Wikimedia Foundation elections/Board elections/2006/Candidates/sv

2006 Val till Wikimedia Foundations styrelse
Organisation


Regler för kandidaterna

edit

Den engelska texten är den officiella som alla fyra organisatörerna har fastställt. Om någon översatt text skiljer sig från det engelska originalet, gäller det senare.

I detta utrymme presenterar sig kandidaterna till styrelsevalet i Wikimedia (Board of Trustees). Två ledamöter ska väljas för en period av två år.

Den som kandiderar måste ha minst 400 redigeringar på något av Wikimediaprojekten, och den första ska ha gjorts mer än 90 dagar före 1 augusti 2006 kl 0:00 (UTC).

Det är inte möjligt att inneha en styrelsepost anonymt, så kandidera endast om du kan tänka dig att din verkliga identitet blir känd. Kandidater måste också meddela sin fullständiga identitet till någon av User:Danny, User:Aphaia, User:BjarteSorensen eller User:Datrio, om detta inte gjorts i något tidigare styrelseval. Vi kontaktar dig för ytterligare detaljer. De kandidater vars identitet har bekräftats av någon av valförrättarna markeras med ordet confirmed invid namnet.

Kopiera mallen och fyll i följande information. För att inte favorisera någon kandidat skriv in din nominering i bokstavsordning efter användarnamnet enligt unicodealgoritmen.

Du kan lämna din presentation på vilket eller vilka språk du vill, men vi rekommenderar att du använder engelska. Presentationen bör inte överstiga 1000 tecken. Frivilliga Wikimediaöversättare kommer att översätta din presentation till andra språk och vi ska göra vårt bästa för att se till att alla presentationer blir tillgängliga på så många språk som möjligt.

Slutligen, var snäll och skriv ditt namn och alla de språk du presenterat dig på i sektionen En snabbtitt på kandidaternaden engelska sidan. Detta är till hjälp både för organisatörer och väljare.

Exempel

edit

Var god skriv din kanditaturinformation i sektionen "Candidates" I enlighet med följande exempel:

=== [[User:User name]] ===

{{Board candidate/sv
|Användarnamn=      YOUR_USER_NAME_ON_META
|Verkligt namn=
|Bosatt=         City, Country
|Användarsidor=
|Ålder=
|sedan=
|projekt=
|Språk=
|användarbidrag=
|Kandidaturdeklaration=
             explain your candidature here
             (no more than 1,000 characters please)
|Frågor=
}}

En snabbtitt på kandidaterna

edit

Kandidatpresentationer

edit

edit candidates presentation

Användarnamn AaronSw
Verkligt namn Aaron Swartz
Bosatt Cambridge i Massachusetts, USA
Ålder 19
Användarsidor en:User:AaronSw
Wikimedian sedan intresserad sedan 2001, deltagande användare sedan 2003
Deltar i följande projekt en.wikipedia, en.wikisource, en.wikiquote
Språk som jag deltar i främst en
Länk till sidor med användarbidrag en.wikipedia, en.wikisource, en.wikiquote, en.wikinews, meta.wikimedia, wikimania2006
Kandidaturdeklaration Trafiken på Wikipedia har mer än fördubblats sedan i januari, och trycket på bidragsgivarna bakom projektet har vuxit i samma omfattning. Wikimedia Foundation har därmed nått en vändpunkt: den måste utvecklas från att vara en liten grupp människor till att bli en bestående organisation. Jag kandiderar för att representera communityn under denna övergångsfas, och för att se till att vi lever upp till våra grundvärderingar:
 • Samarbete. Våra problem kan inte lösas genom att vi ger makten åt rätt personer, företag eller länder. Istället kommer vi att behöva allas bidrag: läsare ska uppmuntras att bli bidragsgivare, bidragsgivare ska uppmuntras att bli policy-människor, policy-människor ska uppmuntras att hjälpa till i arbetet med att sätta styrelsens dagordning. Mitt arbete som styrelseledamot är att representera wikigemenskapen, att offentliggöra information om vad styrelsen faktiskt gör och ta reda på wikigemenskapens åsikt om vad styrelsen borde göra.
 • Innovation. Programvaran är inte något neutralt; hur den är utformad påverkar hur den används. Fram till idag har vi varit upptagna av att få mjukvaran att fungera. Vi måste också arbeta med att förbättra den, att göra fler människor involverade, att lägga till funktioner som wikigemenskapen efterfrågar samt göra det enkelt för var och en att använda den till fullo. Eftersom mjukvaran kontrollerar webbplatsen på ett mycket påtagligt sätt, har den som styr programvaran mycket stor makt. Vi måste säkerställa att det är wikigemenskapen, inte företag eller enskilda personer, som bestämmer hur den utvecklas.
 • Tillväxt. Enligt Alexa besöker 5% av alla internetanvändare Wikipedia. Det är på ett sätt en ganska imponerade siffra - a andra sidan betyder det att 95% inte gör det, massor av människor att få med ombord. Av de som läser på Wikipedia är det få som förstår att de kan skriva i den, och ännu mindre delta i någon av dess övriga arbetsuppgifter. Samtidigt är det vi nu åstadkommit trots allt en världsomspännande förebild. Ledare inom alla typer av områden hoppas på att kunna använda Wikipedias magi i sina egna områden. Sådana uppgifter kan komma att kräva nya organisationsformer, ny programvara eller nya strukturer, men vår stora målsättning förblir den samma: Radikalt samarbete för att ge alla obegränsad tillgång till världens all kunskap.

Läs mer

Mer om mig: För mer än sex år sedan skapade jag min första webbapplikation. Jag kallade den för theinfo.org men den bestod i princip av samma idé som Wikipedia. Inte särskilt förvånande fick det projektet aldrig luft under vingarna, men jag kunde inte låta bli att fortsätta fundera över problemet. Sedan dess har jag varit med om att skapa specifikationen för RSS 1.0, arbetat med specifikationen för Semantic Web, och jag var en av de första anställda på Creative Commons. Nyligen var jag med om att grunda Reddit som nu efter ett år redan ligger bland de 1500 mest populära internetplatserna (enligt Alexa).

Den engelska originaltexten finns på Election candidates 2006/AaronSw/En.

Frågor kan ställas här User talk:AaronSw


Användarnamn alex756
Verkligt namn Alex T. Roshuk, Esq.
Bosatt Brooklyn, New York
Ålder 50
Användarsidor meta enwiki
Wikimedian sedan april 2003
Deltar i följande projekt Mestadels engelska Wikipedia. Jag har deltagit i åtskilliga andra projeket men på senaste tiden i mycket liten utsträckning.
Språk som jag deltar i Engelska, franska (ibland), ryska (icke inloggad)
Länk till sidor med användarbidrag en fr meta
Kandidaturdeklaration Min biografi finns på min användarsida på meta.

Jag kandiderar till en post i Wikimedia Foundations styrelse framför allt därför att det är min fasta övertygelse att organisationen behöver individer som förstår sig på de förtroendevaldas ledande roll samtidigt som de har en förståelse för fenomenet Wikipedia. Jag tycker inte att en styrelseledamot bör vara en person som vill vara super-bidragsgivare, eller administratör/byråkrat/steward som administrerar, förändrar eller slår fast riktlinjer eller styr utvecklingen i Wikimedias projekt. Istället bör styrelseledmöter stå oberoende från dessa aktiviteter. Alla dessa olika projekt måste förbli oberoende av styrelsens ingripanden, utom vid mycket allvarliga sammanbrott, men samtidigt måste fler deltagare engagera sig i de olika kommittéerna, i lokalavdelningarna, i gruppaktiviteter och i de besläktade grupperingar som gör Wikimedia-gemenskapen så vital. Grupperingarna och organisationerna måste finna olika sätt att dela med sig av sina åsikter till styrelsen. Vi urskiljer olika wikigemenskaper eftersom det inte finns en enda Wikipedia utan en mångfald av aktiviteter, människor, grupperingar och sociala strukturer som uppstått utefter alla möjliga skiljelinjer (inte bara de språkliga). Dessa organisationer och strukturer inom det breda nätverk som utvecklats sedan engelska Wikipedia grundades i januari 2001 är vår styrka. Pluralism och mångfald måste hela tiden understödjas om vårt sammanlänkade system av grupperingar ska kunna växa, frodas och uppnå en långsiktig stabilitet. Jag vill verka för den typen av mångfald.

Jag har vitt skilda erfarenheter från konst, teknologi, juridik och ideelt arbete som givit mig en bra blandning av egenskaper och kunskaper för att kan hjälpa andra styrelseledmöter upptäcka Wikimedia Foundations framtid, som det juridiska organ som när och stödjer de projekt som redan utvecklats samtidigt som framtida projekt uppmuntras. Erfarenhet av att leda en ideell verksamhet och kunskap om de svårigheter som en organisation bestående av kreativa medlemmar konfronteras med är en lämplig bakgrund för denna fenomenala organisation. Om jag blir vald är det min ambition att göra mig till en kanal mellan alla frivilliga krafter och styrelsen – att understödja förmedlingen av de olika åsikter som deltagare i olika projekt har till styrelsen, för att hjälpa andra styrelsemedlemmar att förstå den mångfald av åsikter som hittills har gjort Wikimedias projekt så framgångsrika, snarare än att fungera som något slags supermedlem som lägger sig alla möjliga interna angelägenheter.

Genom mitt dubbla medborgarskap (i USA och Kanada, jag har min juridiska utbildning från Kanada men är yrkesverksam i USA) har jag inte bara den insikt i det amerikanska perspektiv som är nödvändigt i en ideell amerikansk organisation utan också i det mer internationellt gångbara sätt att organisera sig som är nödvändigt i den organisation som Wikimedia håller på att bli. Jag är fast övertygad om det idag håller på att utvecklas en transnationell och kulturell pluralism i världen, och detta tack vare internet. Denna utveckling borde understödjas i den framväxande, offentliga internetkultur som Wikipedia redan utgör en viktig del av.

Min förhoppning är att en dialog ska utvecklas utifrån en styrningsnivå som gynnar organisationens målsättningar. I grund och botten ser jag det som en fråga om individuell frihet och en fråga om att individer ska organisera sig i grupper för att bättre ta till vara sina rättigheter som bidragsgivare och användare i något av Wikimedias många projekt, projekt som alla är verkar för målsättningen att kunskap ska vara fritt tillgänglig för alla människor i världen.

Det engelskspråkiga originalet finns på Election candidates 2006/alex756/En.

Frågor kan ställas här Se min diskussionssida på meta, alternativt alex756 at nyc (punkt) rr (punkt) com.


Confirmed


Användarnamn ArnoLagrange
Verkligt namn Arno Lagrange
 
Arno Lagrange
Bosatt Bellegarde-du-Razès i Aude, Frankrike
Ålder 50
Användarsidor eo:Vikipediisto:ArnoLagrange, fr:Utilisateur:ArnoLagrange, Hejmpaĝo (eo fr)
Wikimedian sedan 19 december 2002
Deltar i följande projekt eo:Vikipedio, fr:Wikipédia, meta, Vikifontoj (eo Wikisource), fr:Wiktionary,

Vikivortaro (eo:Wiktionary), en:Wiktionary

Språk som jag deltar i eo, fr, en, de (och ibland andra)
Länk till sidor med användarbidrag eo, fr, en, de, meta, wikisource, eo:Wiktionary
Kandidaturdeklaration Jag kandiderar till Wikimedias styrelse för att försvara språkliga lika rättigheter. Vi måste försöka hitta ett sätt så att alla personer från alla projekt kan delta i diskussioner och beslut, oberoende av språk. Tyvärr sker viktiga diskussioner och beslut alltid på amerikansk engelska, vilket medför att de som inte talar detta språk väl inte kan delta. Sann flerspråkighet och ett flerspråkigt perspektiv är helt nödvändigt att uppnå, vilket kan ske genom ett internationellt neutralt extraspråk (exempelvis esperanto).

Originaltexten skriven på esperanto - den svenska versionen skriven utifrån den engelska översättningen

Frågor kan ställas här Kandidatur till förtroenduppdrag


Användarnamn Arnomane
Verkligt namn Daniel Arnold
 
Daniel Arnold at Wikimania '05
Bosatt Gräfenberg i Franken, Tyskland
Ålder 25
Användarsidor I första hand: commons:User:Arnomane, w:de:Benutzer:Arnomane

I andra hand: User:Arnomane, w:en:User:Arnomane, n:de:Benutzer:Arnomane, w:ar:User:Arnomane

Wikimedian sedan 15/16 mars 2004
Deltar i följande projekt Wikimedia Commons (byråkrat), de.wikipedia (administratör), OTRS, Meta, en.wikipedia, de.wikinews

Några av mina små projekt (eller projekt som jag är höggradigt inblandad i) utöver administratörsarbete...

Tyskspråkiga Wikipedia:

Wikimedia Commons:

Språk som jag deltar i Tyska (modersmål), engelska (avancerad), lite franska (att läsa är OK men min franska är för dålig för att jag ska kunna delta på vettigt sätt)
Länk till sidor med användarbidrag de.wikipedia, commons, meta, en.wikipedia, de.wikinews, ar.wikipedia, vidare de flesta av redigeringarna från IP-numret 131.188.24.186 på diverse wiki (ibland signerade med mitt nick, för det mesta inte; de flesta av dessa redigeringar beror på mina adminsysslor på Commons)
Kandidaturdeklaration Motto: Få saker gjort och marknadsför dem sedan - istället för tvärtom.
 • Kommunikation mellan projekten: För närvarande blir många saker lösta om och om igen i våra olika wiki-projekt, oberoende av varandra. Jag har mött ganska många människor som skapat snygga saker som bara fungerar i ett projekt. Därför vill jag förbättra kommunikationen mellan projekten så att de olika projekten kan dra nytta av varandra. När jag insåg de begränsade tekniska möjligheterna till enkel kommunikation från Commons gentemot de andra projekten ville jag minska motsättningarna mellan projekten för att förena människor. Jag skrev därför den allra första (nu utbytta) versionen av "CheckUsage" som idag är det centrala verktyget på Commons (se commons:User:Arnomane/Image_usage). Tillsammans med Duesentrieb fick idén till bland annat "CommonsTicker" (fast det var förstås Duesentrieb som skrev koden på egen hand, kolla in User:Duesentrieb/CommonsTicker om du fortfarande inte känner till projektet).
 • Wikigemenskapens styrelseledamot: Enligt min självuppfattning vill jag bli wikigemenskapens styrelseledamot. Jag vill vidarebefordra problem och lösningar från våra olika gemenskaper till styrelsen. Naturligtvis kan jag även bidra med min egen erfarenhet, till exempel från den "tryckta Wikipedia" - en av våra största målsättningar. Jag vill alltså inte ha platsen för att göra "storpolitik", jag tror på att fördela arbetet mellan styrelsens ledamöter och på en öppensinnad (inte grupptänkande) meritokrati på de nätburna projekten.
 • Deltagandets självbestämmande makt: Jag tror att jämställdhet mellan våra olika språkprojekt bara kan uppnås genom aktivit deltagande och genom rätt fri programvara. För mig är alla språk och kulturer välkomna, men vi kan inte uppnå en fungerande jämlikhet genom deklarationer från styrelsen. WMF:s främsta uppgift för att uppnå jämlikhet mellan projekten är enligt min åsikt därför att (förutom lokalavdelningarna) verka för att framtida versioner av MediaWiki lägger större vikt vid funktioner som gör det enklare för människor att kommunicera över projekt- och språkgränserna.

Texten har två original: på engelska och på tyska.

Frågor kan ställas här commons:User talk:Arnomane/WMF board election 2006 (engelska eller tyska)


Användarnamn Charles Matthews
Verkligt namn Charles Matthews
 
År 2006
Bosatt Cambridge, Storbritannien
Ålder 52
Användarsidor en:User:Charles Matthews
Wikimedian sedan 2003
Deltar i följande projekt en-wikipedia
Språk som jag deltar i Engelska (översättningar till engelska, och interwiki)
Länk till sidor med användarbidrag [1]
Kandidaturdeklaration Jag kandiderar med erfarenheter och kunskaper som är användbara för Wikimediastyrelsen. Jag är inte en teknisk person och har inte varit aktiv inom frågor som rör Wikimedia, utan föredrar att fokusera på den engelska Wikipedian.

Jag har ingen särskild målbild för Wikimedia Foundation. Som programförklaring skulle jag säga att vi fortfarande måste leva upp till vissa saker. Att förverkliga de bästa erfarenheterna av distansinlärning, när vi vet att det faktiska innehållet kan liknas vid den långa svansen (för att tala i ödmjuka termer), innebär att vi måste bli både kumulativt smarta och bättre på humanioria. Målet är att bli mångsidig och uttömmande, men även mångsidig och förståeligt på en global skala. Detta är amitiösa slagord.

Bakgrund: Efter min doktorsavhandling tillbringade jag 11 år i universitetsvärlden (1978-1989), vid University of Cambridge med några år i Frankrike och USA. Sedan har jag arbetat ideellt i ett flertal sammanhang, däribland PR och sponsorjakt. Jag har skrivit två böcker (en konventionell och en nätpublicerad bok med en koreansk vän) och över 100 artiklar. Jag har rest utanför turiststråken i Japan, Sydkorea och senast i Uganda, där jag gav en välbesökt föreläsning om Wikipedia. Jag talar ganska bra franska, lite ryska. Under hela denna tid har jag varit gift förälder.

Styrelsens uppgift: vilken annan utvidgad nätcommunity kan anställa sin underhållspersonal? Styrelsen är anförtrodd den viktigaste samligen av hypertext som någonsin skapats. Vissa ogripbara saker såsom "wikikultur", "motiverande arbetsklimat", "att tillföra värde" är lika viktiga som pengar. Wikimediaprojektens nuvarande storlek innebär att ibland är rak ledning lämpligt, men den största utmaningen förblir att ta de människor som skriver på wiki i anspråk, i en större skala. I sajternas dagliga skötsel innebär detta att man inte skall tappa kontakt med det gamla sättet att tänka.

Kort sagt har jag erfarenhet från andra håll, kommunikationsförmåga och traditionell wiki-inställning.

Det engelskspråkiga originalet finns på Election candidates 2006/Charles Matthews/En

Frågor kan ställas här User:Charles Matthews/WMF Board Election 2006


Användarnamn Cimon Avaro
Verkligt namn Jussi-Ville Heiskanen
 
Bosatt Helsingfors i Finland
Ålder 40 ½ år gammal
Användarsidor en:User:Cimon Avaro, fi:User:Cimon Avaro (mestadels, har några dussin till som inte används särskilt mycket)
Wikimedian sedan 13 april 2003 (redigerade anonymt några dagar dessförinnan)
Deltar i följande projekt Projekt i vilka jag deltar: en-wikipedia, fi-wikipedia, en-wikiquote (dessutom småändringar på scots-wikipedia och simple-wikipedia samt interwikilänkar på dussinet eller flera olika wikipedior
Språk som jag deltar i Finska, engelska, skotska
Länk till sidor med användarbidrag En-wikipedia, Fi-wikipedia, En-Wikiquote, Meta
Kandidaturdeklaration  
Vi måste
överbrygga klyftan mellan Wikimedia Foundation (WMF) ochwikigemenskaperna. För att åstadkomma detta ska jag finnas på IRC-kanaler, e-mail och mailinglistor. Jag kommer att tala med människor som värdesätter WMF:s syfte, i enrum.
Jag redigerar
huvudsakligen på engelska WP, och har bidragit genom att starta riktlinjen en:WP:BITE (Bit inte nykomlingarna) och "Cleanup" (Kategori och sida för artiklar som behöver städas). Mina redigeringar kommer inte att vara, men det gör dessa sidor.
I tidigare valomgångar
första gången höll jag debatten gemytlig, och höjde dess nivå. WMF:s hälsa behöver en utmaning av bra kandidater i det andra valet. En plats är ledig, så nu ska vi föra vår kampanj på ämnet riktningen på vårt mål att vara till nytta för mänskligheten.
På lång sikt
WMF-projekten kommer att sträcka sig över århundraden; alla käbbel blir till fotnoter på sin väg mot granskning av evigheten. WMF dominerar internet, och hur vi leder kommer att påverka nätet; vår är i en god riktning, "gör så internet inte suger". Vi ska förena våra krafter med grupper som vakar över dess framtid, såsom EFF, FSF, SFLC och CC.
WMF
ska "inte göra något ont". Den övervakar resurser & tillgångar som anförtrotts den, inklusive Wikimedia Foundations och projektens varumärken och emblem, och skyddar dem från missbruk och urvattning. Att licensiera dessa bör beslutas om från fall till fall, långsamt och med känslighet för kulturella och juridiska ramvark, utan att förutsätta någon modell som den enda.
Kommittéerna ska övervakas av styrelsen, så att dessa överensstämmer med vårt uppdrag.

Det engelskspråkiga originalet finns på Election candidates 2006/Cimon Avaro/En

Frågor kan ställas här User:Cimon Avaro/Candidacy_2006


Användarnamn Eloquence
Verkligt namn Erik Möller
 
Bosatt Berlin i Tyskland
Ålder 27
Användarsidor en.wikipedia, mediawiki (kod och wiki), meta, commons, en.wikinews, de.wikipedia (bidrar ibland), de.wikinews (ibland)
Wikimedian sedan December 2001 (som registrerad)
Deltar i följande projekt Se ovan.
Språk som jag deltar i Tyska (modersmål), engelska (avancerad)
Länk till sidor med användarbidrag en.wikipedia, en.wikinews, commons (+två robotar), meta, de.wikipedia, de.wikinews
Kandidaturdeklaration Mina meriter:

Tog initiativet till Wikinews och Wikimedia Commons. Huvudutvecklare av WiktionaryZ/Wikidata. En av initiativtagarna till Free Content Definition. Internationellt anlitad talare och publicerade författare på ämnet wiki. Har ett stort socialt nätverk med många människor och organisationer. Har åratal av deltagande och ledarskap inom Wikimedia, på många olika håll. Se mitt "wiki-CV".

Rekommenderas av: Angela Beesley (avgående styrelsemedlem och vice ordförande i Wikia), Erik Zachte (uppfinnaren av WikiStats, EasyTimeline och andra godsaker), Sheldon Rampton (författare och grundare av SourceWatch, expert på PR-industrin), Evan Prodromou (grundaren av Wikitravel) med flera.

Programförklaring:

Se till så de organisatoriska processerna är öppna, medskapande, flerspråkiga och transparenta

Läs mer

Harmoniskt balansera professionalism i organisationen, med frivilligas arbete

Läs mer

Puffa för en fortskridande, öppen dialog i wikigemenskapen om våra projekts framtid

Läs mer

Säkerställa att alla våra projekt och processer har faktiskt möjlighet att växa, på flera olika plan

Läs mer

Bygga ett stort globalt nätverk av samarbeten med individer och organisationer

Läs mer

Snabba på uppfinningstakten i alla existerande och framtida projekt

Läs mer

Infria löftet att bringa fri kunskap till utvecklingsländerna

Läs mer

Utveckla en sund strategi för juridiskt försvar, och försäkra oss om en enhetlig juridisk standard

Läs mer

Detaljerat valprogram, inklusive en intervju med kandidaten ;-)


Om du inte vill rösta på mig kanske du vill rösta på Arnomane, AaronSw (ja han är ung, men mycket smart), Mindspillage eller UninvitedCompany. Observera att man kan rösta på flera kandidater, trots att bara en person ska väljas.

Originalet, på engelska, finns på Election candidates 2006/Eloquence/En

Frågor kan ställas här User talk:Eloquence/Platform 2006


Användarnamn Evrik
Verkligt namn Bruce Andersen
 
Bruce Andersen
Bosatt Philadelphia, Pennsylvania, USA
Ålder 42
Användarsidor en:User:Evrik
Wikimedian sedan första användarbidraget som inloggad 21 juli 2005 John Doe. Första anonyma bidraget (Urbanization) 21 januari 2004
Deltar i följande projekt commons, wikt, wikisource wikibooks, wikiquote och meta
Språk som jag deltar i en, de och es
Länk till sidor med användarbidrag en, es, de, commons ,wikt, wikisource, wikibooks, wikiquote and meta
Kandidaturdeklaration Jag blir hela tiden fascinerad av saker jag ser på wikipedia och dess systerprojekt. Min första erfarenhet av datorer fick jag när jag programmerade enkla spel med hjälp av hålremsor på en Apple II Plus. Jag fick mitt första mail-konto 1986 och började strax därefter hänga på nyhetsgrupper, MUD och internet. Jag ser wiki som ett fantastiskt sätt att sprida kunskap och att skapa ett samhälle dominerat av de frivilliga strukturerna.

Som styrelseledamot skulle jag fokusera på saker som kan härledas till tre breda områden:

1. Bygga wikigemenskapen

 • Kritisk källgranskning är det som gör wikipedia framgångsrikt. Inre stridigheter är förargliga och gör så andra försvinner. Jag skulle arbeta på sätt att förebygga konflikter.
 • Administratörer och sysop är en fantastisk grupp människor. Vi måste stödja deras arbete genom att förbättra de sätt varmed de väljs ut.
 • Främja gemenskaper som består av individer med intresse och expertkunskaper inom särskilda områden. Det kommer i sin tur att förbättra artikelkvalitén.

2. Främja artiklar som sprider kunskap, är korrekta och opartiska

 • Främja koordinationen mellan projekt på olika språk – minska skillnaden mellan artiklar på olika språk och stärk de projekten som har färre artiklar genom att göra det lättare att göra översättningar.
 • Skapa samarbetsprojekt med verifierade källor (encyklopedier, ordböcker etc) för att göra artiklarna mera korrekta och förbättra informationens tillförlitlighet.
 • Främja grupper av tekniska experter inom viktiga områden (till exempel upphovsrättfrågor). Att utöka hjärntrusten inom kärnområden kan bidra till att minska konflikter mellan bidragsgivare.

3. Bygg en stark ekonomisk bas åt Wikimedia Foundation (WMF)

 • Öka den finansiella stabiliteten genom att utöka stiftelsens donationsbas. Detta inkluderar att lyfta fram betydelsen av att bygga upp en ekonomisk reserv.
 • Arbeta för att rekrytera frivilliga och donatorer till WMF, och att ge dessa donatorer erkännande.
 • Undersöka hur vi kan använda teknik för att förbättra hur informationen levereras.
 • Bygga upp teknisk infrastruktur.

Den engelskspråkiga originaltexten finns på Election candidates 2006/Evrik/En.

Frågor kan ställas här en:User talk:Evrik


Användarnamn Improv
Verkligt namn Pat Gunn
 
Bosatt Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Ålder 28
Användarsidor en (flera användarsidor finns, men de har inget innehåll av större värde)
Wikimedian sedan Slutet av 2002
Deltar i följande projekt främst engelska Wikipedia
Språk som jag deltar i Engelska. Då och då läser jag artiklar på tyska, spanska och japanska wiki, men litar inte tillräckligt på min grammatik för att bidra där
Länk till sidor med användarbidrag en, (under det äldre användarkontot Pgunn)
Kandidaturdeklaration Jag har varit inblandad i Wikipedia (och Usenet, samt en hel del andra gemenskapsbaserade projekt) i flera år. När jag läser mötesanteckningar, tänker jag ofta att jag kan bidra till de slags diskussioner som är inblandade i styrningen av projektet.

Idéer:

 • Skapa ett kapital åt Wikimedia Foundation, som skall tjäna som finansiell stötdämpare gentemot medelinsamlingar
 • Hitta källor till finansiering som inte kräver att vi fundamentalt ändrar vår icke-reklamfinansierade, öppna natur
 • Styrelsen bör fortsätta att vara återhållsam i sin officiella dagliga verksamhet på wikin, ovillig att ingripa utom när det är nödvändigt för projektets bästa
 • Vara skeptisk mot att acceptera nya regelbundna kostnader och "hård" infrastruktur utan god motivering, för att försäkra sig om att projektet förblir solvent, okorrumperat och flexibelt
 • Utforska sätt att presentera de data som vi har hittills i flera format än webben (t.ex. TTS, mobila enheter, etc), för mänsklighetens bästa
 • Anstränga oss för att undvika risker som kan innebära juridiska problem för projektet
 • Fortsätta försöken att återförena Encyclopedia Libre med den spanska Wikipedian, främja/inrätta kontakter mot projekt på olika språk, arbeta närmare med wiki på andra språk för att försöka förhindra likartade problem, se till så lagen följs, och utbyta idéer om policy

Det engelskspråkiga originalet finns på Election candidates 2006/Improv/En

Frågor kan ställas här Ställ styrelsefrågor till Improv


Användarnamn Kelly Martin
Verkligt namn Kelly Martin
 
Bosatt Niles i Illinois, USA
Ålder Sent 30+
Användarsidor enwiki, dewiki (mer eller mindre), Commons, meta
Wikimedian sedan December 2004
Deltar i följande projekt enwiki, commons, meta (ibland)
Språk som jag deltar i Engelska. Jag kan läsa tyska, men inte tillräckligt väl för att delta
Länk till sidor med användarbidrag enwiki
Kandidaturdeklaration Jag kandiderar till styrelsen eftersom jag uppmuntrats till det av människor vars åsikter jag litar på. Jag hade inte tänkt göra det, men när människor jag litar på söker upp mig för att be mig göra något brukar jag ta begäran på allvar.

Mitt valprogram:

 • Säkerställa att Wikimedia Foundation förblir ansvarigt inför sina anhängare och användare
 • Bygga den infrastruktur vi behöver för att kunna svara mot den massiva ökningen av uppmärksamhet från allmänheten som Wikipedia får, och att fördela denna uppmärksamhet till andra projekts fördel
 • Förbättra kommunikationen inom Wikimedia Foundation (WMF), mellan WMF och projekten, och mellan projekten och utvecklarna
 • Rekrytera frivilliga krafter, samt personal när det behövs, för att se till så att saker blir gjorda, blir gjorda rätt och blir gjorda i tid
 • Odla samarbeten med andra som respekterar våra kärnprinciper och gagnar vårt uppdrag
 • Arbeta för att uppnå en förnuftig tillväxttaxt och godtagbar ekonomi, inom en hanterbar tidsrymd

Jävsuttalande: Jag är inte, och har heller aldrig varit, anställd, ombud eller vald till något uppdrag för eller inom Wikimedia Foundation, Wikia Inc., eller någon enhet som organisatoriskt är en avdelning av Wikimedia. Såvitt jag vet har varken jag själv eller någon av mina nuvarande eller tidigare arbetsgivare gjort affärer med någon av de enheter som nämns ovan, varken direkt eller indirekt. Undantag är att jag ibland donerat pengar till Wikimedia Foundation, och mitt boende under Wikimania 2006 betalades via organisatörerna av Wikimania.

Den engelska originaltexten finns på Election candidates 2006/Kelly Martin/En

Frågor kan ställas här diskussionssida på Meta


Användarnamn Kim Bruning
Verkligt namn Kim Bruning
 
Bosatt Nederländerna
Ålder 28
Användarsidor en:User:Kim Bruning
Wikimedian sedan redigerat regelbundet sedan ~ 7 nov 2003. (Första redigeringen: 7 nov 2001)
Deltar i följande projekt Engelska Wikipedia är min hemmawiki. Jag har hjälpt till med rådgivning till nl.wikipedia och en.wikinews, och jag försöker för närvarande förmå folk att göra lite riktig social statistik på Wikipedia. De som var på Wikimania kan ha varit på någon av de föreläsningar som är ett resultat av detta.
Språk som jag deltar i Nederländska, engelska, tyska, franska och latin har jag lärt mig i skolan, en del tidigt andra senare. Mina modersmål är nederländska och engelska. Jag är hygglig på tyska men min franska och mitt latin är inte så bra längre.
Länk till sidor med användarbidrag * wikien
Kandidaturdeklaration I normala fall tycker jag inte att omröstningar är något som hör hemma på wiki, men detta är en omröstning utanför själva wikin om någonting i verkliga livet. I verkliga livet finns det till exempel inte någon rulla-tillbaka-knapp, så den djärva metoden för att uppnå konsensus "rulla tillbaka och diskutera sedan fungerar inte. Jämrans!

Jag medverkar i olika wikimediaprojekt eftersom jag tror mycket på copyleft och fritt/öppet innehåll.

En del människor här har med sig imponerande meritförteckningar eller avlägger intressanta vallöften. Jag kommer att göra ett fåtal stora löften, fört vart och ett av dem är svåra att uppfylla i verkliga livet. Om jag enbart väljer ett litet fåtal, så kommer jag att ha en realistisk möjlighet att faktiskt kunna uppfylla dem alla.

Observera att med röstningsmetoden "approval voting", så kan du rösta på flera kandidater som har liknande program. Om en viss idé tilltalar dig, rösta då också för de andra kandidaterna som har den idén på sitt program.

 • Intern kommunikation: För närvarande är wikimedia mycket fragmenterat. Jag skulle vilja få alla dessa fragment att prata med varandra, och jag hoppas kunna uppnå detta genom att väva ett nät, en länk och en person i taget. Detta skulle jag kunna göra utan att sitta i styrelsen, men den extra möjlighet till kommunikation som det innebär att ingå i styrelsen gör det mycket lättare. Om du tycker att detta borde uppnås, fundera på att även rösta på AaronSW, Arnomane och Oscar.
 • Insyn: För tillfället verkar vissa delar av Wikimedia Foundation bakom stängda dörrar, och fungerar i princip utan ordentlig insyn av wikigemenskapen. Vissa saker måste förbli hemliga, men det finns vettiga metoder som tillåter folk att kontrollera även enskilda processer. Det är bara styrelsen faktiskt kan tvinga folk att använda sig av dessa metoder, så det behövs att någon i styrelsen tar upp detta. Om du tycker att detta borde uppnås, fundera på att även rösta på Eloquence och Improv
 • Långt nu: Wikimedia bör finnas kvar i åtminstone 100 år (till år 02101). Ett sätt att garantera detta är att skapa en ekonomisk reserv. Att uppmuntra individuella wikiprojekt att göra en översyn över hur de sköts är också till stor hjälp. Att driva stiftelsen så slimmat och effektivt som möjligt (med så lite pengar som möjligt) är också en garant för långt liv. Om detta intresserar dig, fundera på att även rösta på Improv
 • Sitta hela perioden ut. Jag lovar att stanna kvar i styrelsen fram till mandatperiodens slut, för att garantera kontinuitet.

Den engelska originaltexten finns på Election candidates 2006/Kim Bruning/En

Frågor kan ställas här en:User Talk:Kim Bruning/board eller User talk:Kim Bruning


Bekräftad
Användarnamn Linuxbeak
Verkligt namn Alex Schenck
Bosatt North Scituate i Rhode Island, USA
Ålder 19
Användarsidor enwiki, Commons, meta
Wikimedian sedan Mars 2005
Deltar i följande projekt Engelska Wikipedia, Commons (ibland, vanligen då anonymt), Meta
Språk som jag deltar i Engelska. Kan läsa och tala franska (med någon svårighet) och kan läsa lite tyska.
Länk till sidor med användarbidrag enwiki, commons, meta
Kandidaturdeklaration Jag kandiderar till styrelsen eftersom jag känner att styrelsen behöver en mera "involverad" medlem, för att bättre förstå och hantera Wikimedia-miljönerna som är stadda i snabb utveckling. Såsom byråkrat på Wikipeda, gruppkontakt på IRC och tungt involverad deltagare på Wikipedia känner jag att jag skulle kunna ge lite uppfriskande positiv energi till styrelsen.

Mitt valprogram:

 • Föra talan för användare på Wikimedia-projekten i fall som kräver styrelsens uppmäksamhet
 • Hjälpa till att forma omvärldens bild av Wikimedia-projekten, så att allmänhetens entusiasm för projekten ökar
 • Vara en "folkets röst" i styrelsen
 • Skära bort byråkrati och onödiga hårda regler, för att göra projekten mer produktiva
 • Återigen bekräfta Wikimedias, och särskilt Wikipedias, underliggande mål att bygga ett uppslagsverk
 • Tjäna som förmedlare av ideer, farhågor och förslag

Den engelska originaltexten hittas på Election candidates 2006/Linuxbeak/En

Frågor kan ställas här diskussionssida på enwiki


Användarnamn Mindspillage
Verkligt namn Kathleen (Kat) Walsh
 
Bosatt Herndon i Virginia (nära Washington DC), USA
Ålder 23
Användarsidor engelska wikipedia, meta, Wikimedia Foundation, engelska wikinews
Wikimedian sedan juni 2004
Deltar i följande projekt Engelskspråkiga Wikipedia and Wikinews, Meta, är OTRS-admin.
Språk som jag deltar i Engelska och enkel spanska
Länk till sidor med användarbidrag engelska wikipedia, meta, engelska wikinews
Kandidaturdeklaration Saker jag har gjort inom Wikimedia är bland annat korrespondens, konfliktlösning och Communications Committee (kommunikationskommittén). Jag har även representerat WMF inför pressen, som föredragshållare, och gentemot organisatione såsom US Holocaust Memorial Museum och Library of Congress (amerikanska kongressbiblioteket).

Mina målsättningar:

 • Öka kommunikationen mellan den världsomspännande wikigemenskapen och WMF, upprätthålla kontakten med och delta i wikigemenskapen av sidredigerare, och ta hänsyn till alla projekts angelägenheter.
 • Etablera klarare riktlinjer vad gäller relationen mellan WMF och wikigemenskapen vad gäller deras roller och skyldigheter
 • Leta rätt på personer med särskilda kunskaper för uppgifter som behöver göras
 • Ha en aktiv och ansvarstagande roll i WMF:s beslut
 • Uppmuntra forskning, för att bättre kunna rikta våra ansträngningar
 • Utveckla samarbete mellan WMF och organisationer som kan hjälpa oss att vidareutveckla vårt värv
 • Stödja och försvara vårt uppdrag att tillhandahålla och producera material tillgängligt under fria licenser (copyleft)
 • Informera världen över om Wikimedia och dess mål och projekt genom att få människor engagerade

(Jag har naturligtvis mera att säga, men eftersom riktlinjerna föreslår att presentationen hålsl kort har jag försökt att inte skriva så långt som jag skulle vilja! Fråga gärna vad som helst som du skulle vilja veta på min kandidatur-diskussionssida.)

Den engelska originalversionen finns på Election candidates 2006/Mindspillage/En

Frågor kan ställas här User talk:Mindspillage/Board candidacy


Användarnamn Oscar
Verkligt namn Oscar van Dillen
Bosatt Rotterdam i Nederländerna
Ålder 48
Användarsidor meta, nl.wikipedia, nl-projekt, commons; jag har användarsidor utspridda över alla projekten, som hänvisar till min användarsida här på meta. Förutom på ett fåtal projekt där användarnamnet var upptaget, har jag användarnamnet oscar rakt igenom.
Wikimedian sedan 23 februari 2004 (som registrerad)
Deltar i följande projekt nl.wikipedia och andra projekt på nederländska såsom nederländska wikinews, en del bidrag till en, fr och de.wikipedia, och upphovsmannen till (enligt en kinesiskspråkig användare) "den stubbigaste stubben någonsin: nushu ;-)
Språk som jag deltar i Mitt modersmål är nederländska, men jag är nära den inföddes nivå på engelska och tyska, är flytande på franska och kan något lite användbar spanska, svenska och italienska. Jag har grundläggande kunskaper i turkiska, i talad kantonesiska och skrivna egyptiska hieroglyfer. Mitt användarnamn är oscar i alla projekt, utom på spanska där jag är oscarami.
Länk till sidor med användarbidrag en kortfattad meritförteckning:
 • användare och byråkrat på nl.wikipedia och andra projekt på nederländska, få andra redigeringar spridda över diverse projekt.
 • som steward sedan maj 2005 har jag strävat efter att hjälpa och ge råd till många projekt på många olika språk, exempelvis utvecklade jag god kontakt med och kärlek till turkiska "Vikipedia" och dess wikigemenskap
 • jag är medlem av specialprojektkommittén och sitter som ordförande i den nederländska lokalavdelningen. jag har redan talat igenom min kandidatur med styrelsemedlemmarna i den nederländska lokalavdelningen: om jag blir vald till Wikimedia Foundations styrelse, kommer jag att avsäga mig mitt ordförandeskap i lokalavdelningen.
Kandidaturdeklaration
 
 1. eftersom deadline för att lämna in sin programförklaring låg ganska olämpligt för mig, skriver jag detta från en campingplats i auvergne i frankrike.
 2. jag är ledsen över att ha sett angela avgå, jag värdesätter hennes bidrag till projekten högt och är glad att höra att hon inte tänker sluta med det. eftersom en tillfällig ersättare är helt nödvändig beslöt jag mig för att anmäla mig som villig trots mitt upptagna liv, eftersom det finns en stor mängd arbete som väntar på att tas itu med liksom många problem som väntar på att lösas av styrelsen för wmf (wikimedia foundation); enligt min ringa mening behöver vi ta hållbara beslut snarare än snabba. jag bestämde mig för att anmäla mig, men inte utan att först ha rådfrågat några av mina medwikianer, vars kommentarer och syn på saken jag sätter stort värde på och hyser stor respekt för, så här är jag; min kandidatur borde inte vara helt oväntad.
 3. några av mina personliga åsikter hittas på min nederländska användarsida; ha förbarmande med mig, det här är ingen vetenskapsman (och inte heller någon tekniker; jag medger att jag fortfarande kämpar med koden ibland) utan snarare en konstnär som talar...
 4. jag är professionell kompositor och lärare på konservatoriet i rotterdam. trots detta tror jag inte på upphovsrätt, särskilt inte på upphovsrätt på idéer, och vägrade länge gå med i de upphovsrättsorganisationer som kompositörer måste vara medlem av. till slut blev jag tvingad att ge upp då jag fann att utan att gå med är det praktiskt taget omöjligt att publicera sina arbeten, särskilt på cd. jag tror starkt på copyleft i allmänhet.
 5. innan jag blev professionell kompositör, arbetade jag som chef inom näringslivet, med erfarenhet från både vinstdrivande och inte vinstdrivande organisationer i nederländerna ('87-'95). jag upptäckte britannica (oj, fel text, borde jag nämna det här??) vid 10 års ålder år 1968 och har varit förälskad i insamling och spridande av kunskap i hela mitt liv :-)
 6. jag är förespråkare för träffar där man ses i verkliga livet närhelst detta är möjligt,vilket i mitt lilla land har visat sig relativt enkelt att arrangera (jag organiserade rotterdam-symposiet där jimbo, anthere och angela möttes för andra gången irl, i september 2004) och tror faktiskt att, näst efter vanliga sammanträden på irc, borde styrelsen så som sakerna för närvarande ser ut träffas i verkliga livet minst tre gånger per år (förutom att även ses på wikimania) för att kunna arbeta som mest effektivt.
 7. jag lär mig språk tämligen fort och skulle inte ha något emot att lära några flera under resans gång...
 8. huruvida vi bygger den mänskliga kunskapens noaks ark eller "bara" djärvt bygger på det fortgående färdigställandet av babels torn återstår fortfarande att se, men jag tror starkt på att detta är i våra egna händer till större del än vad som "rimligen kunde förväntas". måtte det framgå att det är av just denna anledning som jag med största emfas tror på betydelsen av wmf:s uppdrag, och har ägnat största delen av min lediga tid i 2,5 års tid åt att stärka och vidareutveckla projekten och dess wikigemenskaper. detta kommer jag att fortsätta med, oavsett utgången av valet.

Det engelskspråkiga originalet finns på Election candidates 2006/Oscar/En

Frågor kan ställas här min diskussionssida på meta eller email till oscar<punkt>wiki<at>gmail<punkt>com.


Användarnamn Ross.Hedvicek
Verkligt namn Ross Hedvicek
Bosatt Tampa i Florida, USA
Ålder över 50
Användarsidor engelska och tjeckiska
Wikimedian sedan Under eget namn sedan mars 2006, annars sedan tidigt 2004. På tjeckiska Wikipedia sedan 1 januari 2006
Deltar i följande projekt User:Ross.Hedvicek
Språk som jag deltar i Engelska, tjeckiska och kroatiska
Länk till sidor med användarbidrag engelska och tjeckiska
Kandidaturdeklaration Jag anser att det finns allvarliga problem vad gäller hur Wikipedia sköts. Om jag blir vald,är jag villig att hjälpa till med att lösa dessa problem. Jag kandiderar till Wikimedia Foundations styrelse. Mitt valprogram är inte att drastiskt ändra något, utan att förbättra den nuvarande situationen. Ett exempel: jag känner till fall av grovt maktmissbruk på flera språkgrenar av Wikipedia i östeuropa. Jag uppmärksammade styrelsen på detta, men styrelsen agerade inte. Detta berodde inte på att de inte kände till problemen, utan på grund av språkbarriären som hindrade dem från att ta rimliga beslut, och möjligen även på grund av bristande kunskap om denna del av världens historia och dagens verklighet där. Jag är mer än kvalificerad för att rätta till denna situation.

Mitt slagord för valet är: Skiten måste stoppas - rösta på mig - det är din chans till förändring. Jag har mitt goda rykte att bevara!

Det engelskspråkiga originalet finns på Election candidates 2006/Ross.Hedvicek/En

Frågor kan ställas här User_talk:Ross.Hedvicek


Användarnamn UninvitedCompany
Verkligt namn Steve Dunlop
Bosatt Minneapolis, Minnesota i USA
Ålder 40
Användarsidor meta, en, commons
Wikimedian sedan 27 mars 2003
Deltar i följande projekt Wikipedia och Meta, plus engagemang i mindre skala på Commons och Wikibooks
Språk som jag deltar i Engelska
Länk till sidor med användarbidrag en, meta
Kandidaturdeklaration Jag anser att styrelsens roll bör vara:
 • Att skapa strukturer för att skapa beslut, snarare än att själv fatta själva besluten
 • Att ha kontinuerligt ha överblick över frågor som rör finansiella och juridiska frågor samt personalfrågor
 • Att respektera varje projekts och språks oberoende
 • Att avstå från större förändringar, som skulle kunna äventyra den framgång vi redan uppnått
 • Att gå råd till personer som innehar olika uppdrag, betald personal och frivilliga som arbetar för stiftelsen

Jag anser att Wikimedia Foundations (WMF) roll bör vara:

 • Att erbjuda ett ramverk, finansiellt och juridiskt, för Wikipedias och dess systerprojekts funktion
 • Att tjänstgöra som en enad röst gentemot offentligheten, i sådana frågor som press och relationer till donatorer där enighet är viktigt
 • Att stödja och och göra lämpligt ledarskap möjigt inom varje projekt, och samtidigt upprätthålla de traditioner som drivs av wiki-gemenskapen

Om jag blir vald, är de första sakerna jag skulle förespråka i min roll som styrelseledamot:

 • Att identifiera en eller flera kontaktpersoner gentemot WMF i varje projekt på varje språk
 • Utförligare och mer organiserat utnyttjande av frivilliga, för att hantera stiftelserelaterat från dag till dag-jobb
 • Ökat fokus på korrekt internationell kommunikation i tid

Vad gäller projekt på andra språk än engelska, anser jag att

 • De flesta sådana projekt bör till sist bli obereonde av den USA-baserade stiftelsen (om 5-10 år)
 • Betrott ledarskap i varje språk, som delar kärnvärdena vad gäller fritt distribuerbart innehåll, NPOV och öppenhet, bör odlas upp

Bland de erfarenheter som jag tar med mig till styrelsen finns:

 • Tre års deltagande på engelska Wikipedia, inklusive ett kontinuerigt intresse för projektets policy och ledning
 • Tidigare deltagande i styrelsen för Wesleyan Broadcast Association, Inc., ett icke vinstdrivande företag som skötte radiostationen WESU-FM
 • Tidigare avlönad anställning som högre chef i ett amerikanskt företag, vilket gjort mig till viss del bekant med de juridiska, ekonomiska, skattemässiga och strukturella frågor som stiftelsen står inför
 • En del tidigare resor utomlands, huvudsakligen i Spanien och Mexiko eftersom jag talar lite spanska
 • Teknisk bakgrund i IT och utveckling av programvara

Några saker jag önskar att jag kunde tillföra styrelsen, men inte kan:

 • Jag respekterar stiftelsens internationella natur, och önskar att jag kunde prata flytande i flera språk än engelska
 • Jag ogillar att resa, och bor på en svårtillgänglig ort. Jag är beredd att göra en del resor om jag blir invald, men trots detta kanske jag inte kan delta i alla styrelse-relaterade evenemang personligan.
 • Trots att Wikipedia är viktigt för mig, kan jag inte låta det bli mitt heltidsjobb.

Det engelskspråkiga originalet finns på Election candidates 2006/UninvitedCompany/En

Frågor kan ställas här min diskussionssida på meta


Användarnamn Zuirdj
Verkligt namn Juan David Ruiz
Bosatt Santiago de Chile, Chile
Ålder 30
Användarsidor es-wikipedia, Commons, en-wikipedia; användarkonton på nästan alla projekt.
Wikimedian sedan 17 mars 2003, som registrerad användare
Deltar i följande projekt es-wikipedia, commons, meta, en-wikipedia (ibland), pt-wikipedia (ibland), OTRS-es, diverse konferenser och workshop om Wikipedia och Wikimedia-projekt i Chile och Argentina, medarbetare på Gleducar och Educalibre, bägge är kunskapsbyggande samarbetsprojekt som använder MediaWiki och innehåll från Wikimedia-projekt.
Språk som jag deltar i spanska, engelska på mellannivå (särskilt i skrift), portugisiska på mellannivå (särskilt talad, jag läser utan problem), jag förstår lite italienska och franska
Länk till sidor med användarbidrag es-wiki, Commons, Meta, en-wiki.
Kandidaturdeklaration En gemenskap av frivilliga med ett intresse av fritt tillgängligt kvalitetsinnehåll har med gemensamma ansträngningar skapat ett projekt som var otänkbart för bara några år sedan.

Varje utmaning har varit en ny sådan, och därför har vi tvingats att skapa nya idéer för att lösa dem. Uppgiften har inte varit enkel eller problemlös, ett exempel är frågan kring spanskspråkiga Wikipedias splittring. Jag kom till spanska Wikipedia efter splittringen, när nästan ingen primärt spansktalande arbetade på projektet. Den situationen var mycket extrem och följde inte andan i våra projekt, som är byggda med mångfald som fundament.

Denna mångfald är orsaken till att jag kandiderar till styrelsen. Wikimedia Foundation står i början av en ny era. Våra olika wikigemenskaper börjar bli intresserade inte bara av att skapa innehåll utan också av projekt som tillåter innehållet att användas av universitetslärare, studenter och världen i allmänhet. Våra frivilliga söker efter sätt att eliminera de språkbarriärer och geografiska hinder som ligger mellan oss, så som demonstreras i det nyliga deltagandet på Meta.

Med min kandidatur vill jag uttrycka att den nya tiden är här. Jag är medveten om att min bakgrund är på ett ganska annorlunda projekt, och att jag har en språkbarriär som inte kan förnekas och ett geografiskt avstånd som kan ses som en svårighet. Detta är emellertid även en tillgång, eftersom det låter mig se projektet från ett annat perspektiv. Jag är medveten om att det finns flera kandidater vars idéer, meritförteckningar och egenskaper gör dem till förstahandsval, och den av dem som väljs kommer att bli en ypperlig styrelsemedlem. Jag är dock bekymrad över att det saknas mångfald, som måste representera oss. Nästa alla kandidater kommer från den anglosaxiska eller europeiska världen. Vårt ideal är att skapa innehåll som kan vara till nytta i alla världens hörn. Är det en för stor dröm, att få representera wikigemenskapen i ett av dessa hörn?

Jag ser mina chanser att bli vald som mycket små. Målet med min kandidatur ligger dock bortom själva valet. Den är främst en påminnelse om att våra projekt är byggda på en grund som heter mångfald, och att detta är något vi borde vara stolta över. In min vision intresserar dig, studera mina idéer i närmare detalj här.

Frågor kan ställas här User_talk:Zuirdj/Board