Charta hnutí / návrhový výbor / proces zřizování

This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee/Set Up Process and the translation is 100% complete.

Výbor pro vypracování Charty hnutí by měl začít s 15 lidmi.

Od 2. srpna do 14. září 2021 probíhá výzva k podávání přihlášek. Výzva je otevřena dobrovolníkům z wiki projektů a poboček i placeným zaměstnancům z poboček a Nadace Wikimedia.

seznam všech kandidátů je již na serveru Meta zveřejněn. Matice rozmanitost a odbornost informují zúčastněné strany o požadovaných kvalitách návrhového výboru.

Zřízení výboru probíhá ve čtyřech krocích:

 1. Nominační proces pro vytvoření seznamu kandidátů.
 2. Volební proces pro projektové komunity ke zvolení 7 členů výboru.
 3. Výběrový proces pro pobočky k výběru 6 členů výboru.
 4. Proces jmenování 2 členů výboru nadací Wikimedia.

Časová osa

 • červenec - 1. srpna 2021 - přípravy
 • 2. srpna - 14. září 2021 - nominace
 • 15. září - 10. října 2021 - volby a sestavení výběrového řízení
 • 11. - 24. října 2021 - volby v rámci komunit
 • 11. října - 24. října 2021 - výběr v pobočkách
 • 25. října - 31. října 2021 - jmenování členů WMF
 • Do 31. října 2021 - vyhlášení složení výboru

Proces nominací

 • výzva pro kandidáty probíhá od 2. srpna do 14. září 2021.
  • Výzva je otevřena dobrovolníkům z wiki projektů a poboček i placeným zaměstnancům z poboček a nadace Wikimedia.
  • Matice rozmanitosti a odbornosti informuje zúčastněné strany o požadovaných kvalitách návrhové komise.
 • seznam všech kandidátů je na serveru Meta veřejný.
  • Kandidáti se veřejně nominují sami vyplněním šablony kandidatury s přihlášeným uživatelským účtem.
  • Od kandidátů se očekává, že šablonu kandidatury vyplní celou.
  • Šablonu lze vyplnit v libovolném jazyce. Prohlášení kandidátů budou přeložena do několika jazyků a v rámci tohoto procesu bude zajištěn i překlad do angličtiny.
 • Existuje jediná skupina kandidátů bez ohledu na příslušnost.
  • Všichni členové výboru budou zvoleni, vybráni nebo jmenováni z této společné skupiny kandidátů.
 • Proběhne kontrola způsobilosti kandidátů.
  • Kandidáti by neměli být sankcionováni v žádném projektu Wikimedia ani by neměli mít zákaz účasti na žádné akci. Neexistují žádná kritéria způsobilosti týkající se počtu editací.
  • Nadaci jsou identifikováni v okamžiku, kdy jsou jmenováni.
 • Kandidáti nemohou být výběrovými komisaři v rámci výběrového řízení na pobočky.

Volební proces

Volební proces je navržen tak, aby zapojil online projektové komunity do sestavování návrhového výboru.

 • Aby mohl uživatel hlasovat, musí:
  • nesmí být blokován ve více než jednom projektu;
  • a nesmí být botem;
  • a do 12. září 2021 provést alespoň 300 editací na všech wiki Wikimedia;
  • a provést alespoň 20 editací v období od 12. března 2021 do 12. září 2021.
 • Pobočky a Nadace budou mít své vlastní postupy a metody.
  • Zaměstnanci poboček a dobrovolní organizátoři nebudou oprávněni hlasovat.
  • Zaměstnanci Nadace nebudou oprávněni hlasovat;
  • (Jednotliví zaměstnanci však stále mohou hlasovat jako běžní uživatelé).
 • hlasování bude probíhat pomocí SecurePoll.
  • Volby připraví a bude řídit tým Movement Strategy and Governance nadace Wikimedia.
  • Nebudou jmenováni kontroloři volebního procesu, avšak údaje budou v zájmu transparentnosti zveřejňovány každý den.
 • Volby budou probíhat metodou jednoho přenosného hlasu.
  • Sedm nejlepších kandidátů bude jmenováno do návrhového výboru s omezením, že na jeden wiki projekt nesmí připadnout více než 2 zvolení členové.
  • Osmý a devátý kandidát zůstanou v pohotovostním seznamu, aby v případě potřeby působili jako náhradníci.
 • Volby budou probíhat od 11. října do 24. října 2021 (AoE).
 • Výsledky voleb budou oznámeny do 31. října 2021.

Výběrové řízení

Výběrové řízení je navrženo tak, aby se do něj zapojily pobočky sestavené návrhovou komisí.

 • K provedení tohoto procesu bude zřízena výběrová komise vytvořená pobočkami.
 • Výběrová komise bude vytvořena na základě regionálního přístupu.
 • navržené rozdělení regionů na základě stávající spolupráce:
  • Střední a východní Evropa a Střední Asie
  • východní Asie, jihovýchodní Asie a Tichomoří
  • Subsaharská Afrika
  • Blízký východ a severní Afrika
  • Severní Amerika
  • Jižní Amerika a Karibik
  • Jižní Asie
  • Západní a severní Evropa
  • Tematické organizace bez regionální složky
 • Každý region jmenuje v transparentním výběrovém řízení poboček 1 člena, a tím vytvoří 9člennou výběrovou komisi.
  • Každý region rozhodne o svém preferovaném způsobu výběru.
  • Výběroví komisaři musí být jmenováni a komise vytvořena do 10. října 2021.
 • Výběrové řízení bude probíhat souběžně s volebním procesem a zaměří se na doplnění návrhového výboru o různé profily odborníků na základě Matice rozmanitosti a odbornosti.
  • Každý účastník výběru vytvoří svůj seznam preferencí.
  • Uskuteční se schůzka, na které se preference prodiskutují a výběr se dokončí napříč skupinou.
  • Výběr bude probíhat v období 11. - 24. října 2021.
 • Výsledky výběrového řízení a členové návrhového výboru budou oznámeny do 31. října 2021.
 • Jmenovaní členové výběrové komise nemohou být kandidáty na členy návrhového výboru.

Jmenování nadací Wikimedia

Nadace Wikimedia vybírá 2 členy návrhového výboru.

 • Nadace nominuje dva zaměstnance, kteří se připojí ke společnému seznamu kandidátů.
 • Nadace jmenuje 2 členy výběrové komise do 10. října 2021.
 • Den po výsledcích volby projektů a výběru poboček vybere Nadace v týdnu od 25. do 31. října 2021 další dva kandidáty ze seznamu.
 • Výsledky výběrového řízení WMF budou oznámeny do konce 31. října 2021.

Výpočet výsledků

 • Při počítání výsledků se použije následující pořadí: 1. volby a 2. výběr.
  • To znamená, že při volbách bude nejprve jmenováno 7 nejlepších kandidátů.
  • Poté budou seřazeni nejlepší kandidáti v procesu výběru poboček. Pokud byl některý z nich již zvolen, bude přeskočen. Nakonec bude výběrovým řízením jmenováno dalších 6 nejlepších kandidátů.

Další jmenování a nahrazení

 • Po ustavení výboru může výbor na základě konsensu volitelně vybrat až tři další kandidáty. To slouží k překlenutí případných mezer v rozmanitosti a odbornosti.
 • Pokud některý z členů výboru již nemůže plnit své povinnosti, použijí se mechanismy pro nahrazení členů:
  • Volební proces je nastaven tak, aby za zvolené kandidáty byli k dispozici 2 náhradníci.
  • Výběrová komise bude znovu svolána, aby nahradila jakéhokoli kandidáta nominovaného výběrem.
  • Výběrová komise WMF nahradí každého kandidáta nominovaného WMF.

Starší verze

Viz též