וויקימעדיע פונדאציע וואלן 2013/וויילער בליצפאסט

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections 2013/Voter e-mail and the translation is 82% complete.

וויקימעדיע פונדאציע וואלן 2013

טייערער $USERNAME,

איר זענט בארכעטיקט צו וויילן אין די 2013 וואלן פאר דער וויקימעדיע פונדאציע, וואס אפערירט פראיעקטן ווי וויקיפעדיע. איר קענט וויילן פאר קאנדידאטן אין די פאלגנדע אמטן:

קוראטאריום

דער קוראטאריום איז דער באשליסן־קערפערשאפט וואס איז ענדלעך פאראנטווארטלעך פאר דער לאנגצייטיקער אנטוויקלונג פון דער פונדאציע. דעריבער זיכט ברייטן איינגאב אין זיין וויילן. מען דארף באזעצן דריי ערטער.

געלט־טיילן קאמיטעט (FDC)

The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are two positions being filled.

געלט־טיילן קאמיטעט (FDC) אמבודסמאן

The FDC Ombud receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled.

די שטים פאזע דויערט פון 00:00 8טן יוני ביז 23:59 יוני 22טן. נאך אינפארמאציע וועגן די וואלן קען מען טרעפן ביי <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikimedia_Foundation_elections_2013>. כדי זיך אראפנעמען פון ווייטערער נאטיפיקאציע, גיט צו אייער באניצער־נאמען ביי <https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list>