Movement Charter/Drafting Committee/Set Up Process/pl

This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Set Up Process and the translation is 84% complete.

Oczekuje się, że Grupa robocza ds. Movement Charter będzie liczyła 15 osób.

Nabór kandydatów odbędzie się od 2 sierpnia do 14 września 2021 roku. Nabór jest otwarty dla wolontariuszy projektów wikimedia i afiliantów, a także pracowników afiliantów i Wikimedia Foundation.

The list of all candidates is public on Meta. The Diversity and Expertise matrices inform stakeholders about the desired qualities of the drafting committee.

Istnieje 4-etapowy proces powołania grupy roboczej:

 1. Proces nominacji w celu utworzenia puli kandydatów.
 2. Proces wyborczy dla społeczności projektów wikimedia w celu wybrania 7 członków grupy z puli kandydatów.
 3. Proces selekcji przez afiliantów w celu wyboru 6 członków komisji z puli kandydatów.
 4. Wikimedia Foundation powołuje 2 członków komitetu z puli kandydatów.

Oś czasu

 • lipiec - 1 sierpnia 2021 - Przygotowania
 • 2 sierpnia - 14 września 2021 - Nominacje
 • 15 września - 10 października 2021 r. - Procesy wyborcze i selekcje
 • 11 - 24 października 2021 - wybory społecznościowe
 • 11 - 24 października 2021 - selekcje afiliantów
 • 25 - 31 października 2021 - nominacje WMF
 • Do 31 października 2021 r. - Ogłoszenie składu grupy

Proces nominacji

 • Nabór kandydatów trwa od 2 sierpnia do 14 września 2021
 • Lista wszystkich kandydatów jest publicznie dostępna w projekcie Meta-wiki.
  • Kandydaci publicznie nominują się, wypełniając szablon będąc zalogowanymi na swoje konto użytkownika.
  • Kandydaci powinni wypełnić formularz nominacji w całości.
  • Szablon można wypełnić w dowolnym języku. Oświadczenia kandydatów zostaną przetłumaczone na kilka języków, w tym na język angielski.
 • Istnieje jedna pula kandydatów niezależnie od przynależności kandydata.
  • Wszyscy członkowie grupy zostaną wybrani, wyselekcjonowani lub powołani z tej wspólnej puli kandydatów.
 • Kandydaci podlegają weryfikacji kwalifikacyjnej.
  • Kandydaci nie powinni być ukarani w żadnym projekcie Wikimedia ani być objęci event ban'em'. Nie ma kryteriów kwalifikacyjnych dotyczących liczby edycji.
  • Są identyfikowani przez Fundację w momencie ich powołania.
 • Kandydaci nie mogą być selekcjonerami w procesie selekcji afiliantów.

Proces wyborczy

Proces wyborczy ma na celu zaangażowanie społeczności projektowych w powołanie grupy roboczej.

 • Aby kwalifikować się do głosowania, użytkownik musi:
  • nie mogą być zablokowanym w więcej niż jednym projekcie wikimedia;
  • nie być botem;
  • dokonać co najmniej 300 edycji przed 12 września 2021 w projekcie Wikimedia;
  • dokonać co najmniej 20 zmian w okresie od 12 marca 2021 do 12 września 2021.
 • Organizacje afiliowane i WMF będą miały swoje własne procesy wyborcze
  • Pracownicy organizacji afiliowani i oraz wolontariusze spoza projektów Wikimedia nie będą mogli głosować.
  • Pracownicy WMF nie będą mogli głosować;
  • (Poszczególni członkowie personelu afiliantów lub WMF mogą nadal kwalifikować się do głosowania jako zwykli użytkownicy).
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone za pomocą SecurePoll.
  • Wybory zostaną zorganizowane i zarządzane przez zespół ds. strategii ruchu i zarządzania (Movement Strategy and Governance team) Wikimedia Foundation.
  • Nie zostaną wyznaczeni kontrolerzy procesu wyborczego (scrutineers), ale dane będą publikowane codziennie, aby zapewnić przejrzystość procesu.
 • W wyborach odbędzie się metoda Pojedynczego Głosu Przechodniego.
  • Najlepszych 7 kandydatów zostanie mianowanych na członków grupy roboczej (z ograniczeniem stanowiącym, że członków nie będzie więcej niż 2 z jednego projektu wikimedia)
  • 8. i 9. kandydaci pozostaną na liście rezerwowej, aby w razie potrzeby dołączyć do grupy roboczej.
 • Proces wyborczy odbywać się będzie od 11 października do 24 października 2021 (AoE).
 • Wyniki wyborów zostaną ogłoszone do 31 października 2021 roku

Proces selekcji

Proces selekcji ma na celu zaangażowanie afiliantów w tworzenie grupy roboczej.

 • W celu przeprowadzenia tego procesu zostanie powołana komisja selekcyjna utworzona przez afiliantów.
 • Komisja selekcyjna zostanie utworzona w oparciu o pochodzenie geograficzne.
 • Proponowane grupowanie afiliantów, na podstawie istniejących działań:
  • Europa Środkowo-Wschodnia i Azja Środkowa (CEE)
  • Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia i Pacyfik (EASEAP)
  • Afryka Subsaharyjska
  • Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA)
  • Ameryka Północna (NA)
  • Ameryka Południowa i Karaiby (SA)
  • Południowa Azja
  • Europa Zachodnia i Północna
  • Organizacje tematyczne bez komponentu regionalnego
 • Każdy region wyznaczy 1 selekcjonera w przejrzystym procesie selekcji afiliantów, tworząc 9-osobową komisję selekcyjną.
  • Każdy region decyduje o preferowanej metodzie selekcji.
  • Selekcjonerzy muszą być powołani i komisja utworzona do 10 października 2021 r.
 • The selection process will run in parallel to the election process and will focus on adding diverse expert profiles to the Drafting Committee based on the Diversity and Expertise matrices.
  • Every selector will create their list of preferences.
  • There will be a meeting to discuss the preferences and to finalize the selection across the group.
  • The selection will be conducted between October 11 - 24, 2021
 • The results of the selection process and the Drafting Committee members will be announced before the end of October 31, 2021.
 • Appointed selectors cannot be candidates for the Drafting Committee.

Mianowanie przez Wikimedia Foundation

Wikimedia Foundation wybiera 2 członków grupy roboczej.

 • Wikimedia Foundation nominuje dwóch pracowników, którzy dołączą do wspólnej puli kandydatów.
 • Wikimedia Foundation powoła 2 selektorów do 10 października 2021 roku
 • Dzień po wynikach wyborów społeczności i procesie selekcji afiliantów, WMF wyłoni z puli dwóch dodatkowych kandydatów (w tygodniu 25 - 31 października 2021 roku)
 • Wyniki procesu selekcji WMF zostaną ogłoszone do końca dnia 31 października 2021 roku

Calculating results

 • When counting the results, the following order will be taken: 1. elections, and 2. selection.
  • This means that, in the elections process, the 7 top candidates will be first appointed.
  • Afterwards, the top candidates in the affiliate selection process will be ranked. If any of them has been elected already, they will be skipped. Eventually, 6 additional top candidates will be appointed through the selection process.

Dodatkowe mianowania i wymiany członków

 • Po ukonstytuowaniu się grupy roboczej, może ona wybrać do trzech dodatkowych kandydatów w drodze konsensusu. Ma to na celu wypełnienie wszelkich luk w różnorodności i fachowej wiedzy.
 • Jeśli którykolwiek z członków grupy roboczej nie jest już dostępny do wypełniania swoich obowiązków, zostaną zastosowane mechanizmy zastępowania członków:
  • Proces wyborczy społeczności ma na celu zapewnienie 2 zastępców dla wybranych kandydatów.
  • Grupa selekcyjna afiliantów zostanie ponownie zwołana w celu zastąpienia każdego kandydata nominowanego w drodze selekcji.
  • Selektory WMF zastąpią każdego kandydata nominowanego przez WMF.

Starsze wersje

Zobacz też