Skanwiki/Vekas artikkel

Opdater/Oppdater denne side/sida/sidan


Vekas artikkel-arkiv for 2007: januar - februar - mars - april - mai - juni - juli - august - september - oktober - november - desember

Vekas artikkel-arkiv for 2006: januar - februar - mars - april - mai - juni - juli - august - september - oktober - november - desember

Vekas artikkel-arkiv for 2005

I dag er det Friday, 9. December 2022; klokka er 03:50 (UTC)

Vekas artikkel er ein bolk på hovudsida som vert oppdatert ein gong i veka med dei første avsnitta frå ein utvald artikkel i lag med eit bilete.

Den noverande versjonen av denne bolken på framsida er:

Kopier kjeldeteksten frå nn:Wikipedia:Vekas artikkel/Veke 49, 2022

Nominering av nye kandidatar og diskusjon kan leggjast til på nn:Wikipedia:Vekas artikkel/Kandidatar. Når ein har vald ein ny artikkel, legg ein den berre rett inn på Wikipedia:Vekas artikkel/Veke VV, ÅÅÅÅ (byt ut VV med vekenummer og ÅÅÅÅ med firesifra årstal). Den vert då automatisk lasta opp på framsida når den nye veka startar (midnatt, natt til mandag). Den treng ikkje arkiverast, ettersom dette skjer automatisk.

Dersom du ønskjer å føreslå ein særskild artikkel for ei særskild veke, kan du gjera det på diskusjonssida der den framtidige vekesartikkelen kjem til å liggja, til dømes på nn:Wikipediadiskusjon:Vekas artikkel/Veke 25, 2005.

Relaterte siderEdit

InterwikiEdit