Strategia/Ruch Wikimedia/2017/Proces/Streszczenie

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2017/Process/Briefing and the translation is 100% complete.

Wstęp

Cele: Dlaczego jesteśmy tutaj dzisiaj?

Nasze Cele (DRAFT):

 • Zidentyfikować jako ruch społeczny wspólny kierunek, który będzie nas łączył i inspirował przez kolejne 15 lat
 • Budowanie zaufania, dobrej woli i współpracy w obrębie naszego ruchu. Udział w sprawiedliwym, przejrzystym, otwartym procesie opartym na wspólnej władzy, a nie hierarchii.
 • Lepsze zrozumienie ludzi i instytucji, które tworzą nasz ruch, tych, do którzy jeszcze nie dotarliśmy, i jak ich potrzeby mogą się zmienić w ciągu najbliższych 15 lat.
 • Budowanie wspólnego zrozumienia, co to znaczy być ruchem, jak inni na zewnątrz naszego ruchu mogą wziąć udział, i co może spowodować zwiększenia wpływu naszego ruchu. Zjednoczenie się wokół tego jak się rozwijać, aby osiągnąć naszą wizję.
 • Budowanie relacji dla rozwoju i wzbogacania naszego ruchu i potencjalnych partnerów.
Proces: Czym się zajmujemy dzisiaj?

Ta dyskusja jest jedną z wielu, które nastąpi w różnych grupach i kanałach. Będziecie mieli wiele okazji, aby podzielić się swoimi przemyśleniami i dyskutować o przyszłości ruchu z innymi.

Będziemy najpierw dyskutowali ogólne idee, a następnie łączyć tematy i ich konsekwencje.

Po Wikimanii omówimy role i zasoby potrzebne do realizacji tego, co wcześniej uzgodniliśmy.Ruchy społeczne są wydajnymi ekosystemami nastawionym na swoje cele.

Zmobilizowane grupy, zauważające nierówności, organizujące się i podejmujące działania w celu dokonania zmian.

Dobrymi przykładami są:

 • W dziedzinie społecznej - ruch ochrony środowiska / klimatu
 • W dziedzinie politycznej - amerykańskie ruchy praw obywatelskich / ruch Black Lives Matter
 • W dziedzinie wzajemnego wsparcia - samopomoc, zrób to sam, ruchy mikrofinansowania
 • Ruchy protestu - Occupy Wall Street

Zaczynamy dyskusję w ramach całego ruchu. Ale czym właściwie jest ruch? Jakie są przykłady znanych ruchów różnych typów (polityczne, społeczne, lokalne/globalne, formy samopomocy)?Ruchy dokonujące zmian

v. narastające zmiany

 1. Prowadzone przez ogólną wizję
 2. Ucieleśnieniają podstawowe wspólne wartości przez praktykę
 3. Pogłębiają relacje społeczne
 4. Obejmują nawigowanie strategiczne
Wspólne Ramy Wpływu
 1. Wspólny program
 2. Wspólne systemy oceny
 3. Działania wzajemnie się wzmacniające
 4. Ciągła komunikacja
 5. Organizacje wspierające
Teoria Ruchu Społecznego
 1. Zachowania zbiorowe (osób fizycznych, organizacji, grup i zasobów)
 2. Relatywna deprywacja i poszukiwania zmian
 3. Mobilizacji zasobów
 4. Możliwości polityczne
 5. Wpływ społeczny

Oto 3 różne podejścia do oceny ruchów. Wszystkie one są oparte na badaniach i doświadczeniu, ale z różnych perspektyw.

Pierwszy pochodzi z Movement Strategy Center(Oakland, Kalifornia, USA) i ma bardzo lokalne podejście zorientowane na społeczności; zajmuje się inspirowaniem uczestników do podejmowania dużych zmian transformacyjnych (w przeciwieństwie do mniejszych, bardziej podstawowych działań) w celu przerwania i potencjalnie wyeliminowania systematycznej eksploatacji.

Drugi jest bardzo aktualnym podejściem stosowanym w rozwiniętych organizacjach mającym na celu przyjrzenie się - i ocenienie - wartości ich oddzielnych (i potencjalnie izolowanych) działań w celu skoordynowania wysiłków i osiągnięcia znacznie wyższego efektu społecznego.

Trzecie jest nieco bardziej akademickim podejściem do oceny wspólnych aspektów ruchów społecznych z politycznego punktu widzenia. Wszystkie trzy modele oceny mogą nam pomóc nam dostrzec istotne elementy naszego własnego ruchu "wolnej wiedzy" i pomóc inspirować sposoby potencjalnego jego optymalizacji.


Co wiemy na temat przyszłości: 2030 i dalej

Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects: The 2015 Revision

Najważniejszym trendem demograficznym 21 wieku będzie gwałtowny wzrost populacji w Afryce


Przykładowo, oczekuje się, że ludność Lagos (stolica Nigerii) wzrośnie do 24 milionów do 2030 r, co odpowiada ludności Szanghaju, aktualnie największego miasta na świecie.

Średni wiek ludzi na świecie spadnie do 33,1 lat, przy czym 1/4 młodych ludzi na świecie będzie żyła w Afryce.


W innych krajach, populacja będzie rosła wolniej lub się kurczyła, oraz stawała coraz starsza.

Wiele krajów będzie miało nieproporcjonalnie liczne populacje emerytów.

Na przykład, proporcja obywateli Chin w wieku pow. 60 lat wzrośnie z 16,1 do 25,2% do 2030 r.8,5 miliarda ludzi, którzy będą zamieszkiwać Ziemię w 2030 nadal będzie musiało żyć na tej samej planecie. Jako ruch nie możemy ignorować naszego środowiska i większego ekosystemu. Musimy być świadomi innych wyzwań, przed którymi stoimy jako światowa populacja, i jak wpłyną one na nasz ruch.

To nie znaczy, że ruch Wikimedia powinien spróbować rozwiązać problem globalnego ocieplenia lub niesprawiedliwości społecznej; to nie są nasze główne cele.

Istnieje jednak pilna potrzeba w naszym dążeniu do dzielenia się wolną wiedzą; samozadowolenie jest przywilejem, na który większość ludzkości nie może sobie pozwolić.Rozwiązania są z sobą związane.

Według Movement Strategy Center, wiele ruchów dąży do rozwiązywania problemów, które są ze sobą powiązane, z rozwiązaniami, które są również powiązane z sobą:

Przejście od systemów bazujących na: na... Systemy bazujące na:
Wydobyciu Regeneracji
Kontroli Demokracji
Wykluczeniu Inkluzywności
Gromadzeniu Współpracy

Eksperci ruchów społecznych dostrzegają typowe objawy systemów, które służą do gromadzenia bogactwa i władzy w rękach nielicznych.

Ruch Wikimedia ilustruje wiele rozwiązań, które się proponuje aby rozwiązać te problemy. Dzielenie się wiedzą za darmo w sposób naturalny przenosi władzę z elit do ludzi. Sposób, w jaki obecnie tworzymy i rozpowszechniamy wiedzę poprzez wiki jest radykalnie otwarta i zachęcająca do współpracy.

Mądrość, dobroć, życzliwość obecna w naszych społecznościach jest także widoczna w innych ruchach społecznych, które starają się poprawić naszą wspólną przyszłość.Do szkół podstawowych chodzi o 5% więcej młodych ludzi niż w 2000 r. (89% i 84%).[e 1]

50% dzieci, które nie chodzą do szkoły podstawowej żyje w rejonach konfliktów.[e 2]

85% globalnej populacji jest piśmienna, w porównaniu do 82% w 2000.[e 1]15 lat to wieczność w świecie technologii; Zawsze podłączony, dotykowy smartphone teraz wszechobecny na rozwiniętych rynkach nie istniał 15 lat temu.

Przewidywanie rozwoju technologii na 15 lat do przodu jest trudne, ale niektóre trendy prawdopodobnie będą trwać.

Jednym z takich trendów jest wzrostu penetracji internetu na całym świecie, w szczególności w powstających centrach gęstości populacji.Kolejny silny trend to dalszy wzrost dostępu mobilnego, urządzeń i usług. W 2015 roku, po raz pierwszy ruch mobilny przekroczył ruch z urządzeń stacjonarnych na stronach Wikipedia. Urządzenia mobilne znacząco zmieniły dostęp w krajach rozwijających się. Wielu użytkowników coraz częściej pobiera informacje z internetu a następnie konsumuje i udostępnia je w trybie offline.

Platformy komunikacyjne rosną szybko ewoluując od prostych rozmów do komunikacji ekspresyjnej.

Korzystanie ze smartphonów w coraz większym stopniu oznacza dzielenie się historiami w czasie gdy one się dzieją.

Nasz ruch i ekosystem. Kim jesteśmy dzisiaj?

Co rozumiemy przez "ruch" w kontekście Wikimediów i ich wizji? Istnieje wiele różnych perspektyw na to, czym jest nasz ruch.

Wciąż możemy nie wiedzieć dokładnie, kogo uważamy za członków naszego ruchu, ale wiemy, że jesteśmy dużą i zróżnicowaną grupą ludzi, którzy robią wiele różnych rzeczy, grając wiele różnych ról, na różnych poziomach zaangażowania.

Nasz ruch jest także częścią większego ekosystemu ruchów, organizacji i osób prywatnych. Niektóre z nich mają podobne do naszych interesy, a inne działają przeciw naszym celom.Dzisiejsi edytorzy indywidualni

Prawie 75 000 indywidualnych edytorów wykonuje obecnie więcej niż 5 edycji miesięcznie. Z tych, prawie 13 000 wykonuje ponad 100 edycji miesięcznie.

Praca w Wikipedii i projektach siostrzanych jest skomplikowania. Edytorzy mają tendencję do specjalizowania się w rolach, które pełnią. Role te zawierają się od skierowanych na zawartość (pisanie tekstów), wsparcie techniczne (szablony, narzędzia/boty), administracyjne, społecznościowe (np. mediowanie sporów) i dotyczące kontroli jakości (zwalczanie wandalizmów i patrolowanie nowych stron).

Początkujący zazwyczaj rozpoczynają od ról związanych z dodawaniem zawartości i przechodzą do ról społecznych i technicznych w miarę nabywania doświadczenia.

Indywidualni uczestnicy to także deweloperzy, designerzy i inni, którzy tworzą i ulepszają narzędzia i platformę sofwareową dzięki której działają projekty Wikimedia.Zorganizowane grupy i partnerzy tworzą strukturę grup i osób organizujących działania, które rozwijają ruch. W marcu 2017 istnieje 40 organizacji partnerskich zajmujących określonymi obszarami geograficznymi, 75 grup użytkowników i 1 organizacja tematyczna.

Partnerzy są bardzo różni jeśli chodzi o modele, poziomy aktywności i dostępne zasoby finansowe. Niektóre mają pracowników a inne są w całości na wolontariuszach. Niektóre wspierają indywidualnych edytorów a inne koncentrują się na organizacji wydarzeń i pozyskiwaniu nowych edytorów.

Nie istnieje jeden model wg którego musi działać organizacja aby uzyskać status partnera; zależy to od ich możliwości and zewnętrznych okoliczności.


Wikimedia Fundation jest obecnie największą organizacją w ramach ruchu. Powstała w 2003, ma ok 290 pracowników stałych i kontraktowych działając z terenu całego świata i z siedziby w San Francisco.

Obecnie, jedną z głównych działalności Fundacji jest dostarczanie bezpośredniego wsparcia dla stron internetowych i rozwijanie technicznej platformy wspierającej projekty Wikimedia.

Fundacja prowadzi także projekty i udziela granty wspierające osoby indywidualne, społeczności i partnerów w ramach całego ruchu.

Proces ustalania strategii ruchu wpłynie szczególnie na to, na czym Wikimedia Foundation skupi się przez najbliższe 15 lat.Rozwój i napięcia w ruchu

W ciągu ostatnich 15 lat, nasz ruch urósł i stał się bardziej skomplikowany. Po drodze były nieporozumienia, łagodne i silne. Były decyzje dotyczące władzy, pieniędzy, naruszające zaufanie, które zraniły relacje w całym ruchu.

Wielu z członków ruchu poczuło się pokrzywdzonych. Niektórzy popełniali błędy, które czujemy, że nie możemy ich zignorować. Zamiast tego powinniśmy poprosić o uznanie naszej wspólnej historii i nauczyć się z nich, co mogliśmy zrobić lepiej.

Możemy poświęcić chwilę, by zastanowić się nad przeszłością, przewietrzyć wszelkie żale i podjąć leczenie, zanim będziemy mogli snuć plany na przyszłość, które będziemy budować razem.

Czym zajmujemy się obecnie w ruchu?

"Tworzymy treści, konsumujemy treści, wspieramy twórców i konsumentów treści"Ta sekcja jest w tej chwili napisana z punktu widzenia Fundacji. Pomóż ją poszerzyć o finanse innych instytucji działających w ramach ruchu lub zaproponuj ulepszenia na stronie dyskusyjnej.

Ponad 5 milionów czytelników na całym świecie wpłaciło 77 mln USD donacji na rzecz Wikimedia Foundation w roku obrotowym 2015-2016 roku obrotowym. Przeciętna darowizna wyniosła około 15 USD.

Chociaż Fundacja zbiera fundusze przez cały rok międzynarodowo, większość przychodów (prawie 50%) pochodzi z grudniowej kampanii w krajach anglojęzycznych.

Program zbiórki za pomocą kampanii e-mailowej prowadzony przez Wikimedia Foundation, który ruszył dwa lata temu, rośnie znacząco, zwiększając wpływy dwukrotnie w ostatnim roku. Czytelnicy zapisują się aby kontynuować komunikację mailową z Fundacją w momencie wpłaty donacji i rok później zespół ds. zbiórek wysyła im kilka przypomnień o dokonanie wpłaty.NarrativeNarrative

Dlaczego jesteśmy częścią tego ruchu?

Uzasadnienie: Pokazać różnorodność motywacji, a także wspólne wartości w całym ruchu. Dowiedzieć się, co powoduje, że członkowie tych grup opuszczają ruchu.

Points to convey: See Research:Codex/Motivations of contributors and related links, Research:Necromancy, Studies on motivations of volunteer Wikipedians?, Research:Newsletter/2013/November#What drives people to contribute to Wikipedia? Experiment suggests reciprocity and social image motivations

Format:

Contact: Guillaume

 • Ludzie są motywowani zarówno czynnikami osobistymi, jak i społecznymi. Tożsamość grupy i postrzegana wartość wkładu do grupy mają krytyczne znaczenie w walce z ubóstwem społecznym.
 • Motywy zabawy, uczenia się i poszukiwań społecznych wydają się dominować wśród edytorów o dużej aktywności. Ideologiczne czynniki wydają się gorzej skorelowane z faktem dużej aktywności.
 • Poczucie własnej skuteczności i pozytywne opinie są kluczowe dla długotrwałego wkładu
 • Silnie negatywny wpływ na motywację nowych edytorów mają negatywne opinie na temat ich wkładu , a liczba negatywnych opinii wyrażanych przez obecnych edytorów w stosunku do nowych, przychodzących w dobrej wierze, wzrasta.


NarrativeAnglojęzyczna Wikipedia jest czytana z bardzo różnych powodów, z których każdy wywołuje różną potrzebę głębi dostarczanych informacji, zależnie od wcześniejszej znajomości czytelników danego tematu.

[Więcej detali na temat badań i ich rezultatów można zobaczyć w: https://arxiv.org/pdf/1702.05379.pdf. Bardziej szczegółowe podsumowanie rezultatów znajduje się w sekcji 4.3.]Niektóre interesujące obserwacje zachowań użytkownika oparte na badaniu czytelników Wikipedii: Użytkownicy, którzy zamierzają korzystać z Wikipedii w pracy lub w szkole (19,5% z uczestników, lewa tabela) są częściej czytają konkretne zakresy tematyczne, a mianowicie wojny i historia, matematyka, technologia, biologia i chemia, literatura i sztuka.

Do pierwszych dwóch tematów, użytkownicy są ponad dwukrotnie częściej motywowani przez pracę lub szkołę w porównaniu z przeciętnym czytelnikiem Wikipedii. Chociaż te tematy obejmują szeroki zakres różnych obszarów, wszystkie z nich są bardziej związane z działalnością akademicką lub zawodową niż z wypoczynkiem.

Dodatkowo, ten rodzaj motywacji jest częściej zgłaszany przez użytkowników korzystających z komputerów stacjonarnych. Tego można się było spodziewać, ponieważ wiele czynności w pracy i szkole jest wykonywane w warunkach biurowych.

Ponadto, można zauważyć, że ta motywacja występuje częściej dla użytkowników, którzy korzystają wielokrotnie w jednej sesji z zewnętrznych wyszukiwarek i przez użytkowników, którzy zostają dłużej na poszczególnych stronach, co może być postrzegane jako potencjalny wskaźnik intensywnej nauki.

Natomiast użytkownicy, którzy opisują swoje motywacje jako nuda/przypadek (prawa tabela), są bardziej skłonni do korzystania z wewnętrznej nawigacji w obrębie Wikipedii i spędzania mało czasu na czytanie poszczególnych artykułów.

Ponadto, mają oni tendencję do przeskakiwania między poszczególnymi artykułami częściej.

Są to wskaźniki charakterystyczne dla mniej skupionego przeglądania. Znudzeni użytkownicy oglądają więcej artykułów w Wikipedii zarówno w trakcie trwania bezpośredniej obserwacji, jak i ogólnie w całym okresie badania.

Wreszcie, motywacja ta może być również obserwowane częściej w przypadku artykułów, które obejmują takie konkretnie tematy, jak sport, XXI wiek, telewizja, filmy, powieści.

Oczywiście, te tematy są bardziej zorientowane na wypoczynek i są w przeciwieństwem do wcześniej omawianych tematów preferowanych przez użytkowników, którzy korzystają z Wikipedii do pracy lub w szkole.Points to convey: See [Wikimedia-l] Fundraising Update - Japan - Focus Group and Survey Findings, File:Wikimedia Survey 2014 English Fundraiser.pdf , File:Report.WikimediaJapan.f.071916.pdf

A few quotes from donors

Some information from surveys: do people know we're a nonprofit, how much are interested in contributing content, etc.

Format:

Contact: Caitlin C., LisaNarrativeNarrative

Żyjący ruch: Jak ewoluujemy

Rationale: Build understanding of the dynamics of the main groups within the movement

Points to convey: Contributors to the wikis are the most visible part of the movement. What do we know about them? Wiki-wide trends e.g. Rise and Decline, different dynamics across wikis. A summary of Research:WMF Strategy document: Research about contributors. Community health, civility, metrics about harassment

Microcontributions, offline events

Gender bias on Wikipedia, Gender gap, Research:Gender gap

Diversity improves quality: it is important that some editors are highly experienced while others are more green. It's important that few editors contribute a lot to an article while most others contribute only a little.

To newcomers, the rules are complex and often non-intuitive. This causes difficulty and often leads to frustration for good-faith newcomers. It also results in power disparities where experienced editors are more empowered by their "process literacy" to "win" disputes.

Rationale:

Format: A few charts (if applicable) and a few sentences summarizing what we know (and possibly what we don't know)

Contact: Guillaume, Aaron


Wszystkie duże Wikipedie wykazywały wzrost wykładniczy począwszy od 2004 r. i spowolnienie od 2007 r. Podczas gdy liczba najbardziej aktywnych edytorów większości wiki, pozostaje na stosunkowo stałym poziomie od 2006 r., w anglojęzycznej Wikipedii odnotowano znaczny i trwały spadek ich liczby.

U podstaw tego spadku aktywnych edytorów anglojęzycznej Wikipedii wydaje się być nagły spadek zatrzymywania nowych przychodzących z dobrą wolą ze względu na negatywne środowisko tworzone przez narzędzia zwalczające wandalizmy, które traktują nowo-przybyłych przez pryzmat podejrzliwości.NarrativePoints to convey: Number of languages, levels of activity and growth rates. Comparison of the amount of content in languages. Map of geotagged articles.

Diversity of content. Place and dynamics of sister projects. Content gaps.

https://arxiv.org/abs/1501.06307

http://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-016-0066-4

Rationale:

Format:

Contact: Asaf, Leila, Katy/Chris S.Narrative

Wersja interaktywnaIstnieją znaczne luki w wiedzy prezentowanej dziś w Wikipedii. Jeśli arabski jest jedynym językiem jaki znasz, język, którym mówi na co dzień 467 mln ludzi, możesz dowiedzieć się z Wikipedii tylko o następujących 87K miejscach na świecie.

Nawet jeśli mówisz we wszystkich językach, w których istnieją aktywne Wikipedie, możesz dowiedzieć się tylko o następujących 2M miejscach na świecie. Chociaż ten przykład skupia się tylko na geotagowalnych artykułach, to wyraźnie wskazuje na braki wiedzy w tym specyficznym zakresie.

Istotne luki istnieją w wielu językach Wikipedii w wielu dziedzinach, a przyszli edytorzy będą musieli wypełnić te luki w dostępie do sumy całej wiedzy, aby stała się ona rzeczywistością.NarrativeStrony Wikimedia dostarczają wiedzę setkom milionów czytelników, a my ich nie śledzimy.

Jedna trzecia z nich przychodzi z Google, jedna trzecia z wewnętrznych linków, a reszta z innych miejsc (mediów społecznościowych i innych wyszukiwarek).

Wielu czytelników konsumuje treści stron Wikimedia poprzez pośrednie ponowne wykorzystanie, jak usługi łączące wiedzę z różnych źródeł. Liczba osób korzystających w ten sposób z naszych zasobów jest trudna do oszacowania, przekracza prawdopodobnie ponad miliard osób.Global north, global south. Wikipedia very well know in some parts of the world and not in others offline, education. Kiwix, Wiki Med


Placeholder for Suzie's updated metrics from the 2010-2015 strategic plan:

 • Liczba obsługiwanych osób
 • Liczba artykułów w Wikipedii
 • Wzrost odsetka materiałów o bardzo wysokiej jakości
 • Liczba edytorów wykonujących ponad 5 edycji na miesiąc
 • Liczba kobiet i edytorów z globalnego południa

Patrząc wstecz, wydaje się, że osiągnęliśmy pewien postęp w dziedzinie głównych priorytetów, które były zawarte w planie strategicznym na lata 2010-2015.

Jednak metody, które stosowaliśmy aby mierzyć nasz sukces nie zawsze odzwierciedlają faktycznie obserwowany postęp.Czy naprawdę mierzymy to co chcemy zmierzyć? Jakie inne metody pomiaru można zastosować aby obserwować rozwój ruchu Wikimedia jako całości a nie tylko poszczególnych organizacji działających w ramach ruchu?


Przyszłość naszego ruchu w 2030

Pytania i podpowiedzi: Jaką przyszłość chcemy budować razem jako ruch w ciągu najbliższych 15 lat?

 • Kim chcemy być?
 • Co chcemy robić?