Powszechne Zasady Postępowania/Wytyczne egzekwowania/Głosowanie

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement guidelines/Voting and the translation is 93% complete.
Powszechne Zasady Postępowania


Wytyczne Egzekwowania PZP zostały poddane pod głosowanie społeczności, które odbyło się w dniach 7–21 marca 2022 roku za pośrednictwem narzędzia SecurePoll. Jest to następstwem zakończenia prac nad Wytycznymi oraz ostatniego ogłoszenia Rady Powierniczej wspierającego ratyfikację dokumentu bezpośrednio przez społeczność. Ratyfikacja Wytycznych Egzekwowania jest niezbędna do sfinalizowania procesów i działań związanych z Powszechnymi Zasadami Postępowania. Zobacz też wyniki głosowania oraz ogłoszenie wyników.

Uprawnieni wyborcy będą mieli możliwość poparcia lub odrzucenia Wytycznych Egzekwowania oraz dodania komentarza na temat tych Wytycznych. Zachęca się użytkowników do informowania swoich społeczności o Wytycznych, aby głosujący reprezentowali szeroki wachlarz potrzeb społeczności. Szczegóły dotyczące procesu głosowania można znaleźć na stronie informacyjnej dla głosujących. Możesz przeczytać więcej na temat PZP i ich Wytycznych Egzekwowania.

Co jest głosowane? – Wytyczne Egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania

Wytyczne Egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania zostały stworzone w celu egzekwowania przepisów Powszechnych Zasad Postępowania, których tekst został wcześniej zatwierdzony przez Radę Powierniczą. Wytyczne Egzekwowania obejmują działania prewencyjne, wykrywanie, prowadzenie dochodzeń oraz inne działania mające na celu przeciwdziałanie naruszeniom PZP. Egzekwowaniem przepisów będzie się nadal zajmować społeczność, a PZP będzie stanowić punkt odniesienia dla oceny zachowania.

Wytyczne Egzekwowania PZP składają się z dwóch części:

 • Działania prewencyjne
  • m.in. promowanie świadomości o PZP, rekomendowanie szkoleń
 • Działania responsywne
  • Określenie procesu składania zgłoszeń
  • Rozpatrywanie zgłoszonych naruszeń
  • Zapewnienie zasobów dla spraw dotyczących zgłoszonych naruszeń
  • Wyznaczanie działań wykonawczych w przypadku wykrycia naruszeń

Zostanie utworzony nowy globalny komitet pod nazwą Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). U4C ma być ostatecznym decydentem w przypadku, gdy lokalne organy nie będą w stanie egzekwować Powszechnych Zasad Postępowania. U4C będzie podobny do innych organów decyzyjnych, takich jak Komitety Arbitrażowe i Komitet Afiliacyjny. Komitet ten będzie składał się z członków społeczności wolontariuszy, pracowników Wikimedia Foundation oraz pracowników afiliantów.

Więcej informacji na temat Wytycznych Egzekwowania można znaleźć tutaj.

Dlaczego głosowanie w sprawie ratyfikacji Wytycznych jest ważne? – Dlaczego powinieneś zagłosować?

Ratyfikacja Wytycznych Egzekwowania jest niezbędna do sfinalizowania procesów i działań związanych z PZP. Głosowanie nad Wytycznymi ma na celu ocenę poparcia społeczności dla PZP oraz zebranie informacji zwrotnych, jeśli głosujący mają zastrzeżenia do obecnej propozycji. Ważne jest, aby poprzez swój głos przedstawić swoje poglądy. Jeśli głosujesz na "nie", ważne jest, abyś podzielił się informacją, która część (lub części) Wytycznych budzi Twoje zastrzeżenia i dlaczego.

Głosowanie ma na celu:

 • Zapewnienie się, że poglądy Twojego projektu Wikimedia są reprezentowane w globalnym głosowaniu
 • Pomoc w wyjaśnieniu, które części wytycznych budzą zastrzeżenia i dlaczego (jeśli w ogóle)