This page is a translated version of the page ContribuLing 2023 and the translation is 100% complete.

Giới thiệu

 

Gần một nửa ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới được UNESCO coi là dễ bị tổn thương hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, một trong những yếu tố chính quyết định sự tồn tại của một ngôn ngữ thiểu số chính là sự hiện diện của các công cụ kỹ thuật số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày: bàn phím, công cụ nhận dạng giọng nói, công cụ tìm kiếm, v.v. Sự phát triển của các công cụ này đòi hỏi phải số hóa các khối lượng lớn dữ liệu ngôn ngữ (chẳng hạn như từ vựng, từ điển, văn bản nói và viết, bản thể học, v.v.), do đó có liên quan đến sự đóng góp của người nói. Nhiều dự án đã được bắt đầu những năm gần đây để tạo điều kiện thuận lợi cho sự đóng góp đó, trong số đó có nhiều dự án đã được trình bày trong các ấn bản trước của ContribuLing. Với sự tồn tại của các nền tảng này, một số vấn đề về phương pháp phát sinh:

 • Những chiến lược nào nên được áp dụng để khuyến khích sự đóng góp tích cực từ người nói?
 • Chúng ta nên sử dụng dữ liệu đã thu thập như thế nào để tạo ra các công cụ phù hợp với nhu cầu của cộng đồng người nói?

Sự kiện

Phiên bản năm 2023 của hội nghị ContribuLing, được đồng tổ chức bởi INALCO, Wikimédia FranceBULAC, sẽ diễn ra trực tuyến và tại Paris (Pháp) vào ngày 12 tháng 5 năm 2023. Phiên bản lần thứ ba này khuyến khích các đề xuất tập trung vào các vấn đề về phương pháp đóng góp, trong khi vẫn để ngỏ cho bất kỳ đề xuất nào nhằm tăng cường sự hiện diện kỹ thuật số của các ngôn ngữ thiểu số.

Mẫu đăng ký

Để tham dự hội nghị này, vui lòng điền vào biểu mẫu này.

Ủy ban Tổ chức

 • Adélaïde Calais (Wikimédia France)
 • Johanna Cordova (Inalco / ERTIM / Sorbonne Université)
 • Nonhouegnon Letchede (Idemi Africa)
 • Pierre Magistry (Inalco / ERTIM)
 • Damien Nouvel (Inalco / ERTIM)
 • Tristan Pertegal (BULAC)
 • Juliette Pinçon (BULAC)
 • Lucas Prégaldiny (Wikimédia France / Lingua Libre)
 • Jhonnatan Rangel Murueta (CNRS, Inalco / Sedyl)
 • Anass Sedrati (Wikimedia MA)
 • Bastien Sepúlveda (Inalco)
 • Emma Vadillo Quesada
 • Ilaine Wang (Inalco / ERTIM)

Các đối tác

Xem thêm