ਵਿਕੀਡਾਟਾ

This page is a translated version of the page Wikidata and the translation is 46% complete.
Wikidata-logo-en.svg

Wikidata (www.wikidata.org) aims to create a free knowledge base about the world that can be read and edited by humans and machines alike. It will provide data in all the languages of the Wikimedia projects and allow for the central access to data in a similar vein as Wikimedia Commons does for media files. Wikidata is a new Wikimedia hosted and maintained project.

The initial development of the project is funded with a generous donation by the Allen Institute for Artificial Intelligence [ai]2, the Gordon and Betty Moore Foundation, and Google, Inc.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

  • Wikidata.org – this is the production website.
  • Wikidata test site
  • Introduction – offers a non-technical introduction to the goals of the Wikidata project proposal.
  • FAQ – answers some of the most frequently asked questions.
  • Development – offers an overview of the current development work.
  • Contribute – shows how you can help.
  • Glossary – is a list of terms used around Wikidata and their explanation.

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:

  1. ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
  2. ਸਾਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ
  3. ਵਿਕੀਡਾਟਾ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਰਨੀ

ਹਾਲਤ

We are posting regular summaries of the activities around Wikidata on Status updates.

Size

Wikidata is currently the largest Wikimedia project, with over 90 million content pages.