Skanwiki/Utvalgte artikler/May, 2006


Veke 18 – 1. mai - 7. mai 2006Edit

svensk

Joseph Raymond McCarthy, var en amerikansk republikansk politiker och senator från delstaten Wisconsin. Under sina tio år i senaten, mellan 1947 och 1957, blev McCarthy och hans medarbetare ökända för sina aggressiva kampanjer, med anklagelser riktade mot misstänka kommunister som man ansåg hade infiltrerat den amerikanska administrationen och fanns överallt i samhället.
redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 18, 2006
redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 18, 2006
rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

α₁-antitrypsinmangel eller alfa 1-antitrypsinmangel, òg kalla A1AD eller rett og slett alfa-1, er ein kodominant arveleg sjukdom der α₁-antitrypsinnivået i blodet er for lågt. A1AD kan føre til lungeemfysem og i nokre fall til leversjukdom. A1AD, inkludert i lettare form, er òg sett i samband med m.a. behandlingsresistent astma og kronisk sinusitt. A1AD er vanlegast blant europearar av baltisk, sørskandinavisk, nederlandsk, britisk og iberisk (spansk og portugisisk) bakgrunn, og i tillegg blant saudiarabarar. Les meir…
endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 19 – 8. mai - 14. mai 2006Edit

svensk

Leeds är en stad i countyt West Yorkshire i norra England, Storbritannien. Staden har omkring 430 000 invånare medan storstadsdistriktet (City of Leeds) har omkring 715 000 invånare. Leeds fungerar i bland annat ekonomiskt hänseende som huvudort i en storstadsregion. Staden växte kraftigt från 1600-talet och framåt och kom att överta Yorks position som dominerande stad i regionen, i huvudsak på grund av den växande ullindustrin. Numera arbetar de flesta inom servicesektorn och finanssektorn är en av de största i landet. Les meir…
redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 19, 2006
redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 19, 2006
rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Odda er ein kommune i Hordaland fylke. Administrasjonsstad og sentrum i Odda kommune er byen Odda, som ligg inst i Sørfjorden i Hardanger. Kjende tettstader i Odda kommune er mellom anna Odda, Tyssedal, Røldal og Skare. Odda er kjend som ein viktig stad for turisme, med fossar som Låtefossen og mykje natur. Hardangervidda og Folgefonna er naturområde ikkje langt frå Odda sentrum. Keisar Wilhelm II av Tyskland var årviss gjest frå 1889 til 1914.

Odda er òg kjend som ein industrikommune, med føretak som Odda Smelteverk og Boliden Odda AS (Norzink). Våren 2003 gjekk smelteverket konkurs, og kommunen er inne i ei omstillingsperiode. Mange forfattarar kjem frå Odda. Mellom anna Frode Grytten tek utganspunkt i livet i Odda i forteljingane sine. Les meir
endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 20 – 15. mai - 21. mai 2006Edit

svensk

Regalskeppet Vasa var ett svenskt örlogsskepp som kantrade och sjönk i Stockholms hamn på sin jungfruresa den 10 augusti 1628. Skeppet bärgades 1961 och finns numera i Vasamuseet. Vasas färd har varat blott 20 minuter och i sträcka mätt, ca 1300 meter. Trots närheten till land omkommer minst 25 personer vid olyckan.

Redan i mitten av 1600-talet bärgades 61 av skeppets 64 kanoner men sedan föll Vasan i glömska.
redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 20, 2006
redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 20, 2006
rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Islam i Noreg. Islam er den nest største religionen i Noreg.

I 2003 budde det truleg omlag 115 000 menneske med muslimsk bakgrunn i Noreg. Av desse var om lag 80 000 medlemer i 92 muslimske trussamfunn i 2004. Om lag 60 000 av desse bur i Oslo og Akershus. Dei aller fleste muslimar i Noreg har innvandrarbakgrunn. Det islamske miljøet i Noreg er sterkt fragmentert, men mange moskéar er organisert i paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge. Les meir…
endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 21 – 22. mai - 28. mai 2006Edit

svensk

William Ewart Gladstone, (1809-1898) var en brittisk liberal politiker, premiärminister 1868-1874, 1880-1885, 1886 samt 1892-1894. Han räknas som en av de verkligt stora premiärministrarna och en mycket skicklig talare. Gladstone stödde inledningsvis sydstaterna i det amerikanska inbördeskriget (1861-65). Under sina sista perioder som partiledare för det liberala partiet och som premiärminister blev han alltmer isolerad på grund av sin kamp för självstyre för Irland. Han utkämpade flera politiska dueller och valkampanjer mot sin likaledes stora motståndare Benjamin Disraeli.
redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 21, 2006
redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 21, 2006
rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Henrik Johan Ibsen (20. mars 182823.mai 1906) var ein norsk dramatikar, rekna som ein av «dei fire store» i norsk litteraturhistorie. Banebrytande stykke som Et dukkehjem og Peer Gynt har gjort han kjend over heile verda. Ibsen er rekna som far åt det moderne dramaet og har påverka ei rad seinare kunstnarar.
Les meir
endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål


Veke 22 – 29. mai - 4. juni 2006Edit

svensk

Tvättbjörnen är en art i familjen halvbjörnar som ursprungligen levde i mellersta och norra Amerika, men sedan mitten av 1900-talet finns även populationer i mellersta Europa och i Kaukasus. Tvättbjörnar bebor huvudsakligen löv- och blandskog som är rik på vattendrag. Nuförtiden påträffar man dem även i bebodda områden. Sitt namn har tvättbjörnen fått av sin besynnerliga vana att doppa födan i vatten och gnida den mellan framtassarna, liksom för att tvätta den.
redigera - från svensk - diskussion - til dansk - til bokmål - til nynorsk


dansk

Skanwiki/Ugens artikel/Uge 22, 2006
redigér - fra dansk - diskussion - til bokmål - til nynorsk


bokmål

Skanwiki/Ukens artikkel/Uke 22, 2006
rediger - fra bokmål - diskusjon - til dansk - til nynorsk


nynorsk

Ecuador er eit land ved ekvator, nordvest i Sør-Amerika. Landet grensar til Colombia og Peru og har kystline mot Stillehavet. Ecuador er eit av dei minste landa på dette kontinentet, det åttande største målt i flatevidd. Den 24. mai 1822 vart landet sjølvstendig. Les meir...
endre - fra nynorsk - diskusjon - til dansk - til bokmål