Charta hnutia/Návrhový výbor/Proces nastavovania

This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Set Up Process and the translation is 97% complete.

Očakáva sa, že Návrhový výbor pre Chartu hnutia začne s 15 ľuďmi.

Výzva pre kandidátov prebieha od 2. augusta do 14. septembra 2021. Výzva je otvorená dobrovoľníkom z wiki projektov a pobočiek, aj plateným pracovníkom pobočiek a Nadácie Wikimédia.

Zoznam všetkých kandidátov je verejný na Meta. Matice Rôznorodosti a Odbornosti informujú zainteresovaných o požadovaných kvalitách Návrhového Výboru.

Proces zriadenia výboru sa skladá zo 4 krokov:

 1. Nominačný proces vytvorenia skupiny kandidátov.
 2. Volebný proces pre projektové komunity na výber 7 členov výboru.
 3. Výberový proces pre pobočky na výber 6 členov výboru.
 4. Proces vymenovania 2 členov Výboru Nadáciou Wikimédia.

Časový rozpis

 • júl – 1. august 2021 – prípravy
 • 2. augusta – 14. septembra 2021 – nominácie
 • 15. septembra – 10. októbra 2021 – príprava volieb a vyberú
 • 11. – 24. októbra 2021 – voľby komunít
 • 11. – 24. októbra 2021 – výber pobočiek
 • 25. – 31. októbra 2021 – menovanie WMF
 • do 31. októbra 2021 – oznámenie výboru

Nominačný proces

 • Výzva pre kandidátov prebieha od 2. augusta do 14. septembra 2021.
  • Výzva je otvorená dobrovoľníkom z wiki projektov a pobočiek, aj plateným pracovníkom pobočiek a Nadácie Wikimédia.
  • Matice Rôznorodosti a Odbornosti informujú zainteresovaných o požadovaných kvalitách Návrhového Výboru.
 • Zoznam všetkých kandidátov je verejný na Meta.
  • Kandidáti sa sami verejne nominujú vyplnením šablóny kandidatúry, prihlásení užívateľským účtom.
  • Od kandidátov sa očakáva, že nominačnú šablónu vyplnia kompletne.
  • Šablóna môže byť vyplnená v akomkoľvek jazyku. Prehlásenia kandidátov budú preložené do niekoľkých jazykov, pričom v tejto fáze sa poskytne aj anglický preklad.
 • Existuje len jedna skupina kandidátov, bez ohľadu na príslušnosť.
  • Všetci členovia výboru budú zvolení, vybraní alebo vymenovaní z tejto spoločnej skupiny kandidátov.
 • Kandidáti prejdú kontrolou spôsobilosti.
  • Kandidáti by nemali byť sankcionovaní na žiadnom Wikimedia projekte ani mať zákaz účasti na podujatí. Neexistujú žiadne kritéria spôsobilosti, čo sa týka počtu úprav.
  • Nadácii sa identifikujú pri vymenovaní.
 • Kandidáti nemôžu byť voliacimi vo výberovom procese pobočiek.

Volebný proces

Volebný proces je navrhnutý tak, aby do zriaďovania Návrhového výboru zapojil komunity online projektov.

 • Používateľ môže hlasovať, ak spĺňa nasledovné:
  • nesmie byť blokovaný vo viac ako jednom projekte;
  • nesmie byť bot;
  • vykonal najmenej 300 úprav do 12. septembra 2021 naprieč wikiami Wikimédie;
  • vykonal najmenej 20 úprav medzi 12. marcom 2021 až 12. septembrom 2021.
 • Pobočky a nadácia budú mať svoje vlastné príslušné procesy a
  • Zamestnanci pobočiek a dobrovoľní organizátori nebudú môcť hlasovať.
  • Zamestnanci nadácie nebudú oprávnení voliť;
  • (Ale individuálni zamestnanci možno budú môcť voliť ako obyčajní používatelia).
 • Hlasovanie bude prebiehať pomocou SecurePoll.
  • Voľby budú stanovené a riadené tímom pre Stratégiu hnutia a správcami Nadácie Wikimedia.
  • Nebudú menovaní technickí komisári pre volebný proces, ale údaje sa budú kvôli transparentnosti zverejňovať každý deň.
 • Vo voľbách sa použije metóda jednoduchého prenosného hlasovania.
  • Najlepších 7 kandidátov bude vymenovaných za súčasť návrhovej komisie s limitom maximálne 2 volených členov na jeden projekt wiki.
  • 8. a 9. kandidát zostane v zálohe, aby v prípade potreby pôsobili ako náhradníci.
 • Voľby sa uskutočnia od 11. októbra do 24. októbra 2021 (AoE).
 • Výsledky volieb budú zverejnené do konca 31. októbra 2021.

Výberový proces

Výberový proces je navrhnutý tak, aby do zriaďovania Návrhového výboru zapojil pobočky.

 • Na realizáciu tohto procesu bude pobočkami vytvorená Výberová komisia.
 • Výberová komisia bude vytvorená na základe regionálneho prístupu.
 • Navrhované rozdelenie regiónov, založené na existujúcej spolupráci:
  • Stredná a Východná Európa, a Stredná Ázia
  • Východná Ázia, Juhovýchodná Ázia a Pacifik
  • Subsaharská Afrika
  • Stredný východ a Severná Afrika
  • Severná Amerika
  • Južná Amerika a Karibik
  • Južná Ázia
  • Západná a Severná Európa
  • Tematické organizácie, bez regionálnej zložky
 • Každý región určí 1 člena v transparentnom výberovom procese pobočiek, na vytvorenie 9 člennej Výberovej komisie.
  • Každý región si vyberie preferovaný spôsob výberu.
  • Členovia komisie musia byť vymenovaní a Výbor vytvorený do 10. októbra 2021.
 • Proces výberu bude súčastne prebiehať s volebným procesom a zameria sa na doplnenie Návrhového výboru o rôzne profily expertov, podľa Matíc rôznorodosti a odbornosti.
  • Každý člen komisie spíše vlastný zoznam preferencií.
  • Uskutoční sa stretnutie, na ktorom sa preberú preferencie a dokončí výber naprieč skupinou.
  • Výber prebehne medzi 11. – 24. októbrom 2021
 • Výsledky výberového procesu a členovia Návrhového výboru budú oznámení do 31. októbra 2021.
 • Menovaní členovia výberovej komisie nemôžu byť kandidátmi pre Návrhový Výbor.

Vymenovanie Nadáciou Wikimedia

Nadácia Wikimedia vyberá 2 členov Návrhového výboru.

 • Nadácia navrhne dvoch zamestnancov, ktorá sa pridajú do spoločného zoznamu kandidátov.
 • Nadácie vymenuje 2 členov výberovej komisie do 10. októbra 2021.
 • Deň po výsledkoch volieb projektov a výbere pobočiek, vyberie Nadácia dvoch ďalších kandidátov zo zoznamu v týždni 25. – 31. októbra 2021.
 • Výsledky výberového procesu WMF budú oznámené do konca 31. októbra 2021.

Calculating results

 • When counting the results, the following order will be taken: 1. elections, and 2. selection.
  • This means that, in the elections process, the 7 top candidates will be first appointed.
  • Afterwards, the top candidates in the affiliate selection process will be ranked. If any of them has been elected already, they will be skipped. Eventually, 6 additional top candidates will be appointed through the selection process.

Dodatočné menovanie a nahradenie

 • Po vytvorení výboru, členovia môžu na základe konsenzu vybrať až troch ďalších kandidátov, aby sa vyplnili akékoľvek medzeri v rozmanitosti a expertíze.
 • Ak ktorýkoľvek z členov výboru už nie je k dispozícii na vykonávanie svojich povinností, budú použité mechanizmy výmeny členov:
  • Volebný proces je nastavený tak, aby poskytoval 2 náhradníkov.
  • Výberová skupina bude znovu zvolaná, aby nahradila ktoréhokoľvek kandidáta nominovaného výberom.
  • Výberová komisia WMF nahradí akéhokoľvek kandidáta nominovaného WMF.

Staršie verzie

Pozri aj