Fundraising 2009/core messages/cy


Top text edit

 • Sefydliad Wikimedia
 • Deunydd Ymgyrch Codi Arian Diwedd y Flwyddyn 2009

Notices edit

 • [Cuddio]
 • [Dangos]
 • Darllen ymhellach
 • Rhoi nawr
 • WICIPEDIA AM BYTH
 • Ein Trysorfa Gwybodaeth. Trysor i'w Rannu. Awn ati i'w ddiogelu.
 • Rydym wedi llunio a rhannu'r casgliad mwyaf erioed o wybodaeth. Awn ati nawr i ddiogelu'r drysorfa hon.
 • Aeth un cofnod yn 13 miliwn. Aeth un iaith yn 270. Helpwch ni i ddiogelu'r hyn a grewyd.
 • Diolch i chi am eich ymroddiad wrth gasglu gwybodaeth y byd at ei gilydd. Awn ati nawr i ddiogelu'r drysorfa hon.
 • Ysgrifennwn. Rhannwn. Cabolwn. Awn ati i'w ddiogelu.
 • Gwybodaeth a gasglwyd ar y cyd. Trysor i'w rannu. Awn ati i'w ddiogelu.

Phase 1 edit

 • BRAINT POB GWYBODAETH
 • NID BYD BYD HEB WYBODAETH
 • WICIPEDIA AM BYTH
 • FFYNHONELL AGORED AM BYTH
 • YN RHYDD O HYSBYSEBION AM BYTH
 • WICIPEDIA AM BYTH
 • GWEITHIWN YNGHYD
 • YMLAEN YR AWN
 • WICIPEDIA AM BYTH

Phase 2 edit

 • DYMA'N GWYBODAETH AR Y CYD
 • NERTH GWLAD EI GWYBODAETH
 • GORAU ARF, ARF DYSG
 • CYD-ARFOGWN A CHYD-RANNWN
 • I ORWYR EICH GORWYR
 • I ORWYRES EICH GORWYRES
 • DYMA BETH A WNAETHOCH

Phase 3 edit

 • Nifer yr ieithoedd y ceir Wicipedia ynddynt
 • Helpwn iddo dyfu fwyfwy. Wicipedia am byth.
 • Nifer erthyglau Wicipedia
 • 14 miliwn
 • 25 miliwn
 • Helpwn iddo dyfu fwyfwy. Wicipedia am byth.
 • Nifer darllenwyr Wicipedia.
 • 330 miliwn
 • 500 miliwn
 • Helpwn iddo dyfu fwyfwy. Wicipedia am byth.
 • Nifer awduron Wicipedia.
 • 100,000
 • 250,000
 • Helpwn iddo dyfu fwyfwy. Wicipedia am byth.

Phase 4 edit

 • “Does byth diwrnod heb Wicipedia.”
Rhoddwr: Di-enw
Dyddiad: 22 Awst 2009
Amser: 08:44
Cyfanswm: USD 30.00
Darllen ymhellach • Rhoi nawr
 • “Ychydig a roddaf ond mae fy nghefnogaeth yn ddidwyll.”
Rhoddwr: Yizhao Lang
Dyddiad: 21 Medi 2009
Amser: 16:22
Cyfanswm: USD 1.95
Darllen ymhellach • Rhoi nawr
 • “Doethineb - yn rhydd megis mewn rhyddid… fel ag a ddylai fod.”
Rhoddwr: Tobias Domhan
Dyddiad: 23 Awst 2009
Amser: 19:59
Cyfanswm: EUR 10.00
Darllen ymhellach • Rhoi nawr
 • “Dim Wici, Dim Gwybodaeth. Gwybod Wici, Gwybod Gwybodaeth.”
Rhoddwr: Sivaram Naveen
Dyddiad: 6 Medi 2009
Amser: 14:28
Cyfanswm: USD 10.00
Darllen ymhellach • Rhoi nawr
 • “Dylai pawb roi rhywfaint er mwyn cadw Wicipedia'n rhydd o hysbysebion.”
Rhoddwr: Di-enw
Dyddiad: 5 Medi 2009
Amser: 20:56
Cyfanswm: USD 10.00
Darllen ymhellach • Rhoi nawr
 • “Pris bach i dalu am beth gwerthfawr.”
Rhoddwr: Richard Egg
Dyddiad: 6 Medi 2009
Amser: 14:28
Cyfanswm: GBP 200
Darllen ymhellach • Rhoi nawr
 • “Defnyddiwn y rhodd hon, y wybodaeth yma i gyd, i wneud y byd yn iawn.”
Rhoddwr: Timothy O’Connell
Dyddiad: 5 Medi 2009
Amser: 20:56
Cyfanswm: USD 50.00
Darllen ymhellach • Rhoi nawr

Phase 5 edit

 • “Credaf ni.”
 • "Ro'wn i'n gwybod y gallech ei gwneud hi."
 • “Peidiodd â bod yn wefan yn unig ers oesoedd.”
 • “Dechreuodd gydag un cofnod.”
 • Darllenwch:
Apêl bersonol gan
Jimmy Wales, sylfaenydd Wicipedia

Donation Pages edit

 • WICIPEDIA AM BYTH
 • Dyma'r fan lle y diogelwn Wicipedia, y gwyddoniadur a ysgrifennwyd gan y bobl.
 • Prosiect di-elw yw Wicipedia ag un nod iddo: rhannu gwybodaeth yn rhydd ac yn agored.
 • Eich rhoddion sy'n cadw Wicipedia i fynd.
 • Pa weithgaredd sydd gan Wicipedia yn eich bro chi?
 • Mae mudiad Wikimedia eisoes wedi cael dylanwad cryf drwy'r byd i gyd.
 • Mae Wikimedia wrthi'n sefydlu rhwydwaith rhyngwladol o sefydliadau cysylltiedig.
 • Mae 27 o gymdeithasau rhanbarthol gan Wikimedia ar hyn o bryd.
 • Darllen ymhellach
 • Jimmy Wales, sylfaenydd Wicipedia
“Peidiodd â bod yn wefan yn unig ers oesoedd. I lawer ohonom, y rhan fwyaf ohonom, mae Wicipedia wedi dod yn ran annatod o fywyd pob dydd.”
 • Adroddwch eich hanes am Wicipedia wrthom.
 • Rhowch heddiw.
 • Sylwadau noddwyr
 • “Rwy'n gweithio ym myd “gweithio gyda gwybodaeth” ac yn aml yn gorfod gweithio'n gyflym i gwblhau gwaith mewn pryd – erbyn hyn rwy'n dibynnu ar Wicipedia i gael amlinelliad deallus a manwl o bynciau anghyfarwydd.”
 • Darllen ymhellach
 • Cwestiynau ac atebion
 • At beth aiff fy arian?
 • Pobl a thechnoleg. Er bod Wicipedia'n un o'r 5 gwefan sydd â'r mwyaf o ymwelwyr drwy'r byd ganddynt, cyflogwn llai na 30 o bobl.
 • Darllen ymhellach
 • Rhoddwch nawr
 • Mudiad sy'n gweithredu'n ddi-elw yw Wicipedia, ac mae'n dibynnu ar eich rhoddion unigol. Rhoddwch nawr, os gwelwch yn dda.
 • Dewiswch swm:
 • □ $35 □ $50 □ $75 □ $100 □ Arall [USD]
 • □ $250 □ $100 □ $75 □ $50 □ $35 □Arall [USD]


 • "Bydd pob rhodd o $100 neu ragor yn cael ei gyplysu gan rodd arall o'r un faint. Am gyfnod cyfyngedig. I wybod rhagor am hyn, pwyswch yma."
 • “Caiff rhoddion o $100 neu ragor eu cyplysu gan rodd arall o'r un faint gan Omidyar Network, am gyfnod penodedig. I wybod rhagor am hyn, pwyswch yma.”
 • Dewiswch fodd eich talu:
 • [Cerdyn credyd – Visa, Mastercard, Amex]
 • [Paypal]
 • [Cerdyn credyd]
 • □ Hoffwn i'm rhodd fynd at fy sefydliad Wikimedia rhanbarthol
 • Sylwadau i'w cyhoeddi:
 • Hoffech chi ddweud rhywbeth ar goedd?
 • Rhowch hyd at 200 nod fan hyn:
 • □ Rhowch fy enw wrth ymyl fy sylw, os gwelwch yn dda.
 • □ Rwy'n cytuno i dderbyn newyddion e-bost am Wicipedia a Sefydliad Wikimedia. Ni fyddwn byth yn gwerthu nac yn masnachu'ch manylion personol. Gallwch weld ein polisi preifatrwydd ar gyfer noddwyr fan hyn.
 • Manylion talu
 • Gwybodaeth am y rhoddwr
 • Enw Cyntaf
 • Enw Canol
 • Enw Olaf
 • Llinell 1af y Cyfeiriad
 • 2il Linell y Cyfeiriad
 • Stryd
 • Tref
 • Sir/Rhanbarth
 • Gwlad
 • Côd post
 • Cerdyn Credyd
 • Rhif y Cerdyn
 • Dyddiad Dod i Ben
 • Côd diogeledd
 • E-bost
 • Llenwch y blwch hwn os gwelwch yn dda.
 • Mae rhif y cerdyn credyd wedi dirymu.
 • Mae'r dyddiad wedi dod i ben.
 • Y rhif 3 digid ar du cefn eich cerdyn credyd yw'r côd diogeledd.
 • Sylwadau'r noddwyr
 • “Rwy'n gweithio ym myd “gweithio gyda gwybodaeth” ac yn aml yn gorfod gweithio'n gyflym i gwblhau gwaith mewn pryd – erbyn hyn rwy'n dibynnu ar Wicipedia i gael amlinelliad deallus a manwl o bynciau anghyfarwydd.”
 • Darllen rhagor

Thank You page edit

 • WICIPEDIA AM BYTH
 • Diolch. Dychmygwch fyd lle mae pob person yn medru cyfranogi o fynediad rhydd a llwyr at holl wybodaeth y ddynolryw. Mae eich rhodd yn ein cynorthwyo i nesau at y nod.
- Jimmy Wales, Sefydlydd Wicipedia
 • Anfon yr e-bost hwn at ffrindiau
 • Gosodwch y cyfeiriadau e-bost
 • Enw:
 • Pwnc: Ymunwch â mi wrth gefnogi Wicipedia Am Byth
 • Eich hanes: Dychmygwch fyd lle mae pob person yn medru cyfranogi o fynediad rhydd a llwyr at holl wybodaeth y ddynolryw. Dyna pam y cyfranais at Sefydliad Wikimedia. Ymunwch â mi i gynnal Wicipedia.
 • Anfon [BUTTON]
 • Adroddwch eich hanes am Wicipedia wrthom
 • Beth mae Wicipedia Am Byth yn golygu i chi?
 • Enw:
 • Tref:
 • E-bost:
 • Eich hanes:
 • Anfon
 • Dangoswch eich cefnogaeth o Wikimedia
 • Download these buttons and banners for your website, blog, or Facebook page.

Other lines to translate edit

 • Rhestr Cymwynaswyr Anrhydeddus
 • Amcanion Wikimedia
 • Isddeddfau
 • Aelodau'r Bwrdd
 • Polisïau
 • Codi Arian
 • Moddau Rhoi
 • Sylwadau Noddwyr
 • Adroddiadau Blynyddol
 • Eglurdeb
 • Cymwynaswyr
 • Rhanbarthau
 • Hanesion y noddwyr
 • Rhoi Nawr
 • Rhowch
 • Ein Trysorfa Gwybodaeth
 • Trysor i'w Rannu.
 • Awn ati i'w ddiogelu.