Skanwiki/Utvalgte artikler/September, 2006


Veke 35 – 28. august - 3. september 2006Edit

svensk

Propaganda är ett meddelande eller framställning avsedd att föra fram en agenda. Den som sänder budskapet är som regel part i målet, ofta tar sig propagandameddelanden formen av betald reklam. Avsikten är inte att informera utan att påverka, och den information som lämnas är ofta avsiktligt ofullständig. Termen avser framför allt politiska kampanjer och budskap.
redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 35, 2006
redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 35, 2006
rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Aberdeen, (Obar Dheathainskotsk gælisk) er ein by nordaust i Skottland. Byen utgjer kjerna i byområdet City of Aberdeen, og er hovudsete for den skotske regionen Aberdeenshire, sjølv om byen ikkje lenger ligg i regionen. Aberdeen er òg den viktigaste hamna i denne delen av Skottland, og den tredje største byen etter folketal. I dag vert Aberdeen ofte kalla Europas oljehovudstad. Byen er senter for det meste av petroleumsverksemda på britisk kontinentalsokkel, og oljeindustrien utgjer ryggrada i den lokale økonomien. Ei rad norske føretak innan oljeindustrien er representert i Aberdeen. Les meir…


endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 36 – 4. september - 10. september 2006Edit

svensk

Svenska är ett östnordiskt språk som talas främst i Sverige och delar av Finland och Estland av cirka 9 miljoner människor. Det är ömsesidigt begripligt med två av de andra nordiska språken, danska och norska.
redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 36, 2006
redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 36, 2006
rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Den spanske borgarkrigen var ein blodig borgarkrig som varte frå 1936 til nn:1939, og som idealistar frå heile Europa involverte seg i. Krigen vart i all hovudsak utkjempa mellom høgresida og venstresida i spansk politikk. Høgresida vart i stort kalla «nasjonalistane» og hadde mellom anna som mål å innføra monarkiet på nytt. Venstresida var liberalarar, sosialistar, anarkistar og kommunistar. Venstresida vart i vid tyding kalla «republikanarane». Dei støtta den spanske republikken, og den demokratisk valde folkefront-regjeringa. Opprøret mot Folkefrontregjeringa starta 17. juli 1936 i det spanskstyrte Nord-Afrika, leidd av general Francisco Franco. Elitetroppar derifrå vart flogne inn til Spania, og nasjonalistane kjempa seg frå sør og nordover i Spania. Fleire byar gjekk over til nasjonalistane, men republikanarane greidde å halda blant anna hovudstaden Madrid heilt til slutten av krigen. Les meir…
endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 37 – 11. september - 17. september 2006Edit

svensk

När Ingvar Carlssons första regering tillträdde 1986 efter Palmemordet rådde det högkonjunktur i Sverige. Finansminister Kjell-Olof Feldt sökte att dämpa denna, bland annat genom tvångssparandet. Under mandatperioden skedde Boforsaffären och Ebbe Carlsson-affären. Regeringen avgick 1990 efter att ha förlorat en kabinettsfråga i riksdagen.
redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 37, 2006
redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 37, 2006
rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Eit nedslagskrater, meteorittkrater, krater, er vanlegvis ei sirkelforma fordjuping på overflata til ein planet, ein måne eller ein asteroide som har blitt forårsaka av ein kollisjon med ein mindre himmellekam, til dømes ein meteoritt. På jorda dannast ofte ein kratersjø i eit sånt krater og i større nedslagskrater dannast ofte ei øy eller til og med ein ring av øyar i senteret til krateret.

Nedslagskrater fins på nesten alle himmellekamar og sidan talet på nedslagskrater aukar med tida og endrar utsjånaden til terrenget, kan ein gjennom å rekne antalet nedslagskrater fastsette alderen på dette terrenget. Likevel blir det med tida oppnådd ei jamvekt der eldre krater blir sletta i same takt som nye kjem til. Les meir…
endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 38 – 18. september - 24. september 2006Edit

svensk

Basket, basketboll, är en sport där en basketboll kan dribblas (studsas med en hand), passas mellan lagmedlemmar och där man gör mål genom att skjuta bollen (kasta med speciell teknik) genom motståndarnas korg (ring som sitter fastsatt i planka på 305 cm höjd).
redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 38, 2006
redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 38, 2006
rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Koarktasjon er ei forsnevring (stenose) på livpulsåra. På medisinsk latin heiter det coarctatio aortae av cum ihop og arctare snøra, aorta livpulsåra. Innsnevringa bremsar straumen av blod frå hjartet til underkroppen. Som regel er forsnevringa sist på bogen (latin arcus aortae), rett etter avgangen av arteria subclavia sinister. Ho er ein medfødd hjartefeil som kan forekomme isolert eller i samband med andre feil, og utgjer fem til åtte prosent av alle medfødde hjartefeil. Koarktasjon av aorta blei første gong skildra av Johann F. Meckel den eldre i 1750. Les meir…
endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 39 – 25. september - 1. oktober 2006Edit

svensk

En stjärna föds hade premiär den 29 september 1954 och kom att bli Judy Garlands sista storfilm och med den kom hon tillbaka på filmduken efter fyra års frånvaro. Inspelningen av denna Cinemascopefilm kantades av problem av olika slag, både tekniska och sådana som kan ledas till Judy Garlands personlighet. Filmbolaget Warner Bros. ansåg filmen för lång och klippte bort flera scener, men 1983 restaurerades filmen så gott som det gick.
redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 39, 2006
redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 39, 2006
rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Håkon IV Håkonsson var konge av Noreg i perioden 12171263. Han var son av Håkon Sverresson og Inga frå Varteig, og vart vald til konge av birkebeinarane i 1217. I løpet av Håkon si regjeringstid vart det slutt på borgarkrigane. Det siste opprøret vart leia av svigerfar hans, hertug Skule, som vart drepen i 1240. I 1247 vart Håkon krona av kardinal Vilhelm av Sabina i Bjørgvin, og den siste halvparten av regjeringstida hans var ei tid av fred og konsolidering av kongedømmet. Symbolet på denne perioden er Håkonshallen i Bergen. Les meir...
endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål