This page is a translated version of the page Movement Strategy/Initiatives and the translation is 89% complete.

Jedná se o zjednodušenou verzi seznamu iniciativ (což jsou: klíčové výsledky, změny nebo akce) obsaženého v Doporučení ke strategii hnutí Wikimedia 2030. Iniciativy z tohoto seznamu jsou součástí Implementace strategie hnutí.

Vizuální prezentace iniciativ.

Seznam

Jedná se o souhrnný seznam iniciativ, který má být snadno čitelný a přeložitelný. Původní seznam nebo další podrobnosti naleznete v kompletní tabulce.

For recent updates in the initialives listed below check the changes related to the initiatives category.

Doporučení Iniciativy
1. Zvýšení udržitelnosti našeho hnutí
 
1 Systematický přístup ke zvýšení spokojenosti a produktivity
2 Financování nedostatečně zastoupených komunit
3 Zvýšení povědomí o hnutí Wikimedia
4 Globální politika generování příjmů + strategie fundraisingu
5 Vývoj rozhraní API na podnikové úrovni
6 Zapojení ekosystémů třetích stran
7 Tvorba příjmů pro hnutí
8 Sladění našich postupů na podporu environmentální udržitelnosti
2. Zlepšení uživatelských zkušeností
 
9 Metodika pro zlepšení platformy Wikimedia Výzkum UX, design, testování a zapojení komunity
10 Zapojení komunity do návrhu produktu a UX
11 Přizpůsobení UX různým zařízením
12 Kompatibilita s pokyny pro přístupnost
13 Zdroje pro nováčky
14 Peer-to-peer prostory
15 Standardy funkčnosti a dokumentace platformy
16 Vývoj a opakované použití nástrojů napříč projekty
17 Partnerství pro rozvoj API Wikimedia
3. Zajistit bezpečnost a začlenění
 
18 Etický kodex
19 Hlášení soukromých incidentů
20 Zdravá atmosféra v komunitě
21 Vypracování plánu posouzení a provedení bezpečnosti - technické, lidské a právní podpůrné procesy.
22 Obhajoba - rozvoj místních kapacit
23 Vestavěné bezpečnostní mechanismy platformy
4. Zajištění rovnosti při rozhodování
 
24 Charta hnutí
25 Globální rada
26 Regionální a tematické huby
27 Flexibilní rámec pro přidělování zdrojů
28 Pokyny pro funkce a řízení správní rady
5. Koordinace napříč účastníky
 
29 Živé dokumenty pro vymezení odpovědnosti za konkrétní oblasti práce.
30 Zlepšení komunikace a spolupráce s partnery a spolupracovníky.
31 Rada pro technologie (pro lepší komunikaci, koordinaci a podporu)
6. Investovat do dovedností a rozvoje vůdčích schopností
 
32 Globální přístup k rozvoji místních dovedností - shromažďování údajů, porovnávání vrstevníků, mentoring, uznání.
33 Plán rozvoje vedoucích pracovníků
34 Infrastruktura pro rozvoj dovedností
7. Správa interních vědomostí
 
35 Usnadnění kultury dokumentace
36 Vytvořit znalostní základnu pro celé hnutí
8. Analyzovat dopad jednotlivých témat
 
37 Identifikace dopadu projektů a obsahu Wikimedia
38 Identifikovat účinky dezinformací a dezinformací a jejich zmírnění
39 Překlenutí obsahových mezer
40 Budovat kapacitu pro zlepšení obsahu s vysokým dopadem v nedostatečně zastoupených komunitách
9. Inovace v oblasti svobodného vzdělání
 
41 Identifikace politik, které brání rovnosti znalostí
42 Politiky pro experimentování s projekty pro rovnost znalostí
43 Neustálé experimentování, technologie a partnerství v oblasti obsahu, formátů a zařízení.
10. Hodnotit, rekapitulovat a adaptovat
 
44 Monitorování, hodnocení a učení na všech úrovních s podporou a vzájemnou odpovědností
45 Vyvinout komplexní systém hodnocení činností a struktur hnutí - včetně technologií, koordinace, kapacit, politik a řízení
46 Iterativní procesy změn
47 Adaptivní politiky (flexibilní politiky, struktury, rozpočtování a plánování, které se přizpůsobují globálním změnám).

Change log

* October 2022 changes:

    • The three sub-parts of initiative 9. Community engagement around product design and UX are separated (now comprising initiatives 9 to 11).
    • Previous initiative 18. Baseline of community responsibilities is renamed to Healthy community atmosphere to better reflect the text of the recommendation.

** Initiative 23. Interim Global Council is removed, as it is not being implemented anymore. The Movement Charter is still expected to establish the Global Council. ** Initiatives of the recommendation Identify Topics for Impact are significantly-restructured to better reflect the content of the recommendation:

      • Initiative 36C. Identifying impactful topics is merged into 37. Identify the impact of Wikimedia projects & content.
      • Initiative 37A. List of high-impact topics is merged into 37. Identify the impact of Wikimedia projects & content.

*** Initiative 37B. Bridging content gaps is split into: 39. Bridge gaps in high-impact content and 40. Build capacity to improve high-impact content in underrepresented communities.