กลยุทธ์การเคลื่อนไหว/ความคิดริเริ่ม

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Initiatives and the translation is 99% complete.

นี่คือเวอร์ชันที่เรียบง่ายของ รายการความคิดริเริ่ม (สิ่งเหล่านี้คือ: ผลลัพธ์หลัก การเปลี่ยนแปลงหรือการดำเนินการ) ที่ฝังอยู่ใน คำแนะนำกลยุทธ์การเคลื่อนไหววิกิมีเดีย 2030 ความคิดริเริ่มจากรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Movement Strategy implementation

การนำเสนอด้วยภาพของการริเริ่ม

รายการ

นี่คือรายการสรุปของความคิดริเริ่มซึ่งควรอ่านและแปลได้ง่าย คุณอาจอ้างถึง complete table สำหรับรายการต้นฉบับหรือสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

คำแนะนำ ความคิดริเริ่ม
1. เพิ่มความยั่งยืนของขบวนการของเรา
 
1 แนวทางอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสิทธิผล
2 เงินทุนสำหรับชุมชนผู้ด้อยโอกาส
3 เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับขบวนการวิกิมีเดีย
4 นโยบายการสร้างรายได้ทั่วโลก + กลยุทธ์การระดมทุน
5 การพัฒนา API ระดับองค์กร
6 การมีส่วนร่วมของระบบนิเวศของบุคคลที่สาม
7 สร้างรายได้สำหรับขบวนการ
8 สอดคล้องแนวปฏิบัติของเราเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
 
9 ระเบียบวิธีในการปรับปรุงแพลตฟอร์มวิกิมีเดีย การวิจัย UX การออกแบบ การทดสอบ และการมีส่วนร่วมของชุมชน
10 การมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และ UX
11 UX ที่ปรับเปลี่ยนได้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ
12 ความเข้ากันได้กับแนวทางการเข้าถึง
13 แหล่งข้อมูลสำหรับผู้มาใหม่
14 พื้นที่เพียร์ทูเพียร์
15 ฟังก์ชันของแพลตฟอร์มและมาตรฐานเอกสารประกอบ
16 การพัฒนาเครื่องมือข้ามโครงการและการนำกลับมาใช้ใหม่
17 ความร่วมมือในการพัฒนา Wikimedia API
3. จัดให้มีความปลอดภัยและการผนวก
 
18 จรรยาบรรณ
19 การรายงานเหตุการณ์ส่วนตัว
20 พื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชน
21 พัฒนาแผนการประเมินและดำเนินการด้านความปลอดภัย - กระบวนการสนับสนุนด้านเทคนิค มนุษย์ และกฎหมาย
22 การสนับสนุน - การพัฒนาความสามารถในท้องถิ่น
23 กลไกแพลตฟอร์มในตัวเพื่อความปลอดภัย
4. มั่นใจในความเสมอภาคในการตัดสินใจ
 
24 กฎบัตรขบวนการ
25 สภาสากล
26 ศูนย์กลางภูมิภาคและเฉพาะเรื่อง
27 กรอบการจัดสรรทรัพยากรที่ยืดหยุ่น
28 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและธรรมาภิบาล
5. ประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 
29 เอกสารการดำรงชีพเพื่อกำหนดความรับผิดชอบสำหรับพื้นที่เฉพาะของงาน
30 เพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับหุ้นส่วนและผู้ทำงานร่วมกัน
31 สภาเทคโนโลยี (เพื่อการปรับปรุงการสื่อสาร การประสานงาน และการสนับสนุน)
6. ลงทุนในทักษะและการพัฒนาความเป็นผู้นำ
 
32 แนวทางระดับโลกสำหรับการพัฒนาทักษะในท้องถิ่น - การรวบรวมข้อมูล, การจับคู่การเชื่อมต่อตรง, การให้คำปรึกษา, การยอมรับ
33 แผนพัฒนาความเป็นผู้นำ
34 โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทักษะ
7. จัดการความรู้ภายใน
 
35 อำนวยความสะดวกในวัฒนธรรมของเอกสาร
36 สร้างฐานความรู้กว้าง ๆ
8. ระบุหัวข้อสำหรับผลกระทบ
 
37 ระบุผลกระทบของโครงการและเนื้อหาวิกิมีเดีย
38 ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
39 เชื่อมช่องว่างของเนื้อหา
40 สร้างความสามารถในการปรับปรุงเนื้อหาที่มีผลกระทบสูงในชุมชนที่ด้อยโอกาส
9. สร้างสรรค์ในความรู้เสรี
 
41 การระบุนโยบายที่ขัดขวางความเท่าเทียมกันของความรู้
42 นโยบายการทดลองโครงการเพื่อความเท่าเทียมทางความรู้
43 การทดลอง เทคโนโลยี และความร่วมมืออย่างต่อเนื่องสำหรับเนื้อหา รูปแบบ และอุปกรณ์
10. ประเมิน ทำซ้ำ และปรับตัว
 
44 ติดตาม ประเมินผล และเรียนรู้ทุกระดับด้วยการสนับสนุนและความรับผิดชอบร่วมกัน
45 พัฒนาระบบการประเมินที่ครอบคลุมสำหรับกิจกรรมและโครงสร้างขบวนการ - รวมถึงเทคโนโลยี การประสานงาน ความสามารถ นโยบาย และการกำกับดูแล
46 กระบวนการเปลี่ยนแปลงซ้ำ ๆ
47 นโยบายการปรับตัว (นโยบาย โครงสร้าง งบประมาณ และการวางแผนที่ยืดหยุ่นเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงระดับสากล)

บันทึกการเปลี่ยนแปลง