अनुदान:आइडियाल्याब/प्रेरणा/अनुवाद

This page is a translated version of the page Grants:IdeaLab/Inspire/Translation and the translation is 100% complete.
सबहै नौला अपडेट
Grants:IdeaLab/Inspire
२८ फेब्रुअरी २०१५
Grants:IdeaLab/Inspire/FAQ
२८ फेब्रुअरी २०१५
Grants:IdeaLab/Inspire/Team match
२८ फेब्रुअरी २०१५
Grants:IdeaLab/Inspire/Translation
२८ फेब्रुअरी २०१५
Grants:IdeaLab/Inspire/CentralNotice
२८ फेब्रुअरी २०१५
Grants:IdeaLab/Inspire/Mass message
२८ फेब्रुअरी २०१५
Template:Probox/Idealab/Content
२८ फेब्रुअरी २०१५
Template:Grants/Announcement
२८ फेब्रुअरी २०१५
Meta:FormWizard/Config/IdeaLab
२८ फेब्रुअरी २०१६
Meta:FormWizard/Config/Rapid
२७ फेब्रुअरी २०१५
Meta:FormWizard/Config/Project
२७ फेब्रुअरी २०१५
Meta:AddMe/InterfaceText
२७ फेब्रुअरी २०१५
Meta:AddMe/Config
२७ फेब्रुअरी २०१५


प्रेरणा अभियान खिलाइ अनुवाद थला मी तमलाई स्वागत छ! एई अभियानलाई जेदा भषा रे जेदा मान्सअनआ बीच पुर्‍यौनाइ तमरि मद्दत पाया भौत खुसी हुनेइथ्या।

अनुवाद कार्जे

अनुवाद प्रेरणाआ सप्पै अनुवाद अनुवाद एक्सटेन्सनअा माध्यम बठेइ अरीनान्। अनुवादआ खास पन्ना यक अनुवाद समूहमी थपोणिया छन्; पन्नाअनो सङतोइ सूची पन्नाआ दाइनहण़ तक्द सकिन्छ, रे सहायक पन्ना खिलाइ, तल्तिर

सहायक पन्नाअन

  • तमले पैली इक्सटेन्सन प्रयोग अर्‍या आथिअन भण्या, एइका बारेमी बतौन्या येइ सहायता पन्नामी एकबर पक्काइ लै तकिहाल्याआ।
  • याँ मेटामी भयी तमरी भषा, तमरी भषा हो कि नायि भणिबर पक्का अरअ (पन्नाआ टुपामी रयाआ तमरा प्रयोगकर्ता नाउँ है पछआ बट्टनमी क्लिक अरअ)।
  • केयिकेयि सन्देश अनुवाद अद्दाई असजी होइसक्दान; तमरा मनमी केयि पर्शन भया कुरणिकाआनि पन्नामी सोद्दाइ लाज जनमाण्याआ।

Main messages

Central Notice Mass Message

Main pages

खास पन्नाअनलाई अनुवाद अरअ Inspire FAQ

सहायक पन्नाअन

मल्तिरअ सूचीकृत अरियाआ पन्नाअन प्रेरणा अभियान आफुइ खिलाइ हुन। यद्यपि, प्रेरणा अभियान अनुदान:आइडियाल्याब रे अनुदान:आइइजी पन्नाअन मी आधारित छ। यिन खिलाई चायिन्या भौत जसि कुरणि भौति भषामी अनुवाद होइसकियाआ छ, पुइलै जेदा अनुवाद सदान स्वागतयोग्य हुनान।

अनुवाद अनुदान:आइडियाल्याब

याँ भौत जसा ग्याजेटअन खिलाइ कन्फिग्युरेसन पन्नाअन लै छन जो अनुवाद अद्द सकीन्या पन्नाअन खिलाइ प्रयोग हुनान। तन हुन: