Wikimedia Foundation elections/2021/Candidate Requirements/pl

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/Candidate Requirements and the translation is 100% complete.

The election ended 31 sierpnia 2021. No more votes will be accepted.
The results were announced on 7 września 2021. Please consider submitting any feedback regarding the 2021 election on the elections' post analysis page.

Wikimedia-logo black.svg
Wybory 2021 do Rady Powierniczej
Strona główna
Kandydaci
Voting information
Single Transferable Vote
Wyniki
Dyskusje
Najczęściej zadawane pytania
Pytania
Organizacja
Tłumaczenie
Dokumentacja
Ten szablon: pokaż · dyskusja · edytuj

Wybór kandydatów do Rady przebiega w zgodzie z tzw. duty of care. Członkowie Rady działają w sposób świadomy, dokładny, w sposób, w jaki działać powinna każda przezorna osoba. Zasada dotyczy uważnego doboru członków Rady - z których żaden nie powinien przynosić Radzie złej sławy.

Kandydaci powinni zapoznać się z podręcznikiem dla członków Rady, jak też prawnymi i powierniczymi zobowiązaniami stojącymi przed członkami przed złożeniem swojego zgłoszenia.

Role i odpowiedzialność członków Rady

Rada Powiernicza nadzoruje działania Fundacji Wikimedia. Jej członkowie zapewniają dobre zarządzanie Fundacją - bezpośrednio przez dyrektora wykonawczego, pośrednio przez pracowników Fundacji. Członkowie Rady nie zajmują się codziennymi działaniami Fundacji, zamiast tego podejmując decyzje wysokiego szczebla, monitorując działania i kierując Fundacją.

Odpowiedzialność członków Rady to:

 • podejmowanie decyzji dotyczących celów i zasad strategicznych oraz organizacyjnych
 • monitorowanie działań, ryzyka, kwestii finansowych i dotyczących zgodności z prawem w Fundacji
 • wspieranie Dyrektora Wykonawczego i pracowników wysokiego szczebla posiadaną wiedzą i doświadczeniem
 • komunikowanie społecznościom ruchu Wikimedia roli i odpowiedzialności Rady

Rada stanowi prawny i etyczny "kręgosłup" organizacji. Jest też odpowiedzialna za zapewnienie i utrzymanie różnorodności w swoich szeregach. Członkowie Rady muszą zawsze działać w interesie Fundacji. Mogą oni pochodzić z nominacji społeczności, acz po wstąpieniu w szeregi Rady nie są przedstawicielami społeczności.

Więcej o roli Rady znaleźć można w podręczniku Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia

Uprawnienia

Kandydaci muszą być przygotowani na wypełnianie obowiązków w Radzie oraz jej komitetach. W skład obowiązków wchodzi składanie zapytań, podejmowanie decyzji i uczestnictwo w spotkaniach Rady. Bierne prawo wyborcze do Rady jest takie samo jak czynne prawo wyborcze z dodatkowymi wymaganiami:

 • kandydat nie może być skazany za przestępstwo lub przewinienie z nieuczciwości lub oszustwa
 • kandydat nie może być osobą pozbawioną funkcji w organizacji pozarządowej z powodu uchybień zarządczych lub obyczajowych
 • w momencie zgłoszenia kandydatury lub wyboru, kandydat nie może być zablokowany w żadnym projekcie Wikimedia na okres równy lub dłuższy od 30 dni
 • w przypadku głosujących: pierwsza edycja w projektach Wikimedia musi zostać dokonana przed 9 czerwca 2019
 • w formularzu zgłoszenia kandydat musi podać swoje imię i nazwisko

Członkostwo w Radzie Powierniczej pod pseudonimem nie jest możliwe, gdyż dane członków Rady są publiczne.

 • kandydat musi mieć ukończone 18 lat i być osobą pełnoletnią w myśl przepisów kraju zamieszkania
 • kandydat musi przedstawić Fundacji dokument stwierdzający tożsamość i pełnoletniość
 • w przypadku wybrania do Rady, kandydat musi zrezygnować z piastowanych funkcji lub zatrudnienia w Fundacji Wikimedia czy jej organizacjach afiliowanych.

Wymagania dotyczące kandydowania

 1. Niedozwolone jest zamieszczanie linków do zgłoszonej kandydatury w listach poparcia lub na innych platformach, jak też zawieranie sojuszów wyborczych celem obsadzenia razem kilku miejsc
 2. Zgłoszenia przyjmowane są między godz. 00:00 9 czerwca 2021 (UTC) a 23:59, 29 czerwca 2021 (UTC). Modyfikacja zgłoszeń możliwa jest 3 dni po ich opublikowaniu lub do końca okresu ich przyjmowania - 23:59, 29 czerwca 2021 (UTC). Poza tymi ramami czasowymi dopuszczalne są jedynie drobne korekty językowe lub tłumaczeniowe.
 3. Dokument stwierdzający tożsamość należy przedstawić przed godziną 23:59, 29 czerwca 2021 (UTC). W tym celu, z kandydatami kontaktować się będzie członek komisji wyborczej.

Kandydaci, którzy nie zastosują się do powyższych wytycznych i ram czasowych zostaną zdyskwalifikowani.

Przedstawienie dokumentu stwierdzającego tożsamość

Kandydaci na członków Rady muszą przedstawić dokument stwierdzający tożsamość i pełnoletniość. Dopuszcza się okazanie kopii jednego z poniższych dokumentów:

 • prawo jazdy
 • paszport
 • inny oficjalnie wydany dokument poświadczający nazwisko i wiek

Kopię dokumentu przesłać należy pocztą elektroniczną na adres secure-info wikimedia.org.

Fundacja może podjąć kontakt z wybranymi kandydatami, którzy zostali nominowani do Rady, występując o dodatkowe informacje celem przeprowadzenia dodatkowego sprawdzenia przeszłości.

Jak zgłosić kandydaturę?

Jeśli spełniasz wymagania, możesz zgłosić swoją kandydaturę.