Järjestelmänlaajuinen porttikielto

This page is a translated version of the page Global bans and the translation is 61% complete.
Outdated translations are marked like this.

Järjestelmänlaajuinen porttikielto on muokkaus- tai muiden käyttöoikeuksien (esimerkiksi sähköpostityökalun) muodollinen poistaminen kaikissa Wikimedian projekteissa. Sen tarkoitus on ehkäistä Wikimedian projekteihin kohdistuvaa vahinkoa, kun yhteisö ei voi ratkaista ongelmaa vähemmän rajoittavilla keinoilla. Järjestelmänlaajuinen porttikielto on tavallisesti pysyvä. Porttikielto ei ole rangaistus eikä ”jäähy”. Globaali porttikielto heijastaa yhteisön laajaa ja selkeää konsensusta.

Globaali porttikielto langetetaan yksinomaan tapauksissa, joissa useat itsenäiset yhteisöt ovat jo langettaneet käyttäjälle porttikiellon jatkuvien väärinkäytösten takia. Wikimedian projekteilla on täysi itsemääräämisoikeus. Tyypillisesti oletetaan käyttäjän olevan hyvässä tarkoituksessa hänen päättäessään tulla uuden yhteisön jäseneksi, riippumatta tämän historiasta muissa projekteissa. Tästä johtuen globaali porttikielto ei ole mahdollinen tilanteissa, joissa käyttäjältä on estetty pääsy tilapäisesti tai hän on saanut porttikiellon vain yhteen projektiin. On hyvä muistaa, että globaalit porttikiellot ovat tarkoituksella todella harvinaisia.

Globaalia porttikieltoa ei pidä sekoittaa globaaliin estoon, joka on tekninen mekanismi, jolla voidaan estää käyttäjää muokkaamasta mitään Wikimedian projektia.

Järjestelmänlaajuisen porttikiellon kriteerit

Globaalia porttikieltoa harkitaan ainoastaan tapauksissa, joissa kaikki seuraavista kriteereistä täyttyvät:

 1. Käyttäjä syyllistyy toistuvasti wikienväliseen häiriköintiin (joka ei ole pelkkää vandalismia tai spammiä). Selvä wikienvälinen vandalismi ja spammi tulisi raportoida suoraan ylivalvojien toimintapyyntösivulle eikä porttikiellolle ole tarvetta;
 2. Käyttäjälle on selkeästi kerrottu asianmukaisesta osallistumisesta projekteihin ja hänellä on ollut tilaisuus ongelmien korjaamiseen. Käyttäjälle tulee olla annettu selitys hyväksyttävästä toiminnasta projektissa ja kyseisen projektin tarkoitukseen sopivasta käyttäytymisestä. Tämän kriteerin tarkoitus on varmistaa, että käyttäjien voidaan olettaa tietävän, mitä heiltä odotetaan, ja että heillä on ollut tilaisuus korjata mahdolliset ongelmat.
 3. Käyttäjä on pysyvästi estettynä tai porttikiellossa kahdessa tai useammassa projektissa. Projektien on pystyttävä osoittamaan laaja kannatus estoille tai porttikielloille näkyvässä yhteisöllisessä keskusteluprosessissa. Keskustelusta on käytävä ilmi selkeä selitys paikallisista säännöistä ja käytännöistä, päätösten tulee olla itsenäisiä toisissa projekteissa langetetuista estoista tai porttikielloista, ja estojen tai porttikieltojen on oltava selkeästi tarkoitettu pysyviksi.

Yllä lueteltujen minimikriteerien täyttyminen ei vielä tarkoita globaalin porttikiellon olevan välttämättä tarpeen. Aiempien globaalien porttikieltojen syinä on ollut muun muassa:

 • Muokkaajien häiriköinti ja uhkailu wikissä ja sen ulkopuolella
 • Vakava wikiprojektissa tapahtunut petos tai identiteettivarkaus (ei välttämättä rajoitu useiden tunnusten käyttöön)
 • Yksityiseen tietoon liittyvien käyttöoikeuksien, kuten osoitepaljastimen tai häivytystyökalun, sopimaton käyttö
 • Yksityisyyskäytännön tai muiden virallisten Wikimedian käytäntöjen rikkominen

Suhde paikallisiin käytäntöihin

Tämän käytännön tarkoitus on täydentää paikallisia käytäntöjä ja toimintatapoja, ei korvata niitä. Kiistojen ratkaisun hallintaprosessi säilyy jokaisen yksittäisen yhteisön vastuulla eikä tämän prosessin tarkoitus ole käyttäjän estäminen yksittäisessä projektissa.

Suhde käyttöehtoihin

Wikimedian käyttöehdot, jotka koskevat kaikkia projektien käyttäjiä, viittaavat tähän käytäntöön ja sallivat porttikiellon langettamisen käyttöehtoja tai pakollisia yhteisön asettamia käytäntöjä rikkoville käyttäjille. Wikimedia-sivustojen palveluntarjoajana Wikimedia Foundation tukee yhteisön konsensusta estoihin ja porttikieltoihin liittyvissä päätöksissä.

Konsensuksen hankkiminen järjestelmänlaajuista porttikieltoa varten

 
A simplified workflow.

Konsensus globaalia porttikieltoa varten hankitaan Metassa kommenttipyyntöprosessin kautta. Globaalin porttikieltoehdotuksen hyväksymiseksi vaaditaan, että käyttäjä on selkeä ja välitön uhka kaikille Wikimedian yhteisöille, että päätöstä tukee Wikimedian projektien enemmistöä edustava selkeä ja laaja konsensus, ja että ongelmien ja mahdollisten seuraamuksien harkinta käy selvästi ilmi päätöksestä. Aloittaaksesi keskustelun siitä, onko kyseessä kaikkia yhteisöjä koskeva uhka ja onko globaalin porttikiellon langettaminen perusteltua, tee seuraavat toimenpiteet:

 1. Varmista ennen kommenttipyynnön avaamista, että käyttäjä täyttää kaikki globaalin porttikiellon kriteerit.
 2. Aloita uusi kommenttipyyntö Metassa. Kommenttipyynnön otsikoksi tulee käyttäjätunnus, jolle ehdotat globaalia porttikieltoa. Ehdottajan on puolueettomasti esitettävä kyseeseen tulevat väärinkäyttötapaukset, jotka täyttävät kaikki globaalin porttikiellon kriteerit. Ehdottajan on myös pyrittävä osoittamaan, että käyttäjän sopimaton toiminta on tällä hetkellä uhka kaikille Wikimedian yhteisöille.
 3. Ilmoita käyttäjälle aloittamastasi keskustelusta kaikissa wikeissä, joissa hän on aktiivinen.' Jos kommenttipyynnön kohteena oleva käyttäjä on estettynä Metassa, voidaan harkita väliaikaista eston purkamista, jotta käyttäjä voi osallistua kommenttipyyntöön.
 4. Ilmoita keskustelusta yhteisölle kaikissa wikeissä, joissa käyttäjä on muokannut. Kirjoita ilmoitus wikissä näkyvälle julkiselle paikalle. Pidä ilmoitus neutraalina ja vältä kaikkea herjaavaa, paikkaansa pitämätöntä ja liioittelevaa kommentointia.

Ehdotus on pätevä vain, jos se noudattaa yllä esitettyjä vaiheita.

Kun asianmukaisesti laaditussa kommenttipyynnössä päästään laajaan ja selkeään konsensukseen, voi neutraali ylläpitäjä tai ylivalvoja sulkea keskustelun. Kommenttipyynnön kestolle ei ole aikarajaa. Selvästi asiattomat kommenttipyynnöt voidaan sulkea ilman laajaa keskustelua. Kommenttipyynnöt, joissa laaja keskustelu ei johda konsensuksen syntymiseen, voidaan sulkea tuloksettomina.

Monikielisyys keskustelussa

Otathan huomioon, että keskustelua voidaan ja pitää käydä niiden projektien kielillä, joissa käyttäjä on ollut aktiivinen. Wikimedialla on projekteja sadoilla eri kielillä, joten mahdollisimman monien yhteisöjen on pystyttävä osallistumaan globaaleihin keskusteluihin riippumatta vieraan kielen osaamisesta. Tapauksissa, joissa kääntäjää ei ole saatavilla, konekäännös voi toimia yhteisöjen välisen viestinnän korvikkeena.

Järjestelmänlaajuisen porttikiellon toteuttaminen

Globaali porttikielto tarkoittaa kaikkien oikeuksien poistamista kaikissa Wikimedian projekteissa, riippumatta siitä, onko tunnukset yhdistetty globaaliin käyttäjätiliin. Yritys kiertää globaalia porttikieltoa rikkoo Wikimedian käyttöehtoja riippumatta siitä, mitä tunnusta tai tunnuksia käytetään. Yhteisöille, joissa käyttäjä on aktiivinen tai estettynä, tulisi ilmoittaa porttikieltopäätöksestä näkyvällä julkisella paikalla. Ylivalvojat voivat myös pyynnöstä asettaa globaalin lukituksen globaalissa porttikiellossa olevan käyttäjän todistetuille rinnakkaisille käyttäjätunnuksille.

Jos konsensus vaatii ylivalvojan toimia, toimintapyyntö tulisi jättää asiaankuuluvalle sivulle. Muista esittää linkki keskusteluun toimintapyynnössä; muussa tapauksessa ylivalvojat voivat hylätä toimintapyynnön konsensuksen puutteen vuoksi.

Järjestelmänlaajuisen porttikieltopäätöksen purkaminen

Keskustelu järjestelmänlaajuisen porttikiellon purkamiseksi tapahtuu Metassa |kommenttipyynnössä, jotta keskusteluun voi osallistua mahdollisimman laaja käyttäjäkunta. Ehdotuksen pitää noudattaa samaa prosessia kuin yllä kuvatun porttikieltoehdotuksenkin.

Katso myös