Handvest voor de beweging/Redactiecommissie/Oprichtingsproces

This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Set Up Process and the translation is 100% complete.

De redactiecommissie voor het Handvest voor de beweging bestaat bij aanvang naar verwachting uit 15 mensen.

Een oproep voor kandidaten vindt plaats van 2 augustus tot 14 september 2021. De oproep staat open voor vrijwilligers van wiki-projecten en affiliaties, evenals betaald personeel van affiliaties en de Wikimedia Foundation.

De lijst van alle kandidaten is openbaar op Meta. De Diversiteits- en Expertisematrices informeren stakeholders over de gewenste kwaliteiten van de redactiecommissie.

Er is een proces van 4 stappen voor het instellen van de commissie:

 1. Nominatieproces om de kandidatenpool aan te maken.
 2. Verkiezingsproces voor projectgemeenschappen om 7 leden van de commissie te kiezen.
 3. Selectieproces voor affiliaties om 6 leden van de commissie te selecteren.
 4. Wikimedia Foundation proces om 2 leden van de commissie te benoemen.

Tijdlijn

 • Juli - 1 augustus 2021 - Voorbereidingen
 • 2 augustus - 14 september 2021 - Nominaties
 • 15 september - 10 oktober 2021 - Verkiezingen en selectie opgezet
 • 11 - 24 oktober 2021 - Gemeenschapsverkiezingen
 • 11 - 24 oktober 2021 - Affiliatie selectie
 • 25 - 31 oktober 2021 - WMF benoemingen
 • Uiterlijk 31 oktober 2021 - Aankondiging van het Comité

Nominatieproces

 • De oproep voor kandidaten vindt plaats van 2 augustus tot 14 september 2021.
  • De oproep staat open voor vrijwilligers van wiki-projecten en affiliaties, evenals betaald personeel van affiliaties en de Wikimedia Foundation.
  • De Diversiteit en Expertise matrices informeren stakeholders over de gewenste kwaliteiten van de redactiecommissie.
 • De lijst van alle kandidaten is openbaar op Meta.
  • Kandidaten nomineren zichzelf publiekelijk door het kandidatuursjabloon in te vullen met een ingelogd gebruikersaccount.
  • Van kandidaten wordt verwacht dat zij het nominatiesjabloon volledig invullen.
  • Het sjabloon kan in elke taal worden ingevuld. Kandidaatverklaringen worden vertaald naar een aantal talen en in dit proces zullen ook Engelse vertalingen worden verstrekt.
 • Er is één enkele pool van kandidaten, ongeacht hun affiliatie.
  • Alle commissieleden worden gekozen, geselecteerd of benoemd uit deze gemeenschappelijke pool van kandidaten.
 • Er is een geschiktheidscontrole voor de kandidaten.
  • Kandidaten mogen niet gesanctioneerd zijn in enig Wikimedia-project of een evenementsverbod hebben. Er zijn geen geschiktheidscriteria met betrekking tot het aantal bewerkingen.
  • Zij worden bij hun benoeming aan de Foundation bekend gemaakt.
 • Kandidaten kunnen geen selecteur zijn van het affiliatie selectieproces.

Verkiezingsproces

Het verkiezingsproces is ontworpen om online projectgemeenschappen te betrekken bij de opstelling van de Opstellingscommissie.

 • Om in aanmerking te komen voor stemmen moet een gebruiker:
  • niet in meer dan één project worden geblokkeerd;
  • en geen bot zijn;
  • en vóór 12 september 2021 ten minste 300 bewerkingen hebben uitgevoerd op Wikimedia-wiki's;
  • en hebben tussen 12 maart 2021 en 12 september 2021 ten minste 20 bewerkingen uitgevoerd.
 • Affiliaties en de Foundation hebben hun eigen respectieve processen en
  • Aangesloten personeel en vrijwillige organisatoren komen niet in aanmerking om te stemmen.
  • Medewerkers van de Foundation zijn niet stemgerechtigd;
  • (Individuele medewerkers kunnen echter nog steeds in aanmerking komen om te stemmen als gewone gebruikers).
 • Er wordt gestemd via SecurePoll.
  • De verkiezingen worden opgezet en beheerd door het Movement Strategy and Governance-team van de Wikimedia Foundation.
  • Er zullen geen stemopnemers worden aangesteld voor het verkiezingsproces, maar de gegevens zullen voor de transparantie van dag tot dag worden gepubliceerd.
 • Bij de verkiezingen wordt gebruik gemaakt van de Single Transferable Vote-methode.
  • Top 7 kandidaten worden benoemd om deel uit te maken van de redactiecommissie met een beperking van niet meer dan 2 gekozen leden per wikiproject.
  • De 8e en 9e kandidaat blijven op de stand-by lijst om indien nodig als plaatsvervanger op te treden.
 • Het verkiezingsproces vindt plaats van 11 oktober tot 24 oktober 2021 (AoE).
 • Resultaten van de verkiezingen worden voor eind 31 oktober 2021 bekend gemaakt.

Selectieproces

Het selectieproces is bedoeld om affiliaties te betrekken bij de opstelling van de Opstellingscommissie.

 • Voor het uitvoeren van dit proces wordt een selectiecommissie gevormd door affiliaties ingesteld.
 • De selectiecommissie wordt samengesteld op basis van een regionale aanpak.
 • De voorgestelde verdeling van regio's, gebaseerd op de bestaande samenwerkingen:
  • Centraal- en Oost-Europa en Centraal-Azië
  • Oost-Azië, Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan
  • Sub-Sahara Afrika
  • Midden Oosten en Noord Afrika
  • Noord Amerika
  • Zuid-Amerika en het Caribisch gebied
  • Zuid Azie
  • West- en Noord-Europa
  • Thematische organisaties zonder regionale component
 • Elke regio benoemt 1 selecteur in een transparant proces voor het selecteren van partners om een ​​selectiecommissie van 9 leden te vormen.
  • Elke regio bepaalt hun favoriete selectiemethode.
  • De selecteurs moeten worden aangesteld en de commissie moet worden gevormd voor 10 oktober 2021
 • Het selectieproces loopt parallel aan het verkiezingsproces en zal zich richten op het toevoegen van diverse expertprofielen aan de Opstellingscommissie op basis van de Diversiteits- en Expertisematrices.
  • Elke selector maakt zijn eigen lijst met voorkeuren.
  • Er zal een bijeenkomst zijn om de voorkeuren te bespreken en de selectie groepsbreed af te ronden.
  • De selectie vindt plaats tussen 11 - 24 oktober 2021
 • De resultaten van het selectieproces en de leden van de redactiecommissie worden voor eind 31 oktober 2021 bekend gemaakt.
 • Benoemde selecteurs kunnen geen kandidaat zijn voor de redactiecommissie.

Benoeming door de Wikimedia Foundation

De Wikimedia Foundation kiest 2 leden van de redactiecommissie.

 • De Foundation zal twee personeelsleden voordragen, die zullen toetreden tot de gemeenschappelijke pool van kandidaten.
 • De Foundation wijst uiterlijk 10 oktober 2021 2 selecteurs aan.
 • Een dag na de uitslag van de verkiezing van de projecten en de selectie van de aangeslotenen, zal de Foundation in de week van 25 - 31 oktober 2021 twee extra kandidaten uit de poule selecteren.
 • De resultaten van het WMF-selectieproces worden voor eind 31 oktober 2021 bekend gemaakt.

Resultaten berekenen

 • Bij het tellen van de resultaten worden de volgorde 1. verkiezingen en 2. selectie gebruikt.
  • Dit betekent dat het proces verkiezingen de eerste 7 kandidaten worden aangewezen.
  • Daarna wordt er een volgorde bepaald van de kandidaten in de selectie. Als een ervan al bij die 7 zit dan telt die hier niet mee.

Extra afspraak en vervanging

 • Nadat de commissie is samengesteld, kunnen zij bij consensus maximaal drie extra kandidaten selecteren. Dit om eventuele hiaten in diversiteit en expertise te overbruggen.
 • Als een van de commissieleden niet langer beschikbaar is om hun taken uit te voeren, worden mechanismen voor vervanging van leden gebruikt:
  • Het verkiezingsproces is opgezet om te voorzien in 2 plaatsvervangers voor gekozen kandidaten.
  • De selectiegroep wordt opnieuw bijeengeroepen ter vervanging van een door selectie voorgedragen kandidaat.
  • WMF-kiezers zullen elke door WMF voorgedragen kandidaat vervangen.

Verouderde versies

Zie ook