Podmienky používania/Creative Commons 4.0

This page is a translated version of the page Terms of use/Creative Commons 4.0 and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
This consultation is now closed. Thank you for your input!

This discussion started on 5 October 2016, and ran until 8 November 2016.

The Legal team may answer remaining questions in the coming weeks.

(Help with translations!)

Uvažuje sa o zmene licencie pre Wikimedia projekty na Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Táto navrhovaná zmena sa bude môcť vykonať po diskusii, ktorá bude trvať aspoň 30 dní (do 8. novembra 2016).

Prečítajte si viac a napíšte svoj názor.

Zmena na Creative Commons 4.0

Nadácia Wikimedia vám ponúka možnosť poskytnúť komentáre a spätnú väzbu k zmene základnej licencie pre text na Wikimedia projektoch na Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0. Wikipédia a iné Wikimedia projekty boli dostupné pod licenciou Creative Commons od Júna 2009, kedy komunita Wikimedia vyjadrila silnú podporu používaniu licencie Creative Commons 3.0. Odvtedy táto licencia umožňovala ľuďom jednoducho vytvárať, zdielať a spolupracovať na Wikimedia projektoch.

Nová verzia 4.0 má rovnaké všeobecné podmienky, ale vylepšené právne znenie, vrátane dvoch nových, dôležitých zmien:

 • "Zlepšená prehľadnosť" - verzia 4.0 je jednoduchšia na pochopenie a prehľadnejšie organizovaná, vrátane jednoduchých vysvetlení pojmov ako "Uvedenie pôvodu" a iných licenčných podmienok.
 • "Medzinárodnejšia" - verzia 4.0 odteraz poskytuje oficiálne preklady do ďalších jazykov, zlepšujúc medzinárodný prístup.

Aby sme prešli na Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 musíme zmeniť Podmienky používania Nadácie Wikimedia. Po zmene Podmienok používania budú všetky novovytvorené alebo zmenené články dostupné pod licenciou 4.0. Nižšie sme pripravili právny popis dodatočne vysvetľujúci detaily a proces prechodu.

Ako sme sa zaviazali v Sekcií 16 Podmienok používania, k tejto téme prijímame komentáre po dobu 30 dní pred tým než budeme finálnu verziu diskutovať so Správnou radou. Preklady zmenených Podmienok používania sú momentálne dostupné v nemčine, francúzštine, španielčine, ruštine, arabčine a pár ďalších jazykoch. Ak môžete, uvítame vašu pomoc s prekladom do ďalších.

Ako môžete pomôcť?

Novo navrhované Podmienky použitia Wikimedia, Sekcia 7

Detailnejší rozpis týchto zmien je dostupný tu

7. Licencovanie obsahu

Aby rástli spoločné statky slobodných vedomostí a slobodnej kultúry, požaduje sa, aby všetci prispievatelia do projektov poskytli širokej verejnosti povolenie rozširovať a používať ich príspevky voľne, pokým je pri tomto použití poriadne uvedený pôvod a poskytnutá rovnaká sloboda rozširovania a používania. V súlade s naším cieľom poskytovať slobodné informácie čo najširšej verejnosti požadujeme licencovať všetok predložený obsah tak, aby bolo možné ho znovu slobodne využívať hocikým, kto k nemu pristupuje.

Súhlasíte s nasledujúcimi licenčnými podmienkami:

 1. Text ku ktorému vlastníte práva: Pri poskytovaní textu, ku ktorému vlastníte práva, súhlasíte, že ho budete licencovať ako:
  1. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Medzinárodná licencia ("CC BY-SA 4.0"), a
  2. GNU Free Documentation License ("GFDL") (bez verzií, bez nemenných sekcií a povinných obalových textov).
  (Pri opätovnom pouźívaní je možné vyhovieť jednej z licencií alebo obom.) Jedinou výnimkou je, ak Projekt alebo súčasť vyžaduje odlišnú licenciu. V tomto prípade súhlasíte, že budete licencovať daný text pod touto licenciou. Berte prosím na vedomie, že tieto licencie umožňujú komerčné použitie vašich príspevkov pokým toto použitie spĺňa licenčné podmienky. Kde vlastníte práva k databázi Sui Generis pokryté licenciou CC BY-SA 4.0, vzdávate sa týchto práv. Napríklad, takéto príspevky k projektom môžu byť voľne použité bez Uvedenia pôvodu.
 2. Uvedenie pôvodu: Uvedenie pôvodu je dôležitou súčasťou týchto licencií. Myslíme tým uznanie zásluh tam, kde je to patričné - autorom ako ste vy. Keď poskytujete text, súhlasíte, že na vás bude odkázané jednou z uvedených možností:
  1. Pomocou odkazu (kde je to možné) alebo URL k článku ku ktorému ste prispeli (keďže každý článok má stránku s históriou ktorá uvádza všetkých autorov a editorov);
  2. Pomocou odkazu (kde je to možné) alebo URL k alternatívnej, stabilnej online kópií ktorá je voľne prístupná, ktorá spĺňa podmienky licencie a uznáva zásluhy autorov spôsobom ekvivalentným Projektovým stránkam; alebo
  3. Cez zoznam všetkých autorov (berte prosím na vedomie, že akýkoľvek zoznam autorov môže byť filtrovaný tak, že budú vylúčení autori veľmi malých alebo irelevantných príspevkov).
 3. Import textu: Môžete importovať text ktorý ste našli inde alebo ste boli spoluautorom, v takomto prípade ručíte, že text je dostupný pod podmienkami kompatibilnými s CC BY-SA (alebo, ako je vysvetlené vyššie, inou licenciou, ak je to výnimočne vyžadované Projektom alebo súčasťou). Pre zoznam kompatibilných licencií navštívte Creative Commons. Nemôžete importovať obsah, ktorý je dostupný iba pod GFDL. Súhlasíte, že ak importujete text licencovaný pod CC BY-SA, ktorá vyžaduje uvedenie pôvodu, uvediete autorov rozumným spôsobom. Kde je to bežne riešené cez históriu úprav stránky (ako napríklad Wikimedia-vnútorné kopírovanie), je postačujúce uviesť pôvod pri zhrnutí úprav, ktoré je uložené v histórií stránky. Požiadavky uvedenia pôvodu sú v niektorých prípadoch príliš rušivé (bez ohľadu na licenciu) a môžu nastať prípady, kedy komunita Wikimedia rozhodne, že importovaný text nemôže byť z tohoto dôvodu použitý.
 4. Netextové média: Netextové média v projektoch sú dostupné pod množstvom licencií ktoré prispievajú k všeobecnému cieľu, možnosti neobmedzeného používania a rozširovania. Keď poskytujete netextové média, súhlasíte s požiadavkami licencií opísaných v našich Licenčných podmienkach a taktiež súhlasíte s požiadavkami konkrétneho projektu alebo súčasti do ktorej prispievate. Pre viac informácií o prispievaní netextových médií do tohoto Projektu navštívte aj Wikimedia Commons Licenčné podmienky.

 5. Nemožnosť stiahnutia licencie: Okrem prípadov uvedených v licencií súhlasíte, že jednostranne nestiahnete alebo nebudete požadovať zneplatnenie licencie ktorú ste uznali pod týmito Podmienkami použitia pre textové alebo netextové média poskytnuté pre Projekty Wikimedia alebo súčasti, aj v prípade, že ukončíte používanie našich služieb.
 6. Verejné diela: Obsah ktorý je verejným dielom je vítaný! Avšak je potrebné, aby ste potvrdili status obsahu ako Verejného diela vrámci zákona Spojených Štátov ako aj v rámci zákonov ďalších krajín, podľa požiadaviek konkrétneho Projektu. Keď poskytujete obsah ktorý je Verejným dielom, ručíte, že obsah ním skutočne je a zaväzujete sa ho takto označiť.
 7. Používanie: Používanie obsahu ktorý poskytujeme je vítané, no existujú výnimky pre obsah poskytovaný ako "fair use" alebo podobné výnimky zo zákona. Každé použitie musí vyhovieť danej licencií (alebo licenciám). Keď používate alebo rozširujete stránku vytvorenú komunitou Wikimedia, súhlasíte, že uvediete pôvod nejakou z nasledujúcich ciest:
  1. Pomocou odkazu (kde je to možné) alebo URL k stránke alebo stránkam ktoré používate (keďže každá stránka má históriu ktorá uvádza všetkých autorov a editorov);
  2. Pomocou odkazu (kde je to možné) alebo URL k alternatívnej, stabilnej online kópií ktorá je voľne prístupná, ktorá spĺňa podmienky licencie a uznáva zásluhy autorov spôsobom ekvivalentným Projektovým stránkam; alebo
  3. Cez zoznam všetkých autorov (berte prosím na vedomie, že akýkoľvek zoznam autorov môže byť filtrovaný tak, že budú vylúčení autori veľmi malých alebo irelevantných príspevkov).

  Ak bol textový obsah importovaný z iného zdroja, je možné, že je licencovaný kompatibilne s CC BY-SA ale nie GFDL (tak, ako je opísané v "Importe textu" vyššie). V tomto prípade súhlasíte s licenciou kompatibilnou s CC BY-SA a nemáte možnosť prelicencovať obsah pod GFDL. Aby ste určili licenciu ktorá sa vzťahuje na daný obsah, mali by ste prezrieť zápätie stránky, históriu stránky a diskusiu.

  Ďalej prosím berte na vedomie, že text ktorý pochádza z externých zdrojov a bol do Projektu importovaný, môže byť licencovaný tak, že má dodatočné požiadavky k Uvedeniu pôvodu. Používatelia súhlasia, že jasne udajú tieto dodatočné požiadavky. Záležiac na Projekte, tieto požiadavky sa môžu nachádzať v bannery alebo iných poznámkach poukazujúcich na fakt, že obsah bol pôvodne publikovaný inde. Tam, kde takéto poznámky sú, používateľ by ich mal zachovať.

  Pre akékoľvek netextové média, súhlasíte s tým, že vyhoviete akejkoľvek licencií pod ktorou bolo dielo zverejnené (tá je k dispozícií po kliknutí na dielo v sekcií licencie, na popisnej stránke alebo prípadne po zhliadnutí pôvodnej stránky diela). Pri používaní akéhokoľvek obsahu ktorý poskytujeme, súhlasíte že vyhoviete relevantným požiadavkám Uvedenia pôvodu, tak ako vyžaduje daná licencia/licencie.
 8. Úpravy alebo dodatky k materiálu ktorý používate: Pri zmenách alebo dodatkoch k textu ktorý je zo stránok Projektu, súhlasíte s licencovaním upraveného alebo pridaného obsahu pod licenciou CC BY-SA 4.0 alebo novšou (alebo, ako je vysvetlené vyššie, inou licenciou, ak je to výnimočne potrebné pri konkrétnom Projekte alebo časti) Pri zmenách alebo dodatkoch k akémukoľvek netextovému médiu ktoré pochádza zo stránok Projektu, súhlasíte s licencovaním zmeneného alebo pridaného obsahu pod licenciou pod ktorou bolo vydané pôvodné dielo. Pri textovom aj netextovom obsahu súhlasíte, že jasne uvediete, že pôvodné dielo bolo upravené. Ak používate obsah na wiki, je postačujúce poznačiť v histórií stránky, že ste vykonali zmeny. Pre každú kópiu alebo upravenú verziu ktorú rozširujete, súhlasíte s uvedením poznámky oznamujúcej pod akou licenciou bolo dielo vydané, spolu s odkazom alebo URL k textu licencie alebo s licenciou samotnou.