This page is a translated version of the page Threats of harm and the translation is 100% complete.
Deze pagina bevat advies aan gebruikers die te maken krijgen met personen die op de projecten van Wikimedia ermee dreigen zichzelf of anderen fysiek letsel aan te doen (bijvoorbeeld dreigen met zelfdoding of -verminking).
Verwijzing:
HARM

OPMERKING van WMF Trust and Safety: Vanaf juni 2023 is het ons ter ore gekomen dat sommige berichten die naar emergency@ zijn verzonden, in onze spam zijn terechtgekomen. Dit lijkt een backend-probleem te zijn met onze e-mailprovider en we bekijken het probleem. Als u niet binnen 1 uur een reactie op uw bericht ontvangt, stuur dan een bericht naar ca(_AT_)wikimedia.org. Bedankt. JKoerner (WMF) (talk) 16:13, 7 June 2023 (UTC)[reply]

Deze pagina schetst de procedure voor het omgaan met dergelijke kwesties, en bedreigingen van fysieke schade, inclusief zelfbeschadiging, en vormt een aanvulling op het juridisch beleid van de Foundation over dit onderwerp. Het is niet van toepassing op niet-fysieke vormen van schade in de echte wereld, zoals intimidatie of outing.

Neem elke melding serieus.

Behandel alle bedreigingen serieus. Neem niet zelf vast dat een schijnbare dreiging een grap of trollen is. Het is beter om het zekere voor het onzekere te nemen.

Hoewel personen die over zelfmoord praten misschien nu niet suïcidaal zijn, kunnen sommige van die mensen wel actief suïcidaal worden. Hetzelfde kan gelden voor dreigementen van geweld. Behandel alle berichten serieus en handel zoals je zou doen in een echte noodsituatie.

Contacteer de Wikimedia Foundation

Zodra je een claim of dreiging ziet van fysiek letsel aan personen ("Ik ga mezelf vermoorden"; "Ik ga Persoon vermoorden"; "Ik ga jou vermoorden") of eigendommen ("Ik ga je school opblazen"), neem dan onmiddellijk contact op met de kantoormedewerkers van de Wikimedia Foundation op dit speciale e-mailadres: emergency wikimedia org, dat automatisch doorschakelt naar een getraind team van medewerkers dat beschikbaar is om te reageren op deze incidenten, zelfs buiten de normale kantooruren. De Wikimedia Foundation heeft intern beleid voor kantooracties, zoals het "On-Wiki Threat Protocol", dat zowel in eigen land in de Verenigde Staten als internationaal van toepassing is. E-mails die naar andere adressen of naar medewerkers van de Foundation worden gestuurd, kunnen mogelijk niet tijdig worden ontvangen, of het antwoord kan vertraagd zijn; dit e-mailadres is dus het voorkeurscontactpunt voor dergelijke incidenten en zal een bijna onmiddellijke ontvangstbevestiging opleveren. (Opgelet: op e-mails die naar dit adres worden gestuurd voor niet-spoedeisende gevallen wordt mogelijk niet gereageerd. Als je hulp van een andere aard nodig hebt, kunnen zij je niet helpen).

Neem contact op met een beheerder

Behalve in randgevallen en andere gevallen die gezond verstand vereisen, zoals wanneer een beheerder zelf de bron van een bedreiging is, moet je ook "onmiddellijk contact opnemen met de dichtstbijzijnde aangewezen beheerder" voor je plaatselijke wiki.

"Beheerder" is hier gedefinieerd als het hoogste gezagsorgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op jouw wiki, een orgaan dat typisch wordt beheerst door lokaal beleid en richtlijnen; bijvoorbeeld een Arbitragecommissie en/of een intern team van aangestelde CheckUsers en Oversighters. Als er geen ArbCom proces is, kan de "beheerders rol worden gedelegeerd naar lokale bureaucraten, of een andere speciale groep zoals bepaald door het lokale beleid; en als er geen lokale bureaucraten zijn, kan de "beheerders rol worden gedelegeerd naar lokale moderatoren, of een andere speciale groep zoals bepaald door het lokale beleid. En tenslotte, als er geen lokale leden van jouw gemeenschap verkozen zijn om geavanceerde rechten te bekleden, of zij kunnen inactief zijn of de posities slechts tijdelijk bekleden, kun je een steward contacteren om als lokale "beheerder" te dienen.

Aanbevolen communicatie voor het krijgen van een snelle reactie zijn:

  • Het privé e-mailen van een beheerder via Special:EmailUser.
  • Gebruik van de IRC chat kanalen voor real-time communicatie.
  • Als het nodig is, vraag dan request oversight voor de revisies, aangezien deze vaak persoonlijke informatie bevatten.

Beheerders moeten contact opnemen met andere functionarissen, ook als zij zelf een dergelijke dreiging ontdekken. Andere functionarissen kunnen wellicht doeltreffender hulp bieden, en een bredere bekendmaking is de sleutel tot het mobiliseren van een dergelijke inspanning.

Praktische handelingen

Overweeg om degenen die dreigen met geweld "tegen anderen" te blokkeren, waarbij hun toegang tot de chatpagina en e-mail wordt ontzegd. Echter, als het een dreigement van "zelfmoord of zelfbeschadiging" is, moet discretie worden gebruikt om te bepalen of blokkeren al dan niet gepast is. De bedreigingen of beweringen moeten worden verborgen of middels oversight uit de paginageschiedenis worden verwijderd.

Verantwoordelijkheid

Hoewel de wettelijke verplichting van Wikimedianen om een dreiging van schade te melden per land kan verschillen, hebben vrijwilligers een beleidsverplichting om zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden (Terms of Use) van de Wikimedia Foundation, evenals een morele verplichting als leden van de Wikimedia-beweging om mensen die lijden onder depressie of geweld te helpen.

Zie ook