Стратегия/Уикимедианско движение/2017/Процес/Брифинг

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Process/Briefing and the translation is 100% complete.

Въведение

Цели: Защо сме тук днес?

Нашите цели (проект):

 • Да откроим (като движение) една сплотяваща посока, която да ни обединява и вдъхновява през следващите 15 години.
 • Да изградим доверие, доброжелателност и съпричастие към нашето движение. Да участваме в легитимен, прозрачен, отворен процес, основан на споделена сила, не на йерархия.
 • По-добре да разбираме хората и институциите, които сформират движението ни; но и онези, до които все още не сме достигнали, и как техните нужди могат да се променят през следващите 15 години.
 • Да постигнем общо разбирателство за това какво означава движението, как в него да вземат участие и други, и какво да предприемем, за да увеличим влиянието му. Да се обединим около начин на развитие, с който да постигнем нашата визия.
 • Да изградим взаимоотношения, които ще разширят и обогатят движението ни и потенциалните ни партньори.
Процес: Какво правим днес?

Тази дискусия е една от многото, които ще проведем в рамките на различните групи и канали. Ще имате няколко възможности да споделите мислите си и да обсъдите бъдещето на движението с другите участници.

Първо ще обсъдим общите идеи, а след това ще обсъждаме отделни теми и последиците от тях.

След Уикимания ще обсъдим задачите и ресурсите, необходими за изпълнението на това, за което сме постигнали съгласие.Какво е движение?

Движенията са целенасочени и мощни екосистеми

Това са мобилизирани групи, които забелязват неравенството и които се организират и предприемат действия в търсене на промяна

Някои добри примери за движения включват:

 • Социални - екологичното движение/ движението за опазване на климата
 • Политически - движението за защита на гражданските права в САЩ/ движението "Черният живот има значение"
 • За овластяване - самопомощ, направи си сам, и движения за микрофинансиране
 • На недоволство (по-скоро като специфични протести): "Окупирай Уолстрийт"

Започваме обсъждане в рамките на цялото движение. Но какво точно е движение? Кои са примерите на известни движения от различни видове (политически, социални, локални/ глобални, упълномощени)?Трансформиращи движения

като контрапункт на постепенни промени

 1. Ръководени с ясна визия
 2. Претворяват основни споделени ценности чрез практика
 3. Задълбочават връзките в общността
 4. Приемат стратегически курс
Среда за колективно въздействие
 1. Обща програма
 2. Единна система за измерване
 3. Взаимоподпомагащи се дейности
 4. Непрекъсната комуникация
 5. Имат основна подкрепяща организация
Теория на социалните движения
 1. Колективно поведение (на индивиди, организации, групи и ресурси)
 2. Взаимно ограничаване търсене на промени
 3. Мобилизация на ресурсите
 4. Политически възможности
 5. Социално влияние

Има 3 различни подхода за оценка на движенията. Всеки от тях е основан на изследвания и опит, но през различни обективи.

Първият начин е на Центъра за стратегии на движения (Оукланд, Калифорния, САЩ) и е тясно насочен към местните общности; той се интересува от вдъхновяването на участниците към радикални, трансформационни изменения (за разлика от по-малки и посстепенни ппромени), за да прекъсне и евентуално и да доведе системните злоупотреби и да ги елиминира.

Вторият подход е по-нов и предлага на съществуващи организации да намерят - и употребят потенциала на отделни свои дейности (често изолирани) с цел координиране на усилията за постигане на значително по-голям социален ефект.

Третият е малко по-академичен подход за обща оценка на социални движения, като ги разглежда повече от политическа гледна точка. Тези три "модела" на оценка могат да ни помогнат да отделим важните елементи на нашето собствено движение за "свободно познание" и да ни вдъхновят за нови начини да го оптимизираме.


Какво знаем за бъдещето: 2030 и след това

Светът през 2030: Многообразие от хора

Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects: The 2015 Revision

Най-значимата демографска тенденция през 21 век ще бъде бързото увеличение на населението в Африка.


Например, Лагос (Нигерия) се очаква да нарасне до 24 милиона души до 2030 г., което се равнява на населението на Шанхай, най-големият град в света днес.

Средната възраст на хората в света ще намалее до 33,1 години, като една четвърт от младежта се очаква да живее в Африка.


В други страни населението ще расте по-бавно или ще намалява, а освен това ще остарява.

Много държави ще имат непропорционално голям брой възрастни хора.

Например процентът китайски граждани над 60-годишна възраст ще се увеличи от 16.1% до 25.2% през 2030 г.Обществата през 2030: Хора на една и съща планета

Осемте и половина милиарда жители, които ще населяват Земята през 2030 г., ще трябва да живеят на една и съща планета. Като движение, ние не можем да игнорираме околната среда и по-голямата екосистема. Като глобално население, ние сме длъжни да осъзнаваме и другите предизвикателства, които ще срещнем и как те влияят на движението.

Това не означава, че уикимедианското движение трябва да се опита да реши проблемите на глобалното затопляне или социалната несправедливост; това не е основният ни приоритет.

Все пак в стремежа ни да споделяме свободно познание има неотложност; самодоволството е привилегия, което по-голямата част от човечеството не може да си позволи.Решенията са взаимосвързани.

Според Центъра за стратегии на движенията, много движения се стремят да решават свързани помежду си проблеми, като предлагат решения, които от своя страна също са свързани:

Преход от системи, основани на: към… системи, основани на:
извличане обновяване
контрол Демокрация
изключване включване
натрупване сътрудничество

Специалистите в областта на социалните движения разпознават общи симптоми на системи, които служат за натрупване на богатство и власт в ръцете на малко на брой хора.

В уикимедианското движение има много примери за предложените решения за решаване на тези проблеми. Свободният обмен на знания по своята същност измества властта от елитите към хората. Начинът, по който в момента създаваме и разпространяваме безплатно знания чрез уики, е радикално приобщаващ и поощряващ сътрудничеството.

Мъдростта, щедростта и добротата, демонстрирани в общностите ни, могат да се видят и в други социални движения, които се стремят да подобрят общото ни бъдеще.Образованието през 2030

В начално училище ще се записват 5% повече млади хора, отколкото през 2000 г. (точните цифри са съответно 89% и 84%).[e 1]

50% от децата в начална училищна възраст, които не ходят на училище, ще живеят в райони, засегнати от конфликти.[e 2]

85% от човечеството ще е грамотно, в сравнение с 82% през 2000 г.[e 1]Технологиите през 2030

15 години е цяла вечност в света на технологиите; сензорните смартфони, сега разпространени повсеместно в развитите страни, преди 15 години не съществуваха.

Предвиждането на технологиите 15 години напред е трудно, но някои тенденции вероятно ще продължат.

Една от тях е ръстът на разпространението на Интернет в целия свят, и по-специално в нововъзникващите центрове с голямо население.Друга силна тенденция е продължаващото нарастване на мобилния достъп, устройства и приложения. През 2015 г. за първи път мобилният трафик за достъп до Уикипедия надмина трафика към настолната версия. Мобилните телефони съществено променят достъпа в развиващите се страни. Много потребители получават информация онлайн, а след това я усвояват и споделят офлайн.

Бързо нарастват платформите за незабавни съобщения, развиващи се от обикновен обмен на текст до пълноценна комуникация.

Увеличената употреба на смартфони означава все повече споделяне на истории в момента, в който се случват.

Нашето движение и екосистема: Кои сме ние днес?

Движението ни днес: Размити граници

Какво имаме предвид под "движение" в контекста на Уикимедия и визията ни? Има много различни гледни точки за това, какво е движение.

Ние сме голяма и разнообразна група от хора, които правят различни неща, играят различни роли, на различни нива на участие.

Движението ни също така е част от по-голяма екосистема от движения, организации и физически лица. Някои от тях имат интереси, подобни на нашите, а други работят срещу нашите усилия.Индивидуалните участници днес

Към настоящият момент почти 75 000 индивидуални редактора извършват над 5 редакции на месец. От тях почти 13 хиляди правят над 100 редакции месечно.

Работата по допринасянето към Уикипедия и сродните й сайтове е сложна, така че участниците са склонни да се специализират в своите роли. Те варират от фокусиране върху съдържанието (писане на съдържание), поддръжка (шаблони, инструменти/ ботове), през административни, социални дейности (например уреждане на спорове) до контрол на качеството (борба с вандализми и патрулиране по нови страници).

Съществува тенденция новодошлите да навлизат чрез създаване на съдържание и когато придобият повече опит, да се преместват към социалните и технически роли.

Индивидуалните сътрудници включват също така и разработчици, дизайнери, и други, които създават и подобряват инструментите и софтуерната платформа, която задвижва сайтовете на Уикимедия.Организираните групи днес

Организираните групи и обединения осигуряват организационна структура за групите от хора, за да организират дейността си за прогреса на движението. Към март 2017 г. има 40 сдружения, базирани върху специфични географски региони; 75 потребителски групи и една тематична организация.

Сред обединенията съществува голямо разнообразие по отношение на моделите, нивата на активност и финансите. Някои от тях имат платени служители, а други са изцяло управлявани от доброволци. Някои могат да осигурят подкрепа за индивидуални сътрудници, а други се фокусират върху отделни събития и популяризиране.

Няма един единствен модел за това, как да изглежда едно обединение; това зависи от възможностите и външните обстоятелства.


Фондация Уикимедия днес

Фондация Уикимедия в момента е най-голямата организация в движението. Тя е създадена през 2003 г. и има около 290 служители и изпълнители, базирани в централата в Сан Франциско и по целия свят.

Една от основните дейности на фондацията днес е да осигурява директна поддръжка на уеб сайтовете и да подобрява техническата платформа на Уикимедия.

Фондацията също така работи с програми и грантове в подкрепа на отделните участници, общности и обединения в движението.

Стратегическият процес на движението ще окаже значително влияние върху това, какво ще бъде във фокуса на Фондацията през следващите 15 години.Ръст на движението и напрежения

През последните 15 години нашето движение нарасна и стана по-сложно. По пътя имаше разногласия, и леки и силни. Имаше решения, свързани с власт, пари и подкопаване на доверието, които увредиха отношенията в движението.

Много от нас в движението се почувстваха ощетени. Някои извършиха грешки, които не бихме могли да пренебрегнем. Вместо това бихме помолили да признаем общата ни история и да се поучим от това, че можеше да извършим нещата и по-добре.

Бихме могли да направим пауза, за да огледаме миналото, да споделим оплакванията си и да се помирим преди да пристъпим към планове за бъдещето, което изграждаме заедно.

Какво правим в движението днес?

Дейности в движението днес

Ние създаваме съдържание, използваме съдържание, подкрепяме създателите на съдържание и потребителите муФинансите днес

Този раздел е посветен основно на Фондацията. Моля, помогнете ни, за да подобрим отразяването на финансите в рамките на цялото движение, или предложете подобрения на беседата.

През финансова година 2015-2016 над 5 милиона читатели от целия свят дариха 77 млн. американски долара на Фондация Уикимедия. Даренията са средно по около 15 долара.

Докато Фондацията набира средства в международен план през цялата година, по-голямата част от приходите (почти 50%) постъпва по време на кампанията на английски език през декември.

Програмата на Уикимедия за набиране на средства чрез имейли продължава значително да нараства, удвоявайки приходите за втора поредна година. Когато извършат дарението, читателите избират опцията за бъдещо уведомяване чрез имейл, и година по-късно екипът по набиране на средства им изпраща няколко напомняния за дарение.NarrativeNarrative

Защо сме част от това движение?

Обосновка: За да покажем разнообразието от мотиви и общите ценности, споделяни от цялото движение. За да разберем какво получават членовете на тези групи от факта, че са част от движението.

Мотивация на сътрудниците

Points to convey: See Research:Codex/Motivations of contributors and related links, Research:Necromancy, Studies on motivations of volunteer Wikipedians?, Research:Newsletter/2013/November#What drives people to contribute to Wikipedia? Experiment suggests reciprocity and social image motivations

Format:

Contact: Guillaume

 • Хората се мотивират от лични и социални фактори. Идентифицирането с група и подразбиращата се ценност на приноса към групата имат решаващо значение за надделяване над усещането за социално бездействие.
 • Причините забавление, учение и търсене на социално общуване изглежда доминират при редакторите с голям брой приноси. При тези редактори, идеологическото приобщаване е по-слабо доловимо
 • Чувството за собствена ефективност и положителните отзиви са от голямо значение за устойчивост на приносите
 • Мотивацията при нови редактори се влияе силно негативно от отрицателна обратна връзка, а честотата й към иначе добросъвестни нови редактори нараства.


NarrativeМотивация на читателите и потребителите на съдържание

Уикипедия на английски език има много разнообразни случаи на употреба от читателите, които се различават по мотивация, степен на нуждата от информация, както и по предварителни познания по темата.

[За повече подробности относно проучването и резултатите, моля разгледайте https://arxiv.org/pdf/1702.05379.pdf. За по-подробно резюме на резултатите, моля вижте раздел 4.3.]Някои интересни наблюдения върху поведението на потребителите въз основа на проучването на читателите на Уикипедия: При потребителите, които възнамеряват да използват Уикипедия за работа или обучение (19,5% от участниците, лявата таблица), по-често се наблюдава посещаването на определени теми от статиите, основно война и история, математика, технология, биология и химия, литература и изкуства.

При първите две от тези теми, потребителите са над два пъти по-често мотивирани от мотиви като работа или учение, в сравнение със средния читател на Уикипедия. Макар, че тези теми обхващат широк спектър от различни области, всички те като цяло са по-свързани с академични или професионални дейности, отколкото с развлечение.

Освен това, този тип мотивация по-често се наблюдава при потребители, които използват настолната версия на Уикипедия. Това би могло да се очаква, тъй като много дейности, свързани с работа/ учение се извършват в офиси.

В допълнение, можем да видим, че тази мотивация е по-често срещана при потребители, пренасочени от външни търсачки няколко пъти в една сесия, и при потребители, които са застояват по-дълго време на дадена страница, което може да се разглежда като потенциален индикатор за интензивно обучение.

От друга страна, потребителите, които описват нагласата си като отегчено/друго (дясната таблица), са по-склонни да използват вътрешната навигация в Уикипедия и да прекарват сравнително малко време в отделните статии.

Също така, те са склонни да преминават от тема в тема между отделните статии по-често (както е посочено от подгрупата с голямо средно разстояние между темите).

Това сигнализира за по-слабо фокусирано поведение на сърфиране. Отегчените потребители разглеждат също така повече на брой статии в Уикипедия, както в рамките на сесията от анкетата, така и цялостно по време на целия период на проучването.

И накрая, тази мотивация може да бъде наблюдавана по-често при статии, които покриват определени теми, като например спорт, 21-ви век, телевизия, филми и романи.

Очевидно е, че тези теми са по-ориентирани към развлечение и са в пълен контраст с по-горе обсъжданите теми, предпочитани от потребителите, които използват Уикипедия за работа или учение.Мотивация на дарителите

Points to convey: See [Wikimedia-l] Fundraising Update - Japan - Focus Group and Survey Findings, File:Wikimedia Survey 2014 English Fundraiser.pdf , File:Report.WikimediaJapan.f.071916.pdf

A few quotes from donors

Some information from surveys: do people know we're a nonprofit, how much are interested in contributing content, etc.

Format:

Contact: Caitlin C., LisaNarrativeNarrative

Непрекъснато движение: Как се развиваме

Rationale: Build understanding of the dynamics of the main groups within the movement

Тенденции в приносите

Points to convey: Contributors to the wikis are the most visible part of the movement. What do we know about them? Wiki-wide trends e.g. Rise and Decline, different dynamics across wikis. A summary of Research:WMF Strategy document: Research about contributors. Community health, civility, metrics about harassment

Microcontributions, offline events

Gender bias on Wikipedia, Gender gap, Research:Gender gap

Diversity improves quality: it is important that some editors are highly experienced while others are more green. It's important that few editors contribute a lot to an article while most others contribute only a little.

To newcomers, the rules are complex and often non-intuitive. This causes difficulty and often leads to frustration for good-faith newcomers. It also results in power disparities where experienced editors are more empowered by their "process literacy" to "win" disputes.

Rationale:

Format: A few charts (if applicable) and a few sentences summarizing what we know (and possibly what we don't know)

Contact: Guillaume, Aaron


Всички големи Уикипедии показват модел на експоненциално нарастване, започващ през 2004 г. и забавящ се през 2007 г. Макар броят на активните редактори в повечето уикита да е относително постоянен от 2006 г. насам, английската Уикипедия преживява значителен и устойчив спад.

В основата на намаляването на броя на активните редактори в Уикипедия на английски език изглежда е внезапният спад в задържането на добросъвестни нови редактори поради негативната среда, причинена от инструментите срещу вандализми, които "гледат новодошлите под лупата на подозрителността".NarrativeТенденции в съдържанието

Points to convey: Number of languages, levels of activity and growth rates. Comparison of the amount of content in languages. Map of geotagged articles.

Diversity of content. Place and dynamics of sister projects. Content gaps.

https://arxiv.org/abs/1501.06307

http://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-016-0066-4

Rationale:

Format:

Contact: Asaf, Leila, Katy/Chris S.Narrative

Интерактивна версияВ днешно време има значителни пропуски в знанията в Уикипедия. Ако арабският език е единственият, който знаете или предпочитате, майчин език за 467 милиона души, Уикипедия дава информация само за около 87 хиляди географски места в света.

Ако говорите всички езици, на които имаме проекти на Уикипедия, можете да получите информация само за 2 милиона географски обекта. Макар че този пример визира само статии за география, притежаващи данни за геолокация, той ясно показва пропуските в познанията в една определена област.

В статиите на Уикипедия на много езици съществуват значителни пропуски в много области и бъдещите редактори ще трябва да ги попълнят, за да може сборът на цялото човешко познание да се превърне в реалност.NarrativeТенденции в читателската аудитория и употребата на съдържание

Сайтовете на Уикимедия предоставят знания за стотици милиони читатели, и ние не ги проследяваме.

Една трета от тях идват от Google, една трета от вътрешни препратки, и една трета от други места (социални медии и други търсачки).

Много читатели използват съдължанието на Уикимедия чрез индиректна повторна употреба, като панелите за обединяване и обучение. Тази аудитория възлиза приблизително на един милиард, но това е много трудно за измерване.Global north, global south. Wikipedia very well know in some parts of the world and not in others offline, education. Kiwix, Wiki Med


Placeholder for Suzie's updated metrics from the 2010-2015 strategic plan:

 • Брой служители
 • Брой на статии в Уикипедия
 • Процентно увеличение на материалите с много високо качество
 • Брой редактори с повече от редакции на месец
 • Брой на жените-редактори и редактори от Глобалния юг

Поглеждайки назад, ние като че ли сме постигнали известен напредък по основните приоритети, които бяха набелязани в стратегическия план за периода 2010-2015.

Въпреки това показателите, които използваме за измерване на успеха ни, не винаги отразяват напредъка, който виждаме.Наистина ли измерваме това, което искаме да измерим? Какви биха могли да бъдат по-добрите начини за измерване на напредъка на движението като цяло, не само това на уикимедианските организации?


Бъдещето на движението ни през 2030 г.

Въпроси и напомняния: Какво е бъдещето, което искаме да изградим заедно като движение през следващите 15 години?

 • Какви искаме да бъдем?
 • Какво искаме да направим?