Movement Strategy/Recommendations/Glossary/sv

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Glossary and the translation is 100% complete.
Ordlista

Rörelsens strategirekommendationer föreslår idéer på strukturell och kulturell nivå för rörelsens utveckling. Dessa idéer syftar alla till att uppnå vår strategiska inriktning. Följande ordlista har förberetts för att definiera och förklara termer som används i rekommendationerna, i synnerhet om det är sådana som inte vanligtvis används inom rörelsen. De erbjuder perspektiv från andra domäner och knyter samman våra nuvarande tillvägagångssätt med pågående globala diskussioner.

Vissa termer är svåra att översätta, vilket kan leda till missförstånd vad gäller innebörd och avsikt. Därför har definitioner hämtats från vedertagna källor inom varje fält. När termer har en specifik betydelse i vår kontext ges interna definitioner för att skänka klarhet vad gäller användningen, liksom den flertydighet och de konnotationer som termerna kan bära på.

Definitionerna speglar resonemang och diskussioner från de personer som tagit fram rekommendationerna. För termer där man är överens och som redan används finns det exempel på hur de kan användas, förstås och diskuteras i våra gemenskaper. Dessa exempel är indikationer, praktiker och program som befäster den idé som finns bakom respektive term.