Strategy/Wikimedia Foundation/2016/Community consultation/bg

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia Foundation/2016/Community consultation and the translation is 100% complete.


Добре дошли в консултацията за стратегията на Фондация Уикимедия през 2016 г. През 2015 г. Фондацията проучваше как да приоритизира дейността си, за да осигури възможно най-голяма подкрепа на целите на движението, които бяха заложени, но все още недостигнати в стратегическия план за 2010–2015. Целта на тази консултация е да помогне на Фондация Уикимедия да определи посоките, които да поеме в дейността си, считано от юли 2016 г., и по които след това да работи в продължение на период от 12 до 24 месеца.

Доклад за стратегическите подходи

Въз основа на нашата визия, стратегическите консултации през 2010 и 2015 г., и изследванията на външни въздействия, очертахме три основни приоритетни области за Фондацията: достъпност, общности и знание (ще бъде осигурена допълнителна информация за това какво имаме предвид). Служителите на Фондацията и няколко малки групи от общността след това също дадоха своя принос за идентифицирането на основните пречки и за идеи, върху които да падне фокусът във всяка област. Те бяха обобщени в стратегически подходи, които тук се предлагат за преглед от общността. Сега нашата задача е да определим, в сътрудничество с общностите, кои стратегии да получат приоритет в рамките на тези три области, за да служат най-добре на нашата визия.

Тази консултация включва три страници, всяка от които се фокусира върху различна тема. На всяка страница, ние ще поставяме въпрос за това, как смятате, че Фондация Уикимедия може най-добре да разреши специфично предизвикателство в тази област. След това ще изброим шест потенциални посоки, по които бихме могли да поемем във въпросната област. Като се има предвид ограниченото време и ресурси, ние не можем да работим по всички; ще трябва да избираме от тях. Молим ви да помогнете да приоритизираме нашите подходи, като изберете тези два или три от тях, които мислите, че са най-важни за нас, и върху които да се съсредоточим. Също така можете – като алтернатива или в допълнение – да добавите свой собствен подход. Цялата събрана информация ще бъде използвана за формиране за крайните приоритети в годишния ни план. Моля, имайте предвид, че в процеса на определяне на приоритетите Фондация Уикимедия ще използва следните критерии: необходими ресурси, способност на Фондацията да оказва влияние, и пригодност за работа от страна на Фондацията (за разлика от дейностите, извършвани от доброволците или партньорските организации).

Моля, спазвайте очакванията за приветлива среда, когато споделяте вашите мисли или обсъждате тези на другите потребители.

Информацията от това допитване ще спомогне за формирането на стратегията ни за в бъдеще.


align=right Thank you for contributing your thoughts to this consultation!

График

Това са нашите целеви срокове за процеса.

  • 11 януари: Поставяне на страниците за превод
  • 18 януари: Стартиране на консултациите в общността по ключовите въпроси
  • 15 февруари: Край на консултацията
  • До 26 февруари: Синтезиране на резултатите от консултациите
  • До 4 март: Публикуване на първия проект на стратегията за коментар