Strategy/Wikimedia movement/2018-20/Working Groups/Roles & Responsibilities/fa

This page is a translated version of the page Strategy/Wikimedia movement/2018-20/Working Groups/Roles & Responsibilities and the translation is 76% complete.


Roles & Responsibilities Working Group at Wikimedia Summit 2019


مرور کلی

کلمات کلیدی

ساختارهای جنبش، مدیریت، رهبری

تمرکز

 • مدل سازمانی و رابط جنبش ویکی مدیا؛
 • نقش های متفاوت، اهداف و روابط WMF و رابطین و کمیته هایش است؛
 • مسوولیت های جهانی، منطقه ای و موضوعی سازمان های جنبش (موجود و آتی)؛
 • رهبری، مدیریت و تصمیم گیری در سطح جنبش
 • انصاف در میان ساختارهایمان و توزیع مسوولیت ها برای عملکردهای کلیدی مورد نیاز جنبش (قضایی، جمع آوری کمک، محافظت از داده ها، طراحی نرم افزار، ارتباطات)

برهان

ویکی مدیا نحوه تولید دانش و کاربرد آن را تغییر داده است و یکی از طلایه داران حفظ کاربرد اینترنت به عنوان فضایی برای همکاری و یادگیری به شمار می رود. با توجه به مسیر استراتژیک جدیدمان، ما باید به این امر بیاندیشیم که آیا ساختارهایی که ما را به اینجایی که هستیم رسانده اند برای سفر ما به آینده هم مناسب هستند – آینده ای که ویکی مدیا زیربنای اصلی در اکوسیستم دانش رایگان به شمار می رود. ساختارهای سازمانی در جنبش ویکی مدیا معمولا به صورت تصادفی، غیر استراتژیک رشد کرده یا در زمینه های رشد داده شده اند که دیگر وجود نداشته و یا مربوط به حساب نمی آیند؛ هیچ وقت نقشه ای جامع برای توزیع نقش ها و مسوولیت های سازمان و گروه های ویکی مدیا وجود نداشته است.

در حال حاضر:

 • در حال حاضر هیچ سازمان جهانی که اختیار رهبری فرآیندهای تصمیم گیری برای جنبش را داشته باشد وجود ندارد و هیچ فرآیندی هم برای اعمال این تصمیم ها و ابراز تغییرات به صورت همزمان نیست.
 • قدرت در تعداد اندکی از سازمان ها متمرکز شده است؛
 • ما تعریف کاملی از رهبری در جنبش نداریم؛
 • ما درک مشترکی از این امر نداریم که کدام مدل سازمانی می تواند به بهترین شکل به ماموریت ما کمک کند و هیچ وقت مسیر رشد مشخصی برای سازمان ها و گروه ها تعریف نکرده ایم.

نقش خود بنیاد ویکی مدیا از ارائه کننده کمک های مالی مخصوص طرحهای پژوهشی و ارائه دهنده پلتفرم تا جمع آوری کننده کمک جهانی تا یک حامی و هماهنگ کننده جمعی را در بر می گیرد.

اگر قرار بود جنبش را از اول شروع کنیم، چگونه خودمان را سازمان دهی کرده و چگونه کاری که انجام می دهیم را توزیع می کردیم تا ماموریت خود را به بهترین شکل پیش ببریم؟

سوالات راهبردی

این سوالات قرار نیست یک به یک جواب داده شود اما باید به گروه کمک کند تا گفت و گوهای خود و نیز گفت و گوهایشان با سهامداران جنبش را شکل دهند.

 • تعریف "جنبش ویکی مدیا" چیست – چه کسی در آن است و چه نقش هایی به عهده دارد؟
 • چه تغییراتی باید در ساختارهای سازمانی، فرآیندهای تصمیم گیری جهانی و تقسیم بندی قدرت مان ایجاد کنیم تا به اولویت استراتژیک خود یعنی انصاف وفادار بمانیم؟
 • چگونه باید مسوولیت ها را در سطح جنبش جهانی تقسیم کنیم تا افراد، سازمان ها، و گروه ها قدرت کافی برای کمک به پیشبرد ماموریت مان کمک کرده و در مسیر استراتژیک خود پیشرفت داشته باشیم؟
 • نقش ها و اهداف بنیاد ویکی مدیا و رابطین و کمیته هایش چیست؟
 • برای مدیریت تغییرات آینده به شکلی فراگیر، مشارکتی و به صورت همزمان موثر باید چه فرآیندهایی را شروع کنیم؟

لیست ایمیل

wg2030-rolesandresponsibilities wikimedia.org

اعضاء

نام سازمان/ پروژه نقش جغرافیا
Anna Torres Adell ویکی مدیا آرژانتین کارمند آمریکای لاتین و ارپای غربی
Anne Clin کمیته توزیع بودجه داوطلب آمریکای شمالی، اروپا
Bodhisattwa Mandal گروه کاربری ویکی مدین های بنگال غربی داوطلب جنوب آسیا
Butch Bustria ESEAP داوطلب جنوب شرقی آسیا
Chris Keating ویکی پدیا انگلیسی داوطلب اروپای غربی
Claudia Garád ویکی مدیا اتریش کارمند اروپای مرکزی و شرقی
Kirill Lokshin کمیته رابطین داوطلب شمال آمریکا، اروپای مرکزی و
Lukas Mezger ویکی مدیا دویچلند عضو هییت مدیره اروپای مرکزی
Margeigh Novotny بنیاد ویکی مدیا کارمند آمریکای شمالی، اقیانوسیه
Nataliia Tymkiv بنیاد ویکی مدیا عضو هییت مدیره اروپای مرکزی و شرقی
Erina Mukuta ویکی مدین های اوگاندا داوطلب آفریقای شرقی
Zeinab Takouti ویکی مدین های تونس داوطلب آفریقای شمالی

Former members:

 • Abraham Taherivand (ED Wikimedia Deutschland) – stepped down Jan 2019, replaced by Lukas Mezger
 • Georgina B. Fields (Wikimedia Foundation) – stepped down June 2019 on leaving the WMF

Reports and documents

Recommendations

Please take a look at the draft recommendations (September 2019):

Scoping document

اقدامات و گزارشات

گزارش گروه کاری کنفرانس ویکی مدیا (2018)

طی کنفرانس ویکی مدیا 2018، گروه کاری "نقش ها و مسوولیت ها" عنوان "تقسیم بندی قدرت" را برای جایگزینی پیشنهاد کرد. از آنجایی که قدرت تنها بخشی از گفت و گوی تفصیلی تر در مورد مسوولیت ها و نقش های جهانی، منطقه ای و محلی است و ما نمی خواهیم که گروه فقط بر این بعد تمرکز داشته باشد، تیم اصلی تصمیم گرفت که عنوان اصلی را حفظ کند.

این نمای کلی خروجی های بحث در مورد نقش ها و مسوولیت ها در کنفرانس ویکی مدیا 2018 است.

گروه موارد ذیل را به بحث نشست: 1. دامنه این گستره موضوعی چه باید باشد؛ 2. چه کسی باید در گروه کاری باشد؛ 3. گروه کاری چگونه باید فعالیت کند.

تمرکز گفت و گو

نکات اصلی گفت و گوی گروهی نقش ها و مسوولیت ها در کنفرانس ویکی مدیا 2018 این موارد بودند:

 • باید ساختار سازمانی جنبش ویکی مدیا با همه پیچیدگی اش در نظر گرفته شود نه به عنوان ساختاری که WMF مرکزیت آن را به عهده دارد؛ WMF یکی از عوامل است.
 • نیاز است که تقسیم بندی فعلی قدرت در ارتباط با نقش آن در رشد سازمانی آینده در نظر گرفته شود.
 • تمرکز بر رشد به عنوان یک ساختار سازمانی منصف.
چه چیزی؟ چه کسی؟ چگونه؟

گروه فهرستی از سوالات را تهیه کرد که با موارد ذیل مرتبط بود

 • ساختار سازمانی جنبش ویکی مدیا – مثال:

آیا ما باید به شکلی مرکزیت مدار سازماندهی پیدا کنیم یا کمی پراکنده تر، کلیسا در مقایسه بازار؟

 • تقسیم بندی قدرت – مثال:
  • ساختارهای قدرتی که دوست داریم ایجاد شود کدام است؟
 • رهبری – مثال:
  • تعریف ما از رهبری چیست؟ رهبران چه مسوولیتی دارند؟
 • فرآیندها/ استراتژی ها – مثال:
  • چگونه می توانیم از نظریه/شیوه ها/مشاورین "مدیریت تغییر" به منظور تسهیل تکامل نقش ها و مسوولیت های جنبش استفاده کنیم؟
 • شیوه پیشنهادی برای حصول اطمینان از گوناگونی:
  • لحاظ کردن جفت های برهم متکی "قدیمی-جدید"، "درون - بیرون"، "با ثبات کننده – ثبات زدا" ، دیداری – ساختار" ، "کارمند – ویکی مدین"
  • در شرایط ایده آل، هر فرد بیش از یکی از ویژگی های مذکور را داشته و یا یک "شخصیت پل ارتباطی" خواهد بود.
 • سایر کلمات کلیدی:
  • مبتنی بر همکاری
  • اتحاد سازان
  • فراگیر (به صورت خاص شامل صداهای به حاشیه رانده شده و ثبات زدا)
  • راحت با دید باز داشتن
  • زمان موجود
 • نقش های پیشنهادی در گروه:
  • تسهیل کننده خارجی (بدون داشتن توقعات بسیار بالا از مشاورین خارجی)
  • مدیر
  • به صورت عمومی: دسته ای قوی از نقش های عملی (ارتباطات، تسهیلات و غیره)

گروه به صورت عمده بر خود فرآیند طراحی تمرکز کند. 3 پیش شرط یک فرآیند موقت شناسایی شد:

 1. انعطاف پذیری فرآیند جاری، در همین حین گروه کاری باید به نتایج قطعی برسد.
 2. شفافیت و روشنی در مورد توزیع قدرت در این گفت و گو امری کلیدی است.
 3. آگاه نگه داشتن ویکی مدیا در تمام این مدت؛ این فرآیند باید به خوبی طراحی شود تا نتایج قابل قبول و پرباری داشته باشد.
اقدامات قطعی احتمالی برای گروه های کاری
قدم 1 قدم 2 Outcome
 • بر سر اسم توافق کنید
 • بر سر قوانین تعامل و تصمیم گیری توافق کنید
 • ارزش های مشترک را کشف کرده و اعتمادسازی کنید
 • نقشه وضعیت فعلی جنبش را ترسیم کنید
 • با ورودی های خارجی ارتباط بگیرید (سهامداران و نیز تحقیقات موجود)
 • چند سناریوی واقع بینانه برای جنبش
 • قدم های بعدی
 • در مورد سناریو‌ها با جامعه ویکی مدیا به بحث بنشینید.

اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری در مورد بحث های گروه کاری در این موضوع کسب کنید لطفا به اسناد مراجعه نمایید.

منابع

موارد موجود

این یک لیست کامل نیست. لطفا منابع بیشتری اضافه کنید که زمینه، اطلاعات پیش زمینه و دانستنی هایی را در مورد گستره موضوعی ارایه می کنند.