Wikimedia Foundation elections/2017/Cập nhật/Email bầu cử HĐQT

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Updates/Board voter email and the translation is 100% complete.

Kính gửi $USERNAME,

Quý vị đủ tư cách để bầu chọn trong cuộc bầu chọn Hội Đồng Ủy Viên Quản Trị của Quỹ Wikimedia 2017, điều hành các dự án như $ACTIVEPROJECTs. Hội Đồng Ủy Viên Quản Trị là cơ quan đưa ra quyết định chịu trách nhiệm cuối cùng cho sự phát triển bền vững lâu dài của Quỹ, vì vậy chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của quý vị cho cuộc bầu chọn.

Giai đoạn bầu chọn kéo dài từ 00:00 UTC ngày 1 tháng 5 tới 23:59 UTC ngày 14 tháng 5. Để bầu chọn, hãy truy cập phần <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:SecurePoll/vote/341?setlang=vi&uselang=vi>. Thêm thông tin về cuộc bầu chọn này có thể được tìm thấy tại <https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation_elections/2017/Board_of_Trustees>. Để không phải nhận các thông báo sau này, vui lòng thêm tên đăng nhập của quý vị vào <https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_nomail_list>.

Có lẽ bạn cũng cần biết rằng, trong tuần này, phong trào Wikimedia đang tiến hành vòng đàm phán thứ hai của Chiến lược 2030 của Wikimedia. Trong chu kỳ thảo luận đầu tiên <https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Cycle_1/Report> các thành viên cộng đồng từ các nhóm cộng đồng dự án Wikipedia và cộng đồng, các chi nhánh và các nhóm có tổ chức khác đã đóng góp hơn 1800 bản tuyên bố. Trong chu kỳ hiện tại <https://meta.wikimedia.org/wiki/Strategy/Wikimedia_movement/2017/Cycle_2>, Bạn được mời thảo luận về các chủ đề chính được rút ra từ hướng dẫn của cộng đồng, tập trung vào phúc lợi của cộng đồng, vai trò của công nghệ và cách suy nghĩ về kiến thức trong tương lai. Hãy giúp chúng tôi hình thành khuôn khổ tương lai của Wikimedia Foundation, cộng đồng của nó và các nhóm liên kết trên toàn thế giới.