Cấm chỉ toàn hệ thống

This page is a translated version of the page Global bans and the translation is 29% complete.
Outdated translations are marked like this.

Cấm chỉ toàn hệ thống (hay toàn cục) là lệnh thu hồi chính thức đặc quyền sửa đổi hoặc các đặc quyền truy cập khác trên tất cả các dự án Wikimedia. Mục đích của cấm chỉ toàn hệ thống là giúp các dự án Wikimedia ngăn chặn thiệt hại, và chỉ nên được thi hành khi vấn đề đưa ra không thể nào giải quyết bằng các biện pháp ít hạn chế hơn. Cấm chỉ toàn hệ thống phản ánh sự đồng thuận chung của cộng đồng, thường là cấm vô hạn, và có thể chọn lọc (ví dụ: cấm chỉ sử dụng chức năng "Special:EmailUser" (gửi thư điện tử)). Cấm chỉ không phải là hình thức trừng phạt cũng không phải là tạo thời gian “hạ nhiệt”.

Cấm chỉ toàn hệ thống là kiểu áp dụng độc quyền mà những cộng đồng độc lập trước đây đã suy xét để cấm chỉ một thành viên bị cáo buộc là lạm dụng quyền sửa đổi. Các dự án Wikimedia hoàn toàn tự quản. Thông thường, giữ thiện ý được giả định khi người dùng chọn trở thành thành viên của một cộng đồng mới, bất chấp lịch sử hoạt động của anh/chị ta trong những dự án khác. Do đó, cấm chỉ toàn hệ thống không phải như việc người dùng bị cấm tạm thời hay bị cấm chỉ trong một dự án duy nhất. Đừng nhầm lẫn cấm chỉ toàn hệ thống với cấm toàn hệ thống, một cơ chế kỹ thuật ngăn người dùng chỉnh sửa trên bất kỳ Dự án Wikimedia.

Cấm chỉ toàn hệ thống khác với cấm toàn bộ hệ thống, một biện pháp kỉ thuật dùng để cấm 1 người dùng sửa đổi bất kì nội dung nào trên toàn bộ các dự án của Wikimedia

Các tiêu chí để thi hành lệnh cấm chỉ toàn hệ thống

Cấm chỉ toàn hệ thống chỉ được xem xét nếu đáp ứng tất cả những tiêu chí sau đây:

  1. Chứng minh được người dùng đó sai phạm liên wiki liên tục (không phải chỉ đơn thuần là phá hoại hay spam). Trường hợp sai phạm liên wiki hay spam không gây tranh cãi nên liên lạc trực tiếp vào trang yêu cầu toàn cục của tiếp viên và cấm chỉ không thực hiện lúc này;
  2. Người dùng đó đang bị cấm hay cấm chỉ vô thời hạn trong hai hay nhiều dự án riêng biệt. Cần có lời hỗ trợ minh chứng xứng đáng bị cấm chỉ trên diện rộng - hiển nhiên là lời giải thích lệnh cấm và xem xét đề nghị cấm chỉ tại địa phương cần được làm rõ, và các lệnh cấm chỉ liên quan phải là kết quả từ một quá trình thảo luận của cộng đồng (ví dụ: sự đồng thuận giữa các bảo quản viên trong bàn thông báo, yêu cầu cho ý kiến, trọng tài, v.v). Tiêu chí này xây dựng để hiển thị mức độ tối thiểu một vấn đề tồn tại trong nhiều dự án, nhưng chỉ vì một người dùng bị cấm trong một hay nhiều dự án thì không cần thiết bao gồm cả một lệnh cấm chỉ toàn hệ thống;
  3. Người dùng đó đã được xác nhận thông tin cẩn thận về sự tham gia tương ứng trong các dự án và từng có cơ hội công bằng để khắc phục lỗi lầm. Các dự án cần phải chứng minh là đã cố gắng giữ thiện ý vì đã giải thích điều gì là đúng đắn và phù hợp với nhiệm vụ và phạm vi của người đó. Tiêu chí này để đảm bảo người dùng đó đã biết được những mong đợi chính đáng của cộng đồng và từng có nhiều cơ hội để giải bày những việc mà họ đã làm một cách thích hợp.

Xin nhớ rằng cấm chỉ toàn hệ thống không được áp dụng thường xuyên, và nếu chỉ đơn thuần là đáp ứng tối thiểu các tiêu chí nêu trên cũng không có nghĩa là nên thi hành lệnh cấm chỉ toàn hệ thống. Những lý do trong quá khứ khi yêu cầu cấm chỉ toàn hệ thống gồm:

Liên quan đến chính sách địa phương

Chính sách cấm chỉ toàn hệ thống này nhằm bổ sung cho những quy định và thủ tục hiện có trong tất cả các dự án, không có ý nghĩa thay thế. Việc điều hành quá trình giải quyết mâu thuẫn vẫn là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng, và quá trình này không phải là cơ sở để ban lện cấm chỉ hay cấm một người dùng một cách thiếu nghiêm túc trong mỗi một dự án.

Liên quan đến Điều khoản Sử dụng =

Điều khoản Sử dụng của Wikimedia, áp dụng đồng thời cho tất cả người dùng ở mọi dự án, đề cập đặc biệt đến chính sách này và hỗ trợ việc cấm chỉ người dùng nào vi phạm các thỏa thuận đã đề ra hoặc bất kỳ chính sách và hướng dẫn khác của cộng đồng. Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ các website Wikimedia, Quỹ đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ sự đồng thuận của cộng đồng trong các quyết định liên quan đến cấm và cấm chỉ.

Sự đồng thuận khi ra quyết định cấm chỉ toàn hệ thống

 
A simplified workflow.

Đồng thuận một lệnh cấm chỉ toàn hệ thống được thực hiện thong qua quá trình đề nghị cho ý kiến trên Meta. Trước đây, có trường hợp một số yêu cầu cấm chỉ toàn hệ thống đã được gửi trực tiếp cho những tiếp viên; theo chính sách, yêu cầu nào không được đồng thuận rõ ràng cần phải được từ chối thực hiện theo quy định dành cho tiếp viên, do đó việc gửi trực tiếp cho tiếp viên không được khuyến khích. Để bắt đầu cuộc thảo luận xem xét cấm chỉ toàn hệ thống một người dùng, xin làm theo các bước sau đây:

  1. Xác nhận rằng người dùng đó đáp ứng mọi tiêu chí để cấm chỉ toàn hệ thống. Nếu yêu cầu này không rơi vào các trường hợp trên, xin đừng mở thảo luận liên quan đến một lệnh cấm chỉ toàn hệ thống. Trước khi tiếp tục, xin lưu ý rằng việc tiếp tục các yêu cầu cấm chỉ toàn hệ thống một cách cố ý rất hiếm khi được giải quyết.
  2. Nếu người dùng đó đáp ứng các tiêu chí, hãy đệ trình yêu cầu cho ý kiến trên Meta. Tựa đề của yêu cầu phải chứa tên tài khoản của người dùng vi phạm và đề cập đến yêu cầu cấm chỉ toàn hệ thống. Trong phần đề nghị cho ý kiến của bạn, xin cung cấp những hồ sơ trung lập về những vấn đề quan trọng trước, cũng như các bằng chứng rõ ràng, ngắn gọn và chính xác cho thấy người dùng đó từng được khuyến khích về một ý thức xây dựng và hành vi đúng đắn, và chỉ rõ họ là mối nguy hại cho các cộng đồng Wikimedia như thế nào.
  3. Thông báo cho người dùng đó trên mọi wiki có sự hoạt động gần nhất về thảo luận này trong trang thảo luận của họ và tại Meta (nếu họ có một tài khoản Meta). Nếu đối tượng đang thảo luận là một người đang bị cấm tại Meta, có thể xem xét việc bỏ cấm tạm thời để cho phép họ tham gia thảo luận. Một thảo luận cấm chỉ toàn hệ thống có thể bị vô hiệu hóa nếu lời thông báo cho người dùng đó có tính thiếu tôn trọng hay khiêu khích.
  4. Thông báo cho toàn bộ cộng đồng địa phương nơi người dùng đó bị cấm chỉ hoặc nơi có sự hoạt động gần nhất trong một không gian gây được sự chú ý. Hãy chắc rằng thông báo của bạn là trung lập và tránh mọi lời bình luận kể xấu, không chính xác hoặc phóng đại sự việc. Một thảo luận cấm chỉ toàn hệ thống có thể bị vô hiệu hóa nếu lời thông báo tại bất kỳ cộng đồng nào có tính phán xét trước mọi chuyện.

A nomination that fails to correctly follow the above steps is invalid, and may be speedily closed. In addition, to make a nomination valid, the nominator must:

  1. have a Wikimedia account; and
  2. be registered for more than six months before making the request; and
  3. have at least 500 edits globally (on all Wikimedia wikis).

Khi một Đề nghị cho Ý kiến hợp lệ đã xây dựng được sự đồng thuận, một bảo quản viên hay tiếp viên không tham gia tranh luận mới có thể đóng thảo luận. Không có giới hạn thời gian với một đề nghị cho ý kiến, và những đề nghị phù phiếm không đáp ứng các tiêu chí có khả nặng bị đóng ngay mà không cần thảo luận rộng rãi.

Multilingualism in discussion

Please be aware that the discussion can and should be conducted in the relevant language or languages of any projects where the user has been active. Wikimedia projects exist in hundreds of languages, and thus a wide variety of communities should be afforded the ability to participate in global discussions regardless of their fluency in any second language. In cases where there are no human translators available, machine translation may function as a substitute for communication between communities.

Implementing a global ban

A global ban formally revokes some or all privileges at all Wikimedia projects, regardless of whether accounts are attached through the unified login system. Any attempt to circumvent an active global ban constitutes a violation of the Terms of Use, regardless of accounts used. Accordingly, local communities where the user is blocked or active should be informed in a prominent public venue about the decision. Stewards may also choose to respond to requests to globally lock proven alternate accounts of a globally banned user.

If the consensus requires steward action, a request should be made to the stewards. Please provide a link to the relevant discussion in your request; otherwise it will be rejected for lack of consensus.

Overturning a global ban decision

Discussion to overturn a global ban decision is conducted through the request for comment process on Meta, in order to include the widest possible audience. A request must follow the same consensus process for requesting a ban, described above.

Xem thêm