Strategy/Wikimedia Foundation/2016/Community consultation/cs

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia Foundation/2016/Community consultation and the translation is 92% complete.


Vítejte na poradě (konzultacích) o strategii 2016 Nadace Wikimedia. Během roku 2015 zjišťovala Nadace jak by nasměrovala svou práci, aby co nejlépe podpořila dosažení cílů hnutí, vytčených ve strategických plánech let 2010 až 2015, ale zatím nedosažených. Účelem této porady je pomoci Nadaci Wikimedie stanovit směry pro práci počínaje červencem 2016 a probíhající následujících 12 až 24 měsíců.

Strategy approaches report

Na základě naší vize, strategických porad v roce 2010 a v roce 2015 a průzkumem vnějších vlivů jsme vytyčili tři širší oblasti záběru pro Nadaci: dosah, společenství a znalosti (další informace co tím míníme následují). Pracovníci nadace a několik malých skupinek nám pak dali počáteční data o překážkách a nápadech pro každou tuto oblast zájmu. Ty byly shrnuty do strategických záměrů, které budou probírané zde naší komunitou. Naším úkolem je nyní určit za pomoci komunit, která strategie z těchto tří má dostat přednost ku prospěchu naší vize.

Tato porada zahrnuje tři strany, každá pojednávající o jiné oblasti zaměření. Na každé straně se vás budeme ptát na řadu otázek o tom, jak si myslíte že by Nadace Wikimedia nejlépe vyřešit určitou nejvýznamější záležitost dané oblasti. Pod tím uvedeme šest možných směrů, na které bychom se mohli zaměřit. Při daných omezeních časem a zdroji nemůžeme zvládnout všechny, musíme mezi nimi volit. Žádáme vás, pomozte nám vybrat, čemu dát přednost volbou dvou nebo tří směrů, o nichž si myslíte, že jsou nejvýznamnější a máme se na ně soustředit. Také můžete dodat vlastní záměr vedle uvedených anebo místo nich. Všechny sebrané informace využijeme pro formulaci priorit ročního plánu. Samozřejmě bude Nadace využije tato hlediska i při svém dalším rozhodování o prioritách: potřebujeme finanční zdroje pro schopnost Nadace ovlivnit a co nejlepší způsob práce Nadace (vedle práce vykonávané dobrovolníky a spolupracujícími organizacemi).

Prosím, sledujte Očekávání spřízněného prostředí¨při sdělování vyšich myšlenek nebo při diskusi o myšlenkách ostatních.

Informace z těchto konzultací pomohou usměrnit strategii na cestě vpřed.


align=right Děkujeme vám za přispění vašimi názory při této poradě!

Časový rozpis

Naše cílové dny etap tohoto procesu jsou:

  • 11. ledna: vyvěšení stran pro překlad
  • 18. ledna začátek porady (konzultací) v komunite o klíčových otázkách
  • 15. února: závěrka porady
  • 26. února: vydání souhrnu porady
  • do 4. března: zveřejnění prvního návrhu strategie ke připomínkám