วิกิพีเดีย

This page is a translated version of the page Wikipedia and the translation is 59% complete.

Note: the name "Wikipedia" is often confused with several other, similar, names; please see the glossary for an explanation of these.

สำหรับรายละเอียดของสถิติ ดูที่ List of Wikipedias

สัญลักษณ์วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์วิกิพีเดียภาษาไทย

The project began with the English-language Wikipedia on January 15, 2001. On March 16, 2001, it was joined by German Wikipedia, and shortly afterwards by many other languages. Large efforts are underway to highlight the international nature of the project.

As of May 2024, there are 328 Wikipedias which have over 100 articles, 171 of which have over 10,000 articles, and 71 of which have over 100,000 articles.

As of May 2024, there are 342 language editions of Wikipedia, which collectively have 62,991,424 articles.

Milestones

On 20 September 2004 Wikipedia reached a total of 1,000,000 articles in more than 100 languages.

The English Wikipedia hit 1,000,000 articles on 1 March 2006, 2,000,000 articles on 9 September 2007, 3,000,000 articles on 17 August 2009, 4,000,000 articles on 13 July 2012, 5,000,000 articles on 1 November 2015, and 6,000,000 articles on 23 January 2020.

Following the English-language Wikipedia, the German (27 December 2009), French (21 September 2010), Dutch (17 December 2011), Italian (23 January 2013), Russian (11 May 2013), Spanish (16 May 2013), Swedish (15 June 2013)[1], Polish (24 September 2013), Waray (8 June 2014), Vietnamese (15 June 2014), Cebuano (16 July 2014)[1], Japanese (19 January 2016), Chinese (13 April 2018), Portuguese (26 June 2018), Arabic (17 November 2019), Ukrainian (22 March 2020), Egyptian Arabic (28 July 2020) and Persian editions (22 April 2024) each have more than 1,000,000 articles.

On 5 September 2015, the Swedish Wikipedia hit 2,000,000 articles followed by the Cebuano Wikipedia on 14 February 2016,[1] by the German Wikipedia on 19 November 2016, by the French Wikipedia on 8 July 2018 and by the Dutch Wikipedia on 8 March 2020.

เมื่อ 27 เมษายน ค.ศ. 2016 วิกิพีเดียสวีเดน ยอด 3,000,000 บทความ[1]

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017 วิกิพีเดียเซบัวโน่ ยอด 4,000,000 บทความ[1]

เมื่อ 8 สิงหาคม ค.ศ. 2017 วิกิพีเดียเซบัวโน่ ยอด 5,000,000 บทความ[1]

On 14 October 2021, the Cebuano Wikipedia hit 6,000,000 articles.[1]

In 2004 Wikipedia won the Webby Award for "Community" and the Prix Ars Electronica for "Digital Community". In 2015, the Erasmus Prize was awarded to the Wikipedia community collectively.

ภาษาต่างๆ

หนังสือเกี่ยวกับวิกิพีเดีย

ดูเพิ่ม

หมายเหตุ

  1. a b c d e f g ในบางโครงการที่เล็กและชุมชนที่อ่อนแอสามารถเติบโตขึ้นได้ด้วยเนื้อหาที่น้อยจากการสร้างบทความโดยบอท ตัวอย่างที่ดีที่สุดของประเด็นนี้ คือ วิกิพีเดีย สวีเดนและเซบัวโน ดูเพิ่ม Proposals for closing Cebuano Wikipedia ในเดือน ตุลาคม ค.ศ. 2017