Consell Global

This page is a translated version of the page Global Council and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎català • ‎français • ‎polski

El Consell Global és un òrgan planificat que té la intenció de servir com "una estructura global que respongui a les necessitats del nostre moviment en el seu conjunt i que representi a les comunitats de manera equitativa" i que sigui "representatiu del Moviment en el seu paper i composició". Es va proposar com a part d'una de les recomanacions de l'estratègia 2018-2020, titulada "Assegurar l'equitat en la presa de decisions", que va ser aprovada per la Junta Directiva de la Fundació Wikimedia, juntament amb la resta de recomanacions.

La recomanació estableix que "qualsevol decisió que afecti les nostres comunitats ha d'implicar aquestes comunitats per evitar resultats desequilibrats", i descriu el Consell per tal de "proporcionar representació de les comunitats" i de "garantir responsabilitat i rendició de comptes". El Consell estarà compost per membres elegits i seleccionats, "d'una manera dissenyada per reflectir l'amplitud i diversitat de la participació no només en el moviment actual, sinó també en les comunitats que desitgem servir".

Les responsabilitats precises del Consell es detallaran en una Carta del Moviment. El desenvolupament de la Carta serà supervisat per un Consell Global Provisional que es crearà durant el procés de transició de l'estratègia.

Funcions i responsabilitats

A partir de les recomanacions d'estratègia:

Aquest òrgan tindrà autoritats i responsabilitats descrites a la Carta, que haurien d'incloure, entre altres, a:

 • Supervisar la implementació de l'Estratègia del Moviment, amb l'aportació de la comunitat sempre que sigui possible, i la seva alineació entre les estructures establertes del Moviment;
 • Supervisar el desenvolupament i l'aprovació de la Carta del Moviment;
 • Fer complir la rendició de comptes de totes les organitzacions del moviment al voltant de:
  • Ús de fons del moviment;
  • Alineació amb la missió, la visió i la direcció estratègica de Wikimedia;
  • Compliment de la Carta del Moviment;
  • Ús adequat de les marques del moviment;
 • Establiment de marcs d'assignació de recursos i generació d'ingressos per al Moviment.
 • Qualsevol responsabilitat que el Consell Global Provisional hagi identificat com a necessària per ser delegada pel Consell.

El Consell Global hauria de supervisar la implementació de les directrius donades pel Moviment tal com es descriu a la Carta del Moviment, incloses les recomanacions per a l'assignació de fons als hubs regionals i temàtics i altres organitzacions del Moviment, tot reconeixent les obligacions legals i fiduciàries de les organitzacions implicades.

Responsabilitat de les bones pràctiques del consell

El Consell Global serà l'encarregat de responsabilitzar les juntes per seguir les bones pràctiques i crearà mecanismes per revisar i proporcionar suport a les juntes que no segueixen les bones pràctiques. S'establiran pautes de bones pràctiques sobre el funcionament de les juntes (com ara límits de mandat, processos d'elecció i selecció i enfocaments a altres qüestions de governança, quan sigui aplicable i pertinent per a una comunitat).

Transició i Consell Global Provisional

Durant el procés de transició de l'estratègia, s'establirà un Consell Global Provisional. El Consell Global Provisional supervisarà la creació d'una Carta del Moviment, que establirà els valors, els principis i les bases polítiques de les estructures del Moviment, incloses les funcions i les responsabilitats del Consell Global, els hubs regionals i temàtics, així com altres entitats i òrgans de decisió existents i nous. El Consell Global Provisional també:

 • Jugarà un paper de lideratge en el suport a la implementació de l'Estratègia del Moviment.
 • Col·laborar amb la Junta Directiva de la Fundació Wikimedia per identificar àrees de les seves responsabilitats actuals que s'han de transferir per assolir els objectius de les recomanacions i;
 • Dissenyar un procés independent i transparent, juntament amb una avaluació jurídica independent, per transferir aquestes responsabilitats i autoritats als òrgans adequats dirigits pel Moviment. En aquells casos en què no es puguin superar les limitacions legals de l'estructura organitzativa, s'establirà un contracte social que permetrà a aquests òrgans prendre decisions jurídicament no vinculants però socialment vinculants. Això garanteix que les autoritats i responsabilitats del Consell Global i dels altres òrgans dirigits pel Moviment siguin respectades i liderin dins del Moviment.

Després del desenvolupament de la Carta del Moviment, el Consell Global Provisional es dissoldrà i s'establirà un Consell Global permanent d'acord amb la Carta.

Hi ha una implementació d'aquest concepte més específica i amb un enfocament limitat.

Història

Anteriorment es van fer diverses propostes per a òrgans globals que representessin la comunitat, inclosa la proposta del Wikicouncil (també anomenat Consell Global de Wikimedia) el 2005 i la proposta de la Federació Wikimedia el 2008.

La proposta del Consell Global va ser iniciada pel Grup de Treball de Funcions i Responsabilitats durant el procés d'estratègia 2018-2020. La proposta va passar per tres iteracions (1, 2, 3) abans d'arribar a la versió final el maig de 2020. La proposta, juntament amb la resta de recomanacions d'estratègia, va ser aprovada per la Junta Directiva de la Fundació Wikimedia.

Propostes específiques

Vegeu també