Fundraising 2009/core messages/nn


Top text edit

 • Wikimedia Foundation
 • Kopi av innsamlingskampanjen ved årsslutt 2009

Notices edit

 • [Gøym]
 • [Vis]
 • Finn ut meir
 • Gje ei gåve no
 • WIKIPEDIA FOR ALLTID
 • Den delte kunnskapen vår. Den delte skatten vår. Hjelp oss med å ta vare på han.
 • Vi har laga den største samlinga av kunnskap i historia. Hjelp oss no med å ta vare på denne skatten.
 • Éin artikkel vart til 13 millionar. Eitt språk vart til 270. Hjelp oss med å ta vare på det vi har fått til.
 • Takk for at du bryr deg om å vere med på å samle og dele kunnskapen i verda. Hjelp oss no med å ta vare på denne skatten.
 • Vi skriv han. Vi deler han. Vi kan forbetre han. Lat oss no ta vare på han.
 • Den delte kunnskapen vår. Den delte skatten vår. Hjelp oss med å ta vare på han.

Phase 1 edit

 • KUNNSKAP FOR ALLTID
 • FRÅ FOLKET FOR ALLTID
 • WIKIPEDIA FOR ALLTID
 • FRI PROGRAMVARE FOR ALLTID
 • REKLAMEFRI FOR ALLTID
 • WIKIPEDIA FOR ALLTID
 • SAMARBEID FOR ALLTID
 • FRAMSTEG FOR ALLTID
 • WIKIPEDIA FOR ALLTID

Phase 2 edit

 • DETTE ER ALL KUNNSKAPEN VÅR
 • SLIK SER MENNESKET SITT POTENSIAL UT
 • DEN DELTE KUNNSKAPEN VÅR, DEN DELTE SKATTEN VÅR
 • DEL, ALLE SAMAN
 • FOR TIPP-TIPP-TIPP-TIPP-OLDEBARNA DINE (barnebarnet til barnebarnet av barnebarnet ditt)
 • FOR TIPP-TIPP-TIPP-TIPP-OLDEBARNA DINE (barnebarnet til barnebarnet av barnebarnet ditt)
 • SJÅ KVA DU HAR GJORT

Phase 3 edit

 • Talet på ulike språkversjonar av Wikipedia.
 • Hjelp til med å la det halde fram med å vekse. Wikipedia for alltid.
 • Tal artiklar på Wikipedia (i millionar).
 • 14 millionar
 • 25 millionar
 • Hjelp til med å la det halde fram med å vekse. Wikipedia for alltid.
 • Talet på Wikipedia-lesarar (i millionar).
 • 330 millionar
 • 500 millionar
 • Hjelp til med å la det halde fram med å vekse. Wikipedia for alltid.
 • Talet på bidragsytarar på Wikipedia (i tusen).
 • 100K (100 000)
 • 250K (250 000)
 • Hjelp til med å la det halde fram med å vekse. Wikipedia for alltid.

Phase 4 edit

 • «Det går aldri ein dag utan Wikipedia.»
Gjevar: Anonym
Dato: 22. august 2009
Klokka: 08:44
Sum: USD 30,00
Finn ut meir • Gje ei gåve no
 • «Eg gjev ikkje så mykje, men støtta mi er sannferdig.»
Gjevar: Yizhao Lang
Dato: 21. september 2009
Klokka: 16:22
Sum: USD 1,95
Finn ut meir • Gje ei gåve no
 • «Visdom — fri som i fridom … slik han skal vere.»
Gjevar: Tobias Domhan
Dato: 23. august 2009
Klokka: 19:59
Sum: EUR 10,00
Finn ut meir • Gje ei gåve no
 • «Utan wiki, ingen kunnskap. Å kjenne wiki, er å kjenne kunnskap.»
Gjevar: Sivaram Naveen
Dato: 6. september 2009
Klokka: 14:28
Sum: USD 10,00
Finn ut meir • Gje ei gåve no
 • «Alle burde bidra med noko for å halde Wikipedia reklamefritt.»
Gjevar: Anonym
Dato: 5. september 2009
Klokka: 20:56
Sum: USD 10,00
Finn ut meir • Gje ei gåve no
 • «Ein liten pris å betale for verdien av det ein får.»
Gjevar: Richard Egg
Dato: 6. september 2009
Klokka: 14:28
Sum: GBP 200
Finn ut meir • Gje ei gåve no
 • «Lat oss bruke denne gåva, all denne kunnskapen, til å få verda på rett kjøl.»
Gjevar: Timothy O’Connell
Dato: 5. september 2009
Klokka: 20:56
Sum: USD 50,00
Finn ut meir • Gje ei gåve no

Phase 5 edit

 • «Eg har tru på oss.»
 • «Eg visste de kunne klare det.»
 • «Det har slutta å berre vere ein nettstad for lenge sidan.»
 • «Det byrja med éin artikkel.»
 • Les gjerne:
Ein personleg appell frå
Wikipedia-grunnleggjar Jimmy Wales

Donation Pages edit

 • WIKIPEDIA FOR ALLTID
 • Det er her vi tek vare på Wikipedia, oppslagsverket som vert skrive av folket.
 • Wikipedia er eit ideelt prosjekt som eksisterer av éin grunn: den frie og opne delinga av kunnskap.
 • Gåvene dine held Wikipedia i gang.
 • Kva gjer Wikipedia i nærleiken av deg?
 • Wikimedia-rørsla har allereie gjort ein stor skilnad rundt om i verda.
 • Wikimedia byggjer eit internasjonalt nettverk av tilknytte organisasjonar.
 • Det er no 27 Wikipedia-avdelingar.
 • Finn ut meir
 • Wikipedia-grunnleggjar Jimmy Wales
«Det har slutta å berre vere ein nettstad for lenge sidan. For mange av oss, dei fleste av oss, har Wikipedia vorte ein uvurderleg del av kvardagen vår.»
 • Fortel oss di Wikipedia-historie.
 • Gje ei gåve i dag.
 • Gjevarkommentarar
 • «Eg er ein profesjonell ‘kunnskapsarbeidar’ og er ofte under tidspress. Eg har byrja å stole på Wikipedia når det gjeld smarte og detaljerte oversikter over ukjende emne.»
 • Les meir
 • OSS
 • Kva går pengane mine til?
 • Folk og teknologi. Sjølv om Wikipedia er ein av dei fem mest besøkte nettstadene i verda, har vi under 30 tilsette.
 • Finn ut meir
 • Gje ei gåve no
 • Wikipedia er eit ideelt prosjekt, og er avhengig av din personlige donasjon. Gi din gave nå.
 • Vel kor mykje du vil gje:
 • □ 35 USD □ 50 USD □ 75 USD □ 100 USD □ Anna [USD]
 • □ 250 USD □ 100 USD □ 75 USD □ 50 USD □ 35 USD □Anna [USD]


 • «Alle gåver på 100 dollar eller meir vil verte møtte dollar for dollar, i ein avgrensa tidsperiode. For å finne ut meir, klikk her.»
 • «Alle gåver på 100 dollar eller meir vil verte møtte av Omidyar Network i ein avgrensa tidsperiode. For å finne ut meir, klikk her.»
 • Vel betalingsmåte:
 • [Kredittkort – Visa, Mastercard, Amex]
 • [Paypal]
 • [Kredittkort]
 • □ Eg vil gjerne gje gåva mi til lokalavdelinga mi av Wikimedia.
 • Offentleg kommentar:
 • Har du ein tanke du vil dele med verda?
 • Skriv opptil 200 teikn her:
 • □ Oppgje namnet mitt ved sidan av kommentaren min.
 • □ Eg vil gjerne få e-postoppdateringar om Wikipedia og Wikimedia Foundation. Vi kjem aldri til å selje eller byte informasjon om deg. Retningslinjene våre for personvern kan ein finne her.
 • Betalingsdetaljar
 • Gjevarinformasjon
 • Førenamn
 • Mellomnamn
 • Etternamn
 • Adresselinje 1
 • Adresselinje 2
 • Gate
 • By
 • Delstat/område
 • Land
 • Postnummer
 • Kredittkort
 • Kortnummer
 • Utløpsdato
 • Tryggleikskode
 • E-post
 • Ver venleg og fyll ut dette feltet.
 • Kredittkortnummeret er ikkje gyldig.
 • Datoen har gått ut.
 • Tryggleikskoden er dei 3 sifra bak på kredittkortet.
 • Gjevarkommentarar

«Eg er ein profesjonell ‘kunnskapsarbeidar’ og er ofte under tidspress. Eg har byrja å stole på Wikipedia når det gjeld smarte og detaljerte oversikter over ukjende emne.»

 • Les meir

Thank You page edit

 • WIKIPEDIA FOR ALLTID
 • Tusen takk. Tenk om kvart og eitt av menneska i verda kunne få del i fri og full tilgang til all menneskeleg kunnskap. Gåva di vil hjelpe oss dit.
– Jimmy Wales, grunnleggjar av Wikipedia
 • Send denne e-posten til vener
 • Skriv inn e-postadresser
 • Namn:
 • Emne: Ver med på å støtte Wikipedia for alltid
 • Historia di: Tenk om kvart og eitt av menneska i verda kunne få del i fri og full tilgang til all menneskeleg kunnskap. Det var difor eg gav ei gåve til Wikimedia Foundation. Ver så snill å vere med på å støtte Wikipedia.
 • Send [BUTTON]
 • Fortel di Wikipedia-historie
 • Kva tyder «Wikipedia for alltid» for deg?
 • Namn:
 • By:
 • E-postadresse:
 • Historia di:
 • Send
 • Vis di støtte til Wikimedia
 • Last ned desse knappane og bannera til heimesida di, bloggen din eller Facebook-sida di.

Other lines to translate edit

 • Velgjerarliste
 • Målet til Wikimedia
 • Vedtekter
 • Styremedlemmer
 • Retningslinjer
 • Innsamling
 • Måtar å gje på
 • Gjevarkommentarar
 • Årlege rapportar
 • Openheit
 • Velgjerar
 • Lokalavdelingar
 • Gjevarhistorier
 • Gje ei gåve no
 • Gje ei gåve
 • Den delte kunnskapen vår
 • Den delte skatten vår.
 • Hjelp oss med å ta vare på han, no.