Tiếp viên/Bầu cử 2014/Giới thiệu

This page is a translated version of the page Stewards/Elections 2014 and the translation is 97% complete.
The following discussion is closed: This election is closed and these pages are an archive of that event.
 • Những tiếp viên mới được bầu khoảng mỗi năm một lần. Tiếp viên là người thực hiện các tác vụ kỹ thuật trên tất cả các wiki của Wikimedia dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng và Quy Định Tiếp Viên: thay đổi quyền của thành viên, xem thông tin của thành viên trong các trường hợp có dấu hiệu sai phạm và nhiều hơn nữa (xem chi tiết).
 • Để biết thông tin về quyền bỏ phiếu, biên dịch, hoặc trở thành một ứng viên, hãy đọc hướng dẫn. Bạn có thễ kiểm tra tự động điều kiện bỏ phiếu của mình.
 • Phần đệ trình ứng viên được mở từ 15 tháng Một 2014, 00:00 (UTC) đến 28 tháng Một 2014, 23:59 (UTC). Những câu hỏi cho ứng viên được ghi nhận đến ngày bầu cử kết thúc.
 • Cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ 08 tháng Hai 2014, 18:00 (UTC) và kết thúc vào 28 tháng Hai 2014, 17:59 (UTC). Người đắc cử phải thỏa mãn tiêu chí và phải có được ít nhất là 30 phiếu ủng hộ với tỷ lệ ủng hộ đạt trên 80%. Bạn có thể theo dõi kết quả với số liệu thống kê được tổng hợp.
 • Song song với đó, tiến trình xác nhận của những tiếp viên đương chức sẽ được tổ chức trong trang này.

Mục lục

Ứng viên   Đúng vậy   Không   Trung lập Câu hỏi Kết quả
Ajraddatz Yes No Neutral Questions elected
Cekli829 Yes No Neutral Questions not elected
Hoo man Yes No Neutral Questions elected
Meno25 Yes No Neutral Questions elected
Rschen7754 Yes No Neutral Questions elected
Savh Yes No Neutral Questions elected
Shanmugamp7 Yes No Neutral Questions elected
SPQRobin Yes No Neutral Questions elected
Tar Lócesilion Yes No Neutral Questions not elected
TBloemink Yes No Neutral Questions elected

Rút lại

Các ứng viên sau đã rút lại rồi đơn ứng cử:

Ứng viên     Không   Trung lập Câu hỏi Kết quả
Risker Yes No Neutral Questions withdrawn
RoySmith Yes No Neutral Questions withdrawn
Techman224 Yes No Neutral Questions withdrawn

Bị loại ra

Các ứng viên sau không thỏa mãn tiêu chuẩn tích cực trong hướng dẫn và bị loại ra không cho thi.

Ứng viên Kết quả
ציון הלוי disqualified
Raafat disqualified

Ủy ban bầu cử

Người tiếp viên tổ chức các bầu cử tự lấy. Các người trên Hội đồng Quản trị trong năm 2009 làm điều nghị quyết là họ sẽ không giám thị hoặc xác nhận kết quả của bầu cử mới. Vì vậy, người tiếp viên tạo ra một Ủy Ban Bầu Cử cho mỗi bầu cử và gồm có người quân tình nguyện để làm việc sau:

 • Xong quản lý và đóng bầu cử tiếp viên;
 • Xác nhận kết quả của bầu cử, sau khi đã kiểm tra tất cả số phiếu cho tất cả ứng viên;
 • Bổ nhiệm các ứng viên bầu;
 • Xong quản lý và đóng sự phê chuẩn của tiếp viên;
 • Sau khi đó, phán quyết đồng thuận của cộng đồng với tiếp viên khác, và quyết định tiếp viên trước có giữ đườc quyền hay không.

Thành viên

Nếu bạn muốn giúp chúng tôi về tổ chức bầu cử tiếp viên 2014, xem đọc trang phối hợp .
Nếu bạn cần giúp về gì hết, bạn có thể hỏi trên #wikimedia-stewards-electionskết nối hoặc hỏi trên trang thảo luận.

Kết quả

Results: The following candidates were elected as stewards:

 1. Ajraddatz (talk · contribs · CA)
 2. Hoo man (talk · contribs · CA)
 3. Meno25 (talk · contribs · CA)
 4. Rschen7754 (talk · contribs · CA)
 5. Shanmugamp7 (talk · contribs · CA)
 6. SPQRobin (talk · contribs · CA)
 7. Savh (talk · contribs · CA)
 8. TBloemink (talk · contribs · CA)

Xem thêm