Strategia Mișcării/Inițiative

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Initiatives and the translation is 87% complete.

Aceasta este o versiune simplificată a "listei de inițiative" (acestea fiind: rezultatele cheie, schimbările sau acțiunile) încorporate în Recomandările Strategiei Mișcării Wikimedia 2030. Inițiativele din această listă fac parte din implementarea Strategiei Mișcării.

Prezentare vizuală a inițiativelor.

Lista

Aceasta este o listă care rezumă inițiativele, care este menită să fie ușor de citit și de tradus. Puteți consulta "tabelul complet" pentru lista originală sau pentru detalii suplimentare.

Recomandare Inițiative
1. Creșterea sustenabilității Mişcării noastre
 
1 Abordarea sistematică pentru a îmbunătățirea satisfacției și a productivității
2 Finanțarea comunităților slab reprezentate
3 Creșterea conștientizării despre mișcarea Wikimedia
4 Politica globală de generare de venituri & strategia de strângere de fonduri
5 Dezvoltarea API-urilor la nivel de întreprindere
6 Implicarea ecosistemelor de terță parte
7 Generarea de venituri pentru Mișcare
8 Alinierea practicilor noastre pentru susținerea sustenabilității mediului înconjurător
2. Îmbunătățirea experienței utilizatorilor
 
9 Metodologie pentru îmbunătățirea cercetării, proiectării, testării și implicării comunității în platforma Wikimedia UX
10 Implicarea comunității în proiectarea produsului și UX
11 UX adaptabil pentru diferite aparate
12 Compatibilitatea cu Directivele privind accesibilitatea
13 Resurse pentru nou-veniți
14 Spații de conversație între colegi
15 Funcționalitatea platformei și standardele de documentare
16 Dezvoltarea și reutilizarea instrumentelor care transcend un proiect
17 Parteneriate pentru dezvoltarea API-urilor Wikimedia
3. Garantarea Siguranței și Incluziunii
 
18 Codul de conduită
19 Raportarea incidentelor private
20 Atmosfera comunității sănătoase
21 Desfășurarea unui plan de evaluare și de execuție a siguranței - procese de sprijin tehnic, uman și juridic
22 Dezvoltarea capacităților locale de advocacy (susținerea publică pentru politici)
23 Mecanismele de securitate integrate platformei
4. Asigurarea imparțialității și egalității în procesul decizional
 
24 Carta Mișcării
25 Consiliul global
26 Centre regionale și tematice
27 Cadru flexibil de alocare a resurselor
28 Principii orientative pentru funcțiile și guvernanța consiliului
5. Coordonarea între părţile interesate
 
29 Documente vii pentru definirea responsabilităților în anumite domenii de muncă
30 Creșterea capacității de comunicare și de colaborare cu partenerii și colaboratorii
31 Consiliul pentru tehnologie (pentru îmbunătățirea comunicării, a coordonării și a suportului)
6. Investirea în competențe și dezvoltarea capacităților manageriale
 
32 Demersul global pentru dezvoltarea competențelor locale - colectarea de date, adaptarea la colegi, mentorat, recunoaștere
33 Plan de dezvoltare al liderilor
34 Infrastructura de dezvoltare a competențelor
7. Gestionarea cunoştinţelor interne
 
35 Facilitarea unei culturi a documentării
36 Stabilirea unei baze de cunoștințe la nivelul mișcării
8. Identificarea subiectelor care pot avea impact
 
37 Identificarea impactului proiectelor Wikimedia și a conținutului lor
38 Identificarea efectelor și estompărilor dezinformării
39 Reducerea lacunelor în conținutul de impact ridicat
40 Dezvoltarea capacității de îmbunătățire a conținutului cu impact ridicat în comunitățile slab reprezentate
9. Inovarea în Cunoașterea Liberă
 
41 Identificarea politicilor care împiedică distribuirea corectă a cunoștințelor
42 Politici pentru experimentarea cu proiecte în favoarea distribuirii corecte a cunoștințelor
43 Experimentări continue, tehnologie și parteneriate pentru conținut, formate și aparate
10. Evaluați, repetați și adaptați
 
44 Monitorizare, evaluare și învățare la toate nivelurile cu sprijin și responsabilitate reciprocă
45 Dezvoltarea unui sistem cuprinzător de evaluare pentru activitățile și structurile Mișcării - inclusiv tehnologie, coordonare, capacitate, politici și guvernanță
46 Procese de schimbare repetitive
47 Politici adaptative (politici flexibile, structuri, bugetarea și planificarea pentru a se adapta la schimbările globale)

Schimbați jurnalul