Movement Strategy/Recommendations/Glossary/pl

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Recommendations/Glossary and the translation is 100% complete.
Słowniczek

Rekomendacje Strategii Ruchu odnoszą się do idei na poziomie strukturalnym i kulturowym oraz wiążą się z rozwojem naszego Ruchu. Wyznaczają metody osiągnięcia Kierunku Strategicznego. Niniejszy słowniczek został przygotowany w celu przedstawienia definicji i objaśnień pojęć wykorzystywanych w rekomendacjach, zwłaszcza tych, które nie są regularnie używane w naszym Ruchu. Zaoferowano perspektywy z innych domen i ustalono powiązania pomiędzy naszymi obecnymi praktykami a dyskusjami globalnymi w toku.

Niektóre pojęcia są trudne do przetłumaczenia i mogą prowadzić do błędnej interpretacji znaczeń i intencji. Z tego powodu przedstawiono definicje ze źródeł przyjętych w poszczególnych obszarach. W przypadku, gdy określone pojęcia mają konkretne znaczenie w naszym kontekście, podano wewnętrzne definicje, które zapewniają przejrzystość w zakresie wykorzystania oraz wielu znaczeń i konotacji terminów.

Definicje odzwierciedlają sposób myślenia i dyskusje osób zaangażowanych w opracowanie rekomendacji. Jeśli obowiązują ustalenia i można bazować na aktualnej praktyce, podano przykłady tego, jak określone pojęcia mogą być wykorzystywane, interpretowane i omawiane w naszych społecznościach. Przykłady te stanowią wskaźniki, praktyki i programy, które odzwierciedlają idee, na których opiera się dane pojęcie.