Wikimedia Foundation elections/2021/Candidate Requirements/pl

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2021/Candidate Requirements and the translation is 100% complete.

The election ended 31 sierpnia 2021. No more votes will be accepted.
The results were announced on 7 września 2021. Please consider submitting any feedback regarding the 2021 election on the elections' post analysis page.

Wybór kandydatów do Rady przebiega w zgodzie z tzw. duty of care. Członkowie Rady działają w sposób świadomy, dokładny, w sposób, w jaki działać powinna każda przezorna osoba. Zasada dotyczy uważnego doboru członków Rady - z których żaden nie powinien przynosić Radzie złej sławy.

Wybory 2021 do Rady Powierniczej
Strona główna
Kandydaci
Voting information
Single Transferable Vote
Wyniki
Dyskusje
Najczęściej zadawane pytania
Pytania
Organizacja
Tłumaczenie
Dokumentacja
Ten szablon: pokaż · dyskusja · edytuj

Kandydaci powinni zapoznać się z podręcznikiem dla członków Rady, jak też prawnymi i powierniczymi zobowiązaniami stojącymi przed członkami przed złożeniem swojego zgłoszenia.

Role i odpowiedzialność członków Rady

Rada Powiernicza nadzoruje działania Fundacji Wikimedia. Jej członkowie zapewniają dobre zarządzanie Fundacją - bezpośrednio przez dyrektora wykonawczego, pośrednio przez pracowników Fundacji. Członkowie Rady nie zajmują się codziennymi działaniami Fundacji, zamiast tego podejmując decyzje wysokiego szczebla, monitorując działania i kierując Fundacją.

Odpowiedzialność członków Rady to:

 • podejmowanie decyzji dotyczących celów i zasad strategicznych oraz organizacyjnych
 • monitorowanie działań, ryzyka, kwestii finansowych i dotyczących zgodności z prawem w Fundacji
 • wspieranie Dyrektora Wykonawczego i pracowników wysokiego szczebla posiadaną wiedzą i doświadczeniem
 • komunikowanie społecznościom ruchu Wikimedia roli i odpowiedzialności Rady

Rada stanowi prawny i etyczny "kręgosłup" organizacji. Jest też odpowiedzialna za zapewnienie i utrzymanie różnorodności w swoich szeregach. Członkowie Rady muszą zawsze działać w interesie Fundacji. Mogą oni pochodzić z nominacji społeczności, acz po wstąpieniu w szeregi Rady nie są przedstawicielami społeczności.

Więcej o roli Rady znaleźć można w podręczniku Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia

Uprawnienia

Kandydaci muszą być przygotowani na wypełnianie obowiązków w Radzie oraz jej komitetach. W skład obowiązków wchodzi składanie zapytań, podejmowanie decyzji i uczestnictwo w spotkaniach Rady. Bierne prawo wyborcze do Rady jest takie samo jak czynne prawo wyborcze z dodatkowymi wymaganiami:

 • kandydat nie może być skazany za przestępstwo lub przewinienie z nieuczciwości lub oszustwa
 • kandydat nie może być osobą pozbawioną funkcji w organizacji pozarządowej z powodu uchybień zarządczych lub obyczajowych
 • w momencie zgłoszenia kandydatury lub wyboru, kandydat nie może być zablokowany w żadnym projekcie Wikimedia na okres równy lub dłuższy od 30 dni
 • w przypadku głosujących: pierwsza edycja w projektach Wikimedia musi zostać dokonana przed 9 czerwca 2019
 • w formularzu zgłoszenia kandydat musi podać swoje imię i nazwisko

Członkostwo w Radzie Powierniczej pod pseudonimem nie jest możliwe, gdyż dane członków Rady są publiczne.

 • kandydat musi mieć ukończone 18 lat i być osobą pełnoletnią w myśl przepisów kraju zamieszkania
 • kandydat musi przedstawić Fundacji dokument stwierdzający tożsamość i pełnoletniość
 • w przypadku wybrania do Rady, kandydat musi zrezygnować z piastowanych funkcji lub zatrudnienia w Fundacji Wikimedia czy jej organizacjach afiliowanych.

Wymagania dotyczące kandydowania

 1. Niedozwolone jest zamieszczanie linków do zgłoszonej kandydatury w listach poparcia lub na innych platformach, jak też zawieranie sojuszów wyborczych celem obsadzenia razem kilku miejsc
 2. Zgłoszenia przyjmowane są między godz. 00:00 9 czerwca 2021 (UTC) a 23:59, 29 czerwca 2021 (UTC). Modyfikacja zgłoszeń możliwa jest 3 dni po ich opublikowaniu lub do końca okresu ich przyjmowania - 23:59, 29 czerwca 2021 (UTC). Poza tymi ramami czasowymi dopuszczalne są jedynie drobne korekty językowe lub tłumaczeniowe.
 3. Dokument stwierdzający tożsamość należy przedstawić przed godziną 23:59, 29 czerwca 2021 (UTC). W tym celu, z kandydatami kontaktować się będzie członek komisji wyborczej.

Kandydaci, którzy nie zastosują się do powyższych wytycznych i ram czasowych zostaną zdyskwalifikowani.

Przedstawienie dokumentu stwierdzającego tożsamość

Kandydaci na członków Rady muszą przedstawić dokument stwierdzający tożsamość i pełnoletniość. Dopuszcza się okazanie kopii jednego z poniższych dokumentów:

 • prawo jazdy
 • paszport
 • inny oficjalnie wydany dokument poświadczający nazwisko i wiek

Kopię dokumentu przesłać należy pocztą elektroniczną na adres secure-info wikimedia.org.

Fundacja może podjąć kontakt z wybranymi kandydatami, którzy zostali nominowani do Rady, występując o dodatkowe informacje celem przeprowadzenia dodatkowego sprawdzenia przeszłości.

Jak zgłosić kandydaturę?

Jeśli spełniasz wymagania, możesz zgłosić swoją kandydaturę.