Fundraising 2009/supplementary messages/cy


Support Wikipedia
 1. Rhoi trwy gerdyn credyd
 2. Rhoi trwy PayPal
 3. Ffyrdd eraill o roi
 4. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'n statws di-elw, ein Hadroddiad Blynyddol, neu wybodaeth arall, cliciwch yma.
 5. Os ydych am roi i un o gymdeithasau rhanbarthol Wikimedia, pwyswch yma.
 6. Os ydych wedi analluogi JavaScript, gallwch ddefnyddio ffurflen amgen.
 7. Rhaid gosod swm dilys.
 8. $1 yw'r isafswm y gallwch ei roi.
  [Note: The last two are popups that come up when people enter bad donation amounts. $1 is replaced with something like "1 USD" or "100 JPY".]
Footer
 1. Prosiect Sefydliad Wikimedia yw Wicipedia.
 2. Oes gennych chi gwestiynau neu sylwadau? Cysylltwch â Sefydliad Wikimedia: donate@wikimedia.org.
  [Note: These are the same as last year's, see wmf:Special:Prefixindex/Template:2008/Donate-footer/ or Fundraising 2008/core messages.]
Thank You
 1. Darllenwch hanesion pobl eraill am Wicipedia a sylwadau noddwyr.
  [Note: Translations for "Wikipedia story" and "donor comments" can be found in the core messages request.]
 2. Os y ticiwch y blwch hwn yr ydych yn rhoi'ch caniatad i Sefydliad Wikimedia i gysylltu â chwi ynglŷn â'ch hanesyn. Fe fyddem yn ceisio'ch caniatad llwyr pe bawn am gyhoeddi'ch hanesyn neu ei drafod yn gyhoeddus.
  [Note: This was in the Stories translation request from last year.]
 3. Edrych ar ragor ohonynt
  [Note: Not to be confused with "Learn more". This string links to wmf:Support/en, a page full of more buttons to download.]
 4. Edrychwch ar eich sylw nawr. Yna, darllenwch resymau cyfranwyr eraill dros gefnogi Wicipedia ledled y byd, neu canfyddwch a ydy'ch cyflogwr yn dilyn cynllun o roi cymaint ag y mae eraill wedi eu rhoi yn barod.
Template:Social bookmarks
 1. Rhannwch hwn:
 2. Rhowch i Wicipedia
  [Note: This is a "bookmark" title, so it shouldn't be very long.]
 3. Rwyf newydd gyfrannu at warchod Wicipedia. Awn ati bawb i'w gadw'n rhydd.
  [Note: This is for microblogging sites like Twitter, so the translation should be less than 140 characters.]
 4. Clustnodi gyda Facebook
 5. Rhannu ar Digg.com
 6. Rhannu ar delicious
 7. Rhannu ar reddit.com
 8. Rhannu ar stumbleupon.com
 9. Rhannu ar Technorati
 10. Rhannu ar twitter.com
 11. Rhannu ar Identi.ca
 12. Rhannu ar Hyves
"PayflowProGateway"
 1. Pan gliciwch y botwm "Rhoi", fe fydd y wybodaeth am eich cerdyn credyd yn cael ei brosesu.
 2. Nid ydym yn cadw gwybodaeth am eich cerdyn credyd. Caiff eich manylion personol eu trin yn ôl gofynion ein polisi preifatrwydd.
 3. Prosiect Sefydliad Wikimedia yw Wicipedia. Oes gennych gwestiynau neu sylwadau? Cysylltwch â Sefydliad Wikimedia: donate@wikimedia.org.
  [Note: This is the same as the "footer" text.]
Notices
 1. Ateb y gofyn am wybodaeth yw nod {{SITENAME}} -- nawr gofynnwn am eich cymorth chithau.
 2. Cywaith di-elw yw {{SITENAME}}: cefnogwch ni'n ariannol.
  [Note: These two notices were used last year, a translation may already exist: Fundraising 2008/core messages.]
 3. Cael gwybod rhagor gan Jimmy
 4. Cynorthwywch ni i gyrraedd y nod. Cyfrannwch heddiw.
 5. Mae'ch cefnogaeth chi'n cadw Wicipedia'n rhydd
 6. 5 ffaith am Wicipedia
 7. Dim ond unwaith y flwyddyn y gofynnwn am gymorth, a nawr amdani.
 8. Cadwn yn rhydd o hysbysebion.
 9. Mae'ch angen chi ar Wicipedia
 10. Chi sy'n cadw Wicipedia ar ei draed, ac nid hysbysebion.
 11. Defnyddiodd Sarjant Wicipedia i ddysgu parch at ddiwylliant Irac i'w filwyr.
 12. Cyfrannwch nawr.
 13. Byddwch yn ran o'r prosiect gorau ar y rhyngrwyd.
 14. Cofiwch faint y mae Wicipedia wedi ei roi i chi, a rhowch peth yn ôl iddo.
 15. Cyfrannwch. Yna dwedwch pam wrth y byd.
 16. Gwerth faint yw Wicipedia i chi?
 17. Rhowch, neu fe feddyliwn am faneri o gowbois yn dawnsio.
 18. Cyfrannwch. Cliciwch yma.
 19. Gwybodaeth rhad [Botwm cyfrannu nawr]
 20. Dwedwch wrthym pam yr ydych yn hoffi Wicipedia. Cyfrannwch. Dwedwch amdanaf.
 21. Sut mae Wicipedia wedi'ch cynorthwyo chi?
 22. Diolch, Wicipedia
 23. Pa bryd y daw'r codi arian i ben?
 24. Gwnewch y byd yn ddoethach.
 25. Rydych chi'n ei ddefnyddio bob dydd. Talwch amdano, felly.
 26. Ein Llyfrgell Alecsandria yw hwn, ein Hitchhiker's Guide.
 27. Gall pob plentyn gael anhygoel o wyddoniadur.
 28. Sawl iaith sydd i Wicipedia?
 29. Pwy sy'n talu am Wicipedia?
 30. A. Jimmy Wales
 31. B. Hysbysebion bach
 32. C. Chi.
 33. Mae'ch cyfraniad er lles 330 miliwn o bobl.
Stories
 1. Caiff Wicipedia ei ddarllen gan fwy na 250 o filiynau o bobl ledled y byd, bob mis, — mewn mwy na 250 o ieithoedd. Rhowch ychydig funudau i adrodd eich hanes wrthym.
 2. Efallai y byddwn yn defnyddio'ch hanesyn fel geirda, i gynyddu dealltwriaeth y byd o gryfder Wikipedia.
 3. Peidiwch ag ysgrifennu mwy na 2000 o nodau, os gwelwch yn dda. Hwyrach y byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich hanesyn ac i holi am ragor o fanylion. Os yr hoffech anfon rhagor o wybodaeth neu luniau atom, anfonwch nhw atom ar e-bost at stories@wikimedia.org
 4. Gosoder fy hanesyn!
Support
 1. Cefnogwch Wicipedia
 2. » Copiwch y cod isod er mwyn mewnosod y bathodyn hwn ar eich gwefan.
 3. Dangoswch i'r byd eich bod yn cefnogi Wikipedia
 4. Gosodwch y bathodynnau hyn ar eich blog, eich tudalennau rhwydwaith gymdeithasol, eich gwefan, neu yn eich llofnod e-bost, a thrwy hynny ennyn eraill i gefnogi Wicipedia. Mae'r bathodynnau i gyd ar gael ar drwydded Creative Commons CC-BY-SA.
 5. Sgwâr
 6. Meicro
 7. Baner llorweddol
 8. Ar Twitter:
 9. 1. Newidiwch eich llun i ddangos eich cefnogaeth:
 10. 2. Yna anfonwch neges yn cefnogi Wicipedia:
 11. Rwyf newydd gyfrannu at warchod Wicipedia. Awn ati bawb i'w gadw'n rhydd! http://URL.link/WikipediaForever #wikipedia
 12. Ar Facebook:
 13. 1. Diweddarwch eich statws er mwyn rhoi gwybod i'ch ffrindiau eich bod yn cefnogi Wicipedia Am Byth:
 14. Rwyf newydd gyfrannu at warchod Wicipedia. Awn ati bawb i'w gadw'n rhydd! http://URL.link/WikipediaForever
 15. 2. Yna, diweddarwch eich llun ar Facebook:
  • Rhowch y llun hwn ar gadw ar eich cyfrifiadur. Ar PC, gallwch wneud hyn drwy dde-glicio ar y ddelwedd a dewis yr opsiwn "Dewisiadau Cadw" ("Save As"). Ar Mac, llusgwch y ddelwedd i'ch bwrdd gwaith.
  • Ar Facebook, "Profile" pwyswch ar y cyswllt yn y prif flwch llywio ar ben y dudalen.
  • Unwaith y cyrhaeddwch eich tudalen broffil, cliciwch ar eich llun proffil cyfredol. Yna fe gewch gyfle i uwchlwytho llun proffil newydd.
Button phrases
 1. rhannwch
 2. Ein trysorfa gwybodaeth. Trysor i'w rannu.
 3. Diolch i Wicipedia.
 4. am byth
 5. yn agored
 6. yn rhydd
 7. Awdur
 8. Cefnogwr
 9. Darllenydd
 10. Cyfrannwr
 11. Wicipediwr
Header links
 1. Rhoi Nawr
 2. Dangos eich Cefnogaeth
 3. Dweud Eich Hanes
 4. Sylwadau Cyfranwyr
 5. Hanesion
 6. Cwestiynau?
Five Facts About Wikipedia
 1. Pum ffaith am Wicipedia - a sut y gallwch chi gyfrannu at ei gadw'n rhydd.
 2. Ffaith #1: Caiff Wicipedia ei redeg gan sefydliad di-elw, sef Sefydliad Wikimedia.
 3. Ffaith #2: Er bod Wicipedia'n un o'r pum gwefan prysuraf yn y byd, rydym yn cyflogi llai na 35 o bobl.
 4. Ffaith #3: Rydym yn cefnogi mwy na 100,000 o wirfoddolwyr sydd wedi cyfrannu 14.3 miliwn o erthyglau mewn 270 o ieithoedd.
 5. Ffaith #4: Ein pwrpas yw galluogi pawb yn y byd i gael hyd i bopeth sydd i'w wybod.
 6. Ffaith #5: Rydym yn dibynnu ar gefnogaeth gan gyfrannwyr fel chi i gadw Wicipedia ar ei draed, ac i'w gadw'n rhydd. Dim ond unwaith y flwyddyn yr ydym yn gofyn am arian - a hynny nawr.
 7. Mae Wicipedia ar gael pan ydych chi ei angen. Nawr mae eich angen ar Wicipedia. Rhowch nawr.
Donor Comments
 1. Diolch i bawb sy'n rhannu o'u gwybodaeth
 2. Knowledge has the right to people.
 3. Ni allaf feddwl am unrhyw brifysgol sydd wedi cyfrannu cymaint â Wicipedia at addysgu'r cyhoedd.
 4. Wikipedia's plethora of quality information is an unmeasurable contribution to this world.
 5. Wikipedia always has the answers I am looking for! Thank you so much for giving the great gift of knowledge to the world!!!
 6. Trysorfa modern cystal ag Alecsandria gynt! Gwych!
 7. Wikipedia is one of the wonders of the modern world. It would be devastating if it were to somehow fail.
Additional Phrases
 1. Mae pobl o bob cwr o'r byd wedi dweud wrthym fel y mae Wicipedia wedi newid eu bywyd. Diolch am adrodd eich hanes chithau wrthym.