ලියාපදිංචි පරිශීලක

This page is a translated version of the page Registered user and the translation is 100% complete.

ලියාපදිංචි පරිශීලක යනු ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වී විකිමීඩියා ව්‍යාපෘතියකට පුරනය වී ඇති පරිශීලකයෙකි. ලියාපදිංචිය නොකළ පරිශීලකයෙකුට කළ හැකි දේට අමතරව, ලියාපදිංචි පරිශීලකයෙකුට කළ හැක්කේ:

  • නව ලිපි නිර්මාණය
  • අභිරුචි සැකසීම
  • "නැරඹීම" සඳහා පිටු ලියාපදිංචි කිරීම
  • පින්තූර, ශබ්ද වැනි ගොනු උඩු ගත කිරීම
  • සුළු ලෙස සංස්කරණයන් ලකුණු කිරීම
  • තමන්ගේ පරිශීලක පිටුව සංස්කරණය කිරීම
  • පිටු ගෙනයාම

සම්පූර්ණ හිමිකම් ලැයිස්තුව User group rights හි ඇත.

ලියාපදිංචි පරිශීලකයෙකු ලෙස සිදු කරන ලද සියලුම සංස්කරණ IP ලිපිනයක් වෙනුවට ඉතිහාසයේ පරිශීලක නාමය පෙන්වනු ඇත.

ලියාපදිංචි පරිශීලකයින්ට (පරිපාලකයින් හෝ විකිමාධ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය හැර) ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කිරීමට හෝ ගෙන යාමට නොහැක. අලුතින් ලියාපදිංචි වූ පරිශීලකයින්ට අර්ධ ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කිරීමට හෝ කිසිදු පිටුවක් ගෙන යාමට නොහැකිය. විකිය මත පදනම්ව, අලුතින් ලියාපදිංචි වූ පරිශීලකයින්ට වෙනත් සුළු සීමා කිරීම් කිහිපයක් අදාළ විය හැකිය (phabricator:T14556 අනුව, මාධ්‍ය උඩුගත කිරීම් බොහෝ විකිවල ස්වයංක්‍රීයව තහවුරු කරන ලද අයිතියක් වන නමුත් කොමන්ස් සැලකිය යුතු ව්‍යතිරේකයකි).

විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ලියාපදිංචි පරිශීලකයින්ට විශ්වාසදායක පරිශීලකයින් ඇතුළත් වේ. කොමන්ස් සතුව බොහෝ Flickr රූප ඇති බැවින් සහ හිමිකම් කියන ප්‍රකාශන හිමිකම් බලපත්‍ර වලංගු බව සහතික කිරීමට සමාලෝචකයින් අවශ්‍ය වන බැවින්, කොමන්ස් බලපත්‍රය පිළිබඳව හුරුපුරුදු ලියාපදිංචි පරිශීලකයෙකුට කොමන්ස් හි පරිශීලක උප පන්තියක් වන 'විශ්වාසදායී පරිශීලකයෙකු වීමට අයදුම් කළ හැක. දැනට ලියාපදිංචි පරිශීලකයින්ට වඩා ඉහළ පරිශීලක පන්තියක් සිටින බැවින් වත්මන් කොමන්ස් පරිපාලකයින් විශ්වාසදායක පරිශීලකයන් වීමට අයදුම් කළ යුතු නැත.

2008 ජූනි 12 වන විට, බොහෝ විකි වල ස්වයංක්‍රීය තහවුරු කළ සීමාවන් සංස්කරණ ගණන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැතිව දින හතරකි. ar.wiki, en.wiki, es.wiki සහ pl.wiki ස්වයංක්‍රීයව තහවුරු කළ තත්ත්වයට පැමිණීමට අවම සංස්කරණ සංඛ්‍යාවක් ඇත; 2012 මාර්තු වන විට zh.wiki සහ es.wiki සඳහා ඉහළම අවශ්‍යතාවයක් ඇති අතර,එනම් සංස්කරණ 50ක් ඇති අතර, අනෙක් ඒවාට උපරිම වශයෙන් 10ක් අවශ්‍ය වේ. de.wikibooks ස්වයංක්‍රීයව තහවුරු කළ තත්ත්වයට පැමිණීමට දින හතක් අවශ්‍ය වේ. එවැනි සීමාව වැඩි කිරීම සඳහා වූ වෙනත් ඉල්ලීම් අතීතයේදී ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත, වින්‍යාස වෙනස් කිරීම් සඳහා සීමාවන් බලන්න.