Movement Strategy/Recommendations/Glossary/fi

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Glossary and the translation is 78% complete.
Sanasto

Wikimedia-liikkeen strategian suosituksissa esitetään rakenteellisia ja kulttuurisia ajatuksia liikkeemme kehittämiseksi; ne ovat polkuja kohti strategisen suunnan saavuttamista. Seuraava sanasto on laadittu määrittelemään ja selittämään suosituksissa käytettyjä termejä, erityisesti niitä, joita ei käytetä säännöllisesti liikkeessämme. Ne avaavat näkökulmia muilta aloilta ja luovat yhteyden nykyisten käytäntöjemme ja meneillään olevien maailmanlaajuisten keskustelujen välille.

Joitakin termejä on vaikea kääntää, ja ne saattavat johtaa niiden merkityksen ja tarkoituksen väärintulkintaan. Tästä syystä on viitattu määritelmiin kunkin alan hyväksytyistä lähteistä. Kun termeillä on erityinen merkitys omassa kontekstissamme, sisäisesti käytetyt määritelmät on lisätty selventämään termien käyttöä ja moninaisia merkityksiä ja sivumerkityksiä, joita termeillä voi olla.

Määritelmät kuvastavat suositusten laatimiseen osallistuneiden henkilöiden ajatuksia ja keskusteluja. Niissä tapauksissa, joissa on olemassa yhteisymmärrys ja olemassa oleva käytäntö, on annettu esimerkkejä siitä, miten termejä voitaisiin käyttää, ymmärtää ja niistä voitaisiin keskustella yhteisöissämme. Nämä esimerkit ovat mittareita, käytäntöjä ja toimia, jotka ilmentävät termien taustalla olevaa ajatusta.