Estratègia del Moviment/Iniciatives

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Initiatives and the translation is 100% complete.

Aquesta és una versió simplificada de la llista d'iniciatives (és a dir, resultats clau, canvis o accions) juntament amb les Recomanacions de l'Estratègia del Moviment Wikimedia 2030. Les iniciatives d'aquesta llista formen part de la implementació de l'Estratègia del Moviment.

Presentació visual de les iniciatives.

Llista

Aquesta és una llista resumida de les iniciatives que vol ser fàcil de llegir i traduir. Podeu consultar la taula completa per obtenir la llista original o per buscar més detalls.

For recent updates in the initialives listed below check the changes related to the initiatives category.

Recomanació Iniciatives
1. Augmentar la sostenibilitat del moviment
 
1 Enfocament sistemàtic per millorar la satisfacció i la productivitat
2 Finançar comunitats infrarepresentades
3 Augmentar la conscienciació sobre el moviment Wikimedia
4 Política global de generació d’ingressos + estratègia de captació de fons
5 Desenvolupament d'una API a nivell empresarial
6 Implicació d'ecosistemes de tercers
7 Generació d'ingressos per al moviment
8 Alineació de les nostres pràctiques per donar suport a la sostenibilitat ambiental
2. Millorar l'experiència d'usuari
 
9 Metodologia per millorar la recerca, el disseny, les proves i la participació de la comunitat en la plataforma UX de Wikimedia
10 Compromís de la comunitat al voltant del disseny de productes i UX
11 Experiència d'usuari adaptable a diversos dispositius
12 Compatibilitat amb les directrius d'accessibilitat
13 Recursos pels novells
14 Espais d'igual a igual
15 Funcionalitat de la plataforma i estàndards de documentació
16 Desenvolupament i reutilització d'eines entre projectes
17 Associacions per desenvolupar l'API de Wikimedia
3. Proporcionar protecció i seguretat
 
18 Codi de Conducta
19 Notificació privada d'incidents
20 Ambient comunitari saludable
21 Elaborar una avaluació de la seguretat i un pla d'execució: processos de suport tècnic, humà i legal
22 Incidència: desenvolupament de la capacitat local
23 Mecanismes integrats a la plataforma per a la seguretat
4. Garantir l’equitat en la presa de decisions
 
24 Carta del Moviment
25 Consell Global
26 Hubs regionals i temàtics
27 Marc flexible d'assignació de recursos
28 Directrius per a les funcions i governança de la junta
5. Coordinar les parts interessades
 
29 Documents vius per definir responsabilitats per a àrees específiques de treball
30 Millorar la capacitat de comunicació i col·laboració amb socis i col·laboradors
31 Consell Tecnològic (per millorar la comunicació, la coordinació i el suport)
6. Invertir en el desenvolupament de competències i lideratge
 
32 Enfocament global per al desenvolupament d'habilitats locals: recopilació de dades, reconeixement entre iguals, mentoria, reconeixement
33 Pla de desenvolupament de lideratge
34 Infraestructura de desenvolupament de competències
7. Gestionar el coneixement intern
 
35 Facilitar una cultura de la documentació
36 Establir una base de coneixement a tot el moviment
8. Identificar temes per a l’impacte
 
37 Identificar l'impacte dels continguts i projectes de Wikimedia
38 Identificar els efectes i mitigacions de la informació falsa i la desinformació
39 Reduir les bretxes de contingut
40 Construir capacitats per millorar el contingut d'alt impacte en comunitats poc representades
9. Innovar en coneixement lliure
 
41 Identificar polítiques que dificulten l'equitat del coneixement
42 Polítiques d'experimentació amb projectes per a l'equitat del coneixement
43 Experimentació contínua, tecnologia i associacions de contingut, formats i dispositius
10. Avaluar, iterar i adaptar
 
44 Seguiment, avaluació i aprenentatge a tots els nivells amb suport i responsabilitat mútua
45 Desenvolupar un sistema d'avaluació integral de les activitats i estructures del moviment, inclosa la tecnologia, la coordinació, la capacitat, les polítiques i la governança
46 Processos de canvi iteratius
47 Polítiques adaptatives (polítiques, estructures, pressupostos i planificació flexibles per adaptar-se als canvis globals)

Registre de canvis