dolarów tylko i wyłącznie na zakup sprzętu").

Nie będzie formalnego wymogu płacenia składki: łożenie na rozwój i korzystanie z projektów na zawsze pozostanie dobrowolne. Wpłacanie pieniędzy jest niczym więcej jak dodatkowym sposobem wspierania projektu. Pełny tekst propozycji znajduje się na Meta [14]; wyjaśnienia innych kwestii związnych z członkostwem Membership FAQ. Zobacz też: [15].

Czy są plany zamieszczania reklam na Wikipedii?

Wikimedia nie planuje zamieszczania reklam na Wikipedii, ani żadnym innym z pokrewnych projektów w dającej się przewidzieć przyszłości. Sądzimy, że odpowiednie granty i datki finansowe od użytkowników zapewnią bezproblemowe działanie bez potrzeby zamieszczania reklam. Istnieją też inne metody gromadzenia środków finansowych, takie jak nagrody, datki od mirrorów, datki w postaci sprzętu komputerowego itp. Reklamy byłyby źródłem dochodu, ale zmniejszyłyby wpływy z innych źródeł, szczególnie darowizn, a poza tym prawdopobnie zdenerwowałyby niektórych autorów.

Słyszałem, że developerom się płaci. Czy to prawda?

W lipcu 2004 wśród developerów przeprowadzono ankietę nt. możliwości zastosowania systemu wynagradzania za konkretne prace programistyczne. Było to podyktowane wolą skierowania prac programistycznych w konkretnych kierunkach (np. oferując zapłatę za opracowanie konkretnych rozwiązań software'owych). Wyniki tej ankiety: [16].

W ścisłej współpracy z Komitetem Developerskim będziemy pracować nad systemem wynagradzania developerów, którzy zechcą pracować nad konkretnymi zagadnieniami. Będzie to 4-miesięczny okres próbny, po którym ocenimy, czy zakończył się on sukcesem. W tym systemie każdy będzie mógł zgłosić potrzebę opracowania nowego rozwiązania, a każdy z developerów będzie mógł przedstawić swoje warunki za opracowanie tego rozwiązania. Wtedy Komitet Developerski wyda na potrzeby Rady opinię o wykonalności i ewentualnych korzyściach płynących z opracowania danego rozwiązania (za daną cenę). Rada na tej podstawie zadecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu danej propozycji.

Szczegóły są dostępne tu: [17]. Wszyscy autorzy naszych projektów zostaną poproszeni o ocenę systemu, kiedy okres próbny się zakończy.

Partnerzy


W tym roku dyskusje z potencjalnymi partnerami nabrały tempa. Odrębne projekty zainteresowane współpracą z projektami Fundacji to Project Gutenberg (Wikisource), OpenTextBook i Free High School Science Texts (Wikibooks) oraz Open-Media (niedawno rozpoczęty projekt Wikimedia Commons). 1 lipca grupa niemieckich Wikipedystów spotkała się z przedstawicielami firmy Brockhaus w celu nawiązania kontaktów. Pod koniec sierpnia Jimmy i Angela spotkali się z przedstawicielami BBC, aby omowić możliwości współpracy z Wikipedią.

Niektóre formy współpracy już zostały zrealizowane; od maja br. Yahoo! wybrało Wikipedię jako dostarczyciela materiałów encyklopedycznych. Ustanowiono kanał łączności, którym dostarczana jest im lista nowych stron, aby wyszukiwarka Yahoo! miała aktualne dane; w czerwcu dane statystyczne z Yahoo! wskazują, że ta współpraca dostarczyła ponad 2 mln wizyt, 1/4 wszystkich, z niewielkim spadkiem od tamtego czasu. Współpraca z dystrybutorami oprogramowania również pomyślnie się rozwija - dwie edycje płytowe Wikipedii (CD-ROM/DVD) są planowane na jesień tego roku.

Dystrybucja

CD firmy Directmedia

Do końca września niemiecka firma Directmedia Publishing [DMP] [18] wyda CD-ROM z artykułami z niemieckiej Wikipedii. Płyta będzie zawierała nieco poprawioną wersję z 1 września oraz obraz ISO i SQL-dump. 30 000 CD-ROMów DMP roześle za darmo do zarejestrowanych klientów. Dalsze 10 000 CD-ROMów będzie przekazanych do księgarni jako darmowe podarunki lub do sprzedaży za cenę nie przekraczającą 5€ (euro).

Directmedia Publishing w ciągu 10 lat wydała 180 elektronicznych książek, m.in. pozycji dotyczących nauk społecznych, leksykonów i kolekcji plików graficznych.

DVD firmy Mandrakesoft

Mandrakesoft (producent jednej z dystrybucji Linuksa) wyda DVD z dwujęzycznym, angielsko-francuskim wydaniem Wikipedii, wraz z najnowszą wersją tej dystrybucji Linuksa. Mandrakesoft stworzył jedną z najpopularniejszych i najbardziej przyjaznych użytkownikowi dystrybucji w ciągu ostatnich lat.

Wytężona i długotrwała praca przy opisywaniu plików i tworzeniu ich list zdecydowanie poprawiła jakość Wikipedii. Opisywanie plików graficznych w angielskiej encyklopedii, co wymaga zaklasyfikowania i oznaczenia 50 tys. plików, trwa nadal; możesz w tym pomóc tutaj: [19].

Inne oferty i propozycje

Wikimedia otrzymała ofertę darmowego hostingu od francuskiej firmy hostingowej, gdzie zostały zainstalowane programy squid. Pojawiły się także inne propozycje tego rodzaju, szczególnie kiedy przygotowywaliśmy rozwiązania awaryjne przed atakiem pierwszego huraganu, pod koniec sierpnia.

Finanse

Darowizny

Dokonano 1180 odrębnych wpłat w systemie PayPal na konto Fundacji w okresie od początku roku do 31 sierpnia, łącznie $46 600 dolarów amerykańskich (inne waluty zostały przeliczone wg aktualnego kursu), średnio $190 dziennie. Ponad połowa tej sumy ($29,800) została zebrana w lipcu i sierpniu przede wszystkim podczas nieoficjalnej akcji zbierania funduszy tylko na angielskiej Wikipedii.

Nagroda Golden Nica którą otrzymała Wikipedia
Nagroda Golden Nica którą otrzymała Wikipedia

Nagrody

W maju br. Prix Ars Electronica nagrodziła Wikipedię Nagrodą Golden Nica dla Społeczności Sieciowych. Nagroda wiąże się z otrzymaniem grantu w wysokości 10 000 euro, z którym nie są związane żadne warunki [20].

Granty

Latem 2004 rozważaliśmy składanie podań o granty i dużo czasu poświęcono na grant NEH [21], przeznaczony dla projektów z dziedziny nauk humanistycznych, który wyglądał obiecująco. Przedstawiono w skrócie historię rozwoju Wikimedii, szczegółowo opisano cel spożytkowania grantu i budżet, a także przedstawiono życiorysy grupy ludzi, która miała zajmować się tym grantem. Ostatecznie podanie nie zostało wysłane, ze względu na brak czasu. Jednak stworzono materiały o Wikimedii i zyskano wiele doświadczenia w opracowywaniu takich i podobnych opracowań i podań, zapewne będzie to przydatne w pisaniu przyszłych podań tej jesieni.

Zakupy

Fundusze ze zbiórki w lipcu i sierpniu oraz pieniądze z grudnia (zebrane wkrótce po awarii serwera i przerwie w działaniu serwisu) zostały przeznaczone na zakup sprzętu o wartości ponad 60 000 dolarów amerykańskich (proszę zobaczyć: [22] i [23]).

Rozwój techniczny
File:Technical Dev.png

Z punktu widzenia programisty był to ciekawy rok. Na początku mieliśmy 2 serwery w Kalifornii i 900. pozycję w rankingu serwisu Alexa [24]. W lutym miała miejsce przeprowadzka na Florydę i przybyło 9 nowych serwerów. Następne trzy serwery, zakupione w maju, weszły do użycia w czerwcu, a czwarty, szybki świetny serwer bazanowy Ariel, pojawił się pod koniec miesiąca. Po każdym z upgradów ilość użytkowników rosła w takim tempie, że zużywała całą wydajność nowych serwerów. Na początku września weszło do pracy dodatkowych 8 serwerów zakupionych w sierpniu, a serwer obsługujący wyszukiwanie i serwer plikowy oczekują na wdrożenie.

Od września Wikipedia.org regularnie plasuje się w pierwszej pięćsetce anglojęzycznych serwisów internetowych w rankingu strony Alexa [25] i stale zwiększa zakres odbiorców. W czerwcu liczba edycji przekroczyła milion. Do tej pory udało nam się uniknąć pogorszenia działania, które miało miejsce pod koniec 2003 roku; umożliwiły to darowizny naszych użytkowników.

Od maja wprowadzono wersję 1.3 oprogramowania MediaWiki, która ma ulepszone szablony, kategorie, nową skórkę i poprawioną obsługę wersji językowych. Lepiej rozwiązane zostało rozstrzyganie konfliktów edycji. Wersja 1.4, która ma się pojawić za kilka miesięcy, będzie zawierała ulepszony system równoważenia obciążenia baz danych, zestaw poprawek szybkościowych, wstępne wsparcie dla PostgreSQL-a jako silnika bazy danych oraz narzędzia mające ułatwić ocenę artykułów.

Niedługo rozpocznie działanie pierwsza serwerownia poza Stanami Zjednoczonymi, zestaw 3 serwerów cache'ujących Squid w Paryżu, który będzie obsługiwał użytkowników w Europie, więc nie będą musieli oni czekać, aż strony załadują się z samej Florydy. Jeśli to rozwiązanie będzie działać sprawnie, zamierzamy podobnie postąpić w innych miejscach, jako że mamy też inne oferty hostingu.

Skład nowego Komitetu Developerskiego świadczy o międzynarodowym charakterze ekipy technicznej, ponieważ są tam ludzie z 6 krajów, którzy będą się starać, aby strona techniczna nadążała za stałym wzrostem popularności poszczególnych projektów.

Projekty


Wikimedia ma 6 aktywnych projektów:
 • Wikipedia (milion artykułów w 100 językach, 150 000 plików graficznych, 25 000 autorów, 800 000 wizyt dziennie)
 • Wikisłownik (70 000 artykułów w 20 językach, 500 autorów, 800 wizyt dziennie)
 • Wikibooks (5 000 modułów w 250 książkach i 15 językach, 300 autorów)
 • Wikiquote (2 500 artykułów w 6 językach, 100 autorów)
 • Wikisource (4 000 stron w 30 językach, 100 autorów)
 • Meta (1 500 artykułów w 30 językach, 1000 autorów)

Jest kilka innych nowych projektów, które dopiero co powstały lub są we wczesnej fazie rozwoju:

 • Memorial Wiki - obecnie dotyczy tylko ofiar z 11 września; ok. 200 stron
 • Wikimedia Commons - uruchomiony we wrześniu, by nadać tempa długo oczekiwanemu projektowi, który ma gromadzić pliki multimedialne takie jak grafiki i pliki dźwiękowe w jednej, niezależnej językowo bazie danych
 • Wikispecies - uruchomiony we wrześniu, autorzy wciąż pracują nad dokładnym celem projektu i metodami przechowywania danych o gatunkach biologicznych.


Społeczność


Letnie spotkania Wikipedystów

Przy okazji wycieczki Jimmy'ego Walesa do Europy, miał miejsce szereg spotkań, przede wszystkim w Londynie, Berlinie, Paryżu i Genui. Pierwsze spotkanie na kontynencie azjatyckim odbyło się w Pekinie. Bardziej szczegółowe relacje można przeczytać tu: [26].

Inne wydarzenia

Wspaniałe zdjęcia można było zrobić na ceremonii wręczenia Nagród Prix Ars Electronica w maju br. na Manhattanie, podczas której Danny odebrał w imieniu wszystkich Nagrodę Golden Nica dla Społeczności Sieciowych. Pod koniec lata, w pierwszym tygodniu września, odbywało się znaczące wydarzenie - Ars Electronica Festival, na który przybyli licznie Europejczycy. Był też Jimmy i wygłosił tam wykład.

31 sierpnia Angela i Jimmy złożyli wizytę w siedzibie BBC w Londynie. W ciągu dnia spotkali się z grupą osób, między innymi ludźmi z H2G2, aby opowiedzieć im o Wikipedii i podyskutować ogólnie o wiki. Wieczorem przeprowadzili na ten temat publiczną prezentację.

Public Relations


Wiosną bieżącego roku wydaliśmy ważny komunikat prasowy, dla upamiętnienia 500 tysięcznego artykułu Wikipedii (we wszystkich wersjach językowych), która została przyjęta przez wiele tradycyjnych i sieciowych publikatorów.

Kolejna komunikat wydawany jest w tym miesiącu, dla upamiętnienia milionowego artykułu: [27]. W maju i czerwcu, po zdobyciu nagród dla społeczności internetowych (Prix Ars Electronica i Webby Awards), przeprowadzono wywiady z Jimmym i powstały artykuły o Wikipedii, najszerzej znany jest wywiad Jimmy'ego dla Slashdota [28].

Cytaty z publikacji medialnych znajdują się w rozdziale "W mediach", str. 6.
Z projektów

edit

 

Drzewo życia

Wikiprojekt "Drzewo Życia" zajmuje się wszystkimi organizmami żywymi na naszej planecie i nadal pozostaje największym projektem Wikipedii. Autorzy piszą artykuły w różnych językach, a ilość tych artykułów idzie w tysiące.

We wrześniu Rada zwołała zebranie online, by podyskutować o Wikispecies [29], proponowanym projekcie dotyczącym nauk biologicznych, powiązanym z projektem "Drzewo Życia", którego celem jest zgromadzenie danych na temat każdego z gatunków. Te dane będzie można importować do każdej z wersji językowych Wikipedii. Projekt, który został utworzony pod koniec miesiąca, będzie ściśle współpracował z projektem "Drzewo Życia" i pokrewnymi we wszystkich Wikipediach.

Publikacje tradycyjne

Dwie publikacje o charakterze leksykonu poświęcone osobnym tematom, które nazwaliśmy 'WikiReaders', powstały w języku niemieckim z zawartości Wikipedii; tematami były Szwecja i Internet [30]. Zostały one napisane przy udziale grupy autorów z Thomasem Karcherem na czele, w formacie PDF, a potem wydrukowane w małym nakładzie w cenie 6 dolarów amerykańskich za egzemplarz, przy zastosowaniu kilku prostych wytycznych [31]. Dystrybucję przeprowadzano na spotkaniach Wikipedystów w Niemczech i Austrii, a także za pośrednictwem sklepu internetowego [32]. Przygotowania do podobnych przedsięwzięć rozpoczęto na angielskiej Wikipedii, a tematami mają być kryptografia i II wojna światowa [33].

Wikimedia Commons

Projekt Wikimedia Commons powstał we wrześniu 2004, mając na celu stworzenie centralnego źródła grafik, muzyki i, w miarę możliwości, tekstów i tekstów mówionych objętych jedną z wolnych licencji, do wykorzystania we wszystkich projektach Wikimedia. Wikimedia Commons, będące ostatnio na etapie planowania, w przyszłości umożliwi wykorzystywanie tych samych plików graficznych we wszystkich projektach.


Proponowane projekty

Wikipeople: Będzie to coś w rodzaju miejsca pamięci, włączając 911wiki jako portal, wraz z innymi, pomniejszymi portalami upamiętniającymi, a także wikidrzewo genealogiczne - ze szczegółami genealogicznymi dotyczącymi ludzi każdej epoki historycznej. Twórcy projektu pragną przenieść do Wikipeople zawartość wiki upamiętniającego 11 września.

Wikiversity: Aktualnie jest to portal dla tych części serwisu Wikibooks, które zawierają materiały przeznaczone do nauczania lub nauki własnej. Zainteresowanie Wikiversity wzrasta i projekt ten ma przed sobą wspaniałe perspektywy dotarcia do kadry uniwersyteckiej i nauczycieli szkół średnich, którzy regularnie odwiedzają Wikipedię wraz ze swoimi studentami/uczniami. Trwają prace nad opracowaniem istniejących na wikibooks podręczników, do zastosowania w kursach online oraz nad zgromadzeniem wsparcia dla rozwoju bardziej rozbudowanej wersji Wikiversity.

Projekty lokalne

de : [http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Qualit%C3%A4tsoffensive Qualitätsoffensive]: co 2 tygodnie wybierany jest temat i rozpoczyna się ulepszanie artykułów z nim związanych. Od kwietnia przeprowadzono już kontrolę jakości artykułów na 11 tematów. Banner image Por. nl.

en : Wyróżnione grafiki : równolegle do wybierania wyróżnionych artykułów, trwa zaliczanie wysokiej jakości grafik do grafik wyróżnionych; Szablon 'Grafika dnia' codziennie zawiera inny plik graficzny wart przedstawienia.

fr : Szeroko zakrojona akcja poprawy jakości francuskiej Wikipedii miała miejsce latem: ilość artykułów kontrowersyjnych została zdecydowanie ograniczona, wszystkie grafiki oznaczono informacją o prawach autorskich i rozszerzono bardzo wiele niedopracowanych artykułów.

ja : 9 września japońska Wikipedia zdobyła Nagodę Specjalną Web Creation Award, ustanowioną przez Japanese Advertisers Association (Japońskie Stowarzyszenie Reklamodawców), dla wybitnych serwisów w języku japońskim.

Z artykułu, który wygrał pierwszy konkurs
Z artykułu, który wygrał pierwszy konkurs
nl : Schrijfwedstrijd: Konkurs pisania artykułów zaczął się cieszyć takim powodzeniem, że de: we wrześniu poszła : w te same ślady.

zh : - co 2 tygodnie wybierany jest jeden ważny artykuł i powiązane z nim artykuły są sprawdzane, poprawiane i uzupełniane.


Sprawozdania z oddziałów

edit


W tym roku rozpoczęto starania o założenie dwóch regionalnych oddziałów Fundacji Wikimedia, w Niemczech i we Francji. Stworzono projekty statutów i zalążki organizacji, by doprowadzić do ich rejestracji oraz rozpocząć ich popularyzację, szczególnie wśród autorów Wikipedii de: i fr:. Oba przedsięwzięcia stworzyły obszerną dokumentację, której znaczna część znajduje się na Meta. Rozpoczęto regularne spotkania.

Wikimedia Deutschland

12 czerwca 2004 roku był, jak wszyscy oczekiwali, punktem zwrotnym dla niemieckiej Wikipedii. Wieczorem, podczas konferencji Wizards od OS, Wikipedyści urządzili imprezę dla uczczenia 100-tysięcznego artykułu, a następnego dnia, na spotkaniu 34 Wikipedystów i ich przyjaciół, założono oddział Wikimedii w Niemczech, Wikimedia Deutschland.

Oddział niemiecki rozpoczął działanie od razu. 1 lipca 5 Wikipedystów spotkało się z Brockhaus Corporation, najbardziej cenionym niemieckim wydawcą publikacji encyklopedycznych, w celu wymiany doświadczeń. Rozpoczęto współpracę z Digital Library w Berlinie w celu stworzenia Wikipedia CD-summary, tak aby pod koniec września mogło powstać 40 tys. płyt CD z tym wydawnictwem.

Podczas spotkania dużej grupy na IRC omawiano nowe strategie i projekty. Profesor Deborah Weber-Wulff z uniwersyteckiego wydziału mediów i informatyki w Berlinie podjęła się koordynacji działań środowiska akademickiego w ramach Wikipedii.

Mają się odbyć prezentacje na temat Wikipedii na konferencjach i zjazdach, warto wspomnieć o Linuxday w Lörrach i konferencji Berlinux w Berlinie.

Wikimédia France

Oddział francuski jest nadal w trakcie tworzenia. Powołano zespół pilotażowy (comité de pilotage) i przedstawiono już projekt statutu i struktury organizacyjnej.

Obecny kształt tego stowarzyszenia (zobacz [34]) zdaje się być akceptowany przez wszystkich członków komitetu pilotażowego i nie ma obecnie zastrzeżeń do żadnych szczegółowych rozwiązań zaproponowanej struktury organizacyjnej. Nazwa stowarzyszenia została już ustalona i brzmi: Wikimédia France.

Ze względu na wakacje sierpień był okresem zastoju. Po wakacjach ma się to zmienić, jednakże nie zgłosiło się jeszcze zbyt wielu kandydatów na członków zarządu. Zgodnie z harmonogramem (zobacz ([35]), następnym ważnym etapem ma być zebranie październikowe, kiedy to dojdzie do zatwierdzenia ustalonych spraw, a potem w listopadzie stowarzyszenie ma zostać oficjalnie zarejestrowane.

Niektóre ze spraw, którymi zajmie się nowy oddział, to utworzenie francuskich mirrorów i serwerów squid dla projektów Fundacji, a także zakup domen koniecznych dla tego oddziału (o ile fundusze na to pozwolą).
Ward Cunningham
Ward Cunningham
Wywiad z Wardem Cunninghamem

Quarto złapało twórcę wiki i jednego z ojców programowania ekstremalnego gdy odpoczywał po konferencji Pattern Languages of Programs (PLoP) w Illinois. Pomiędzy kolejnymi puszkami napoju Moxie, męczyliśmy go pytaniami na temat ewolucji wiki, praw autorskich i społeczności wikipedystów. Później poircował trochę na #wikipedia, gdzie powitano go z należnym uwielbieniem.

Na ścieżkach Wiki

edit

Wiki to łatwe edytowanie. Czy istnieją jeszcze jakieś ograniczenia w edytowaniu? Jak chciałbyś widzieć dalszy rozwój Wiki?

WC: Jeśli mówimy o tym, co jeszcze utrudnia edytowanie na wiki, to jest to brak stylu edycji WYSIWYG. Ktoś stwierdził, że aby wiki działało, konieczne jest przezwyciężenie tego dziwnego sposobu edycji. Ale gdy myślisz o tym, aby zapisać te wszystkie "małe książki" stron, mówisz o brutalności. Przy okazji, nie cieszyłoby mnie, gdyby możliwość edytowania nie była dostępna dla każdego.

W "The Wiki Way" (Styl Wiki), broniłeś ważności absolutnej płynności edycji i zmieniania zawartości. Czy pozostaje tu też miejsce na zachowanie historii edycji i dodawanie tylko coraz lepszych podsumowań?

WC: W moim własnym wiki poszedłem na całość. Poddałem ile się tylko da możliwości edytowania i nie utrzymywałem historii zmian - tak więc "Usuń" naprawdę działało, co zmuszało autora, by naprawdę przed usunięciem pomyślał. Cieszy mnie, że ludzie przyjęli to wyzwanie i zorientowali się, co mogą w taki sposób zdziałać. Zajrzawszy tam, mogli powiedzieć co jest dobre, a co złe w tak ekstremalnych możliwościach. Jednak każda nowa reguła utrudnia wkład nowym ochotnikom.
    Podziwiam Wikipedię za to, że pozostała stosunkowo wierna mojej idei łatwości pisania i nadal ma wiele stron, które dobrze się czyta. Sądzę, że jest świetnym przykładem tego, co jest możliwe w ogromnym projekcie o wysokiej jakości tekstu, bez utraty charakteru wiki - jeśli widzę błąd, mogę go poprawić. Nie muszę się nigdzie logować ani przechodzić szkolenia, czy...

"Nie wydaje mi się, by Wikipedia mogła istnieć bez [osobnych stron dyskusji]. Nasuwa się pytanie, czy mój projekt bez nich był wiki"

Co sądzisz o osobnych stronach dla dyskusji i właściwego artykułu?

WC: To rewelacyjny pomysł. Genialny. Myślę, że Wikipedia jest szczególnie cenna dla ludzi, którzy nie postrzegają się jako Autorzy i nie interesuje ich meta-konwersacja. Nie wydaje mi się, by Wikipedia mogła bez tego istnieć.
    Pytanie, czy moja strona bez tego była "wiki"?

Co myślisz o używaniu wielu języków w jednym wiki?

WC: Uważam to za świetny pomysł. Możliwość czytania strony i zauważenia na niej drobnego problemu... możliwość pójścia prostą drogą w przypadku ważnych szczegółów to coś, co jest dobre w wiki. Gdy ludzie tkwią jedną nogą w jednej, a drugą w innej kulturze językowej, można komunikować bardzo subtelne sprawy o świecie jako całości pomiędzy tymi kulturami.
    Moje marzenie na temat 'czym mogłoby być wiki' to coś, w czym poprzez wysiłek ludzi znających różne języki tworzymy wspólną płaszczyznę dzieła, które łączy ludzką społeczność, pomimo że nie mówi ona w tym samym języku. Sądzę, że na świecie już się to powoli dzieje w tradycyjnych mediach - grupa tłumaczy stara się objaśnić sobie nawzajem kulturę.
    Lecz musiałoby się to odbywać w taki sposób, by języki, które wydają ci się bełkotem bez znaczenia były niewidzialne, a widziałbyś tylko te, które znasz. Wyobrażam to sobie tak, że strony wiki w kilku językach wyświetlałyby się razem. Przyzwyczaiłbyś się do czytania ich we wszystkich językach, a gdyby zaistniał dysonans, powiedziałbyś: "jest kolejny błąd do poprawienia". I byłby to wielki, globalny proces.

Więc... czy Wikipedia to wiki?

WC: Bez wątpienia. Istnieje pewna różnica pomiędzy moim pojęciem wiki a Wikipedią. Zawsze staram się uświadomić ludziom, że mój projekt to nie Wikipedia, i że jest w niej wiele innowacji. Dumny jestem z tego, czego dokonała społeczność Wikipedii i uważam to za niesamowite.
    Oto czym według mnie jest wiki: treścią ponad społecznością. Czujnością na poprawki. Praca rozpoczyna się od publikacji - opublikuj, a potem edytuj. Zwyczajne tworzenie nowych stron, aby pozwolić im urosnąć do właściwych rozmiarów. I jeszcze wspólnota Ostatnich Zmian - możliwość obejrzenia, co robią inni autorzy, zachęcanie odwiedzających, by przeszli z poziomu czytelnika na poziom autora.
    Pracując nad wiki przeczytałem książkę Edwina Schlossberga, projektanta muzealnych ekspozycji - cieniutką książeczkę, mówiącą o tym jak zwiedzający określa 'jakość' wystawy (coś jest "dobre" jeśli ludzie zwracający na to uwagę tak stwierdzą). Powiedział, że dopóki istnieje środek powodujący, że poszczególni widzowie mogą zaobserwować pracę innych, dobrze rozwija się poczucie wspólnoty. To niewątpliwie dzieje się tutaj, w Wikipedii.

O Microsofcie

edit

Niektórzy chcą wiedzieć jak ci się pracuje w Microsofcie.

WC: Jak napisałem na moim wiki, "Przyłączam się do Microsoftu, ale nadal jestem tym samym Wardem". I sądzę, że Microsoft jest wciąż tym samym Microsoftem.

Można by mieć nadzieję, że masz na Microsoft jakiś wpływ.

WC: Cóż, myślę, że oni bardzo chcą, bym miał na nich "jakiś wpływ".  

 

O braku czasu i prawach autorskich

edit

Gdy nie używasz wiki w celu współpracy, czego jeszcze używasz?

WC: Używam kilkunastu różnych wiki. Jedyną inną rzeczą, z której codziennie korzystam, jest e-mail... wymaga uwagi Właśnie Teraz. Jeśli mam coś pilnego związanego z jakimś wydarzeniem, wysyłam e-mail. A jeśli chcę porozmawiać o czymś bez ograniczeń czasowych, piszę o tym na wiki i wysyłam ludziom zapowiedź.
    Wiesz, cały system e-mail wali się. Kto by pomyślał, że email, z całymi swoimi możliwościami i bezpieczeństwem, padnie prędzej od wiki? Nasze skrzynki odbiorcze są o wiele bardziej narażone niż nasze wiki, gdzie każdy może pisać.
    Codzienne przeglądanie moich maili jest uciążliwe, a przeglądanie Wikipedii daje radość. Zostawiam sobie to jako rodzaj nagrody. Wikipedia jest moim ulubionym pod względem zawartości miejscem w sieci.

(Rozumiemy. Naszym też.)

WC: Tym co mnie naprawdę ciekawi i cieszy, jest że zawartość Wikipedii jest publikowana na licencji publicznej. Kto wie, co będzie 'właściwą encyklopedią online' za sto lat, jeśli będzie ich 50 do wyboru? Uważam, że udostępnianie jest świetną sprawą. W tej podróży ciągle jesteśmy nowicjuszami; wyobraźcie sobie co będzie, gdy w tej [globalnej współpracy] będziemy mieć kilkupokoleniowe doświadczenie.  

O Wikipedii

edit

Czy ostatnio edytowałeś Wikipedię? Co o tym sądzisz?

WC: Czytam Wikipedię w razie potrzeby, gdy chcę się czegoś dowiedzieć, może raz w tygodniu, ale nie zrobiłem wielu edycji. Gdyby ktoś poprosił mi o wskazanie nowoczesnej encyklopedii, wybrałbym Wikipedię. Obecnie definiuje ona pojęcie encyklopedii....
    Przypuszczam, że Wikipedia zbliża się do statusu oryginalnego źródła.

Właściwie to jesteśmy temu przeciwni; jedną z naszych podstawowych zasad jest "nie prowadzimy własnych prac badawczych".

WC: Dlatego, że nie chcecie wdawać się w spory? Zawsze chciałem, by ludzie mówili o rzeczach, które naprawdę ich spotkały, na podwalinie własnego doświadczenia. Społeczność powinna być na czymś osadzona, bo w przeciwnym razie kończy się na wzajemnym oszukiwaniu się.

Czy w okresie początków wiki przypuszczałeś, że może ono posłużyć do stworzenia encyklopedii?

WC: Myślałem o słowniku nowych terminów używanych przez społeczność. Myśl o potrzebie takiego słownika zainspirowała stworzenie pierwszego wiki. Ale spektrum oddziaływania Wikipedii jest dużo większe niż mojego wiki. Wtedy miałem świadomość, że istnieją tematy, które 'dzielą'. Zniechęcałem ludzi do pisania o nich, bo obawiałem się, że forum ucierpi z tego powodu. Że jeśli ludzie nie będą szukać zgody, nie znajdą jej
    Teraz, gdy wychwalam wiki, mówię o możliwości ustanawiania i wprowadzania w życie norm przez społeczność, co nie jest możliwe w przypadku programu komputerowego. Nie można wpisać neutralnego punktu widzenia w regułę i uruchomić ją do testowania zapisanych edycji. Jedynym sposobem na wprowadzenie takiego społecznego rozróżnienia jest omawianie przykładów przez dużą grupę ludzi.

"Kto by pomyślał, że email, ze wszystkimi swymi możliwościami i bezpieczeństwem upadnie szybciej niż wiki?"

Czy oczekiwałeś, że wiki rozrosną się do dzisiejszych rozmiarów?

WC: Spodziewałem się pewnych niedociągnięć, ale nie zaskoczyło mnie, że społeczności je jakoś przezwyciężyły. Uważałem, że ważne jest, że gdy system okazuje się zły, ludzie są w stanie sami go zreorganizować.

Dlaczego nie ma innych dużych projektów wiki, jak np. recenzje książek czy czasopismo online?

WC: Może coś takiego może zdarzyć się tylko raz na kilka lat. Może grupa ludzi rozumiejąca jak działają procesy socjologiczne i znająca ich wartość może zebrać się razem tylko w tak długim czasie; musi zgromadzić energię, aby stworzyć wspólnotę, która ją podtrzyma. A być może ludzie tworzą takie wspólnoty i mówią sobie "to będzie niezłe! można by wyciągnąć stąd trochę kasy" i w ten sposób są nieszczerzy.
    Podejrzewam, że powstaną wiki związane ze wszystkimi rodzajami tematów. Ale teraz, dla ludzi chcących tylko sprawdzić 'jak to jest', po co tworzyć nowe, skoro można przyłączyć się do istniejącej już społeczności?

Czy uważasz, że właśnie dlatego mamy tyle społeczności związanych z Wikipedią?

WC: Jest faktem, że Wikimedia zachęca do takiego rodzaju rozdrabniania się, i że sami to robicie, co jest w pewnym sensie jeszcze szczytniejszym celem niż ukończenie encyklopedii - przekazanie idei procesu innym społecznościom.

Dziękujemy za rozmowę. Jakaś myśl na zakończenie?

WC: Mam nadzieję, że napiszecie nie tylko o ilości artykułów w Wikipedii, lecz także o tym, jak rozwija się na świecie jej idea. I chciałbym, byście użyli tego biuletynu aby promować tę ideę oraz inne idealistyczne przedsięwzięcia kulturalne.

--[WQ]
Wikipedia w mediach

Przegląd doniesień, dobrych, złych czy też obojętnych, dotyczących Wikipedii jakie ukazały się w mediach różnego rodzaju. Do chwili obecnej to Wikipedia była w świetle jupiterów, ale do czasu wydania następnego biuletynu, mamy nadzieje podać też informacje o innych pokrewnych Wikipedii projektach.

Wyobraźcie sobie świat w którym każda osoba na naszej planecie otrzymuje bezpłatny dostęp do całości wiedzy ludzkości. Do tego dążymy. --Jimmy Wales w wywiadzie dla Slashdota, 28 lipca 2004.

Jeśli macie gdzieś jeszcze stare tomy Britanniki zalegające w waszych biblioteczkach, nadszedł ostatecznie czas aby przekazać je Oxfamowi. Wikipedia... zawiera dokładne, opracowane naukowo informacje, z których korzystanie jest bezpłatne... Co najważniejsze, hasła są bezustannie uaktualniane, błędy są poprawiane w ciągu kilku minut i - w odróżnieniu od jej opasłych poprzedniczek - docenia specjalistyczną wiedzę którą posiadasz ty, jej użytkownik. -- "The Times" (Londyn), 20 lipca 2004.

Wikipedia, encyklopedia XXI wieku, darmowa jak piwo, otwarta dla wszystkich, i wolna jak słowo. To cichy, tytaniczny projekt skazany na sukces. -- "SVM," wydanie wrześniowe, str. 76-77 (kolorowa rozkładówka na 2 strony)

Nazywa się Wikipedia i tak jak Google jest jednym z cudów świata. -- John Naughton w "The Observer", 12 września 2004.


Kalendarium rozwoju Wikipedii w świetle publikacji prasowych:

- 21 lipca 2003 : "Wikipedia.org, na przykład, zezwala użytkownikom wspólnie tworzyć zaskakująco dokładną encyklopedię." -- David Weinberger, NPR
- 17 października 2003 : "[jeden z ] naszych 10 najczęściej używanych serwisów encyklopedycznych" -- the UK's Daily Mirror
- 29 stycznia : "Jedno z najbardziej fascynujących dokonań Epoki Cyfrowej... niezwykłe..." -- Dan Gillmor, San José Mercury News
- 25 lutego: 'By osiągnąć jakość renomowanych encyklopedii, zostaje wiele do zrobienia' -- Tagesthemen, w jednej z emisji głównego niemieckiego serwisu informacyjnego, na zakończenie 3-minutowego reportażu o Wikipedii [36]
- 1 marca : "Jedno z 30 miejsc w sieci, o których każdy musi wiedzieć" -- "PC Computer", hiszpańskie pismo, na temat hiszpańskiej wikipedii es.wikipedia.org.
- 1 kwietnia : "Robi wrażenie... pisze na każdy temat jaki można sobie wyobrazić... pouczające i autorytatywne" -- brytyjski "The Guardian"
- 23 kwietnia : "Jedno z najrzetelniejszych źródeł informacji w sieci i poza nią" -- "BBC News"
- 1 czerwca : "Najbardziej rzucające się w oczy i ekscytujące miejsce w sieci" -- icWales, narodowy walijski serwis sieciowy
- 29 lipca : "Zadziwiająco... nie jest to miejsce w stylu zawalonych graffiti i spamem forum czy księgi gości. Wprost przeciwnie: Wiele haseł jest lepszych w porównaniu z komercyjnymi źródłami" -- Mario Sixtus, Frankfurter Rundschau
- 20 lipca : "Na szczęście, ta sama społeczność (czyli ludzie), która zrujnowała sieć, rewolucjonizuje encyklopedię" -- The Chicago Sun-Times
- 11 sierpnia : "Kiedyś było tak, jakbyś był dzieckiem w indyjskiej wiosce lub w północnej Kanadzue zimą - może co jakiś czas udałoby ci się dotrzeć do miejsca, gdzie jest kilka książek. Teraz, jeśli masz łącze, możesz dotrzeć do darmowej encyklopedii. Masz dostęp do całej wiedzy świata" -- Howard Rheingold, w wywiadzie dja MSNBC
- 14 sierpnia : "Brockhaus ciekawostek" -- Andreas M. Bock, Suddeutscher Zeitung
- 10 września : "Twarda konkurencja dla Brockhausa i Encarty: bezpłatna sieciowa encyklopedia Wikipedia za kilka tygodni pojawi się na CD-ROM" -- PC-Welt

Wikipedii używa się już jako źródła w pracach akademickich, pismach prawniczych, planach biznesowych i nawet w prognozach pogody:

"[Huragan] Ivan uderzył we wtorek w Zatokę Meksykańską... Prawdopodobnie w czwartek rano dotrze do Alabamy, według www.wikipedia.org." -- Sept 15, 2004, Dre Jackson, Peoria Journal Star Online

 

Nasi krytycy
Illustration of circle strafing
Illustration of circle strafing

Oczywiście, nie każdy jest fanem Wikipedii. Inne encyklopedie, gdy pyta się je o opinię, regularnie wytykają ograniczenia Wikipedii"[Ludzie] z Microsoftu zaznaczają że darmowe strony internetowe nie zapewniają tej samej konsekwencji, wiarygodności i dbałości o potrzeby użytkownika, co Encarta. Encarta gwarantuje też bezpieczniejsze środowisko pracy poszukiwawczej dla uczniów i studentów niż sieć" [ Seattle P-I Reporter, 7/12].

Brytyjski Register również rozpoczął regularną krytykę Wikipedii: "Trudno sobie wyobrazić kogoś innego niż Wikipedysta, kłócącego się, że encyklopedia ta jest najszerzej dostępnym źródłem wysokiej jakości informacji," twierdzi jeden z redaktorów, nazywając Wikipedię "od czasu do czasu użytecznym źródłem sieciowym, które należy jednak brać z dużym przymrużeniem oka" i "najmniej użytecznym tekstem online na świecie" [The Register, 9/15, 9/7, 7/14]. Kilka odpowiedzi ze strony czytelników będących entuzjastami Wikipedii przyniosło serię wypowiedzi na temat przyrodzonego chamstwa Wikipedystów.

W międzyczasie dział techniczny pisma Post-Standard z Syracuse przytoczył incydent z sierpniowej blogosfery, po publikacji artykułu przestrzegającą czytelników przed zaufaniem Wikipedii jako źródłu informacji. W wielu miejscach przytoczono fragment artykułu Techdirt, którego autor skontaktował się z redaktorem Post-Standard i w wyniku tego został obrażony.
    Artykuł obracał się wokół cytatu z wypowiedzi bibliotekarki ze szkoły średniej, która wydawała się być przeciwniczką Wikipedii. Gdy kilkoro wikipedystów powiedziało jej o zamieszaniu, jakie spowodowała jej wypowiedź, szybko napisała ona uprzejmy list z przeprosinami i dała nam zezwolenie na jego zacytowanie:

Właśnie ponownie przeczytałam w Post Standard to, co pierwotnie wysłałam do Ala Fasoldta. Obawiam się, że wielu chętnie obrzuciłoby mnie jajami... NIE miałam na myśli, że Wikipedia nie jest autorytatywnym źródłem informacji. Chodziło mi o to, że najlepsza rzecz dotycząca sieci (dzielenie się wiedzą i pomysłami) może przy okazji utrudnić przeciętnemu uczniowi szkoły średniej osąd rzetelności używanego źródła informacji.
Przykro mi, jeśli nagromadziło to kontrowersje co do rzetelności strony, NIE BYŁO to moim celem. To po prostu ilustruje problem.

Trudno się z tym nie zgodzić.
Wieści międzynarodowe


Wikipedia jako całość osiągnęła we wrześniu milion artykułów. Zeszły miesiąc przyniósł ważne kroki w rozwoju wielu wersji językowych. Angielska Wikipedia osiągnęła trzecią część miliona artykułów, francuska Wikipedia świętowała zapisanie 50-tysięcznego hasła, którym był zalążek artykułu o owocu Medlar. Duńska Wikipedia osiągnęła 20 tysięcy artykułów dzień przed 5 tysiącami u Rosjan i tysiącem w wersjach arabskiej i islandzkiej. Hebrajska Wikipedia właśnie przekroczyła 10 tysięcy artykułów, a wkrótce nastąpi to w wersjach bułgarskiej, fińskiej i norweskiej.

Często dzięki bodźcowi danemu przez jednego czy dwóch entuzjastów powstają nowe, mniejsze Wikipedie. Tacy ludzie to np. عصام بايزيدي (Isam Bajazidi) iأبو سليمان (Abu-Sulejman) z arabskiej Wikipedii, czy Ævar Arnfjörð Bjarmason z islandzkiej. Asturyjska i słowacka Wikipedia rozrosły się znacznie w ostatnim miesiącu, zwłaszcza dzięki wysiłkom Bara i Liso. Warto też wspomnieć o luksemburskiej Wikipedii, która powstała zaledwie w lipcu i ma już ponad 600 artykułów.

Wikisłownik, Wikiquote i Wikibooks zostały ostatnio oddzielone jako osobne poddomeny, z możliwością przetłumaczenia ich interfejsów, co stanowi punkt wyjścia dla setek potencjalnych nowych projektów. Wikiquote istnieje już w ponad pięciu językach, a Wikibooks i Wiktionary w ponad piętnastu każdy.

W międzyczasie powstają nowe Wikipedie, m.in. w językach czirokeskim, muskogi i laotańskim; Choctaw będzie prawdopodobnie jednym z kolejnych języków. Utworzono też ostatnio wielojęzyczny portal szwajcarski, do którego linkuje www.wikipedia.ch.


Galeria

edit

Kilka najpiękniejszych zdjęć z naszego zbioru
Fantasy home panorama


Czerwone wieczorne niebo, autor - dwindrim

O-torii (Wielka Brama) świątyni Itsukushima, Hiroszima, Japonia. Pływająca świątynia bogini morza sprzed 1400 lat, obecna na stronie Światowego Dziedzictwa Kultury World Heritage.
Burza w Enschede, Holandia

File:Argentina-Perito Moreno-Glacier.jpg
Lodowiec Perito Moreno w południowej Argentynie

Srebrny pozłacany dzban z tańczącymi końmi, z chińskiej dynastii Tang. Koń trzyma w zębach czarę wina - wyczyn niespotykany we współczesnym ujeżdżaniu.

Szczyt St. HelensUwagi końcowe

Od 2 do 7 września 2004 Wikipedia gościła na Cyberarts Festival Ars Electronica w Linzu w Austrii. Zdobyła nagrodę Golden Nica za rok 2004 w kategorii "społeczności cyfrowe" (w ramach Prix Ars Electronica), a Jimbo Wales został zaproszony do wygłoszenia mowy podczas prezentacji nagrodzonych projektów.

W Brucknerhaus, gdzie odbywała się konferencja, wszyscy zdobywcy nagród mogli zaprezentować swoje projekty. Mike z niemieckiej Wikipedii zorganizował stoisko Wikipedii w tzw. "elektrolobby", gdzie wraz z Emu, Elianem i DerTeuflem objaśniał idee Wikipedii gościom. Mieliśmy bardzo miłych sąsiadów - ludzi z Creative Commons, którzy "napełniali każdego wodą z otwartego źródła (Open Source)", na licencji Creative Commons.

Woda z Otwartego Źródła na licencji Creative Commons

Piątkową galę nadawała austriacka i niemiecka telewizja, choć było to raczej rozczarowaniem. Po długich przemowach miejscowych polityków i sponsorów wręczono nagrody i zamiast pozwolić nam wystąpić na żywo, wyświetlono krótki materiał video ze zlotu w Londynie. Mamy więc fajne zdjęcie londyńskich wikipedystów z gali w Niemczech...

Film o Wikipedii na Cyberarts Festival w Linzu 2004

W niedzielę wieczorem Jimbo był na kolacji z Howardem Rheingoldem i Joichim Ito - dwojgiem wielkich fanów Wikipedii, będących członkami jury przydzielającego nagrody. Później, na imprezie, wraz z Ito i kilkorgiem innych osób, pokazała się Jane Metcalfe z czasopisma "Wired" i Armin Medosch z niemieckiego magazynu online "Telepolis".

W poniedziałek Lawrence Lessig wpadł na krótko do Linzu na dyskusję panelową, a następnie rozmawiał z Jimmym o przyszłości GFDL. Martin Wattenberg, a pracownik IBM, który pracował nad projektem wizualizacji Wikipedii [37], zademonstrował na stoisku Wikipedii swój program w Javie - naprawdę świetna sprawa.

W ostatnim dniu festiwalu Jimbo wygłosił referat o Wikipedii w dyskusji panelowej Społeczności Sieciowych, gdzie członkowie Jury - Rheingold i Ito wyjaśnili podłoże swych decyzji w sprawie nagród. Ponieważ Ito podczas dyskusji bawił się swoim notebookiem, Jimbo postanowił zrobić to samo i zaczął ircować podczas przemów. W ramach eksperymentu Jimbo poprosił znajomych z #wikipedia, by napisali artykuł o Ito na angielską wikipedię, co skończyło się na śmiesznych rozmowach i wreszcie - na artykule, podczas gdy Ito to blogował. Konferencja zakończyła się świętowaniem razem z ludźmi z Creative Commons założenia Creative Commons Austria.

Muzeum Lentos w Linzu, nocą

Kalendarium

edit

więcej informacji w Kalendarium
Co dzieje się w wikiwersum i dużo więcej!

Archiwum wydarzeń  
Styczeń Instalacja nowych serwerów -> skok ruchu. Luty 500-tysięczny artykuł
Marzec Kwiecień
Maj Nagroda Prix Ars Electronica dla "Społeczności Sieciowych" Czerwiec spotkania europejskie
Lipiec duży wywiad dla Slashdota, 4 lipca spotkanie w Paryżu. Sierpień założenie 8 nowych Apache'ów -> skok ruchu.

Wrzesień

edit
 • 9 września: Aoineko odbiera nagrodę dla Wikipedii od Japońskiego Stowarzyszenia Reklamodawców Japanese Advertiser's Association
 • 15 września: Kamień milowy: Wikipedia osiąga milion artykułów
 • 21-24 września: Jimmy Wales w Szwajcarii - prezentacja dla ONZ

Październik

edit
 • 1 października: rozsyłamy 40 000 płyt CD z zawartością niemieckiej Wikipedii
 • 4 października: termin końcowy Wikiwersytetu
 • 12 października: konferencja Berlinux
 • instalacja trzech serwerów proxy squid we Francji

Listopad

edit
 • 27-28 listopada : Sympozjum w Rotterdamie

Grudzień

edit
 • 27-29 grudnia : 21C3 w Berlinie, zlot wikipedystów

Przyszłe wydarzenia

edit
 • 18-20 marca 2005 : konferencja CCC, impreza

 

Zachód słońca w Australii, w pobliżu Swifts Creek
Zachód słońca w Australii, w pobliżu Swifts Creek

Droga przed nami

edit
The road ahead
The road ahead

Członkowie Fundacji powinni mieć możliwość otrzymania tego biuletynu w wersji drukowanej przed początkiem zimy. Należy śledzić stronę biuletynu w MetaWiki pod kątem nowych informacji, lub by zapisać się na subskrybcję aktualnych wersji e-mailowych. Nowy numer planowany jest w okolicach Nowego Roku - przyjmujemy wszelkie sugestie i życzymy owocnej pracy!

W razie potrzeby odnieś się do edytorskiego credo
    Teza, antyteza, synteza!
Jeśli sądzisz, że to co czytasz powinno być NPOV,
    Teza, antyteza, synteza!
Więc posiej dobre ziarno
I zrób dobry uczynek
I nie przestawaj, dopóki wszyscy zgodnie
Nie nazwą cię prawdziwym Wikipedystą
    Teza, antyteza, synteza!

-dpbsmith

ja:ファイル:ウェブクリエーションアウォード2004年トロフィー.jpg